Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

  

Tagasi

Naiselikkus

12.10.16

Naise keha on loodud energiaid koguma.See tähendab, et naine õpib kohanema, aktsepteerima ja omaks võtma välismaailmast tulevaid asju.

Erinevate energiate kogemine ja teadvustamine on vaeva nõudev töö. Kui energiatest on komplekt koos, siis tekib emasloomal naiselikkus ehk mulli laadne asi – kaose pall, mis vajab vormimist.

Naine loob naiselikkuse iseendale. Kui energiatest on komplekt koos, tekib värav. Vaid naiselikkusega naine omab väärtust – ta on loovuse allikas.

Õpetus naistele – Kui oled saanud naiseks, ei pakuta ennast süsteemile ega loomalikule mehele. See sõltub sisemisest häälestusest, kelle kätte sa ennast usaldad. Vale valiku puhul naiselikkus puruneb.


Nauding

16.06.14

Alamklass on see, mis toitub naudingutest. Naudingutesse langemise keeld käib eriti meeste pihta. Mees ei tohi investeerida tutti ega naudingutesse. Nauding on endasse sissevõtmine: oled lõdva, lased voolata, vooluga kaasa, jumal juhib. Nauding on pääsemissoov. Naudinguga püütakse kompenseerida mõtlemist (intelligentsi). Nauding on tarbimine ilma tööd tegemata. Kui inimene tahab naudingut enne töö tegemist, siis on see nagu narko laks – enne mõnuaine (nauding) ja siis varastamine (töö). Tuleb eristada vajadusest lähtuvat tegevust - nt tühja kõhuga söömine ja naudingu otsimisest lähtuvat tegevust – nt ostad kalamarja, aga endal jääb selle arvelt üür maksmata. Kuigi kiresuhe on mõnuga panemine, siis selle teine pool on saadud energia läbitöötamine. Kui naudid ilma tööd tegemata, saad looduse poolt paugu. 


Neli baasteisikut

Vt sissejuhatus - baassüsteemid - 4 baasteisikut


Nunnu

01.05.15

Väliselt ilus, sisemiselt tühi. Emotsioonibaasiline.


Nõid

09.09.15

Nõid on inimene, kes kontrollib oma välja.

Mitte segi ajada kirikuisadega, kes mängivad vaimset olendit ja süsteemile kasulike (new age) nõidadega, kes ainult tunnetavad ja ei viitsi areneda ega analüüsida, miks asjad nii on. Nad ei suuda välja juhtida, kuna ei tea kuidas, kuhu, mis liigub ja mis seda liigutab - st (parasiit)jumal juhib. Vt ka mõistet "maagia".

09.12.15

Kellel on kõvasti arenenud meel, on väga tundlik. Meel liigub teiste kehade sees. Nõia taju pole muud kui meel, mis liigub erinevate teisikute, hingeosade, teadvuselaanide jm vahel. Mida paremini suudab meel kanda infot ühelt teisikult teisele, seda tugevam on inimese reaalsustaju. Iga kord, kui inimene eitab reaalsust, lõhub ta enda meelt. Illusioonid on meele sees olevad infovoogu moonutavaid filtrid – midagi lõikavad ära ja midagi näitavad.

veebruar 2016

Kes on valge maag(preester)? Kes on must maag (nõid)?

Preester mängib nõida - ta on käepikendus, kes kanaldab, aga ei valitse. Tal puudub teadlikkus. On nagu toru, läbi kelle midagi toimub.
Valge maag opereerib võrkkehaga, nim preestriteks. Valge maag on süsteemi käsutuses olev kanaldaja. Tema ammutab ja vahendab egregoride mudeleid. Loomulikult oleneb see tasemest, kui palju suudab ennast ümber häälestada. Kõik, kes on võimelised käima vaimsetel rännakutel, on oma tasemelt juba valged maagid. Edasi on juba kvaliteedi küsimus. Vaste alamklassile.

Kui valge maag teenib alati jumalat ehk toimib välise jõu pealt, siis must maag tegutseb sisemise jõu pealt. Tema opereerib lisaks plasmooskehaga  astraalis – st teostub selle plaan, kellel on kõige rohkem plasmoosi. Must maag on väga töökas inimene. Rabeleb ja avastab ise. Valge maag ei anna kunagi võimu muuta midagi oma elus. Ta annab teise häälestuse, mille pealt inimene terveneb.  Ainult plasmoosi saades saab muuta saatust, suhteid, tekitada edu. Põhjus, miks musti maage halvaks peetakse, peitab selles, et süsteem ei taha, et et inimesed midagi muudaksid ning teisalt sunnib see musti maage oma plasmoosi väga odavalt müüma. Vaste keskklassile.Nõrkusejõud

20.08.2004

Selle lõid maagid, kes tahtsitki jääda tarbijaks. Nad soovisid olla kui lapsed, kelle eest teised hoolitsevad aga ise ei anna midagi vastu. Aga see jõud toitub inimestest. Selle jõu tootmiseks on loodud suured süsteemid. Näiteks ristiusk oma paradiisi ideega.

See jõud vajab endale teenreid. Need on inimesed, kes on teinud diili selle jõuga. Need on inimesed, kes saavad ilma midagi vastu andmatta. Samas nad tühjendavad teisi.

Ja selle jõu orjad on need, kes niinimetatult teenivad kunstlikke abivajajaid, teenreid.

Selle jõu teenri tunneme ära inimesena, keda kõik tormavad aitama. Aga tegelikult ta ise ei tahagi ennast parandada. Ta on saanud kõik vajaliku materjali ammu kätte. Olete pannud tähele, kuidas inimesed kaitsevad mõnd kurjategijat!? Kui vaene, õnnetu ja ta vajab kaitset, abi jne. Aga kannatanust ei tee keegi välja. Ja selliseid näiteid palju. Kasvõi õnnetud pereemad. Tegelikult, kui lähemalt neid uurima hakata, siis on nad kõigile oma lähedastele pähe istunud ja peres on täielik vaimne terror.

Ja nõrkuse jõu ori on see, kes on selle lõksu sattunud. Seega esimene ülesanne vabanemiseks on hakata välja selgitama, kas teised inimesed tema ümber vajavad abi või kaigast.

10.05.13

Kuidas ära tunda Nõrkusejõudu? Vaenlane pole isikukujuline - vaenlane on süsteem. Nõrkusejõud avaldub maailmana

Looduses puuduvad 3 asja: 

Pensionifondid – mõte, kuidas vanast peast laste kukil elada. Lapsi ei sünnitata selleks, et nad vanaduses üleval peaks. Lapsed ei pea vanemaid teenima. Kui oled kasutu ega arene, lähed supiks. Looduse seisukohast lapsi ei sööda ega jahita. Nn pensionifondid lõhuvad ära inimese valguskeha - tarkuse, orjastavad. 


Demokraatia – meil kõigil on oma elu. Ainult parasiit tahab teiste elu elada. Need head inimesed, kes tahavad teiste elu korraldada, on labased parasiidid. Demokraatia on loodud, et saaksime endast kõrgemat valitseda (vt ka mõistet "demokraatia kaaren"). Nt peres tuleb lapsi teinekord käskida tegema asju, mida nad ei taha. Kui siis tuleb hea onu, kes räägib demokraatiast, hakkab laste elu ja tervis lagunema. Nt ei käi koolis, ei pea sobivast unerütmist kinni, ei söö tervislikult jne. See onu aga ei vastuta. Demokraatia sildi all määritakse meile pähe juhte ja jumalaid. Samamoodi ei pea ka vastupidi töötaja lahendama firma juhi isikliku elu probleeme, tegelema kogu firma käekäiguga, kannatama juhi halba tuju jne, kui see pole see, mille eest talle makstakse. Demokraatia lõhub inimese energiakeha – välja, võimu, muudab nõrgaks, lõhub isiksuse. 


Ainujumal – ühest asjast või inimesest ei saa kõike korraga. Kõigel on alati oma tugev ja nõrk külg millegi suhtes. Nt naine ei tohi tahta mehest kõike korraga – rikas, ilus, tark, hoolitsev jne. Mees tuleb valida tema tugevaima omaduse põhjal ja sellega rahul olla. Siia alla käivad ka monogaamia & polügaamia probleemid suhetes. Ainujumal võtab inimese välise keha ehk võimalused, muudab isoleerituks, tekitab taandarengu.