Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Monogaamia: 3 padakonna suhete, meeskonna ja ühiskonna tasandil

Koostatud 09.11.16 ja 16.11.16 raadiosaadete ja sama nädala kokukate põhjal.


Suhete tasand

Naiste sees on padakonnad – haigekstegija, vaesekstegija, lollikstegija.

Padakonn võib olla väike või suur (varjatud või hullunud monogaamia). See sõltub, kas mehed tema padakonna toidavad või mitte.

Naine enne sureb, kui padakonnast lahti laseb. Põhjuseks on see, et padakonn võimaldab hüvede ja vastutuse ümbertõstmist inimeste vahel. Kuna padakonn on parasiitsüsteemi oma, siis asjade käigu lõpptulemusena saab süsteem alati rikkamaks, tervemaks, targemaks, aga inimesed jäävad vaesemaks, haigemaks ning lollimaks.


Korduseks: 4 suhtevormi teemast suhted

Inimene on oma ürguudus nagu 4 tahuga tahukas. Ta saab suhelda teise inimesega neljas erinevas vormis - läbi teadvuse, hinge, vaimu või mõistuse nurga.

1. Kiresuhe (mõistus) - uuenduste vastuvõtt, mastaabi tõstmine, rikkus ehk raha.

2. Väesuhe (vaim) - annab muutumise ja suhted.

3. Armastussuhe (hing) - iseenda areaali loomiseks ja oskuste arendamiseks.

4. Platooniline suhe (teadvus) - arendavad sündmused ja protsessid, edu, võim, teadmised/valgus.


Ainult ühe tahu saab pöörata teise poole.

Me oleme omaolemuselt terviklikud. Kui naine tahab, et ta on mehe jaoks kõik suhtetüübid ehk ainunaine, siis raiub ta kas mehe või iseenda sisemiselt (enda kõrgema mina) tükkideks ja see võib füüsiliselt kaasa tuua koguni insuldi. Sisemise lõhestamise printsiip on kogu parasiitluse alus.


Monogaamias pühendutakse ühele asjale.

Näiteks on sõbrad, aga ollakse vaene ja puudub areaal - kogu elu toimub nt joomaseltskonnas. Või siis ressurssi on, aga pole oma kodu ega sõpru - kogu elu käib nt voodis. Või areaal on, aga ressurssi ja sõpru pole - kogu elu käib nt ehitatava kodu ümber.

Inimesed räägivad monogaamiast, aga tahavad polügaamia hüvesid. See tähendab, et tahetakse tööd teha ühes sektoris, aga tasu tahetakse kõigis neljas. Inimesed üritavad kõike teha natuke: et ühes suhtes oleks kirge, kvaliteedi tõstmist, ühisloomingut ja rääkida võiks kõigest. See aga on ainult mängimine, kuna ühtegi nurka ei tehta korralikult ja see toob kaasa taandarengu kõigis nurkades. Kes ei mõista, et on erinevad suhtetüübid, pole reaalselt veel kunagi suhtes tööd teinud ja teostanud ja on lihtsalt vegeteerinud. Puudub oskus kasutada vastassugupoolt nii, et kas avardud/laiened, muutud, lood areaali või arendavad sündmused.


Abiellumine = ohvrialtar

Inimesed teevad süsteemiga orjadiili, kui otsivad oma suhtele ühiskonna heakskiitu - altar, õnnepalee, pereamet. Naine, kes sel teel meest valitseb, on süsteemi ori.

Armastussuhtes puudub kolmas osapool.  Loodus on meid loonud poolikuna ja nõnda peavad saama kokku areaali naiselik ja mehelik pool, et areaal avalduks. Kohe, kui liita armastussuhtesse kolmas osapool (süsteem), kaob enda areaal ja seetõttu võib abiellumist nimetada ka ohvrialtarile minekuks. Paraku hakkavad pea kõik naised alateadlikult oma suhteid väesuhte nurka kiskuma. Suhtesse võetakse kolmas osapool, kes hakkab dikteerima, kuidas loomisprotsess peaks toimima - loome koos nii nagu teistel.

Tänapäeval ei küsi naine meest kunagi otse. Ta viskab üles taotluse ja keegi püüab selle kinni. Enamasti saadakse mees mustast orjadiilide egregorist.Meeskonna tasand

Monogaamia probleemi olemus lööb välja mees-naise suhetes, aga laieneb kõikjal.

Ka mehed tahavad endale padakonnasid. Padakonnaga kontakti saamiseks tuleb elada naise mullis. Padakonn kaob mehest, kui ta ei allu ühelegi naisele. See aga on meeletu vastutus ja töö iseendaga.


Piduriprogramm meeskonnatöös

Meeskonnatööga luuakse hüved. Juht ehitab ja kasvatab meeskonnaliikmeid ning see on raske protsess. Reeglina, kui toimub tõsine ettevõtmine, töö või on kriisiolukord, tunneb üks meeskonnaliige alateadlikult, et temast sõltub kõikide heaolu ja tähelend on käes. Avaldub üks kolmest padakonnadel baseeruvast piduriprogrammist. Antud olukorras ei saa juht meeskonda alt vedanud liikmega kaubelda ja on sunnitud ta välja viskama.


Laiskus, ahnus, valed:

1) Haigekstegija padakonn: Olen nõus selle töö ära tegema, kui saan edaspidi igavesti tasuta hüvesid tarbida. Himu paradiisi järgi on kõigis, aga hüve saab ju otsa. Meeskonnaliikmete vahel toimub energia ringvool. Ainult tarbivas pooles meeskonnaliige on nagu must auk, millest energia läbi ei käi.

2) Vaesekstegija padakonn: Tööd teeme kõik koos, aga kogu hüve saan mina ainukesena endale. Monogaam teeb ära enda osa, aga tahab kogu produkti endale. Seda ei saa lubada, sest siis jäävad ju teised meeskonnaliikmed nälga. Inimesed ei taha näha, et teised on kah tööd teinud, sest siis peab saaki jaotama. Tänu sellele on võimalik rahaline kihistumine, oligarhia ja ainujumala kultus.

3) Lollikstegija padakonn: Kuna minust praegu kõik sõltub, siis olen nõus töö ära tegema vaid juhul, kui saan juhi koha endale. Ehk on eesmärgi saavutamine juhile niivõrd oluline, et ta on nõus selle nimel lihtliikmeks hakkama. Juht kasvatab meeskonnaliikmeid välja. Juhi loodud maailm aga hävib kohe, kui tema loodud meeskonna liige seda juhtima proovib hakata.

Võimupööret tahab see, kes valetab. Valetamine lööb energiad segamini. See muudab rumalaks, lolliks. Valetatakse, et teha lolliks ja saada ise võimu. Kui keegi valetab, tuleb vaadata, mis võimu ta saada tahab. Ei valeta need, kellel on võim ja kes ei taha võimu. Valetavad need, kel pole võimu, aga tahavad võimu.Ühiskonna tasand

Parasiitsuu, ohver, peremeesloom + heidikud:

Kuna kirjutajad on parasiitsüteemi poolt üle võetud, eksisteerib 3 padakonna süsteemil baseeruv hävitusmehhanism ka kirjutajate tasandil. Kirjutajate järgi jagunevad inimesed neljaks:

Haigekstegija padakonn: parasiitsuu = must rass ehk tarbivas pooles olijad, keda kummardatakse;

Vaesekstegija padakonn: ohver = aarialased, kes üritavad olla erilised, midagi kõrgemat;

Lollikstegija padakonn: peremeesloom = valge rass, kes tahavad saavutada ühiskonnas edukas karjäär;

Värviline kirjutaja on katki löödud ja sinna alla lähevad see neljas heidikute grupp, kes 3 padakonna süsteemiga ei ühildu.


Parasiitsuud on parasiitsüsteemi kõrgklassi kuuluvad inimesed, kellel on otsene ühendus parasiitsüsteemiga. Neid nunnutatakse, poputatakse ning nende vastu ei tohi midagi öelda. Nad elavad süsteemi heaks ja vajavad selleks looduse poolset toidet. Parasiitsuu on nagu lehm, kelle eest hoolitsetakse – ta töötleb looduse toidet ümber parasiitsüsteemile söödavale kujule - ühedimensionaalseks. Enamasti on parasiitsuudeks ühiskondlikud naised. Ühel parasiitsuul võib olla mitmeid peremeesloomi.


Peremeesloomad on inimesed (enamasti mehed), kes toidavad parasiitsuud ja teostavad tema juhiseid. Parasiitsuu poeb vaimselt peremeeslooma sisse. Peremeesloomad otsivad parasiitsuusid, et saada karjäär, millel tõusta. Peremeesloomad on keskklass – väikest viisi ülemused, kes teisi peedistavad. Majanduslikult on nad kõige edukamad – neil on prestiižne töökoht, normaalne palk ja võimupositsioon. Öeldakse, et iga eduka mehe taga on üks naine – see naine ongi parasiitsuu. Parasiitsuule toite või kütuse hankimiseks hammustavad nad näiteks kärukeeramise teel oma alamatelt – ohvritelt tükke välja. Füüsiline ressurss jääb neile, vaimne ressurss läheb aga parasiitsuule.


Ohvrid – Kui parasiitsuu esitab soovi, peremeesloom teostab seda, siis kolmanda osapoolena on vaja süüdlasi ehk ohvreid, kellelt võetakse ressurss ja kes vajadusel kogu tekkinud jama enda kraesse saavad. Ohvrid on see õnnetu alamklass, kelle jaoks elu on vilets ning maailm ebaõiglane. Samas üritavad nad pugemise teel kasutada iga võimalust, et läbi süsteemi teenimise ise ühiskonnas kõrgemale astmele tõusta. Tema süda kuulub süsteemile ning ta ei kasva sisemiselt.

Heidikud on peremeesloomade jaoks mürgised. Peremeeslooma probleem on see, et ta ei tee vahet ohvril ja heidikul ning kui ta juhtub heidikut hammustama ja mürki parasiitsuule edasi kandma, siis karistatakse teda ohvriks kukutamisega. Mürk väljub heidikust, kui ta toob oma kiiksu välja.


Heidiku mure on ohvrid, kes heidikutest toitudes suudavad mürgi välja töödelda. Kui ohvrit hammustatakse, siis otsib ta heidiku, kelle arvelt ennast kompenseerida. Parasiitsüsteemi jaoks on mürgiks süsteemivälised uuendused, mis toovad kaasa arengu.

Heidikud kasutavad erinevaid huvitavaid strateegiaid ohvrite eest hoidumiseks: ohvri, parasiitsuu või peremeeslooma mängimine, oma maailma ehitamise üritamine, teiste heidikute ette lükkamine ja ohverdamine.


***

veebruar 2016

Kõrgklassis on juht ja tal on palju paarilisi. Kui naisel on alfa mees, siis ei vaja enam kedagi teist.

Naise unistus on olla kõrgklassis. Kuna loodus on meesprintsiibiline, siis võimaldab alfaemandaid  vaid parasiitsüsteem. Naised tahavad elada parasiitlikku elu – see on orjapidaja unisutus: mina käsin ja teie teenindate. Selleks on vaja ühte meest, kes muutub tema isiklikuks orjaks. Kui naine suudab mehele selgeks teha, et mees peab olema vabatahtlikult monogaamne, tõmbab ta mehe energeetiliselt enda mulli. Mehe toel saabki ta ühenuduse parasiitliku sagedusega, loob kanali ja värava ning tõmbab anunnaki enda sisemaailma. Seda tehes kaotab ta enda naiselikkuse. Loomulikult, kui mees on nõus olema monogaamne, ei tähenda see seda, et naine oleks monogaamne – endal on tal mitu partnerit, aga kõik partnerid peavad kuuletuma ainult talle. Mehe roll on olla siis suss, teenindav personal, alamklass. On mehe enda valik, kas ta kirjutab sellele alla ja annab võimu naisele või mitte. Kui mees läheb naise mulli, siis hakkab see anunnaki valem tööle ka tema peal. Temast saab emanda toel, anunnaki juhendamisel ühiskonnas eduliselt hakkama saav inimliku intelligentsita kantija. Looduse järgi on ta mõttetu mees. Ta on võltsalfa ehk sama, mis parasiit.


Näitlik video sellest, kuidas nii kui võim läheb naiste kätte, laguneb ühiskond sisemiselt: https://www.youtube.com/watch?v=UxpVwBzFAkw


***

jaanuar 2014

Võime suuta näha naistes erinevaid tahke on polügaamia aluseks. Vastasel juhul olete monogaamid. Kõigepealt tuleb iseennast teada ja siis saab määratleda, mis suhet teed.

Monogaamia on läbi juutide tulnud hästi sissejuurutatud parasiitsüsteemi programm. Monogaamia asemel peab olema võime mõista parameetreid.

Monogaamia on selleks, et inimene ei teeks meeskonnatööd. Looduse energia tuleb aga meeskonnatööna. Monogaamia on vaid orjarassi jaoks.


Monogaamia programm peab olema instinkti tasandil välja juuritud, kuna see tekitab konflikte. Konfliktid tekitavad inimeste vaheliste sidemete katkemise, mida kaudu ressurss ära voolab. Naistes käivitub õigluse programm – kõik naised hakkavad nägema, et teised naised röövivad tema vara ära. Tegelikult on see ühiselt loodud ressurss – meeskonnatöö. Ressurss kuulub kõigile ja vastavalt teenetele seda ka jagatakse. Parasiitsüsteem tahab panna ressursi ühele naisele. Tulemusena jäävand nii purelevad naised kui ka mees energiast ilma. Kui naised kaklevad, läheb energia mehe emale ja sealt edasi diili kaudu parasiitsüsteemile (näide: haaremite bossid olid sultaniemad). Mehe ema saab sellest head tunnet ja temale mittekuuluvaid hüvesid. Kui mehel ema ei ela, leidub asemele alati mõni suurt emmet mängiv naine.