Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia

Karviku  tahukas - maailma väljapuhumine
22.09.16; 12.10.16 ja 19.10.16 raadiosaadete ja samadel nädalatel toimunud kokukate põhjal

koostanud: HellaMööda hüperruume voolab eksistentsenergia. Iga ürgsupist välja tulnud alge hakkab oma tervikolemust mööda

hüperruume üles arendama. Esimeses hüperruumis asub 2 vastandlikku algeharu, mida nimetame Sõjard ja Karvik.

Kui inimene arendab enda Sõjardlikku poolt, siis kasvatab ta enda isiksust. Sõjard tähistab immuunsüsteemi,

on viha põhine. Sõjardi 2 teisikut on reaalsustaju ja häälestumine/kohandumine.

Kui inimene arendab enda Karviku poolt, siis kasvatab ta enda maailma. Karvik tähistab iseõppimisvõimet, on

armastuse põhine. Karviku 2 teisikut on tähelepanu/keskendumine ja avastus/kopeering.

Joonis kolmnurksest püstprismast on selleks, et anda aimu, missuguse kujuga näevad arengumaagid sisemiselt

valmisehitatud Karviku tahukat. Tema teine pool on Sõjardi tahukas - oktaeeder. Nad üksteise peegeldused - ühe

tipud on teise tahud ja vastupidi.


Karviku tahuka tipud A,B,C,D,E,F tähistavad 6 hingeosa:
Spinn vajalik selleks, et tekiks kontakt pooluste vahel. Spinn tekitab sidemeid ja aheaid ehk võimaldab suhtlust teistega.

Spinnid on energia ja valguse ringvoolu vaheldumise alus. Õpetaja on valgusspinnis (aktiivne), õpilane aga energiaspinnis (passiivne). Laps on vanema suhtes energiaspinnis, vanem on lapse suhtes valgusspinnis. Juht on valgusspinnis, meeskonnaliikmed on energiaspinnis.
Spinn on füüsilises kehas sugu. Naise keha on energiaspinnis, mehe keha on valgusspinnis. Inimene on sisemaailmas jumal ja saab keerata spinni kuidas tahab. See vastus sellele, kuidas mees saab olla väliselt mees, aga sisult naine. Valgus – teadmised, võtab energiat. Mees teab, mis vmees teeb, juhendab. Naine aga toetab meest. Ei ole kasulik olla risti vastupidises spinnis. Kui oled naisena naiselikus spinnis, saad energiat looduselt. Kui vastupidi, siis spinnid neutraliseeruvad, ei saa ühendust maailmaga ja inmene lülitub välja. Sellest tekib energiakriis ja parasiidiks muutumine. Spinn annab eksistentsi. Iga meie teisikut saab kasutada valitud polaarsusega. Pöörlevat teisikut nimetatakse rolliks. Kellel avaldub vähe spinne, pole mitte keegi. Spinni ära võttes muudad asja teiste jaoks olematuks, kuna ei võta enam reaktsioonidest osa.


Keha diil maailmaga ehk alge ja jumala ühisosa. Diil peremehe ja kehastuja vahel. Projektsioonide ühisosa, kontaktpunkt, koostöö osake. Seespool keha on kehastuja (sisemaailm), väljas aga peremehe maailm. Mingi võimas alge on loonud maailma – universumi. Kui kehastume, siis siseneme sellesse maailma.

Keha annab mõjuvõimu – kui pole keha, ei saa maailmas midagi mõjutada. Keha on võnge ehk volitus, ka mõjusfäär. Ükskõik, kuhu maailma ka minna, seal antakse sulle keha. Läbi keha varustatakse meid nende osadega, mida meil endil pole. Keha sees on ka mõtlemine. Nt poliitika maailm annab vastava aju (selle, kuidas mõttevoolud meie füüsilises ajus käivad).
Ka saatus on keha ühe konkreetse kollektiivmaailma suures protsessis, mis loob meile sündmusi. Teadvustada tuleb, et meil on võimalik viia oma astraalteisik ühest kollektiivmaailmast teise ja läbi selle oma saatust muuta. Inimesed, kes on vahetanud maailma, tunnevad, et vana maailma on nõme ja mõttetu, aga seda ütleb juba see uus maailm. Ei suudeta analüüsida, mis võimalused on ühes või teises. Inimesed tajuvad erinevates maailmades asuvaid kehasid võimetena.

Alustaja ehk dimensioonväravarengu alus on põhjustamine. Otsustuspall liigub selle teisiku kätte, milline osa meist loob sündmuste ahela. Meie otsustame, kas algatajaks on nt ratsionaalse mõtlemise, tunde või tahte teisik?

Lõpetaja ehk tasakaalumeel nagu 2 magnetpulka. Seda kasutavad šamaanid, kui toovad kadunud hingeosi tagasi. Oma osa tagasi tõmmates, peab vabanema võõrast, mis selle asemel on. Puhastaja. Maailm annab mõtlemise ja kui me läheme maailmast välja, peame oma osa tagasi võtma ja maailma osa maailmale andma.

Kui miski on lõppenud, võib see mõjuda ka kergendusena, sest võõras asi lahkub sinu seest. Omad asjad on alati kerged, hallatavad, juhitavad. Võõrast asja aga ei saa mõjutada, kohandada, muuta – see on nagu taak.


Naiselikkus – Naise keha on loodud energiaid koguma.See tähendab, et naine õpib kohanema, aktsepteerima ja omaks võtma välismaailmast tulevaid asju.

Erinevate energiate kogemine ja teadvustamine on vaeva nõudev töö. Kui energiatest on komplekt koos, siis tekib emasloomal naiselikkus ehk mulli laadne asi – kaose pall, mis vajab vormimist.

Naine loob naiselikkuse iseendale. Kui energiatest on komplekt koos, tekib värav. Vaid naiselikkusega naine omab väärtust – ta on loovuse allikas.

Õpetus naistele – Kui oled saanud naiseks, ei pakuta ennast süsteemile ega loomalikule mehele. See sõltub sisemisest häälestusest, kelle kätte sa ennast usaldad. Vale valiku puhul naiselikkus puruneb.


Mehelikkus – Mees sünnib valmis energiatega. Mehe keha on loodud energiaid liitma, ühtseks suldandama. See tähendab, et mees peab lahendama esile kerkivaid probleeme ja mitte põgenema nende eest.

Kõik hüved luuakse ainult energiate liitmisega. Kirjutajas selle kohta kirjed hetkel puuduvad. Seega ei tehta seda massiliselt ja enamus isasloomi ei saagi meesteks.

Kokku liidetud energiatest tekib teadvuskiir, avardumine ja miski muutub valgeks ehk arusaadavaks. Mehe ülesanne on õpetada, juhendada, aidata teadvustada. Sel viisil loob ta rahu ja konfliktid kaovad.

Mees suudab erinevatest energaitest liita kokku sünteesenergia. Ühiskonnas aga toimub pidev positsioneerimine – kes on vingem? See on feministlik kultuur, kus valitseb meeletu meesaspekti defitsiit. Naisprintsiibis on võimalik suhelda ainult samas parameetris ehk siis, kui üks muutub teise moodi. Kõik muudetakse ühesugusteks, kloonitakse. Selle tulemusel suheldakse kõige madalamas mastaabis, kuna kui panna nt ülikooli professor ja lasteaia laps kokku, suhtlevad nad omavahel lasteaia lapse intellekti tasemel. Kui aga ühiskonnas on meesaspekti, siis ei ole konflikte ja asjatut positsioneerimist. Näiteks kui ühes ruumis on nõid ja arst, siis ühendab meesaspekt nad omavahel koostööle ja nad ei kakle ega positsioneeri omavahel.Karviku tahuka 2 kolmnurkset otsmist tahku on:

Sisemaailm – Me mõistame seda, milline maailm meie endi sees on.

Sisemaailm on isiklik privaatsagedus, mis ei tohiks teiste omadega kokku puutuda. Aga inimesed liidavad kõik sisemaailmad kokku ühtseks kollektiivseks palliks, kus keegi ennast ei eralda ja nõnda pole võimalik areneda.
Sisemaailm on vajalik selleks, et saaksime liikuda. Oma sisemaailmas häälestuse/positsioonide muutmine tekitab polaarsuse ning muudab väliskeskkonna jõuilminguid ja me hakkame liikuma. Sisemaailm on nagu purjeka puri, mille abil saame ruumis liikuda - kuhu suunda lükkame, sinna hakkab tuul meid liigutama.
Sisemaailm pole päris ruum.  Eksisteerib 1-3 hüperruum, kus otseselt ruum puudub. Ruum hakkab eksisteerima väljapoole – alates 4 hüperruum ehk arenguruumid. Võime öelda, et arenguruum on mingis mõttes ka sisemaailm, kui oled teatud tasemega. Kui oled egregori valitseja, siis see egregor on sinu sisemaailm.
Meil igaühel on olemas sisemaailm. Looduse poolt on antud – tõlkur ehk stardipakett, mis on nagu kristalliseerunud sisemaailm. Oma sisemaailma võib täita enda loodud maailmaga või lasta seda ühiskonnal täita.

Loodus annab inimestele tervikliku sisemaailma kaasa koos sünniga. Seejärel hakkab ta alumistest osadest alates kompensatsiooni maha võtma. Seda põhimõttel: tühik tekitab arengu. Kui inimene ise tühikut ei täida, siis hakkab tema keha lagunema ja ta jääb ruttu vanaks. Selline mehhanism tagab, et inimesed oma sisemaailma arendamisega tegeleksid.


Areng - maailma muutumine. See on kollektiivne, kuna pole kedagi, kellel oleks individuaalne areng. Mingis mõttes oleme me kõik ühes arengurütmis. Loodus annab mingi uue elemendi, mida me kõik hakkame koos läbi töötama. Areneb inimene kui tervik. Juba kehad on meil samasugused. Selleks, et edasi minna, tuleb tõmmata ka teised arenema. Kui näiteks üks mees rabeleb ja arendab oma mehelikkust, siis levib see automaatselt ka teiste peale. Me kõik saame teha vaid seda, mida meie keha võimaldab.

Samas saab inimene valida arengusuuna, millist kollektiivarengut ta teeb. Nt aarialaste rassiks (järgmine - IV aste pärast valgete rassi) saamine on kah kollektiivne – meid peab olema palju, et see saaks toimuda.Karviku tahuka 3 ruudukujulist külgmist tahku on:

Antireaalsus - vaimsus, sisemised protsessid, elu, orgaanika. Antireaalsus annab tervise. (VII aste)


Siinpoolsus - füüsiline käega katsutav reaalsus. (IX aste)


Astraal -  välised protsessid ehk saatus. Seal asuvad jumalakujud ehk ideaalid. Astraalis asub inimese kõrgem mina ehk säde. Astraal annab tarkuse. Astraalis on jumalik olend individuaalne, mitte-jumalik aga kollektiivne. Astraal on nagu ruumiline erinevate sageduste ruudustik/võrgustik – nagu kapp, kus iga sagedus on omaette sahtlis. (V aste)


Astraalteisik on see, mis määrab ära inimese saatuse.

Kellel on jumalikkus, sellel saab astraali keha tekkida. Kui jumalikkus puudub, annab planeet astraali ise keha. Praegu aga lõigatakse see planeedi antud keha inimese küljest ära ja asendatakse Marsi astraalteisikuga ja selle tulemusel muutub inimene zombiks. Zombi on inimene, kel puudub individuaalne mõtlemine – ta ei ole kunagi võimeline mõtlema iseendale kasulikus suunas. Zombi ülesanne on loodust pumbata.

Iga zombi kujutab endale ette, et ta on vaba. Zombi osa tahab otsustada, võimu ja valetab. Kui me ennast lõdvaks laseme ning tundel juhtida laseme, rikub ta meie elu. Inimese zombilikkus avaldub alati protsesside käigus ja mitte siis, kui ta on kodus ja aktiivselt midagi ei tee. Marsi astraalteisik tahab üle võtta kogu tervikolemuse. Kui zombilik pool inimese täielikult vallutanud on, hakkab ta ka kodus idiootsusi tegema.

On kaks saatust – kollektiivne zombi saatus, mille on andnud süsteem ja iseenda poolt loodav individuaalne saatus. Ainus võimalus on arendada enda jumalikkust ja siis hakkab see marsi mõju all olevat zombilikkust lammutama. Küsimus on selles, kas me tahame oma zombilikkust välja ravida?Antireaalsuse, siinpoolsuse ja astraali vahel liiguvad spinnid.

Naine tõmbab astraalist energiat ja ehitab läbi siinpoolsuse antireaalsusesse sisemist võimu(energiamaailma). Mees tõmbab aga antireaalsusest valgust (tekib isiklik probleem) ja ehitab läbi siinpoolsuse astraali välimist võimu(valgusmaailma). Teised saavad selles mehe loodud välises maailmas elada, kuid see toimib ainult juhul, kui sellesse on juba varem energiamaailm sisse ehitatud (nt eelmises elus naisena).

Naise jaoks on astraal tulevik, siinpoolsus olevik ning antireaalsus minevik. Mehe jaoks on antireaalsus tulevik, siinpoolsus olevik ja astraal tulevik.Naine peaks võtma loodusest algenergiad ja töötlema neid läbi – teadvustamine, kogemine. Mees peaks liitma algenergiatest kokku aga teadvuse laane – struktuurne teadmine, kuidas maailm on üles ehitatud, informatsiooni kanne.
Reaalselt on aga hetkeolukord nutune: naisenergia tuleb meestelt ja naised ise võtavad meesaspekti astraalist.

Astraal on tühi ja algenergiad asuvad parasiitsüsteemi meesaspektiga juba valmissegatud liitenergiana hoopis antireaalsuses. Mehed, kes on loobunud oma mehelikkusest ja muutunud sussmeesteks, on oma antireaalsuse teisiku aga viinud sinna sagedusele, kus voolab parasiitsüsteemi meesaspektiga segatud liitenergia. Need on mehed, kes kujutavad ette, et on energiaallikad – tema on lihtsalt ilus asi ja küll jumal kõik probleemid lahendab. Ta on tühi viljastaja. Neilt meestelt ammutavad tänapäeva ühiskonnas naised reaalselt naisenergiat, mida siis asjalikele edasi meestele anda. Selle tulemusel tekib väga raske olukord, kus mehe tööks on esmalt puhastada see energia parasiitsüsteemi meesaspektist (sitast), läbi töödelda ja ehitada valguslaanid. Ja kui kõike võõrast meesaspektist puhtaks ei tee, on omanikuks parasiitsüsteem ja see looming võetakse temalt ära. Inimestel on illusioon, et nad teevad tööd ja ehitavad oma maailma. Tegelikult ehitatakse seda kellelegi teisele. Inimesed üritavad põgeneda probleemide ja vastutuse eest ja ehitada maailma, mis oleks probleemivaba, aga see pole enda oma.

Teine probleem on aga võimuga. Nimelt peaks iga inimene endale võimu ise ehitama ja tegema endast valitseja. Arengumaagia näeb võimu sisemise valitsemise struktuurina, mis tekib, kui inimene kõik raktobleeri seadused endale selgeks teeb. Selle tulemusel tekib temas valitsejakristall, millel on 12 tahku ja 20 tippu.

Astraalis asub aga kera, kus on viinerid sees. Sealt naised lihtsalt võtavad võimu ja määravad, kes on valitseja. Naine tahab, et mees teda teeniks. Seetõttu antakse võim kergesti allutatavatele meestele, kes seda ei vääri ja nii allutatakse asjalikke mehi.
Kui võim peaks olema ruumiline, siis selline saadud võim on 12 tahu asemel vaid ühe tahuga ühiskonna mudel, mis toimib ainult ühes tasandis. Parasiitsüsteemil on 5 postulaati, mis baseeruvad viiel moonutatud raktobleeri seadusel:
1) Mass määrab, mis on hea. Hõbedane raktobleer - rahvas koguneb sinna, kus on toit.

2)Esimesel on õigus, kehtestab reeglid. Must raktobleer - iga inimene on oma maailmas kõige tugevam.

3)Kelle tapad, selle saad. Beež raktobleer – täiuslikum purustab ebatäiuslikuma.

Kui eeltoodud kolme saavad inimesed kasutada, siis ülejäänud 2 seadust määratleb ainult parasiitsüsteem:
4)Halvalt võta ja pühale anna. Punane raktobleer – kui ühes kohas oled väike, siis teises kohas oled suur. (Halb on kõik looduslik ja hea on kõik parasiitlik)
5)Areng liigub ühedimensionaalsuse poole. Kuldne raktobleer – tõde ei muutu, kui vahetame vaatenurka.