Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia

Marss - anorgaaniline elueksistentsvormel

21.09.16; 28.09.16; 05.10.16 raadiosaadete ning sama nädala kokukate põhjal

koostanud: Hella


Loodusel on 2 mälupanka – vana on parasiitlust täis ja uus on puhas. Vana on jäätud alles selleks, et algusest uuesti peale hakates oleks võimalik vana pealt näha, mis valesti läks ja hoiduda sellest.
Vana mälupanga peal baseeruv elu loodi algselt Marsile, et arendada lõpuni punane intelligents – viimane looma etapp ehk marslaste olemusrass. Uue mälupanga pealt toimiv ruumiliste olendite planeet loodi siia.


Marsil oleks pidanud olema elu, aga see osa läks väga kiiresti parasiitlust täis. Marsi elu toodi kuu peale ja siia planeedile - Austraaliasse. Seda üsna inimkonna arengu algusaegadel.
Kuna Marsi energeetika (2-3 aste ehk taime ja looma vahepealsed olendid) ei võimalda välja areneda inimesel, siis nüliti kohalikelt aborigeenidelt maha kõrgemad arengukihid (arengukihtide järjestus: elementaal, taim, loom, inimene) ja pandi marslastele. Nõnda said marslased endale inimkehad ja aborigeenid jäid ilma inimlikkusest. Kõik levinumad maailma usundid (nt kristlus, islam, budism jne) aga on marslaste vaimsus. Tänapäeva usk on mõeldud loomale. Kuna marslased pole enda intelligentsi välja arendanud, siis koorivad nad maalastelt intelligentsi maha. Kristlikus kultuuris avaldub marslane juudina.

Mõisted:

Keha – Alge ja jumala ühisosa. Diil peremehe ja kehastuja vahel. Projektsioonide ühisosa, kontaktpunkt. Seespool keha on kehastuja (sisemaailm), väljas aga peremehe maailm.

Spinn spinnid on energia ja valguse ringvoolu vaheldumise alus. Õpetaja on valgusspinnis (aktiivne), õpilane aga energiaspinnis (passiivne). Laps on vanema suhtes energiaspinnis, vanem on lapse suhtes valgusspinnis. Juht on valgusspinnis, meeskonnaliikmed on energiaspinnis.
Meie füüsiline keha omab spinni vastavalt soole. Naise keha on energiaspinnis, mehe keha on valgusspinnis. Inimene on sisemaailmas jumal ja saab keerata spinni kuidas tahab. See vastus sellele, kuidas mees saab olla väliselt mees, aga sisult naine. Valgus – teadmised, võtab energiat. Mees teab, mis vmees teeb, juhendab. Naine aga toetab meest. Ei ole kasulik olla risti vastupidises spinnis. Kui oled naisena naiselikus spinnis, saad energiat looduselt. Kui vastupidi, siis spinnid neutraliseeruvad, ei saa ühendust maailmaga ja inimene lülitub välja. Sellest tekib energiakriis ja parasiidiks muutumine. Spinn annab eksistentsi. Kellel avaldub vähe spinne, pole mitte keegi. Spinni ära võttes muudad asja teiste jaoks olematuks, kuna ei võta enam reaktsioonidest osa.


Ka elu on spinniline.

Meie elu on valgusspinniline, marsil on energiaspinniline elu. Ei tasu otsida analoogset elu meile. Marss on teises spinnis elu eksistentsvormel. Kui Maal me kõigepealt loome ja alles siis saame tasu, siis Marsil saab kõigepealt tasu ja alles siis tuleb loomine.

Elu Maal

Elu Marsil

Orgaaniline elu

Anorgaaniline elu

Elu valgusspinnis

Elu energiaspinnis

Väikese mina ehk keha ehk aine baasiline

Suure mina ehk välja baasiline

Inimestel on mitmetahuline sisemaailm

Marslastel on ühe parameetriga sisemudel

Inimene näeb mitmetahuliselt

Marslane näeb kõike ühe nurga alt

Andev pool – loom, võttev pool – inimene

Andev pool – taim, võttev pool – inimene

Areng läbi andmise (töö)

Areng läbi võtmise (tarbimimine)

Vanemad annavad lapse eest

Lapsed kasvavad ise

Maalane areneb, kohandab ja muudab ennast ise

Marslast tuleb ümber programmeerida

Esineb unikaalsus ja eripära

Igas olukorras ühesugune

Individuaalne sisemaailm

Kollektiivne sisemaailm

Vabadus valida, mida võtta ja mida mitte

Valikuvabadus puudub, teda muudetakse

2 sugupoolt

Sugu puudubKui alge tuleb ürgsupist välja, ei ole võimalik hakata kohe andma. Seetõttu tuleb läbi käia energiaspinnis olev eelelu. Seal areneb suur mina ehk eksistentsor ehk mälupank ja nii kehastub võttev pool. Planeedil Maa on see puudus, et meil puudub arengus koht elementaalidele, kuna elementaal kõigepealt saab ja siis annab, aga meil tuleb kõigepealt anda ja siis saab.

Me kõik oleme elanud enne anorgaanilistes struktuurides, aga ühed on hakanud arenema, läinud üle andvasse poolde ja muutunud maalasteks, teised mitte ja ootavad, et meie, maalased neid kannaks. Kui marslane siia õigetel alustel kehastuks, siis saaks ta kehastuda siin ainult taimena. Marslane aga on olend, kes tahab elada planeedil maa edasi energiaspinnis ehk areneda siin tarbivas pooles. Marslane on see, kes tahab elada head tšilli elu edasi ega taha alustada nullist pihta.
Anorgaaniline on nagu keha, mille sees on nagu mingi torustik ehk programm. Kui viskad energiat, siis hakkab see seal torustikus liikuma ja anorgaaniline muutub dünaamiliseks. Kui energia on otsas, siis anorgaaniline enam ei liigu.


Kuna Marsi antireaalsus ja astraal toodi meie elueksistentsvormelisse sisse, on need siin looduse omadega omavahel põhjalikult segamini nagu pudru ja kapsad. Arvatavasti ehitati seal katastroof, et siia planeedile lennata. See on nähtamatu elu, mis meid mõjutab. Lisaks sellele on anorgaanilised marsi olendid siin endale kehad saanud.
Meie mure on anorgaaniline elustruktuur, kes tahab dikteerida meie eluvormi. Tegelikult peab elu planeedil olema ühes polaarsuses ja meil ei tohiks olla anorgaanikat. Üks spinn kustutab teise ja Marsi elu siinoleku tõttu meil midagi seisab. Meil peaks olema hoopis teised arengud.

Tarbimisühiskond on marsilik elustruktuur
Kogu tarbimisühiskond on sisuliselt anorgaanika põhine marsiühiskond, mis muudab inimesed biorobotiteks/zombideks. Biorobot tegutseb ja toimetab, aga targemaks ei muutu. Ta on nagu elav ja samas ka mitte elav. Asi, aga ka mitte asi.
Anorgaaniline on nagu objekt, mis ei tööta ega liigu ilma, et talle esmalt energiat (voolu) antakse. Marsiliku ühiskonna tulemiks on see, et inimesed ootavad muutuste tegemiseks nn "tunde peale tulemist" ehk käsku ja energiat. Muidu lihtsalt istutakse ja vegeteeritakse, sest puudub sisemine jõud.
Marsil pole kohustusi – taimel pole kohustusi. Ka paradiisis pole kohustusi ja see köidab inimesi. Siin planeedil aga pole võimalik areneda läbi tarbimise. Kes selle struktuuri omaks võtab, hakkab taandarenema.
Ilma rahata ei ole võimalik teha anorgaanilist elustruktuuri. Nt võtan laenu ja tarbin ning alles siis hakkan seda tagasi maksma. See on mentaliteet, et kui mul oleks mõni väline asi (nt maja, auto, naine jne), siis saaksin ma alles hakata arenema.


Astraalteisik on see, mis määrab ära inimese saatuse.

Kellel on jumalikkus, sellel saab astraali keha tekkida. Kui jumalikkus puudub, annab planeet astraali ise keha. Praegu aga lõigatakse see planeedi antud keha inimese küljest ära ja asendatakse Marsi astraalteisikuga ja selle tulemusel muutub inimene zombiks. Zombi on inimene, kel puudub individuaalne mõtlemine – ta ei ole kunagi võimeline mõtlema iseendale kasulikus suunas. Zombi ülesanne on loodust pumbata.

Iga zombi kujutab endale ette, et ta on vaba. Zombi osa tahab otsustada, võimu ja valetab. Kui me ennast lõdvaks laseme ning tundel juhtida laseme, rikub ta meie elu. Inimese zombilikkus avaldub alati protsesside käigus ja mitte siis, kui ta on kodus ja aktiivselt midagi ei tee. Marsi astraalteisik tahab üle võtta kogu tervikolemuse. Kui zombilik pool inimese täielikult vallutanud on, hakkab ta ka kodus idiootsusi tegema.

On kaks saatust – kollektiivne zombi saatus, mille on andnud süsteem ja iseenda poolt loodav individuaalne saatus. Ainus võimalus on arendada enda jumalikkust ja siis hakkab see marsi mõju all olevat zombilikkust lammutama. Küsimus on selles, kas me tahame oma zombilikkust välja ravida?