Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

  

Juht (liider)

veebruar 2016

Juhiks saab inimene, kes võtab ühisvastutuse.

09.09.15

Juht on probleemi lahendaja. Võiksime kasutada sõna "liider". Liidri tunnusjoon – ta näeb tervikpilti. Liider hoiab rahvast koos. Liidri vägi tuleb inimese sisse, kui ta on nõus tõesti midagi tegema teiste heaks (hoolitsema).

Kuidas oleks võimalik olla liider ilma teiste eest hoolitsemata?

Mängid, jätad mulje, et hoolitsed. Samas pead leidma inimese, kes tegelikult inimestest hoolib ja tegema temast väljaliselt enda orja. Meestel on raske seda teha, kuna pole emotsioonvälja. Naisel on mull – kui naine suudab hoolitseva inimese enda mulli tõmmata (peab enda omaks), siis hoiab ta teda väljaliselt isoltasioonis ja vahendab seda hoolitsusenergiat. Ta võib anda selle hoolitsusjõu ka kellelegi teisele kasutada. Vt ka mõistet alfanaine.

05.03.10

Juht on inimene, kes suudab arvestada kõikide teiste inimestega.

18.07.15

Juht on meist sammuke ees - teab, saab õpetada. Juht on meist kõrgem (vt "tase ja klassid"). Juhi eesmärk on arendada. Kuna inimese sisemine soov on olla orjapidaja, siis valib ta juhi, kes on kõige supperorjalikum. Supperori aga ei teeni inimeste eesmärke.
20.09.16
3 juhi peegeldust:
*Kui juht ütleb, et kõik alluvad on laisad, siis pole ta sisemiselt juht. Juhi ülesanne on arendada. Juht peab andma meeskonnaliikmele voolu ehk toiteenergia, mis jookseb läbi ülemiste kihtide juhist alla. Kui juht ütleb, et kõik alluvad on laisad, siis tahab ta, et töötaja läheks ja varastaks mujalt toite, aga teeks tema heaks tööd.
*Juhil ei ole probleeme. Juht lahendab probleeme. Probleem pole midagi muud kui uus energia ehk võimalus. Juht peab täitma selle valgusega – st töötab läbi, õpib seda jõudu kasutama ja valitsema. Kui juht näeb probleemi ja jookseb naise mulli, ei ole ta sisemiselt juht. Mulli saab põgeneda tundmatu energia eest.

*Kui juhi maailm laguneb ja ta nõuab, et teised tema maailma eest hoolitseksid, siis pole ta juht. Kui juht ei arene ega ehita struktuuri, siis loodu vananeb ning hävineb.  Kui struktuur on paigas, siis asi ei lagune. Kui on tühik, siis laguneb. Inimene, kes pole sisemiselt juht, arvab, et kõik peavad ühiselt nn "vankrit vedama". Tõeline juht ei karda võimust ilma jääda.


Jumal

Kogu tekst täiustatud jaanuar 2017

märts 2015

Jumal on see, kes on loonud maailma ja sellel maailmal on eesmärk. Looduse eesmärk on areng. Loodus on jumal, kes on loonud selle maailma ehk keskkonna, kus me elame.

17.04.14

Maailmu on erinevaid. Eksistentsjõu ahelas on jumalad erinevate astmetega: 

*IX hüperruum: Kõrgeim aste, kus me elame ja mida tajume, on universum, mis annab meile aine. Igal maailmal on omad toimemehhanismid, reeglid. Keegi ei mõista, milline on universumi looja ja jumal, sest ta on liiga kõrge olend, et temast aru saada. Kujundlikult võime kasutada nimetust "universiumi direktor".
Me ei näe jumalat, me näeme maailma. Tal on suva, kas me teda usume või mitte. Inimesed, kes mõistavad selle maailma ülesehitust, nimetame jumala saadikuteks – neil on teadmine maailmast, mille toovad teistele inimestele. Universumi saadikud on teadlased, kes avastavad. Ajaloost teame nt Isaac Newton, Galileo Galilei, Giordano Bruno jne. Vaadates, kuidas kirik nendega on käitunud, saame teada, et kirik ei esinda universumi jumalat.

*VIII hüperruum: aste all - galaktika, nähtamatu, nn varjatud tume aine. Tajume, et seal on arengu või elu seadused. Kuna kirik eitab arengut, ei esinda ta ka galaktika loojat.

*VII hüperruum: meie planeedi jumal. Planeete on palju, aga neis ei toimu tegevust – st jumalat pole. Meie planeedi toimimist kirjeldavaks teaduseks on bioloogia. Kirik sõdib darvinismis kirjeldatava evolutsiooni teooria vastu ja seega ei esinda kirik emakest Maad.

*VI hüperruum: inimkirjutaja. Kirjutaja esindajateks on teadlased, kes kirjeldavad inimpsühholoogiat - nt Freud, Jung jne. Kirik peab psühholoogiat üldiselt piiratud teadmiseks. Seega ei esinda kirik inimkirjutajat.

*V hüperruum: egregor ehk inimeste kollektiivteadvus. Egregori loob jumalate meeskond ehk panteon.

Egregore on erinevaid tüüpe:
Riigiegregor - kollektiivne teadvus, et parandada oma majaduslikku heaolu ja luua väga erinevate inimeste koostöös hüvesid.
Rahvusegregor ehk suhtlusegregor - koondab enda alla ühes ja samas keeles mõtlevad ja rääkivad inimesed.
Kasvatusegregor - tegeleb inimese kujundamisega. Et midagi teha, on vaja inimesi kasvatada, arendada, tuua inimeses välja teatud omadused, oskused. Kirik ronib sinna.
Egergioride jumalate pesades on enamasti parasiitsüsteemi eliit ehk peliidid.

*IV hüperruum: arenguruum. Arenguruumis on üks jumal - juht ehk alfa. See on ühe valdkonna meister, kes on loonud uue koolkonna, maailmapildi või nägemuse. Näiteks Hannes Vanaküla on loonud uue kästiluse maagiast, uue tervendamise süsteemi ja on seega arenguruumi jumal.

*III, II, I hüperruum: sisemaailmad, kus inimene ise on sisemine jumal. Sisemine jumal on see jumal, kes suudab ise otsustada oma elu üle, teab, mis tahab, tal on omad eesmärgid. Ainult siis, kui ise oled jumal, suudad näha kõrgemaid jumalaid ja tuua infot alla poole. Inimene suudab näha 2 astet enda tasemest üles poole. Jumalikkuse puudusega inimest nimetame lambaks. Lammas on see, kes ei suuda ise määratleda ja teeb nii nagu talle öeldakse. Seda ei ole võimalik muuta, kas inimene on lammas. See on inimese enda isiklik valik. Viga on see, et lammast ei panda kunagi juhtima. Loomulikult lammas tahab juhtida, et tarbida positsiooniga kaasnevaid hüvesid.

Vt "hüperruumid"

Loe lisaks Getteri blogist jumala laani kohta

aastast 2004

Üldiselt ei tasu kedagi pimesi järgida, kummardada. On olemas kõrgemad olendid, kes õpetavad. Suhtu jumalatesse samamoodi nagu koolis õpetajasse. Sest jumalad on siin õpetajate rollis. Loojad lõid maailma ära ja ajavad omi asju.


Jumala saadik
18.01.17

Jumala saadik on see, kes toob inimestele uusi teadmisi selle kohta, kuidas maailm toimib. Kui inimesed neid teadmisi kasutavad, siis avalduvad uued võimalused ja elu kvaliteet läheb paremaks.


Juudid

30.11.12

Juut on inimene, kes on lasknud endast suure mina (loovuse) ära lõigata ja pannud sinna Nõrkusejõu (parasiitsüsteemi) kanali sisse. Sel põhjusel on ta arengust välja astunud.

Juut on ahne. Juut võtab kõik ressursid enda alla, annab teistele tilgakese ja nõuab meeletult enda heaks töötamist. Juudis puudub andev pool: juut tahab valitseda, aga kohustusi ta ei täida. Juut ronib juhi külje alla võimule ja hakkab tarbima. Juudil on kogu aeg nälg ja nõnda peab ta kogu aeg tarbima. Ehk siis juudi klassikaline skeem: kõigepealt tuleb hädisena, võtad ta enda juurde, poputad. Ühel hetkel lükkab noa kõri peale. Juut ei suuda kunagi aru saada, et tema midagi valesti teeb, temas puudub see omadus. 

Juut on täitmatu kantimiskanal, aga läbi tema voolab kõik nõrkusejõule, ta ise ei seedi läbi. Juut on võimeline meeletult infot vastu võtma, kuna tal ei teki sisemist vajadust infoga tööd teha ja sisemiselt läbi töötada. Juut ei näe parameetreid, ei suuda infot töödelda, analüüsida. Tal võib olla hunnik fakte, aga ta ei pane pilti kokku.

Sellele nähtusele võiks panna ka mõne teise nimetuse, aga arengumaagid nimetavad seda juudiks, kuna meenutavad alati füüsilist juuti. Juudina sündinu on juba eelmistes eludes seda teinud.

november 2015

Valge kultuurruumi esindajateks on olnud staatilise poole pealt araablased (allah määrab, kes me oleme) ning dünaamilise poole pealt juudid (juudid määravad, mida me teeme). Kui valge inimene peaks jagama kõiki 12 kultuurruumi sektorit, siis nemad teadvustavad seda valget osa  - enesevalitsemist.

            Juut kuulub värviliste rassi alla, kuid on suutnud oma naha valgeks teha. Seda kunagi ammustel aegadel tumesinise kultuurruumi rahvast parasiteerides. See rahvas oli kooskõlas loodusega. Alla neelatud tumesinine kultuurruum ongi juudi rahva tugevuseks. Juudid parasiitsüsteemi poolt väljavalitud seenerahvas, kelle eesmärk on saada kätte ja ohverdada parasiitsüsteemile viimane – punane intelligents.
20.09.16
Juudid on pärit marsilt.


  

Tagasi