Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia


4 baastahku (ehk 4 ürgruudu nurka)

Kõik süsteemid, mille struktuur jaguneb neljaks, on nende 4 baastahu pealt. Värvid (mõistus - roheline, vaim - kollane, hing - sinine, teadvus - punane) on kokkuleppelised. Vahel lisandub süsteemi ka olemus - privaatsus, mille ümber on need 4 baasteisikut. Siis on tegemist 5nd süsteemiga. 8nd süsteemi baasiks on enamasti mõistus, vaim, hing, teadvus sisemiselt ehk alge/olemuse/allika baasil ja mõistus, vaim, hing, teadvus väliselt ehk maailma/välja baasil.


mõistus - ressursid, tugi, energia, raha. (nagu energiapump, mis võtab välismaailmast ja viib sisemaailma)

vaim - suhted ja sidemed, inimesed, areng.

hing - maailm, töö, hing ehk oskused, teostus.

teadvus - teadmised, selgus, tarkus, uued teadmised.

 

Mõned näited:

*

II hüperruumi algeharud:

Bitch - isiksus. Bitch (naissugu) on karm, aga õiglane. Tekitab ka hirmu. Aastaaeg: talv.

Ibraud - meeskonnatöö. Ibraud (meessugu) on müstiline. Tal on prioriteedid on paigas, ta tunneb inimesi. Teab täpselt, mida tahab. Eesmärgi põhine. Teadlik. Majesteetlik. Ka manipuleeriv ja süütunnet tekitav. Aastaaeg: kevad.

Ohh - maailm. Ohh (naissugu) on rahulik, hästi abivalmis, andev. Aastaaeg: suvi.

Tok - teadmised. Tok (meessugu) on nagu suur isa, ta ei riidle, aga kõik kardavad. Aastaaeg: sügis.

*

Kiresuhe - avaldumine;

Väesuhe - muutumine;

Armastussuhe - töö;

Platooniline suhe - tõde.

*

4 jumalikkust:

puutumatus  - kõik on valmis

purunematus  - kõik on loodud oma jõu pealt

surematus  - kõik komponendid on koos

eksimatus - kõik komponendid on õiges struktuuris.

*

Alge areng:

Elementaal (I hüpr), taim(II hüpr), loom(III hüpr), inimene(IV hüpr).

*

4 arengumaagide maailma postulaati:

Inimene on ruumiline jumalik olend

Energiat saab see, kes areneb

Loovus ehk looming peab tõstma elukvaliteeti

Valitseb meesprintsiip

*

Nais- ja meesaspektid jagunevad 4 baasteisiku pealt. Vt raamatust.

*4 väärakat:

superbeebid - puudub tahe, omandamisvõime. Võõras võimendatud vaimsus. Vaimolend: suur beebi.

psühhopaadid -  puudub emotsionaalsus, võõras võimendatud mõtlemine. Vaimolend: meritäht

koerakoonlased -  puudub mõtlemisvõime, võõras võimendatud tahe. Vaimolend: koer.

libahundid - puudub loovus, fantaasiamaailm, võõras võimendatud emotsionaalsus. Vaimolend: valge jeti.

Edasi loe foorumist

20 raktobleeri seadust

Raktobleeri seadused on vajalikud selleks, et ehitada sisemist valitsemise struktuuri ehk võimu.

Raktobleeri seaduste tähendusväljade kohta loe lähemalt Hannes Vanaküla I raamatust:

"Maagia alustalad - kakskümmand ülekandeliini".


Getteri blogis on raktobleeride kohta kirjas:

lühike kokkuvõte,

täiendavad selgitused ja

täiendseadused.Väike Mina ehitatakse neljast ürgjõust - metallidest:

Raudne -  Kui midagi on alustatud, siis seda enam peatada, pooleli jätta ei saa.

Vaskne - Ennast muutes muudame maailma enda ümber.

Hõbedane - Rahvas koguneb sinna, kus on toit.

Kuldne - Tõde ei muutu, kui vahetame vaatenurka.Suur Mina ehitatakse 12st baasintelligentsist:

Oranž - teadvustamine annab kaitse. (Seotud vormidega. Inimühiskond on opereerib läbi vormide. Samas defineerib ka piirid - mis jääb väljapoole piiri, on inimese enda valitsemisareaal, mis jääb väljapoole, see mitte. Ülesanne on kontakteeruda sise- ja välismaailmaga.)

Kollane - tasuta lõunaid ei ole olemas. (Seotud tasakaaluga. Ainult tasakaalus inimene on terve. Tasakaalu häire tekitab haiguse.)

Beež - täiuslikum purustab ebatäiuslikuma. (Seotud kvaliteedi kontrolli ja võitlustega. Mis on jätkusuutlik, seda toetada, mis mitte, seda hävitada.)

Pruun - objektiivselt suhtudes näed parameetrit, hinnangut andes näed mõju. (Seotud inimesi ühendavate gruppidega. Nt perekond, sekt, kogukond, meeskond, egregorid, ühiskond, naine ja mees ehk paar jne)

Lilla - tulevik muudab meid, olevikus teeme muudatuse, minevik säilitab. (Seotud inimeste vahelise suhtluse, ka seksuaalsusega.)

Valge - madalam näeb kõrgemas vaid oma vajadusi ja puudusi. (Seotud sisemise dialoogiga. Sellele toetuvad maagid ja filosoofid)

Hall - sõltuvus kaob, kui suudame ise oma vajadused rahuldada. (Seotud maailmas avaldumisega.)

Tumeroheline - kõik, mis teed teistele, teed ka iseendale.   (Seotud töö ja maailma muutmisega.)

Heleroheline - elujõud on täpselt nii suur, kui on vastandite haarde ulatus. (Seotud eluga - sellega, kuidas me elame)

Helesinine - kõige ühenduses oleva sisu ühtlustub. (Seotud harmoonia ja kooskõlaga)

Tumesinine - seaduste tundmine teeb vabaks. (Seotud struktuuride ja karkassväljadega)

Punane - poolused: nt olles ühes kohas tugev, oled teises kohas nõrk. (Seotud asja iva/tuuma leidmisega)Kõrgem Mina moodustub samuti nelja ürgjõu pealt:

Must - Iga inimene on oma maailmas kõige tugevam.

Värviline - Ühes ruumipuktis ei saa olla kaks ühesugust osakest.

Kirju - Inimene mõistab välismaailmast seda, mis on tema enda sees olemas.

Värvitu - Oma igavene, võõras ajutine.

poolused

3 mina

4 baastahku

12 hüperruumi

20 raktobleeri

Poolused
Duaalsus on kahest komponendist koosnev tervik. 

Me kõik oleme pooluses –mehed ja naised, humanitaarid ja reaalid, välise ja sisemise (vaimsed inimesed) tajuga. Suhtluse alus on poolus, ilma selleta ei saa suhelda.

Sisemiselt oleme me 2 poolusega tervikud. Kehastudes lendab üks pool

*siinpoolsusesse - aine liigub keskpuntist sfääri ehk eluta maailm, teine pool aga

*antireaalsusesse - aine liigub sfäärist keskpunkti ehk elus maailm.


Esimese hüperruumi 2 algeharu nimetame:

Sõjard on sisemine (meessoost) - areng seestpoolt välja. See on areng ühtsest tervikust osade poole, korrast kaose poole (siinpoolsus). Tähistab immuunsüsteemi, on viha põhine. Sõjardi 2 teisikut on reaalsustaju ja häälestumine/kohandumine.

Karvik on välimine (naissoost) - areng väljastpoolt sisse. See on areng osistest terviku suunas, kaosest korra suunas (antireaalsus). Tähistab iseõppimisvõimet, on armastuse põhine. Karviku 2 teisikut on tähelepanu/keskendumine ja avastus/kopeering. Loe ka: Karviku tahukas


Nt dünaamika on seksuaalenergia, ka loov jõud,  staatika on eluenergia, ka täideviiv jõud. Luua saab vaid kui kasutada mõlemat. Kui on ainult dünaamika, käib suur pauk ja kõik on läbi. Kui on ainult staatika, siis kõik on kivistunud ja seisab. Protsessid on aeglased, kui on palju staatikat ja vähe dünaamikat. Protsessid on   kiired, kui on palju dünaamikat ja vähe staatikat. 


Nt aine ja väli on lahutamatud.


Nt välimine ja sisemine ehk eluta ja elus aine
*Eluta aine eksisteerib väliselt ja asub vaid ühes reaalsuses.Välimine pool on seotud hüperruumidega. Nt arvutisse pannakse programm ja ta ei tee kunagi midagi teistmoodi. Biorobot on inimene, kes eitab oma sisemust ja elab nõnda vaid väliselt. Ta on nagu füüsiline arvuti ja süsteem kasutab ta sisemist poolt. 
*Elus aine eksisteerib sisemiselt ja toimib kõigis reaalsustes korraga.  Sisemine pool on seotud
sisemaailmaga – nim ka vahesagedus. Kui üks teisik õpib teadmise, kandub see kohe teistele teisikutele üle. Elusa tunnusjoonteks on unikaalsus, vaba valik ning arenguprotsess ehk aeg. Ka see, et uus mõte tekib nn lambist, kuna info/uuendus tuleb teistest reaalsustest. 


Nt  sisestruktuur ja välisstruktuur on teineteisest sõltuvad. 

Muutes sisemust muutub välismaailm. Nt kui oled kantpea, siis näed enda ümber ainult kantpäid. Kui oled rase, siis näed järsku, kui palju on teisi rasedaid ümberringi. Oled teadlane, siis näed muud jne. Maagia alus on see, et struktuuri tuleb muuta sisemiselt. Muudad ühte, muutub teine. 
Nt inimene ei ole rahul, et tema keskkond on ebainimlik. Ta töötab palehigis, et muuta oma keskkonda. Aga ta ei tule selle pealegi, et tema sisemine katkine struktuur loob jälle sama asja. 
Nt mees tahab saada „krõpsu“. Selleks peab ta oma sisemaailmas naisi väärtustama, muidu lükkab ta naisi oma sisemise minaga eemale. Mees üritab raha teenida, meelitada naisi ligi nänniga, aga tema sisemus lükkab neid hoopis eemale. Ainult välismaailma muutus ei aita, sisemaailmas tuleb teha korrektuure. 

Orja- ja alamklassile antakse aga ainult üks pool. Tavainimesele räägitakse headest ja halbadest vaimsetest olenditest. Taevas elavad head – nt inglid ja maa sees ehk põrgus elavad halvad – nt deemonid.  Sisemine on halvaks kuulutatud.  Parasiitsüsteem (tase – maksimaalselt keskklass) tahab, et inimesed kuuluksid kõik alam- ja orjaklassi. Alamklassi tunnusjoon on see, et muutes välisstruktuuri muutub ka sisestruktuur. Keskklass jääb endiseks. Kui sisemine initsiatiiv on saatanast, siis ei teki inimeste seas juhte. Juht on see, kelle sisemaailm ei muutu välismaailma toel – tema sisemaailm muudab välismaailma. Seega keskklassi vääriline kaotab endas hea ja halva.  

3 mina 

 

Väike mina ehk kehastunud alge siinpoolsuses - inimese füüsiline keha (9.aste - universum);

Suur mina ehk mälupank/eksistentsor antireaalsuses- inimese energeetiline keha (7.aste - planeet);

Kõrgem mina ehk säde astraalis - inimese valguskeha ehk jumalikkus (5.aste - egregor).3 mina on alusteadmine, et tajuda ennast mitmedimensionaalse olendina eksisteerid korraga siin, antireaalsus ja astraal. Kui sünnime, siis meie olemus läheb kaheks – tekib poolus. Siin on väike mina, antireaalsuses on suur mina. Nullis/vahesageduses on kõrgem mina, mis saa välja tulla. Ühedimensionaalne inimene arvestab ainult füüsilise reaalsusega ja on nagu masin/biorobot/zombi. Ta mõistmisvõime on piiratud.


Meie jumalik osa on kõige nõrgem ja füüsiline osa on kõige tugevam, kuna iga meie põhjustatud sündmus tekitab tagajärje, mida eemale lükata pole võimalik. Kui kõrgem mina otsustab, siis on vaja teostuseks rohkem energiat. See tähendab, et kui inimene oma ajus igasugu lolle mõtteid genereerib, siis ta ei loo veel midagi. Kui inimene aga oma mõtteid teostama hakkab, siis loob see teostus sündmuste ahela. Aga peegeldus (tagajärg) on veel tugevam: tuleb ja niidab. Selline kombinatsioon on hea potensiaal arenguks - me ei pääse tagajärgedest. Vastupidisel juhul tunduksid tagajärjed meile mitte nii reaalsetena.


Samas algab maailma muutmine teadvustamisest. Kui inimene ei tee vaimset tööd ja näeb vaeva ainult füüsiliselt - rabeleb, teeb hommikust õhtuni tööd, siis midagi ei muutugi.

*

Kõik süsteemid, mille struktuur jaguneb kolmeks on 3 mina pealt. Nt:

* 3 padakonna: terviselõhkuja - väike mina, vaesekstegija - suur mina, lollikstegija - kõrgem mina.

* II hüperruumi algeharude küljes olevad teisikud on kolme kaupa 3 mina pealt.

* raktobleeri seadused jaotuvad 3 mina vahel ja igaüks neist on omakorda vaadeldavad 3 mina pealt.


Vaata ka näidend 3 minast

Loe Getteri blogist 3 mina kohta

*****************************************************************************************************************************************************

Täpsemalt:
Alge
on alus väikesele minale. Alge on tegutseja, meie surematu osa. Samas tuleb välja, et alget saab siiski tappa. See on anomaalia, kui areng on kapitaalselt ära solgitud. Kui areng on normaalne, siis peaks alge olema surematu.

Säde on alus kõrgemale minale. Säde on vahesagedustes asuv ürgseim osa, mis on surematu. Sädemed ei saa omavahel suhelda, kuna on neutraalsed, nullis ja omaette. Sädemesse kogunevad lõpuni arendatud süstemaatiliselt terviklikud valmisteadmised.
Sädeme omadus - ta puhub.
Sädemest tulevad välja alge ja mälupank (alus suurele minale) ja hakkavad koostööd tegema. Säde tahab suhelda teiste sädemetega, aga ei saa enda ruudust või vundamendist välja minna. Siis loobki ta välise jumalikkuse - väikese ja suure mina, mis lähevad välja nullsagedusest. Alge abil loob säde kontakti reaalsusega, mälupanga abil hoiab seda, eksistentsor aga reaalselt kogeb.


Mälupank on alus suurele minale. Sinna korjame pooleli olevaid asju (kogemused, teadmised, protsessid, süsteemid jne). Seal asub kõik, mida saab surres kaasa viia, aga mis pole lõpuni arendatud. Lõplik valmistoodang läheb eksistentsorisse. Kui kehastud, siis teeb oma poolikuid asju jälle edasi. Probleem on selles, et kuna inimestel puudub ühendus oma mälupangaga, siis ei saa me poolikuid asju edasi teha, vaid peame uuesti nullist alustama.

Eksistentsor on mälupanga ja alge koostööst sündinud ühislooming, mis asub astraalis. Ta on sädeme projektsioon või kiir ehk sädeme avaldumine, nn kehastunud jumalikkus. Eksistentsori toimimist hakkame mõistma, kui teame üht tõde: tervikut ei saa haarata. Kontakteeruda saab vaid ühe tahu pealt korraga. Seega me näeme alati ainult ühte tahku korraga. Seejärel tuleb vahetada vaatenurka. Iga tahk salvestub meie mälupanka ja lõpuks tekibki tervikpilt. See ongi eksistentsori osake, mida arengumaagid näevad erinevate tahukate või kristallidena. Algselt annab eksistentsori inimesele Loodus, et säde saaks kogemusi omandada ja areneda.


Inimese minad peavad omavahel suhtlema:
Kõrgem mina ehk säde asub astraalis. Seotud inimese originaalsuse, omanäolisuse ja isiksusega. Kõrgem mina on inimese sisemine jumal. Surematu osa. Asub vahesagedustes. Ta on täiesti eraldi. Meie kõrgemad minad ei saa kokku puutuda. Nad on omaette indiviidid. 

Kuldne tõde: jumal ei hooli kellestki muust kui ainult iseendast. Meie kõrgem mina saab suhelda ainult enda osadega. Ei ole võimalik suhelda teise inimese osadega. Kõrgemad minad saadavad välja väikese mina, kes omavahel suhtlevad. Minu sisemine jumal ei saa sind aidata.
Kellel on hea side oma kõrgema minaga, on väga tugeva reaalsustunnetusega, kuna enda sisemine jumal on huvitatud enda heast käekäigust. Kuna võõras jumal on huvitatud tema enda heast käekäigust, siis muutub inimene utopistiks ega näe enam asju reaalselt.

Laialt levinud programm – jumal tuleb ja päästab. See ei ole võimalik. Ta ei saa midagi teha – isegi mitte tappa. Jehoova on ühe indiviidi kõrgem mina. Universum on indiviidi oma. Tema ei saa samuti meid päästa. Ka parasiitsüsteem on üks alge, üks indiviid.
Kõrgem mina saab luua maailma, kus on omad reeglid. Need, kes sinna maailma kehastuvad, peavad neid reegleid arvestama, et hakkama saada. See on kehastunu enda asi, et seal maailmas eksisteerida - tal on võimalused ja ta peab ise rabelema. Loodus loob maailma. Parasiitsüsteem aga ise tööd ei tee – ta varastab inimeste tehtud töid.


Väike mina ehk alge asub füüsilise keha sees. Väikese mina ülesandeks on probleemide lahendamine (sisemine pool) ja reaalne teostus. Selle töö tulemusena valmivad elemendid/detailid.
Allumatuse ja reetmise probleem:
Kui inimene lõpetab kontakti oma kõrgema minagia, hakkab ta taandarenema. Parasiitsüsteem pakub väikesele minale, et lahendab tema eest ise kõik probleemid, kuid sel juhul hakkab väike mina hoopis pseudoprobleeme lahendama ja võõra hüvanguks ennast teostama. Väike mina peab nägema enda sisemist jumalat (kõrgem mina) ja ei tohi kummardada võõrast jumalat. Kõige suurem probleem maailmas on see, et inimene ei allu iseendale. Ootab, et tuleks võõras ja ütleks, kuidas, mida, millal. Tegelikult lahendad pseudoprobleeme, millest mingit kasu ei ole.

Väikese mina ja kõrgema mina vaheline side on katkestatud ja väike mina kõrgemalt minalt tulevaid käske ei kuula ehk on müünud maha oma sisemise jumala, siis selle peegeldus on see, et inimene muutub korraga aeglaseks ja peenikeseks. Aeglaseks, kuna teadlikkus ja kogemused tulevad kiire infovahetusena kõrgemalt minalt. Peenikeseks, kuna kui ajus ei toimu tegevust, siis hakkab ainevahetus toimuma kehas.

Suur mina ehk mälupank asub antireaalsuses (protsessid, orgaanika, elu). Loob struktuurid, süsteemi ehk tervikpildi. Annab toite. Suur ja väike mina võimaldavad kõrgemal minal muutuda jumalaks. Nt kui kõrgem mina tahab lennata, siis suur mina näeb nt lennukit kui tervikpilti, väike mina aga monteerib detaile ehk neid elemente, millest lennuk koosneb. Suure mina ja väikese mina koostöö: suur mina tekitab võimaluse ja väike mina hakkab seda lahendama. Selle tagajärjel tekib maatriks ja kui nüüd kõrgem mina sellest läbi "puhub", tekib uus reaalsus ehk uuendus.

Müüdavuse probleem:

Suur mina müüb maha väikese mina järgnevalt: süsteem pakub ahvatlust – pakun sulle palju väikseid minasid. Suur mina saadab oma väikese mina kuu peale – teen ruttu lennuki valmis, annan toite ja korras. Aga kui töö on tehtud koostöös teiste minadega, siis see pole iseenda oma ja seda kõrgemasse minasse viia ei saa.
Kui katkeb side suure mina ja kõrgema mina vahel, siis selle peegelduseks on see, et inimene on korraga ahne ja ülimalt enesekindel. Kui katkeb side suure mina ja väikese mina vahel, siis selle peegelduseks on see, et inimene on samaaegselt köitvalt karismaatiline ja koormav.

12 hüperruumi


Vaata Hannes Vanaküla loeng:

tervikolemusest (2015)

hüperruumidest (2013)


Mööda hüperruume voolab eksistentsenergia. Iga ürgsupist välja tulnud alge hakkab oma tervikolemust mööda hüperruume üles arendama. Kõrgeim täielikult läbitud aste määrab ära alge taseme. Kõrgem aste sisaldab madalamat, olles oma struktuurilt keerukam.

Ülevalt hüperruumidest tuleb alla aga alge puudusi kompenseeriv jõud. Seda võib nimetada ka põrgujõuks, kuna see hävitab arengu kõrvalkalded ehk puhastab.

Vabadusaste on see osa, mida ülevalt poolt ei kompenseerita ning mida alge peab ise välja arendama.

Esimesed 3 hüperruumi on indiviidi tasand ja asuvad alge sisemaailmas. 4-6 hüpr on missiooni tasand, 7-9 hüpr on süsteemi tasand, 10-12 hüpr on kõrgemad tasandid - inimesele pole antud väge neid kasutada. Sealt tuleb planeedile uusi teadmisi ja seal muudetakse kõiki põhiparameetreid.

Igas hüperrumis on meil algeharud, mis on seotud 2 (eluta maailm) või 3 (elus maailm) teisikuga, mis on omakorda ühendatud vastavate hingeosadega.Inimene on 8mõõtmeline – tunnetab maailma läbi 8 mõõtme, pluss füüsiline keha (9 mõõde), mis on kontrollmehhanism. Inimestel on vahesagedustel 0-teisikud, mis on seotud hüperrumide ehk mõõtmetega.

Kõik tasemega seotud teooriad baseeruvad järgneval mudelil:


Inimühiskond elab seitsmes mõõtmes (mõõde on see, mida saab mõõta, mitte 3 ruumivektorit ja aeg) ja neid tuntakse SI-süsteemi ühikutena:

0 - ürgsupp, milles asub meie parameeterkood.

3 esimest mõõdet (tahe, emotunnetus, intelligents) asuvad inimese isiklikus sisemaailmas. Vt lisaks mõistet "vabaduseaste."

I hüperruum (2 algeharu, kummalgi 2 teisikut) – mass (tugipunkt, tahted, põhimõisted). Põhimõistete selgekstegemisest tekib materjal teisikutele. Mida rohkem põhimõisteid on selged, seda rohkem on su sõnal massi või kaalu.

II hüperruum (4 algeharu, igaühel 3 teisikut) – aeg (emotsioonid, toit). Voolamine ühest kohast teise. Kui pole aega, siis pole ka elusolendit. Kui teed midagi meeldivat, lendab aeg kiiresti, vastupidiselt aga aeg venib.

III hüperruum (12 algeharu, igaühel 2 teisikut) – voolutugevus (mõtlemine, analüüs - vt mõistet intelligents). Kui ei mõtle, ei ole voolu. Aju ketrab. 

3 järgmist mõõdet on seotud inimkooslustega:

IV hüperruum (24 algeharu, igaühel 3 teisikut) – meeter (arenguruum, väli). Võime ruumi mõjutada, painutada, keerata. Arenguruumid on nt firmad, parteid, sektid, huviringid, gängid jms.

V hüperruum (72 algeharu, igaühel 2 teisikut) - mool ehk ainehulk ruumala ühikus (ühiskond, egregorid). Ühes ruumis ei saa olla 2 ühesugust osakest (v.a kui on vastandspinnis). Ruumi suuruse määrab ära erinevate osakeste hulk. Egregorid on nt rahvus jm suured üksused. Seal asub astraal, mida juhib inimese kõrgem mina.

VI hüperruum (144 algeharu, igaühel 3 teisikut)– luumen ehk valgusvoo tugevus (vastasmõju osakesed, kirjutaja). Informatsiooni levik. Kirjutaja tasand on seotud liikidega.

3 viimast mõõdet on seotud maailmaga:

VII hüperruum – temperatuur (planeet). Aktiivne tegevus, elu, protsessid. Seal asub antireaalsus. Seos inimese plasmooskehaga (energiakehaga), mida juhib inimese suur mina.

Edasi pole inimestel võimalik füüsikaliselt mõõta. Sealt tulevad:

VIII hüperrum - Galaktika. Mõõdab arengut. Seos vabadusega.

IX hüperruum - universum. Seos inimese füüsilise kehaga (koosneb tähetolmust), mida juhib inimese väike mina.

Lisaks on teada:

X hüperruum - aegruum

XI hüperruum - olemusruum

XII hüperruum - põrgu


I hüperruummisehk tahte tasandil on meil 2 algeharu - sõjard ja karvik. II hüpr on 4 - Bitch, Ibraud, Ohh, Tok. III hüpr on 12 intelligentsi - vt suure mina pealt 12 raktobleeri seadust. IV - 24.


Esimest viit hüperruumi saab näha ka tasemete ja klassidena:

I - Orjad: elementaali tase (selgroo väljaarendamine) Loovad endale teisikuid.

II - Alamklass: taime tase (südame väljaarendamine). Loovad endale algeharusid.

III - Keskklass: looma tase (aju väljaarendamine). Loovad endale hingeosasid.

IV - Kõrgklass ehk juhid: nõia tase (välja kasutamine). Loovad endale teadvuse laane.

V - kirjutaja/looduse saadikud: inimese tase. Loovad sisestruktuuri. Käsutavad plasmoosi ehk standardit ja tekitavad vastasmõjusid erinevate osakeste vahel.