Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Antireaalsus

Antireaalsus on vaimsus, sisemised protsessid, orgaanika, elu. Antireaalsus annab tervise.

02.10.15

Plasmooskeha asub antireaalsuses ja seda juhib inimese suur mina (vt 3 mina). Antireaalsusega kontakti saamiseks tuleb keskenduda oma väljale.

jaanuar kuni aprill 2015

Me oleme küll terviklikud jumalikud olendid, aga primitiivselt viisil. Arenemiseks on vaja kehastuda. Kui kehastume, siis üks osa tuleb siia füüs kehasse, teine osa tuleb antireaalsusesse – see on antireaalsuse teisik. Kui oled tasakaalus ja neutraalne, siis sa ei võta mitte millestki osa. Kui ei reageeri keskkonnaga ja teiste inimestega, siis ei toimu infovahetust ja sa oled hästi üksik. Selleks, et seda suhelda, peab minema poolusesse.


Antireaalsuses on siinpoolsusega võrreldes kõik vastupidi. Nt:

*siinpoolsuses toimub areng keskpunktist sfääri suunas, antireaalsuses toimub areng sfäärist keskpunkti suunas.

*siinpoolsuses oleme mehed, siis antireaalsuses oleme naised.

*siinpoolsuses sünnime ühest rakust arenenuna naise kehast, antireaalsuses sünnitab meid maailm – seal oleme udukogum, mis läheb järjest väiksemaks ja tihedamaks.

*siinpoolsus on kehapõhine, antireaalsus on väljapõhine.

*siinpoolsuses ehitame ja kasvame, paisume, antireaalsuses lammutame ja kahaneme, tõmbume kokku.

*siinpoolsuses lammutame tervikut aina väiksemateks osadeks, antireaalsuses liigume detailidest tervikpildi suunas.

*siinpoolsuses liigume korrast kaose suunas, antireaalsuses liigume kaosest korra suunas.

*siinpoolsuses oleme seljaga maailma looja (jumala) suunas ja liigume temast eemale. Antireaalsuses oleme näoga jumala suunas ja mida paremini me tervikstruktuuri näeme, seda enam saame kinnitust, et keegi on selle maailma loonud.

*siinpoolsuses on maisus, antireaalsuses on vaimsus.

*siinpoolsuses on peegeldused, antireaalsuses on põhjused.

*Siinpoolsuses liigume minevikust tuleviku suunas ehk minevik on kindel sündmus, aga oma tulevikku me ei tea. Antireaalsuses liigume tulevikust mineviku suunas ehk tulevik on kindel, aga minevik on veel lahtine.


Kuna sa oled poolik, siis sinu olemus otsib seda teist poolt, et olla stabiilses olekus. Vastasel juhul sa kõigud ja ei ole mugav olla. Seetõttu tuleb otsida kontakti oma antireaalsuse teisikuga. Füüsiliste silmadega me antireaalsust näha ei saa. Vaimne nägemine on see, kui vaatame iseenda sisse ja näeme maailma läbi enda sisemuse – silm on pööratud sissepoole.

Suhtlus antireaalsuse ja siinpoolsuse vahel käib läbi meie isikliku visioonmaailma. See on 0-punkt, olevikuprotsessid, läbi mille aine liigub. Nimetatakse ka valguskirjete keha – meie mõistmisvõime, teadvustamine, meie arusaamade ja mõistmiste kogum.

Meie mõjutame (väljale häälestumise teel) siinpoolsusega visioonmaailma ja see mõjutab meie antireaalsuse teisikut. Antireaalsuse teisik mõjutab visioonmaailma, mis omakorda meie siinpoolsust mõjutab. Visioonmaailm on see, mis tõlgib antireaalsuse info meile arusaadavasse keelde. Nagu raadio, mis tõlgib raadiolaineid. Antireaalsus ei tohi siinpoolse reaalsusega kokku puutuda, sest siis käiks vaakumpõmakas - aine tõmbuks kokku ja haihtuks 0-punkti. Just sel põhjusel ei ole võimalik ka oma antireaalsuse teisiku nägu näha.


Antireaalsus on olemas nii planeedil kui ka kogu universumil. Nende siinpoolsuses liigub aeg kvantidena keskpunktist kera sfääri suunas ning antireaalsuses matrioškale sarnanevate üksteises sees olevate kihtidest keskpunkti suunas. Üks planeedi kvant on 1 aasta.

09.12.15

Kuna siinpoolsus on antireaalsusega lahutamatu paarismaailm, siis muudatus antireaalsuses toob särakatena kaasa ka muudatuse siinpoolsuses. Anitreaaluses on kah kehad, aga seal baseerub asi protsessi varrastel. Varraste vahel tekivad särinkaared. Kui siinpoolsuses kehastub meie keha, aga väli ei kehastu, siis antireaalsuses kehastub meie väli, aga keha ei kehastu. Kui siinpoolsuses on meil üks keha, siis antireaalsuses kehastume me mitmikkehana. Piltlikult - kui siinpoolsuses on meie käed, jalad, süda jne kõik ühe tervikliku kehana, siis antireaalsuses "hõljuvad" kõik meie osad meie ümber.

Antireaalsus jaguneb osadeks nii horisontaalselt kui ka kihiti vertikaalselt. Antireaalsuses kehastub meie vägi. Antireaalsuse kehad on välja tähelepanupunktid. Need on nagu protsessi vardad, mille vahel tekivad särinkaared. Vägi on nagu jõukaar või sild, mis kehastub nende kehade vahel. Seega oma väe leidmiseks tuleb luua kontakt oma antireaalsuse teisikutega.


19.05.16

Looduse järgi peaks inimese antireaalsuse teisik olema nagu vurr, kuid jumalikkuse puudumise tõttu on see enamasti nagu kolmnurkne püramiid.