Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

  

Kollid ja hirmud


Vaata: näidend kollidest


Kollid, hirmud on nagu hingeosad. Me peame kontakteeruma üksteisega, ei viitsi anda energiat, vaid tahame tasuta. Kollid ja hirmud võimaldavad meil olla suhtes pooluses vaid võtvas pooles.


Väärisik on ühenduslüli parasiitsüsteemiga. Väärisiksus – mängid kedagi teist, ei ole mina ise. Nt oled sündinud naisena, aga tahad olla mees. Väärisik tapab meie sisu, meie inimlikkuse, võtab kaitse.

 Hirm on hoob, millega mõjutatakse, kolliga ronitakse kukile. Naine peab võitlema esmalt kollidega, mees hirmudega. Kui mehel pole ühtegi hirmu, siis naine ei suuda kollitada. Kui mees kollitab, on ta mingi naise käepikendus.


3 HIRMU:

*surmahirm;

*armastuse (kaotamise) hirm;

*konflikti hirm.


3 alusteadmist 3 hirmu võitmiseks:

*Mitte midagi pole igavesti! (surmahirm). Arengus on paisumine ja kokkutõmbumine. Ajutised asjad on elus kõige kindlamad. Kui inimene on oma hinge kusagile igavesti ära kinnitanud, siis hakkab ta mädanema ega saa teha midagi kaasaegset. Peab teadma, et igal tööl on lõpp, see hävineb. Parasiitsüsteemil vaja paradiisi juttu ehk igavest elu, et inimesed võtaksid vundamendiks parasiitliku süsteemi ja hakkaks ehitama selle toel oma maailma, millega nad ei jõua kunagi lõpuni. Kui inimene hakkab säilitama ja üht asja üleval hoidma, siis ta ei arene, vaid hoiab süsteemi üleval.

Nt ka arengumaagia teooria, mida täna teeme, on ajutine, see kaob. Tuleb uus kvaliteet ja seda enam ei korrata. Kui suhtes määratakse, et ollakse igavesti koos, on see parasiitsüsteemi toit. Ka põhimõtted ja arvamused vananevad.


*Alamale ei meeldita! (armastuse hirm) Me peame meeldima kõrgemale, aga mitte kunagi madalale (vt mõistet "tase ja klassid"). Kui inimene tahab alamale meeldida, siis ta keerab ennast tagurpidi ja jääb arengus kinni. Kui hierarhia on paigas, kaob armastuse hirm. Kui sulle läheb ühiskonna arvamus korda, siis lähed kinni.

Nt mees ei muuda ennast selle nimel, et meeldida naistele. Kui mees ajab enda asja ja naised rabelevad, et meeldida talle, on kõik korras. Juht ei pea tegutsema, et ta meeldiks meeskonnaliikmetele. Meeskonna liige peab üritama meeldida juhile, kuna juht toidab. Kuna nõial on vägi ja energia ehk tema on andvas pooles, siis klient peab tegema tegusid, mis on nõiale meelepärased. See, et poliitikud üritavad meeldida inimestele, näitab, et asjad on väga viltu.


*Maailm ei liigitu heaks ja halvaks! (konflikti hirm). Tuleb teada, mida ja kus kasutad. Ühe asjaga saab üht asja teha, teisega teist asja. Universaalset ei ole olemas. Pooli valides satud protsessidesse, kus ajad võõrast asja ja võitled mingit võitlust, mis pole sinu asi. Inimene peab võitlema ainult enda asja eest, et mäkke ronida. Kui astud välja, näed suurt mängu ja selle toimemehhanisme. See teeb julgeks. Konflikti hirmu tõttu jätab inimene palju asju tegemata. (vt ka mõistet "sisemine parasiit.)

Nt ei peaks eestlane pugema ei läänele ega idale. Mõlemad on orjus – ida allutab rusika ja jõuga, lääs allutab kavaluse ja ahvatlustega. Unustatakse ära oma vabadus.


6 KOLLI:

*Eneseõigustuse koll inimene teeb vea, aga ei paranda ennast. Inimene leiab sada põhjust enda õigustuseks.

*Tähelepanu koll – tirib tähelepanu ja ressursid ära, kuna teeb kõik, et temaga tegeletaks ja teda upitataks.

*Hea inimese koll – baseerub saamahimul, sest kellel on kõik olemas, ei tunne vajadust kellelegi meeldida. Hea inimese koll tahab kõigile meeldida ja teeb kõik, et kujundada endast arvamus kui heast inimesest. Kui juht nüüd tunneb, et peab teda sellepärast toitma hakkama, kuna keegi teda ei armasta, laseb ta selle parasiidi endale kukile.

*Enesehävituse koll – toimib haletsuse pealt: annab energia ära ja loodab siis, et mäkkeronija (töötegija) teda toitma hakkab. Nt kui keegi räägib meile, et tapan ennast ära, siis on tavaline reaktsioon: ära ikka tapa, ma teen midagi, mis sa tahad.

*Võimu koll – näitab, et on sinust parem. Kui keegi teeb tööd, hakkavad teised päheistumise nimel positsioneerima, et neid kah üles tassitaks. Inimesed saavad kokku ja kohe hakkab positsioneerimine, kus kõik tahavad teisele kukile.

*Omandi koll – mehhanism, kuidas istuda kellelegi pähe. Nt kui naise jaoks on mees omand ja teised naised on reetmine ja petmine, siis on see mees naise jaoks nn "tema oinas, kelle seljas ta mäkke ratsutab". Ka vanemate suhtumine, et mina sünnitasin ja kasvatasin sind, sina pead mind nüüd eluaeg kuulama ja teenima, on omandikoll. Kui inimesel pole sisemaailma ehk sisemist tugipunkti, siis peab ta paratamatult parasiteerima, kuna vastasel juhul ta hävineks.


VIGADEPARANDUS:

Inimesed on kollitanud, seestunud sünnirassidest, neis on väärakad, ufokettad, olemusrassid, padakonnad jne – kõigi nende mõjud tuleb maha võtta. Kui inimene koosneb parasiitidest, siis ta hävib koos parasiitsüsteemiga. Tuleb luua haakepunktid, ei saada side looduskirjutajaga. Siis tulevad kõige selle asemele õiged asjad. Seni on olnud nii, et loodus on andnud inimestele küll ressursi (nt kopp) ja käsu (nt kaevata auk), aga ressurss on maha müüdud ja käsk on jäätud karistamatult täitmata. Tulevikus tuleb piltlikult kasvõi labida või kätega auk valmis kaevata, kui ressurss on ära kanditud.


Hirm on käimalükkav jõud (km).

Koll teostab ja loob (sm).

Väärisik tunnetab, tajub (vm).


Konfliktihirm aktiviseerib võimu kolli. Konflikti hirm tähendab seda, et inimene kardab muutusi. Selleks, et pidurdada muutusi, hakkab inimene tahtma võimu.

Armastuse hirm aktiviseerib hea inimese kolli. Armastuse hirm tähendab seda, et inimene kardab, et peab hakkama puuduses elama. Hõbedane seadus ütleb: Rahvas koguneb sinna, kus on toit, aga süüa saab see, kes vastab tingimustele. Kui inimene tegelikult tingimustele vastata ei suuda, siis üritab ta hea inimesena näida.

Surmahirm aktiviseerib eneseõigustuskolli. Surmahirm tähendab seda, et inimene kardab, et laguneb see, ilma milleta ta ei saa. Mitte midagi pole igavene ja kui inimene sellega leppida ei suuda, siis tekibki tal eneseõigustuse koll.


Armastuse hirmu ja konflikti hirmu koosmõjus aktiviseerub enesehävituskoll. Hea inimese rolli etendaja ei taha muutust, kuna kardab konfliktsituatsiooni tagajärjel toitest ilma jääda. Paratamatult aga toimub temaga sisemine muutus ja siis käivitubki enesehävituskoll.

Konflikti hirmu ja surma hirmu koosmõjus aktiviseerub omandi koll. Maailm muutub, oskused kaovad. Kui inimene sellega kaasa ei lähe, siis aktiviseerub omandi koll ja ta üritab läbi vara enda kätte kuhjamise ja enda meele järgi dikteerimise kindlustada ennast kaduvuse ning muutuste eest.

Surma hirmu ja armastuse hirmu koosmõjus aktiviseerub tähelepanukoll. Inimene tahab hästi palju tähelepanu, mis teda ennast toidaks ning peataks selle lagunemise, mis muidu nagunii kaoks.


Tokroda tabel hirmude ja kollide vaheliste seoste kohta: