Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia


Arengumaagia
Arengumaagia

Maailm

november 2015

Inimesed peaksid olema jumalikud olendid, me ei ole orjaks sündinud. Meil on omadus luua maailm ehk tekitada ruumiline eksistents. Maailm on ühiskonna osa, väljaline moodustis, kus inimesed küll tegutsevad, aga mida otseselt näha ega katsuda ei saa. Nt perekond, riik, sekt jne. Maailmade tüübid on erinevad eksistentsvormelid (igale intelligentsile toetub 2 paarismaailma – staatiline (iseendale sissepoole) ja dünaamiline (teistele väljapoole), kokku 24 arenguruumi – vt baassüsteemid)

Iga maailma on keegi loonud. Igal maailmal on toide. Kui teed alammaailma – siis teed välise toite pealt. Oma maailm on sisemise toite pealt. Enamasti loovad inimesed 4 tüüpi staatilist maailma – lilla (vajaduste rahuldamine), pruun (inimeste kooslus, ühistegevus, võim), hall (alammaailmad ehk firmad) ja oranž (avaldumine, mood). Need on 4 asja, mida naised tahavad.

Maailma ei looda poisikesena. Kuni 20nda eluaastani mees kohaneb siinse keskkonnaga. 20-30 saab kogemusi. 30-40 ehitab sisemaailma. Peale 40dat toob mees oma sisemaailma välja. Tekib arenguplaoo. Kui naine tuleb sellele platoole, siis teeb ta mehe sisemaailma teistele nähtavaks ja kehtivaks. Mees saab avalduda. Ühte maailma ehitatakse ühe naisega.

Esmalt on see maailm tühi, vaja on inimesi – meeskonda. Et maailm edasi areneks, peavad naine ja mees tegema koostööd, et käivitada loodusjõud ehk krakk. Tavaliselt aga mees ei teadvusta, et naine on tulnud platoole ning koos on jõutud ühismaailma. Naine aga hülgab mehe ja võtab sisse kraki, mis on käivitatud koogolite ja peliitide poolt. Nõnda hakkab parasiitsüsteem seda maailma juhtima.


13.05.14

Maailm on elukeskkond, kus töötada ja areneda. Meie keha on etapp looma ja inimese vahel (vt "tase ja klassid"). Loom tarbib. Et saada inimeseks (juht, looja, isiksus, tugiisik), tuleb hakata ehitama oma sisemaailma. Looduses võib kõikjal kohata energiasambaid. Need on looduse toide, mis annab materjali sisemaailma ehitamiseks. Selle algmaterjali läbitöötamiseks tuleb teha endaga sisemist tööd. Nõnda tekib sisemine jõud. 
Looja on see, kelle hing on arenenud täiuseni, mis võimaldab haakuda ürgliptiga ja luua sellest maailm. Ta on avardunud hing, kes on toonud oma sisemaailma välja. Tema genereerib energiat, mis innustab teisi inimesi tööd tegema. 

Inimene ja maailm on lahutamatud. Inimene vajab maailma, kuna see annab talle koha, välja, mastaapsuse, vabaduse. Mida võimsam ja arenenum maailm, seda suurem vabadus. Looja vajab inimest, et näha nõrka kohta (defektid, veapunktid) ja teha seeläbi paremat loomingut. Iga uus inimene toob maailma probleeme, mille lahendamine arendab maailma võimsamaks. Kui inimene läheb ära, siis looja vabaneb probleemist. 
Inimeste maailma tõmbamiseks on 5 kontakti astet: 
1) Õigus tutvuda ja vaadelda; 
2) Õigus avalduda; 
3) Õigus luua ja tegutseda; 
4) Õigus võimule; 
5) Õigus luua oma  alammaailm. Alammaailm on vabadus tegutseda oma äranägemise järgi. Naine saab alammaailma, kui võtab
juhi meesaspekti omaks. Mees saab alammaailma, kui võtab missiooni, teostuse. See on loojale võimalus näha, et kui anda inimestele ressurss, mida nad siis tegelikult loovad. Alammaailma tohib võtta uusi liikmeid vaid välismaailmast, mitte emamaailmast, kuna see oleks taseme kukkumine. Kui looja tõstab alammaailma enda kõrgusele ehk võtab seda kui võrdset, siis ta kukutatakse ning moodustatakse bränd

Loe lisaks Getteri blogist:

keha laani kohta  ja

maailma struktuuri ehk karkassvälja kohta.

18.07.15

Ühiskondlikus mõistes tähendab mõiste "maailm" PIDU. Mida tšillim koht, seda parem maailm. Selline tähendusväli on tekkinud mõistega "paradiis". Kui maailm teeks kõik ilusaks ja rikkaks, kes siis seda teenindab? Inimene tahab saada kõrgklassi, kus teised teda orjavad, aga reaalselt saab temast endast ori.