Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

  

Olemus

09.12.15

Olemus ehk kõrgem mina on üks kuuest minast. Olemus ja liptor on privaatsed sisemised asjad, mida me ise saame näha, aga keegi teine neid näha ei tohi. Vastasel juhul oleks tegemist sisemise lõhestamisega. Kõrgem mina ja liptormina ongi algus ja lõpp, taevas ja maa.

Kõrgem mina ehk olemus (Sõjardi algeharu - vt baasüsteemid) on alge vundament. See on kodumina, mis asub ürgsupis. Kõrgem mina kontakteerub maailmaga läbi temast välja tulevate 3 mina (erandjuhtudel 4 mina). Kõrgemast minast tuleneb inimese võimekus kehtestada eesmärgid, valikud, määratlused, elueesmärgid, sihid. Kui ei oska valida, puudub side oma kõrgema minaga.

Kõrgem mina avaldub läbi teiste minade isiksusena. Kuigi ühiskonnas ei väärtustata inimeste tõelist isiksust, on inimestel säilinud soov olla mina ise, püüdlus olla omanäoline. Ainujumal saab inimese olemusse minna vaid juhul, kui inimese enda olemus tahab olla parasiitlik ehk tahab minna üle teise alge kodusse. Nõnda tekib sisemine lõhestatus ehk väärisik(sus). Kui inimene laseb enda olemusse Ainujumala kiired sisse, muutub ta Ainujumala näoliseks kasutuks algeks, mis tulevikus taaskehastustsüklist välja visatakse.


Olemusrassid

Loe siit


Ori

sügis 2015

Inimene, kel puudub oma tahe (iseenesest võib oma tahe küll olemas olla, aga teeb ikka seda, mida kästakse). Ori on see, kes elab isanda heaks. Teeb kõik, et isandal oleks hea. Mida isand ütleb, seda teeb. Ori on Ainujumala käepikendus. Orjaks arenemine on taandareg.

Vaba kodanik teeb seda, et tal endal oleks hea.

Kui inimene müüb oma välja maha, siis saab temast ori.
06.09.16
Kõige suurem probleem maailmas on see, et inmene ei allu iseendale. Ootab, et tuleks võõras ja ütleks: kuidas, mida ja millal. Tegelikult lahendad pseudoprobleeme, millest mingit kasu ei ole. Kui me ei allu oma kõrgemale minale (vt 3 mina), siis me muutume orjadeks. Ori on inimene, kes tahab alluda teistele. Ei taha midagi teha enda heaks, alati teiste heaks. Inimene ei tee sisemisest vajadusest lähtuvalt, vaid tal on programm.


Orjaprogramm

14.01.14

Orjaprogramm kasutab ära seda nõrka koha, et naised tahavad juhiks saada ilma meesteta. Inimühiskond on aga meesprintsiibiline. Meil on alfaisane ja kui naine teenib alfat, siis ta on temaga võrdne.

Orjaprogramm räägib, et võõras on parem kui oma. See sunnib meid koogutama naabrimehe, kiriku, Euroopa Liidu ees. See programm teeb näiliselt naised targemaks ja hoolivamaks kui mehed. See programm lubab naistele võrdõiguslikkust – laseb olla ise boss. See tekitab kujutluse ilusast naiste maailmast, kus mehed on sussid ehk teenindav personal. Samas ei hooli see maailm tegelikult inimestest, vaid pumpab.

Orjaprogrammiga naine, kes tahab suhtes mehega olla iseseisev ning sõltumatu ning vajab mehelt vaid toidet.

Selle parasiitprogrammiga juba täielikult nakatunud naine enam meest enda kõrvale ei leia. Mehel on mehelikkus ja oma nägemus asjadest. Meestega suheldes toimub pidev hõõrumine, kuni mees ei saa enam lõpuks selle naisega suhelda. Vastasel juhul peaks ta tase kogu aeg langema, aga kusagil on valge mehe jaoks piir. Sellise naisega pole enam midagi peale hakata, kuna ei toimu vastastikust haakumist.

Naine saab orjaprogrammi endas välja lülitada, kui saab aru, et see on täiesti mõttetu. (vt ka mõistet "matriarhaat")


Orjarõngas ehk tutirõngas

18.05.15

See ei lase meie minal avalduda ja nii hakatakse meist kasvatama orja. Kui me sünnime, siis annab loodus kaasa energia puberteedieas sidemete läbilõikamiseks emaga. Antireaalsuses on see mõõga kujul. Ema teeb sellest mõõgast süsteemi toel ja isa nõusolekul (kui ta ise ei mõtle, tema jaoks pole vaimsust olemas ja jumal juhib) orjarõnga. Põhjuseks on inimeste alateadlik soov, et laps hakkab neid tulevikus ülal pidama (loe ka mõiste "nõrkusejõud" alt juttu pensionisammastest). Orjarõngas ei lase inimesel täiskasvanuks saada. Mõõga abil aga saab tappa emalarve.
22.09.16

Ema kasvatab oma lapsest orja, kui tema peas on programm, et laps peab vanas eas tema eest hoolitsema. See on emade kultus - mina su sünnitasin ja sa pead elu aeg mind teenima.
Ema peab lapse ette valmistama iseseisvaks eluks. Raseduse ajal saab tulevane ema enda hallata komplekti lapsele kuuluvaid vaimseid elemente. Seal peituvad teadmised selle kohta, milline see laps on ja mida ta peaks tegema. Ema peab last kasvatama kooskõlas nende juppidega. Selle tulemusel hakkavad ema mullis ehk valitsemisareaalis varjul olevad hingeosad keskkonnaga sünkroniseeruma. Pärast puberteeti on inimene saanud nii suureks, et suudab ise oma vaimseid osasid hallata. Probleem seisneb aga selles, et emad hakkavad neid lapse vaimseid elemente enda omadeks pidama pidama ja nende abil täiskasvanuks saanud last dikteerima. Laps on sunnitud pugema emale, et iseenda vaimset omandit kasutada.

  

Tagasi