Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

  

Karvik
Loe siit


Keha
12.10.16

Diil maailmaga ehk alge ja jumala ühisosa. Diil peremehe ja kehastuja vahel. Projektsioonide ühisosa, kontaktpunkt, koostöö osake. Seespool keha on kehastuja (sisemaailm), väljas aga peremehe maailm. Mingi võimas alge on loonud maailma – universumi. Kui kehastume, siis siseneme sellesse maailma.

Keha annab mõjuvõimu – kui pole keha, ei saa maailmas midagi mõjutada. Keha on võnge ehk volitus, ka mõjusfäär. Ükskõik, kuhu maailma ka minna, seal antakse sulle keha. Läbi keha varustatakse meid nende osadega, mida meil endil pole. Keha sees on ka mõtlemine. Nt poliitika maailm annab vastava aju (selle, kuidas mõttevoolud meie füüsilises ajus käivad).
Ka saatus on keha ühe konkreetse kollektiivmaailma suures protsessis, mis loob meile sündmusi. Teadvustada tuleb, et meil on võimalik viia oma astraalteisik ühest kollektiivmaailmast teise ja läbi selle oma saatust muuta. Inimesed, kes on vahetanud maailma, tunnevad, et vana maailma on nõme ja mõttetu, aga seda ütleb juba see uus maailm. Ei suudeta analüüsida, mis võimalused on ühes või teises. Inimesed tajuvad erinevates maailmades asuvaid kehasid võimetena.
09.11.16

Selleks, et iseennast näha ja saada tõest infot, mis su sees toimub, tuleb kehastuda enda sisse. Läbi kehastumise saab näha enda loomingut. See on ka põhjuseks, miks kehastuvad kirjutajad, Looduse kehastus, aga ka galaktika või universumi valitseja.

Kirjekeha

23.11.16

Kogemus + analüüs = kirje. Kirjed lähevad kogu aeg keerulisemaks, kuna analüüsis kasutad eelmisi kirjeid.
01.05.15

Kirje on tegevusprogramm või juhend, kuidas saavutada eesmärk. Kirjekeha on sisemine vabadus. Saad ennast juhtida, kuhu tahad nagu autoomanik. Kellel aga puudub kirjete keha, on nagu buss - ta käib kindlat rada pidi. Ei ole oma tahet ega ka valikuvõimalust.


*Inimese teeb inimeseks see, et tema sees on (indivuduaal)kirje. Kirje vastab närvisüsteemile. Ilma kirjeta on inimene nunnuelukas. Looma on ilma kirjeta.

*Kirjekeha tähendab seda, et inimene saab ennast kehtestada. Enesekehtestamine tähendab seda, et inimene ei häbene iseennast, ei poe.

*Kui inimene müüb enda kirjekeha maha, siis muutub ta loomaks - nunnuks. Ei liigu enam maailmade vahel. Tema elu on väga kitsapiiriline. Ta ei näe enam, mis on kõrval.

*Isiksus on see, kes kasutab enda kirjete keha.

*Valikuvõimalused tekivad siis, kui inimesel saab kirjekeha valmis.

*Kirjekeha on vabadus määratleda iseennast. Olla täpselt nii palju, kui suudad ennast sisemiselt pingutada.


Kirje näide: kas maailm on sinu jaoks terviklik või hea ja halva vaheline võitlus. Inimene, kelle sees on kirje, et maailm on hea ja halva vaheline võitlus, hakkab automaatselt võitlema kurjuse allikaga (vt "sisemine parasiit". Inimene, kelle jaoks on maailm terviklik, võitleb enda heaolu nimel.

september 2015

Kirjekeha asub astraaltasandil inimese visuaalmaailmas/sisemaailmas ja seda juhib inimese kõrgem mina (vt 3 mina)


Kirjutaja

Loe siitKlassid

Loe:  tase ja klassid


Krakk

oktoober 2015

Krakk on 8ndast mõõtmest (vt baasmõisted) alla tulev jõu ilming ehk väga kõrge olendi kiir või hingeosa. Inimene krakki ei mõista. Krakid on inimeste kantseldamiseks. Kui inimene on hakanud arenema, siis käivitatakse välja struktuur – inimmõistes võib nimetada krakke ka loodusjõududeks.

Paraku on krakid aga parasiitsüsteemi kasutuses. Orjastatud krakke käivitavad ja kasutavad peliidid ja koogolid ühisloominguna, et parasiteerida loodust. Loodus ehk tõeline jumal on pika protsessi vältel kinni püütud, vangis ja tema osasid kasutatakse.


Parasiitsüsteem ei saa hävitada arenevat inimest. Aga millegipärast, kui inimene hakkab arenema ning temas tekib initsiatiiv või algatus, siis tõmmatakse tuli ja vesi peale ning hävitatakse. Peliidid ja koogolid kasutavad orjaststud krakke inimeste vastu, kes arenesid. Krakineeduse saab inimene, kel on oma arenguruum. Naise mull ja mehe visioonmaailm võimaldavad keskkonda, kuhu saab tekkida krakk. Krakiga allutatakse inimene parasiitsüsteemi tahtele. See krakk reguleerib arenguruumi õiges suunas liikuma.


Krakke  on erinevaid tüüpe. Habekrakid tegelevad arvamuse kujundamise ning ergastamisega. Inimene ise ei mõtle ega uuri, kes tema mõtteid liigutab – mõte tuleb ise pähe. Nt katoliiklased vägistavad noori poisse, aga sellest ei tehta välja. Krakid määravad, milliseid argumente me võtame arvesse ja milliseid mitte. Nt kui kraki järgi on neeger valge inimesega võrdne, siis võetakse arvesse ainult see argument, mis tõestab neegri ja valge ühesugusust. Üks Habekrakk on üks idiootlik arusaam – nt üks krakk on see, et paganad on vastik sekt jne. Süsteem paneb oma arvamuse krakina paika. Sa võid öelda, mida tahes, aga kui krakk saadab signaali, siis ei võta inimesed vastupidist tõestavaid fakte arvesse. Kui inimene saab aru, mis on kraki arvamus, siis süsteemi jõud tuleb läbi tema ja ta saab arvamusliidriks. Nt loeb ainult nende arvamus, kes arvavad, et neegreid tuleb armastada. Teiste arvamus kustutatakse ära. Ilma krakkideta puudub süsteemil jõuhoob, et inimeste arvamust kujundada.


Kollid ja hirmud

Loe: kollid ja hirmudKolm mina

Loe:  3 mina

Tagasi