Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

  

Tagasi

Biorobot ehk zombi
27.09.16
Tarbimisühiskonna produkt. Biorobot tegutseb ja toimetab, aga targemaks ei muutu. Ta on nagu elav ja samas ka mitte elav. Asi, aga ka mitte asi. Zombi on inimene, kel puudub individuaalne mõtlemine – ta ei ole kunagi võimeline mõtlema iseendale kasulikus suunas. Zombi ülesanne on loodust pumbata.

Iga zombi kujutab endale ette, et ta on vaba. Inimese zombilikkus avaldub alati protsesside käigus ja mitte siis, kui ta on kodus ja aktiivselt midagi ei tee. Kui zombilik pool aga inimese täielikult vallutanud on, hakkab ta ka kodus idiootsusi tegema. On kaks saatust – kõigile ühine zombi saatus, mille on andnud süsteem ja iseenda poolt loodav individuaalne saatus. Ainus võimalus on arendada enda jumalikkust ja siis hakkab see marsi mõju all olevat zombilikkust lammutama. Küsimus on selles, kas me tahame oma zombilikkust välja ravida?Brändid

13.05.14

Sisemaailma ehitades põrkub inimene kohe brändidega. Parasiitsüsteem tahab, et inimene ei töötleks energiasammast iseendale, vaid looks sellest süsteemi ehk brändi. See tähendab, et mees ehitab enda arenguruumi süsteemi maailma külge. Bränd on aseaine inimestele, juhtidele. Et saada inimeseks, tuleb võidelda brändidega. Kui mees ehitab arenguruumi enda sisemaailma külge, on parasiitsüsteemi jaoks koht kadunud.

Bränd on parasiitlik maailm, mis on tekitatud ühelt mehelt tema tööd (sisemaailma) üle võttes. Igal maailmal on looja - kui ei tea, kes see looja on, siis see on bränd. Kui maailm enne ülevõtmist arenes, siis brändiks muutudes hakkab see tegelema enesesäilitusega, kuna looja meesaspektid on asendatud parasiitsüsteemi meesaspektidega. Kui juht vajab inimesi, et teha tööd suuremalt ja toita rahvast, siis parasiitsüsteem vajab inimesi selleks, et neist toituda, kuna tal pole akut.

Brändi asemel peaks olema arenguruum – juht ehk meeskonna (perekonna) looja ja tema meeskond. (Vt konspekt 41 – meil on meeskonnakeskne ajastu.) Brändimaailmas aga ei ole nähtavat füüsilist juht, seal valitakse juht demokraatlikul teel. Alati tuleb teada, kes on midagi loonud, sest vastasel juhul on meil tegemist brändiga.

Meile antakse süsteemi poolt naisi soosivad ning mehi orjastavad maailmad, mida tuleb toita. Naise püha kohus on tuua välja enda valitud mehe sisemaailm. Meestel on raske, kuna peab konkureerima brändiga. Naine vaatab, et brändis on ju kõik valmis ja küsib mehelt, et mis sinul ette näidata on. Aga tegelikult koos naisega luuaksegi maailm.

Ühiskondlik naine võtab süsteemilt juba väljatoodud sisemaailma (brändi), kus on meesaspektid juba sees ja hakkab seda teenima. Need parasiitsüsteemi meesaspektid ongi elukad, mida nimetame Õgija brändiks. Bränd on süsteemi meesaspekt - mehelt võtab ressursi ja süsteemilt valguse. Inimene ei nähe brändi olendit, inimene näeb brändi märki. Brändi järgi jooksvad naised (moenarrid) hakkavad toitma seda elukat. Mehe valgust nad ei taha, aga energiat (dünaamikat) tahavad. Naise mullis kohandatakse meest (alates alamklass ehk sisemaailma ehitaja tase) brändi toitma.