Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia


  

Alfa ja oomega


September 2013

Kollektiivkehas on alati juhtisiksused - alfa ja oomega. Alfa on kontakt loodusega, oomega on kontakt inimestega. Oomega paneb inimesed tööle nagu üks kellavärk, alfa näitab suuna. Alfa on tõde (staatiline jõud), oomega on kokkulepe, standard (dünaamiline jõud). Alfa saab luua maailma, aga ta ei saa panna inimesi sinna sisse. Oomega väärtus seisneb selles, et ta jaotab inimestele ressursse. Oomega suudab luua erinevad parameetrid ühtseks tervikuks. Oomega väärtustab kõiki inimesi - ta näeb küll vigu, aga ei ussita ega kakle. Oomega puudusel toimub inimeste vahel pidev positsioneerimine ja ärategemine.


Oomega on uus mõiste, mis seni on inimkonna ajus puudunud. Oomega on keelatud ehk saatanast – süsteem valvab, et ei tekiks uut standardit. Seetõttu tahavad ka naised olla alfad. Alfa saab olla naine, kes on loobunud oma naiselikkusest ning leidnud alfa mehe, kellele pähe istuda. Alfanaine paneb iseennast keskele ehk kõik enda ümber tiirlema. Ta on nagu suur ema, suur süda, tegija. Oomega naine paneb keskpunktiks mehe, kes on nagu päike ja hakkab inimesi tema ümber koguma. Iga korralik alfa tahab oomegat. Kontakt inimestega käib läbi naise, kes suudab tekitada inimeste vahel ringvoolud, millega tekib toit. 


Alfanaine on kontakt parasiitsüsteemiga. Alfanaine on naine, kes on suutnud asjaliku mehe orjastada ja teenib ühiskonna hüve. Kui naine tahab olla alfaemad (tahab enda ümber orje), siis kasutab ta parasiitsüsteemi aju, mis tema eest otsustab ja valikuid teeb. Tõelised alfanaised on maffiaemandad - paljud pürgivad selle poole, aga vähesed saavad.


Vaata ka samateemalist:

*Maalanna artiklit: http://www.vaimumaailm.ee/viewtopic.php?t=6457

*etendust 2010a paganate suvekokukalt: https://www.youtube.com/watch?v=aCIXA2XKcrw


Kus on alfa, seal on 4 elementi: 
Reliikvia – tugisammas, millele toetutakse. Nt arengumaagide reliikviaks on mõisted ja elemendid. 
Värav – filter, kes sobib meeskonda, kes mitte. 

Äär - territooriumi piir 

Juht – keskne valgus, mis paneb protsessid käima. Ideaalis ei anna juht käske, tema missioon on anda teadmine. Juht peab ehitama maailma iseenda ümber, et näha tervikpilti. Vastasel juhul tuleb keskkohta Nõrkuse jõud.  


jaanuar 2015

Alfa tee:

1) Olla parameetris

2) Tuleb kehtestada iseenaast

3) Tuleb naine paika panna.

4) Ise kontrollida oma alfapesasid.


september 2015

Mehe tingimus, et saada alfaks – hoiak või elustiil, et naine ei ole mitte eesmärk, vaid vahend. Kui naine on eesmärk, jääb mees mulli kinni ja ei saavuta loodusega kontakti.


Naise tingimus, et saada oomegaks tahab teenida mehe eesmärki/maailmanägemust. Oluline on, et teenima peab MEEST, mitte lihtsalt nokukandjast jobu. Suss istub teise naise mullis ja kui naine omaarust teenib meest, siis tegelikult teenib ta teist naist. Reaalne praktika on see, et naised ei taha teenida meest ja korralikke mehi pole.


On 3 tasandit:

Alfa (IX hüpr)- luuakse ehituskivid (väärtushinnangud, tõlkemehhanismid, baasmõisted). Nt teadmine, kuidas teha toormaterjalist sisepõlemismootoriga sõiduk.

Beeta (VIII hüpr)– ehitatakse nendest ehituskividest objekte. Nt firma, mis toodab busse.

Gamma (VII hüpr) – kasutatakse neid objekte. Nt bussijuht.


Tõelist alfat inimühiskond ei näe. Aimdus on beeta tasandist. Nähakse gamma tasandit.

Arengumaagia alustab alfa tasandist. Pole mõtet rääkida beetast, kui ehituskivid on parasiitlikust materjalist. Kui ehituskivid on parasiitlikud, siis toodetakse sõnnikut. Kala hakkab haisema peast.


Loodus annab meile ressursi – nt päikeseenergia. Meil on küll palju energiat, ent ometi on energiakriis – nt ostame kalli raha eest benssini. Alfa on materjali allikas - muudab looduse ressursi siseressursiks, millest saab teha midagi uut. Ressursiallikas luuakse meeskonnatööna.


Alfatasandil ei ole indiviidi, on alfakeha. Tuumaks on üks mees, kes tõmbab alfatasandile 4 naist (mõistuse, vaimu, hinge ja teadvuse nurga pealt) ja need omakorda tõmbavad alfatasandile 3 meest (väikese, suure ja kõrgema mina pealt). Ristkorrutisena tekib alfatasandile 12 alfaenergiat.


Kui inimesel on mingi sisemine struktuur valmis, siis tekib tal vastavat tüüpi sisemine energia, mis teda genereerib. Ta saab alati liikuda selle energia pealt. Kui see inimene tahab aga luua inimkonnale seda energiat, siis peab ta tegema selle generaatori inimestest. Tuleb moodustada inimestest struktuur, millega saab ehitada sünteesenergiat ehk alfatasandi ehituskive.


veebruar 2016

Kuidas ära tunda tõelist alfat?

Kes hakkab teiste eest vastutama, see saab juhiks.

Demokraatia tegelik tähendus on see, et juht ei vastuta, vaid lükkab tagajärjed teiste kraesse. Kui inimeste käest küsida, on kõik rind õieli alfad ja muudkui ruulivad. Alfa avaldub ainult siis, kui on kriisi olukord. Kui maailmas oleks kõik korras, siis polekski alfasid vaja. Aga kas meil on kõik korras?


Täisväärtuslik alfa toob ühiskonda uuenduse.

Alfaks saamise eeldus, nõue, tingimus on, et omad intelligentsi. Kõik mehed, kes ei mõtle oma peaga, ei saa kunagi alfaks. Alfa on teinud loodusega lepingu hoolitseda inimeste eest ja lahendada probleem. Selleks annab loodus talle alfa kera – looduse poolt antud energia, mille sees on nii ülesanne ehk töö ja kui ka selle tegemiseks kuluv ressurss.


Alfa kera annab võime muuta asju endale kasulikus suunas. See on muutuste tegemise energia. See ongi see, miks sinna alfa tasandile ronitakse – saab varastada, teha petuskeemi. Kõik, kes tahavad kantida hüvesid teistelt endale, tahavad alfasse.

Tekkinud on olukord, kus alfaenergiaga luuakse pahandusi. Võltsalfad on saanud looduselt alfapalle läbi alusetute lubaduste andmise. Võltsalfa teeb alfapalli pooleks. Hüved ehk energia pool kanditakse endale. Probleem ehk ülesanne jääb aga õhku. See sitalaviinina tunnetatav kohustus ja vastutus saadetakse kellegi idioodi kraesse. Nt kui mõni võltsalfast esivanem on võtnud vastu alfapalli, on seda tunda suguvõsaneedusena. Ka riigikogulased lubavad probleeme lahendada ja võtavad vastu alfapalle, millest hüvede pool endale kanditakse ning probleemid teistele lahendada jäätakse. Võtsalfat tunneb ära selle järgi, et tal ei ole uuendust – ta paneb selle pealt, mis on ühiskonnas juba olemas.


Alfatasandil me määrame, mida ruum sisaldab.

Alfa määrab,  mida me sisaldame, mida mitte.

Suhtumine on element, mis reguleerib, mida sisaldab ruum. Suhtumine on piir sise- ja välismaailma vahel. Oma sisemaailmas te kõik määratlete, mida teie sisemaailm sisaldab. Välismaailmas võtate sisse, mida armastate, ja mida vihkate, viskate endast välja.