Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia



Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia





Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Tagasi

Illusioon

16.06.14

Looduslik illusioon on selleks, et tõsta. Tõstmine annab kogemuse, mälestus vabadusest annab vajaliku arengutõuke. See, et oleme inimesed, on juba illusioon –ilma selleta kukuksime kõik suures osas elementaalideks, mõned taimedeks ning üksikud loomadeks.(loe: "Tase ja klassid") Kui ei oleks illusiooni, et inimene on mõtlev olend, siis ta isegi ei pingutaks, et saada mõtlevaks (loe: "intelligentseks").
Illusioon on ideaalne keskkond õppimiseks ja elamiseks. Reaalsust pole võimalik taluda, kuna see tapab, hävitab, põletab ning kaotab kõik liigse. Ka nt raha on
ärimaailma illusioon, ilma milleta me elada ei saa. Illusioon on see, mida saab teisele anda. Reaalsus lihtsalt on –seda ei saa muuta ega ära võtta. Looduse vaste rahale on energiavahetus. Maailm on reaalsus ja seal vahel on illusioon, mis meid toidab ja kasvatab, tõstab üles. Illusioon saab kleepida rohkem omadusi juurde, kui tegelikult oled. Reaalne tase on see, mis ei sõltu enam välisest illusioonist. Nt kui inimesed armastavad luksust ega seisa ilma selleta püsti, siis näitab see, et reaalselt on nad tõstetud elementaalid.

Kui looduslik illusioon on andvas pooles –see toidab, tõstab, ammutab ürgjõust, siis parasiitlik illusioon tõstab inimesi, et neid tühjaks imeda. Parasiitsüsteem annab energiat ehk tõstab seda, kes on talle kasulik ja ohverdab süsteemile. Kui ürglätte järgi alamklass tõstetakse kõrgklassi, siis müüb ta kõik muu maha (õnn, lähedased jne), kuna ei taha loobuda rahasummast. Parasiitliku illusiooni nimi on paradiis - ainult tarbid ja midagi tegema ei pea (reaalselt elementaali tase). 
Illusioonil on alati allikas (loe mõistet "
väli"). Inimese kehas olles oleme me algemeistri tehtud. Kellel on välja arendatud intelligentsruum, hakkab oma ruumis teisi kohe automaatselt tõstma.
Mida suurem ja tugevam on illusioon, seda reaalsem ta paistab. Naine saab illusioone luua oma
mulliga. Kes ei ole vundamendiga, toitev ja intelligentne mees, see võib naise kujustusel, jõul ja toel vähemalt tunda, et on mees. Paljud mehed elavad naiste mullides just seetõttu, et ilma mullita kukuksid nad kokku. Kuna inimkond on meesprintsiibiline, siis algselt ei sünni ükski mees pööbliklassi. Kuna inimesed elavad ühiskonna illusioonis, siis müüvad nad enesetunde, raha ja võimu nimel oma taseme maha.


Inimene

09.09.15

Näiliselt oleks nagu kõik inimesed. Inimesel peab olema:

*mõistus - tal on oma tahe, omad eesmärgid. Mitte inimene ütleb, et ajab oma asja, aga ei tea, mis asja ta ajab;

*vaim - loodusega kooskõlas refleksid, instinktid, emotsionaalsus;

*hing - intelligents – näeb põhjustagajärje seadust, teeb tööd, on loov, on loogiline, ei ole tundebaasiline. Teab, mida teha, et saavutada eesmärk;

*teadvus - suudab asjadest aru saada – mõistmisvõime. Kui on probleemolukorras, siis hindab, saab aru, on taiplik, lahendab olukorra. Mitte inimene vajab reegleid.

Kui palju jääb nüüd inimesi järgi?

november 2015

Inimest eristab loomast võime enda välja juhtida, arendada, ehitada, toita, parandada. See võime areneb läbi välja elementide teadvustamise.



Intelligents

27.09.13 ja 11.12.13

Intelligents on protsesside juhtimine ja probleemide lahendamine - võime saavutada oma eesmärk. Mõtlemine on vool, mis liigub läbi põhimõistete.

Mõtlemine ehk võime kasutada intelligentsi algab alates keskklassi tasemest. See tähendab, et inimene on ruumiline jumalik olend (vt "mitmedimensionaalne"), kelle jaoks pole emotsioon mitte enam käsk või eesmärk, vaid juba infoallikas või tajuvahend.

Mõtlemise puudujääke kompenseerib Kirjutaja (VI hüperruum), mida inimesed tajuvad jumalana. Parasiitsüsteemi kirjutaja on nagu suur emalaev, millest väljuvad ufokettad. Need on mõttemudelid ehk programmid. Arvates, et on ühenduses jumalaga, võtavad inimesed nendega ühendust.

Mõtlemise aluseks on mõisted, läbi mille mõtete vool liigub (III hüperruum –voolutugevus). Reaalselt pole ükski inimene loll - lollus on see, kui pole algmõisteid, mille baasil mõelda. Intelligentsuse aluseks on struktuuri kõigi elementide mõistmine. Elemendid tekitavad ruumi vibratsioone, andes sel viisil väe, millega mõjutada ruumi (IV hüperruum) ja inimesi (vt ka mõistet "väli"). Iga element on teisik, mis võimaldab vastava sagedusega kontakteeruda.

Vaid vähestel inimestel on aktiivmõtlemine:  analüüsid, juurdled, mõtled järgi, teed järeldusi, avastad uue seaduspärasuse. Passiivmõtlemine on see, kui öeldakse, et tee nii ja tee naa ja inimene võtabki selle läbimõtlematult omaks.  Ainult läbi mõttetegevuse, analüüsi, ajudega töö tegemise tekib energiat. Me oleme mõtlevad olendid, me peame arenema!


Ainet tekib, kui teha selgeks uus põhimõiste. Arengumaagia koosneb põhimõistetest. Vaimsus, kus pole uusi põhimõisteid, on parasiitlus, kuna pärsib vaimset nägemist. Äri-usumaailmas on küll erinevad sõnad, aga samad mõisted –nt jeesus/krisna/allah/euroliit/raha vms tuleb ja päästab.

veebruar 2016

Intelligentsi omadus või osa on näha asjade põhjusi ja tagajärgi. Intelligents ütleb, miks on midagi vaja.
16.11.16

Mõtlevale olendile tekivad uued põhimõisted ja ta hakkab nägema maailma standardist väljapoole. See on väga harva esinev asi. Kui keegi suudab müelda, siis nakatab ta ka teisi inimesi uute elementidega. Uut mõtlemist tekib nii palju, kui tekib uusi mõisteid.



Iseloom

11.12.13

Inimene saab erinevates olukordades väga erinev olla – nt vahel on ta tugev ja paindumatu, vahel aga pehme ja heasüdamlik. Vastav emotsionaalsete reageeringute muster kujuneb juba lapsepõlves välja ja inimesed nimetavad seda iseloomuks. Kasvades see muster jäigastub. Erinevatelt arenguetappidelt ülemineku kriisid on aga see hetk, mil inimene peab oma iseloomu muutma. Nt puberteediga peab inimene tooma endast välja enda võimu, et iseseisvuda ning mullist väljuda. 
Kui inimene elu jooksul muutuda ei suuda, siis jääbki ta kristalliseerunud emotsioonidega
tundlejaks. Ta ei muutu, kuna on võtnud omaks ühiskondliku emotsionaalse mustri ehk väärisiksuse. Kui inimene aga mõtleb, siis genereerib ta sellega vajaduse muuta oma suhtumisi. See muudab ta emotsioonmustri plastiliseks. Plastiline olend suudab ennast igaühega klapitada. Kristalliline emotsioonmustri struktuur on see, mis teise inimesega kas haakub või ei haaku teise. Kui inimene suudab muuta oma iseloomu, siis on tal oskus igaühega haakuda.


Isiksus

06.09.16
Isiksus on meie kõrgem mina (vt 3 mina). Füüsiline keha ei ole isiksus. Isiksus on ainult see sädeme nägu. Meie oma nägu tekib alles siis, kui oleme originaalsed. Näiteks kui inimene peab ennast näiteks gootiks või punkariks, siis on see lihtsalt üks prototüüp, mida ta on otsustanud kanda ja mitte oma nägu.
15.10.13

Isiksus on leek, mis oma toite baasil põleb. Isiksus peab olema teadlik ehk valgustunud. Kui inimene suudab tõde teadvustada, siis on tal toide olemas. Teda ei kõiguta teiste arvamus. 

aastast 2004

Isiksus on see inimene, kes elab oma elu, teda ei morjenda, mida teised asjast arvavad.

Isiksus on originaalne. Kui ta suudab rääkida midagi sellist, mida pole kirjas raamatutes, siis on järelikult saanud selle info oma isiklikust kogemusest. Ja see tähendab, et ta ei matki teisi.

Emotsionaalselt tunneme end isiksuse kõrval turvalisena.

28.10.15

Põhjus, miks inimesi tehakse biorobotiks: isiksus tekitab alghäiritust ehk hälvet ja see süsteemile ei meeldi.


Issanda tinasõdur 

09.06.15

Inimest on õpetatud jagama kõike heaks ja halvaks. Inimesel on programm - mida kuulutatakse halvaks, seda peab ründama. See sund tuleb tema seest nagu sisehääl. Tegelikult on indiviidi tasandil tegemist sisevaenlasega ehk valekirjega, mis pärsib enda tahet (vt mõistet "vaenlane"). Inimene ei erista ennast ja sisevaenlast.

Saatan = tuleb lüpsta.