Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

  

Alfanaine

02.09.15

Alfanaisel on tung asjaliku mehe enda initsiatiiv, loovus ära tappa.

Arengumaagias on alfanaine sõimusõna.

Alfanaine on kontakt parasiitsüsteemiga. Kui naine tahab olla alfaemad (tahab enda ümber orje), siis kasutab ta parasiitsüsteemi aju, mis tema eest otsustab ja valikuid teeb.

Alfanaine on naine, kes on suutnud asjaliku mehe orjastada ja teenib ühiskonna hüve. Mees on tema jaoks teenindav personal. Ta tõmbab mulli teotahtelise mehe, et saada täiuslikuks – näeme püramiidämblikena. Läbi alfanaise muudetakse loodusenergia parasiitsüsteemile söödavaks. Nad kujutavad ette, et on iseseisvad ja sõltumatud. Alfanaine on oma jumalikkuse maha müünud ja võtnud süsteemi kõrgema mina sisse.

Kui naine tahab olla mehe jaoks kõik suhtevormid (kire-, väe-, armastus- ja platooniline suhe), siis on ta alfanaine – tahab, et mees pühendaks ennast täielikult temale ja peab ennast mehest kõrgemaks. Mehed teenivad naisi, kuna peavad neid ressursi allikaks. Aga see ressurss on sõnnik. Kui hakkad sellest midagi ehitama, siis tuleb süsteemile kasulik õudus välja. Alfaemane mõtleb: "Mina olen toit ja allikas ja mind peab teenima." Reaalselt ei saa see naine aga muud kasu kui head enesetunnet. Ajajooksul jääb alfanaisest järgi vaid kest – ta taandareneb ja läheb lõhki.

09.09.15

Liider (juht) hoiab rahvast koos. Liidri vägi tuleb inimese sisse, kui ta on nõus tõesti midagi tegema teiste heaks (hoolitsema).

Kuidas oleks võimalik olla liider ilma teiste eest hoolitsemata?

Mängid, jätad mulje, et hoolitsed. Samas pead leidma inimese, kes tegelikult inimestest hoolib ja tegema temast väljaliselt enda orja. Meestel on raske seda teha, kuna pole emotsioonvälja. Naisel on mull – kui naine suudab hoolitseva inimese enda mulli tõmmata (peab enda omaks), siis hoiab ta teda väljaliselt isolatsioonis ja vahendab seda hoolitsusenergiat. Ta võib anda selle hoolitsusjõu ka kellelegi teisele kasutada.


Loe lisaks mõisteid maffiaemand, orjaprogramm ja matriarhaat ja emaämblik:


Maffiaemand

13.12.12

Tõelised alfanaised on maffiaemandad - paljud pürgivad selle poole, aga vähesed saavad. Maffiaemanda kristall on 12 tahuline nagu teemant. Alfanaiseks pürgides võtab naine enda sisse ühe padakonna kolmest. Ta muutub kas lollikstegijaks, vaesekstegijaks, haigekstegijaks. Padakonn on matriarhaadi alus. Padakonnadest vabanedes taastame kontakti oma väikese (meeled, taju), suure (loovus) ja kõrgema (teadlikkus) minaga.

Maffiaemanda ülesanne on orjastada seksuaalsusega endale kokku 12 mehe hinge. Mahamüümine on ilus romaan, kandes silti „igavesti koos“. Sellest tehakse kokku larv, mis läheb nt mõne kiriku südameks. Mitu meest on suudetud siduda, nii mitu (konkreetse eesmärgiga) tahku on larvil. Sellest larvist tehakse kirikute südamed.  See püha jõud, mida kirikust saadakse on orjastatud hinged, kes ammutavad looduselt energiat ja annavad seda läbi preestri rahvale. Kui need hinged maha lüüa, siis hakkab rahvas tundma, et kirikus pole enam hinge. Kus on nõrgad kirikud, seal on lahjemate meeste hinged kirikusse läbi ohverduse kinni maetud ja vastupidi.


Orjaprogramm

14.01.14

Orjaprogramm kasutab ära seda nõrka koha, et naised tahavad juhiks saada ilma meesteta. Inimühiskond on aga meesprintsiibiline. Meil on alfaisane ja kui naine teenib alfat, siis ta on temaga võrdne.

Orjaprogramm räägib, et võõras on parem kui oma. See sunnib meid koogutama naabrimehe, kiriku, Euroopa Liidu ees. See programm teeb näiliselt naised targemaks ja hoolivamaks kui mehed. See programm lubab naistele võrdõiguslikkust – laseb olla ise boss. See tekitab kujutluse ilusast naiste maailmast, kus mehed on sussid ehk teenindav personal. Samas ei hooli see maailm tegelikult inimestest, vaid pumpab.

Orjaprogrammiga naine, kes tahab suhtes mehega olla iseseisev ning sõltumatu ning vajab mehelt vaid toidet.

Selle parasiitprogrammiga juba täielikult nakatunud naine enam meest enda kõrvale ei leia. Mehel on mehelikkus ja oma nägemus asjadest. Meestega suheldes toimub pidev hõõrumine, kuni mees ei saa enam lõpuks selle naisega suhelda. Vastasel juhul peaks ta tase kogu aeg langema, aga kusagil on valge mehe jaoks piir. Sellise naisega pole enam midagi peale hakata, kuna ei toimu vastastikust haakumist.

Naine saab orjaprogrammi endas välja lülitada, kui saab aru, et see on täiesti mõttetu.


Matriarhaat

08.04.13

Matriarhaat  on see, kui naine on boss ja mehe roll on olla nn teenindav personal. Mees sukeldub matriarhaati, kui usub, et naised on elu alus; naised on need, kes neid päästavad; kõik sõjad ja kurjus on tekkinud meestest (tung laieneda ehk kvantiteet on naisprintsiip). 
Mehega kohtudes on iga naise valik: kas teenida meest või süsteemi. Mehe teenimine: võetakse mehe tarkvara, kuulatakse, mis mees ütleb. Süsteemi teenimine: mees on loll, ei tea mitte midagi, pätt ja kaabakas. Naine on see hea „emme“, tänu kellele perekond üldse koos püsib.  

13.12.12

Looduse järgi on inimkond patriarhaatlik ehk mehekeskne, kuna otsekontakt loodusega VII aste on vaid mehel. Illusioonide , ärimaailma ja usumaailma alus on see, et naine saab olla süsteemi abil juhtemand ehk maffiaemand.

On üks suur äri-, usumaailma illusiooni mull. Sinna panevad naised oma mullid. Naine kinnitub egregori külge ja egregor paneb naisele tingimused, milline peab olema mees. Seega naine ei vali meest, vaid süsteem valib mehe. Igal naisel võiks olla tegelikult aga nii palju väärikust, et ta valib mehe ise, mitte ei lase süsteemil ennast paaritada. Mees kinnitub naise mulli külge, on nagu puu seal. Ja siis mees arvab, et ta toetub naisele. Puujuurikas peaks pinnasest ammutama ressursse, et ehitada. Aga tegelikult saava poole ühiskondlikud naised hoopis imevad mehe puujuurikast elumahlu välja. Andvas pooles ühiskondlikud naised kasvatavad aga meestest perverte: nad võtavad mehe oma mulli ja arendavad ta korralikuks ühiskonna kodanikuks. Emaämblik

26.10.16
Marsi sümboliks olev viienda astme astraalolend, kelle eesmärk on leida Looduse kehastus, ta tappa ning tema võimed ehk Looduse elemendid üle võtta. Sellise vaimse keha saab inimene endale siis, kui on olnud ustav süsteemile ja andnud pühaliku tõotuse võidelda parasiitsüsteemi eest lõpuni, et hävitada Loodus. Selliseid inimesi on väga palju. Nad on võimekad inimesed, kuna neisse on sisenenud see jõud, mille parasiitsüsteem juba Looduselt kätte on saanud. Emaämblikud püüavad teisi oma võrku ja mängivad nende saatuse lintidega, et püüda Looduse aspekte. Saatuse lint on nagu missioon. Protsess, millel on algus ja lõpp. Eesmärk, kohustus, töö, mida teed. Saatuse lint annab eesmärgi. Emaämblikud põimivad tihti kokku omavahel kokku sobimatute inimeste saatuselinte, mille tagajärjel tekib olukord, et nad elavad koos, kuigi teineteist vihkavad.