Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

  

Tagasi

Alfaemand / alfanaine

Loe siit:


Alfa ja oomega

Loe siit


Alfakeha

september 2015

Loodus annab meile ressursi – nt päikeseenergia. Meil on küll palju energiat, ent ometi on energiakriis – nt ostame kalli raha eest benssini. Alfakeha on materjali allikas - muudab looduse ressursi siseressursiks, millest saab teha midagi uut. Ressursiallikas luuakse meeskonnatööna.

Alfatasandil ei ole indiviidi, on alfakeha. Tuumaks on üks mees, kes tõmbab alfatasandile 4 naist (mõistuse, vaimu, hinge ja teadvuse nurga pealt) ja need omakorda tõmbavad alfatasandile 3 meest (väikese, suure ja kõrgema mina pealt). Ristkorrutisena tekib alfatasandile 12 alfaenergiat.


Alge
06.09.16
Päris olendiks olemise tunnus. Alge on alus väikesele minale. Alge on tegutseja, meie surematu osa. Samas tuleb välja, et alget saab siiski tappa. See on anomaalia, kui areng on kapitaalselt ära solgitud. Kui areng on normaalne, siis peaks alge olema surematu.

Algeharu

27.09.13

Algeharu on võime valitseda/juhtida.  Algeharu annab vabaduse. See on nagu allikas, mis juhib teisikuid, mis toimetavad ja liiguvad ühest maailmast teise. Algeharu poolse juhtimiseta teevad inimese teisikud idiootsusi.

Algeharu tuleb meie seest välja ja on tahuline komplekt teisikuid.

I hüperruumis ehk tahte tasandil on meil 2 algeharu - sõjard ja karvik. II hüpr on 4 - Bitch, Ibraud, Ohh, Tok. III hüpr on 12 intelligentsi - vt suure mina pealt 12 raktobleeri seadust. IV - 24.


Anne

09.12.15

Me kõik sünnime mingi sünniparameetriga – see on anne ehk looduse poolt antud tugi. Andetuid inimesi pole olemas. Viga on selles, et inimesed ei taha elada oma parameetris ja siis on nad mõttetud olendid.


Antireaalsus

Loe siit


Areaal

16.11.16

Areaal on tühi välja ruum, mis avaldub läbi armastussuhtes töö tegemise (loe teemat suhted). Loodus on andnud meile terviklikust areaalist pool ja nõnda peavad saama kokku areaali naiselik ja mehelik pool, et areaal avalduks. Kohe, kui liita armastussuhtesse kolmas osapool, kaob enda areaal ja seetõttu võib abiellumist nimetada ka ohvrialtarile minekuks. Suhtesse võetakse kolmas osapool, kes hakkab dikteerima, kuidas loomisprotsess peaks toimima - loome koos nii nagu teistel.

12.09.13

Areaal on nagu vara. Areaal on selleks, et saada väljendada, teostada, ehitada.

Areaali valitsemiseks on vaja heliharki. Helihark  on meesaspekt, mis annab igale mehele temale omase baasvõnkumise, millega ta naise vibreerima paneb. See baasvõnkumine tekib kahe algeharu vahel: üks haru on kasvatav  (saadab signaale, andev, upitav), teine on  kahandav  (kandev sagedus, maha suruv, võttev, kustutab mineviku meesaspektid, teiste inimeste võnked).

Juba lapsepõlves lõhutakse helihark ehk võetakse ära nägu/visioon ja siis tullakse nn „päästma“. Mehelikkus trambitakse alla – sisendatakse, et oled jobu ja ühiskondlikult heaks kiidetud, tähtsad ning võimukal positsioonil olevad inimesed on see õige eeskuju, kuhu pürgida. Kuna helihark on katki, kaob mehel kontroll areaali üle. Parasiitsüsteem annab areaalile oma rakenduse, mida mees hakkab alateadlikult täitma. Tulemuseks on loobumine - mees tegelikult ei taha elada enda elu (ei taha valitseda enda areaali), sest ta kardab, et ühiskond hakkab teda kottima. Kuna oma areaali pole, siis saabki mees elada ainult naise mullis – ei kasuta aju, käitub, kuidas tunne ütleb.


Areng

16.11.16

Areng sisaldab uute elementide juurdetulekut.
09.11.16
Valikute tegemine ja vastutus on arengu alus. Kui inimene ei tee valikuid ega vastuta, siis ta ka ei arene, vaid ainult petab iseennast.
18.11.15

Areng on toitevoolud, kus ülemine sagedus toidab alumist.

26.08.15

Areng on oma sisestruktuuri Looduse struktuuriga sünkrooni viimine.

aprill 2015

Inimene märkab välismaailmas seda, mis on tema sees. Kui inimeses puudub areng, siis ei näe ta ka Looduse jõudusid.

Loodus on jumal, kes on loonud selle maailma ja sellel maailmal on eesmärk. Looduse eesmärk on areng.

Arengu alus on puudus. Arengu alus on elu ja surma vaheline võitlus.

Areng saab tekkida defitsiidist. Seega defitsiit on teistpidi ka vabadus.

24.04.14

Areng toimub pulseerides – väljapoole paisumine ja sissepoole kokkutõmbumine. Ajutised asjad on elus kõige kindlamad. 
Paisumine on loomine ehk sisemine töö, mille käigus tõmbame energiat enda seest välja ehk avardume. See on pingutusi nõudev tegevus – nagu mäkkeronimine. Kokkutõmbumine on tehtud töö peegeldus ehk tasu, mille käigus saab kätte uue elemendi ehk hüve – nagu kelguga mäest alla liugulaskmine. Hea elu ja nauding on tehtud töö peegeldused, mida kõik tahavad, kuid selleks tuleb esmalt tööd teha. 
06.09.16

Kui kaob kontakt oma kõrgema mina ehk jumalikkusega (vt 3 mina), hakkab inimene taandarenema. Ka teistel ei ole siis enam mõtet temasse investeerida, kuna see kõik kaob tühjusesse.


Arengukristall

veebruar 2016

Arengukristall on meie olemuse kanal siia universumisse ja seda jahib parasiitsüsteem kõige enam. Kui leiad süsteemi, siis töötled läbi kristalli olemusse ja kui olemus lükkab tagasi, tekib valgus. See on sisemaailmas läbitud etapp, süsteem. See on täidetud osa. Nagu mingisugne valgusest koosnev osa tuleb sisemaailmast välja.


Arenguplatoo 

27.09.13

Arenguplatoo on looduse allikas, mis annab ressursid, võimalused, aga ka kohustuse.

Arenguplatoo on väljaline. Alge ehk mina peab haarama arenguplatoo. Sellele kinnitudes (inimene teeb sisemise otsuse)  hakkab arengujõud inimesest läbi käima. Elu hakkab tooma vastavaid kogemusi, ülesandeid, võimalusi. Arengujõu läbilaskmine tähendab seda, et tingimusi elule esitada ei tohi - omandad, mis elu ette toob. Arenguplatoolt saab maha astuda vaid siis, kui kogu jõud on endast läbi lastud. On selgeks tehtud mõisted/elemendid, mis selle arenguplatooga seotud on. Kuni asi on poolik, trambib elu meid armutult.

Arengujõu kõiki ilminguid läbi kogedes tekib vastav teisik, millega hakkab inimene tunnetama vastavaid tasandeid ja maailmu. Seotud raudse seadusega – alustatud protsessi ei saa peatada, see tuleb lõpuni käia. Kui asi on lõpetamata ehk matad maha, loobud teadlikult läbi iseenda tahte, siis võtad sinna mõne hirmu või kolli. Kui asi on lõpetatud, siis tekib mingi teadmine või element.


Arenguruum

oktoober 2015

Arenguruumi (4.mõõde) loob kõrgklassi mees. Arenguruum tekib mehe visioonmaailma ja naise mulli koostoimel. Naine käivitab ja toob mehe visioonmaailma välja, kui austab ja hindab meest ning valib/võtab omaks mehe mitte ühiskonna. Kuni mees esimest leedit otsib, ei taha teda keegi. Kui leidub naine, kes arenguruumi käivitab, siis tekivad sinna ressursid ja kõik hakkavad järsku sinna tahtma. Paraku on inimene sabassörkija, mitte jumalik olend.

Igale intelligentsile (3.mõõde - 12 värvi) toetub 2 alati paaris ja üksteisest sõltuvat arenguruumi - staatiline ja dünaamiline. Kokku on reaalsusi või maailmatunnetust 24 erinevat tüüpi.


Armastus
11.10.16
Ainus kokreetne tähendus, mis vastab sõnale "armastus", on see, et see on ilus ja positiivne tunne. Sama tähendusväli on aga ka sõnal "illusioon".
11.12.13
Kuigi sõnal "armastus" on laialivalguv tähendus, siis arengumaagia mõistab armastuse all õppimisvõimet, omandamist, kohanemist. Armastus on see, et fikseerid asja ära ja hakkad seda omandama ehk toituma. Armastus tähendab seda, et suudad võtta ühest reaalsusest ja tekitada materjali teise reaalsusesse. Nt laps armastab oma vanemaid ja nii ta omandab oma vanematelt. See emotsioon on inimestelt väga tagaplaanil ehk inimesed pole võimelised eriti midagi omandama. Armastust ei tohi ajada kiima, kire, saamahimuga.


Astraal

04.10.16
Astraal on välised protsessid ehk saatus. Seal asuvad jumalakujud ehk ideaalid. Astraalis asub inimese kõrgem mina ehk säde (vt 3 mina). Astraal annab tarkuse. Astraalis on jumalik olend individuaalne, mitte-jumalik aga kollektiivne. Astraal on nagu ruumiline erinevate sageduste ruudustik/võrgustik – nagu kapp, kus iga sagedus on omaette sahtlis. (V aste)

Kellel on jumalikkus, sellel saab astraali keha tekkida. Kui jumalikkus puudub, annab planeet astraali ise keha. Praegu aga lõigatakse see planeedi antud keha inimese küljest ära ja asendatakse Marsi astraalteisikuga ja selle tulemusel muutub inimene zombiks. Zombi on inimene, kel puudub individuaalne mõtlemine – ta ei ole kunagi võimeline mõtlema iseendale kasulikus suunas. Inimese zombilikkus avaldub alati protsesside käigus ja mitte siis, kui ta on kodus ja aktiivselt midagi ei tee. Kui zombilik pool aga inimese täielikult vallutanud on, hakkab ta ka kodus idiootsusi tegema. On kaks saatust – kõigile ühine zombi saatus, mille on andnud süsteem ja iseenda poolt loodav individuaalne saatus. Ainus võimalus on arendada enda jumalikkust ja siis hakkab see marsi mõju all olevat zombilikkust lammutama. Küsimus on selles, kas me tahame oma zombilikkust välja ravida?