Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

  

Fantaasiamaailm

25.11.13
Me oleme looma ja inimese vahepealsed olendid (vaata mõistet "tase") - erineme loomadest, kuna omame fantaasiamaailma. Et areneda inimeseks, tuleb õppida oma fantaasiamaailma sihtotstarbeliselt kasutama. Fantaasiamaailma olemasolu tõttu oleme me ruumilised/väljalised (mitmedimensionaalsed) olendid. See tähendab, et  ruum ei ole mitte tühjus, vaid väli, mille allikaks on ruumiline/väljaline olend. Kui kustub allikas, kaob ka mateeria. 
Väljal on alati võnkumised – neid tekitavad meie
hingeosad. Meie aju registreerib ruumivõnkumisi ning transformeerib selle kujutluspildina meie fantaasiamaailma. Inimeste häda ongi see, et signaal ja pildid tulevad, kuid sihtotstarbeliselt seda kasutada ei osata. Me peame õppima nägema, kust ruumivõnkumised tulevad. Nii palju, kui on inimesel teisikuid, nii paljude maailma nurkade või spektritega suudab inimene oma elus arvestada. Füüsiline keha
02.12.15

Keha on meie olemuse välja tähelepanupunkt, millega tunnetada ja mõjutada ümbrust.

Füüsiline keha ei ole meie osa. Selle sees elab üks mina meie kuuest minast – väike mina ehk meel. Umbes nagu teol on karp. Meel on tajud, tunnetus, intuitsioon. Meel on sisemine võrgustik, mis transpordib infot, mõjusid ühest punktist teise – nagu seeneniidistik või ka nagu internet. Meel on eksistentsi tajumiseks ja protsesside mõistmiseks. Füüsiline keha on 9 mõõtmeline (loe "baassüsteemid"). Seega on meel väga mitmetahuline ja suure arengupotensiaaliga. Meie meel kehastub siia Looduse maailma sisse, et korjata kogemusi.

Meie olemus ei asu füüsilise keha sees. Olemus (kõrgem mina) asub ürgsuppi langenud võrgu ühes ruudus. Iga ruut selles võrgus (ürgparameeter) on ühe alge olemuse koduks. Olemuse ümber tekib väli (potensiaalne maailm). Olemusest tuleb välja kiir ehk tähelepanupunkt (süvenemine või keskendumine millelegi). See tähelepanupunkt ongi see, mis loob keha.


Füüsiline keha pole aga mitte ainult meie tähelepanupunkt. See on universumi poolt antud tähelepanupunkt. Keha koosneb meie olemuse kiirest (alt üles ehk kõrgem mina) ja universumi kiirest (ülevalt alla ehk liptor). Universum annab tähelepanukoha kinnituse või mudeli, kuhu sisse läheb alge olemusest tulev kiir. Sinna vahele ei tohi lasta parasiiti (Ainujumalat) – ennast ei tohi sisemiselt lõhestada.


Selleks, et areneda, peame me oma tähelepanupunkti muutma. Kui meis puuduks muutuvus, siis puuduks meis jätkusuutlikkus - oleksime ebastabiilsed ja sureksime välja. Kuna inimesed on sisemiselt primitiivsed olendid, siis on nad võimelised vaid minakeskselt ehk esimeses kolmes hüperruumis intelligentsiga oma tähelepanupunkti muutma (loe: tase ja klassid). Kõrgematel tasanditel vajavad nad tähelepanupunkti liigutamiseks Looduse jõudu. Surm pole muud kui tähelepanupunkti kokkutõmbumine/kaotamine ning sünd pole muud kui tähelepanupunkti nihutamine. Ainult taaskehastustsükkel annab elu. Teise tähelepanupunktiga näeme ja tajume me ümbrust teisiti.


Maailm saab anda rolli ehk kehad. Iga keha on tegelikult diil - st iga keha on meile millekski antud. Igal diilil on tähelepanupunkt. Vastavalt kehale on meil erinev tähelepanupunkt. Me kõik sünnime mingi sünniparameetriga – see on anne ehk looduse poolt antud tugi. Andetuid inimesi pole olemas. Viga on selles, et inimesed ei taha elada oma parameetris ja siis on nad mõttetud olendid.


Et teha valiktut, on vaja maailma tunnetada. Tähelepanupunkt võimaldab näha ja tunnetada maailma teatud nurgast. Seetõttu on vaja teha meeskonnatööd – ühel on üks tähelepanupunkt, teisel teine ja nõnda on üheskoos tunnetusspekter laiem.


Antireaalsuse teisiku annab meile planeet (7.aste). Ühiskonnas olevat tähelepanupunkti nimetatakse rolliks ehk egregorkehaks (5.aste). Kui puudub keha, siis pole võimalik teistega kontakteeruda. Nt kui inimesel pole egregorkeha, siis on ta asotsiaalne.

  

Tagasi