Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

  

Padakonn

Loe siit


Parameeter

oktoober 2015

Parameeter on see, mille loodus inimesele koos sünniga kaasa annab (sünniparameeter). Tähtsaimad parameetrid tulenevad kolme esimese hüperruumi algeharudest - nt esimeses hüperruumis oleme me Sõjardi ehk immuunsüsteemi põhised Jaaboslased või Karviku ehk õppimisvõime põhised Krooboslased, teises hüperruumis kas mõistuse, vaimu, hinge või teadvuse põhised ning kolmandas hüperruumis ühe intelligentsi värvi põhised 12ndest (loe baassüsteemid).

09.12.15

Meil kõigil on ürgsupis oma parameeterkood - alge pärisosa ehk olemus (üks kuuest minast - kõrgem mina). Me kõik sünnime mingi sünniparameetriga – see on anne ehk looduse poolt antud tugi. Andetuid inimesi pole olemas. Viga on selles, et inimesed ei taha elada oma parameetris ja siis on nad mõttetud olendid.

10.05.13

Identiteet, oma nägu, isikupära. Parameeter on inimese andev pool ning seega ühistegevuse alus.

Meil kõigil algetel on oma parameeter. On ülisuur võrk, mis laskub ülevalt põrgust ürgsuppi (vt mõistet "hüperruumid"). See võrk haarab ürgsupis asuvad alged võrgusilmadesse nagu kalakesed. Iga võrgu silm on 1 universaalne parameeter - ürgparameeter. Iga alge oma ruudus on unikaalne. Algeid on sama palju kui tähti või planeete. Kui võrk tõmmati üles arengusse, hakkasid alged arenema (alustades iseendast). See võrk läks kerasse ja tekkis keskkoht.

Parasiitsüsteemi poolt antud väärastunud parameeter (mingi osa on meis puudu ja midagi on kaks) on sünnidiil.

29.06.2004

Probleemid tekivad sellest, et tahetakse teha seda, mis inimese parameetrile ei vasta.


Paradiis

07.10.15

Kui paradiisis on olendid, kes naudivad ja tšillivad, siis paradiisis on ka olendid, kes neid teenindavad. Ehk põrgu ja paradiis on üks ja seesama koht.

Kartke paradiisi - kui teile räägitakse paradiisi juttu, jookske eemale.

21.02.13, 19.12.13, 24.04.14 ja 16.06.14

Parasiitliku illusiooni nimi on paradiis - ainult tarbid ja midagi tegema ei pea (reaalselt elementaali tase).

Mitte midagi pole igavesti! Arengus on paisumine ja kokkutõmbumine. Ajutised asjad on elus kõige kindlamad. Kui inimene on oma hinge kusagile igavesti ära kinnitanud, siis hakkab ta mädanema ega saa teha midagi kaasaegset. Peab teadma, et igal tööl on lõpp, see hävineb. Süsteemil vaja paradiisi juttu ehk igavest elu, et inimesed võtaksid vundamendiks parasiitliku süsteemi ja hakkaks ehitama selle toel oma maailma, millega nad ei jõua kunagi lõpuni. Kui inimene hakkab säilitama ja üht asja üleval hoidma, siis ta ei arene, vaid hoiab süsteemi üleval.

Suhtesse astudes ei tohiks see näida nagu paradiisi astumine - suhet tuleks vaadelda töö tegemise, mitte iseenesest kätte tuleva paradiisina. On vaja oskust areneda. Kui see unustatakse, on ainujumal platsis.

Kuna kogu inimkond tahab pääseda paradiisi, võetakse sealt omaks illusioone ning ideaalkujusid. Seal on rohelus, nn „American Dream“, aga väga vähe elanikke. See on koht peliitidele (ingli kujul), kelle kaudu saavad psühhopaadid korraldusi. Sealt tuleb enda osad ära tuua, kuna nende kaudu tõmbavad psühhopaadid meid tühjaks.


Parasiitsüsteem

Vt parasiitsüsteem


Peegeldused
september 2016

Peegeldus pole muud kui vastasmõju. Näiteks mina ja teine inimene või mina ja maailm. Üks peegelduse põhitõde - peegeldus ei ole tasapind, peegeldus on punkt. See tähendab, et me kõik oleme erinevad ja seega peegeldame erinevalt vastu. Ei ole võimalik, et kõik näevad ühtemoodi. Inimestel peavad olema erinevad arvamused. Kui kõik ütlevad ühtemoodi, on tegemist illusiooni ehk süsteemi peegeldusega. Ainult illusioon on tasapinnaline. Peegeldus on erinevad nurgad - sinu ja teise omadus. Alati peab arvestama oma peegli parameetrit.
Peegeldused on üks astraali omadusi. Areng toimub läbi peegelduste - vaatad ennast peeglist. Paraku on peegelduste süsteem lõhutud. Mõned inimesed teevad tööd ja näevad vaeva, aga tasu ei tule. Mõned aga ei tee, aga raha tuleb. Meile lihtsalt öeldakse kodeeringuna ette, mida peab tegema.
Peliit

18.09.12

Peliit ehk perse kukkunud eliit. Peliit on see, mis on ühiskonna poolt üles kasvatatud eliit. Ta ise ei pea oskama ega tegema midagi, aga ta on alati auväärne inimene. Peliidil on võim inimeste üle.

Peliidi puhas alusprintsiip– otsi üles see, kes valitseb maailma ja hakka teda valitsema. Sellist seadust ei ole looduses olemas ja nii see ongi parasiitsüsteem. Seejärel lähtub ta peliit raktobleeri seadusest – rahvas koguneb sinna, kus on toit. Peliidil ei ole väge ise maailma muuta.

Peliit on võõrtuumne. Neid on erinevaid astmeid. Tõeliselt suured peliidid on need, kes on juba kehastunud. Väikesed peliidid elavad inimeste sees selgroos (I hüperruumi Sõjardi haru peal) pisikeste ussikestena. Need on elementaalpeliidid. Inimesele jäetakse kohustus luua hüvesid ja tarbima pannakse peliitussike. (loe lisaks mõisted "sisemine parasiit" ja "Gould").

Inimene peab endas ise peliidi tapma, sest kui teine selle tapab, kasvab ta tagasi. Peliidist vabanemiseks on teada 2 tehnikat:

*Inimene leiab oma parameetri ja see lööb peliidi välja.

*Lased oma varast ja loomingust lahti ning alustad uuesti nullist. Ehk siis lähed nagu oma selgroost välja, peliit tuleb kaasa ja pärast lähed uuesti kahe algeharuga sisse.

Kõige viimasesse astmesse saab peliit ainult jõhkra piinamise meetodil, kuna piinatu jääb siia ilma poolsurnuna ringi kondama ja peliiti toitma. Peliit ei pea siis enam kehastuma, vaid muutub tiibadega ingliks. Nt nõidadepõletamisega sai palju peliite ingliteks. Vt ka mõistet "paradiis"

oktoober 2015


Plasmoos

veebruar 2016

Plasmoosiga saab ennast kehtestada, ennast maksma panna.

Plasmoos on väga vajalik aine. Sama tähtis looduse seisukohast, kui meil on raha. Plasmoos on energia, mis annab kehtivuse. Kui inimene midagi räägib, keegi ei kuula, siis tal pole plasmoosi. Kui inimene ütleb oma sõna, siis see maksab, kui on plasmoosi. See on nagu kütus autole, saab sõita ainult nii palju, kui on plasmoosi. Kes opereerib oma plasmooskehaga, on maag. Plasmooskeha saame läbi sisemise töö. Kõigepealt peame meie enda sisemaailma tekitama uusi elemente. Uue kogemusega teeme uue mõiste (omadused), leiame vastasmõjud teiste elementidega.

02.10.15

Plasmoos on 7 mõõtmeline aine (mõõde on see, mida saab mõõta ehk SI-süsteemi ühikud. Vt ka teemat hüperruumid), mida planeet loob. Seotud tervise, elujõu ja rõõmsameelsusega. Plasmooskeha (ka energiakeha) on nii siinpoolsuses füüsilise keha sees kui ka teispoolsuses ehk antireaalsuses. Seotud alateadvuse, aga ka emotsioontasandiga - protsessid, kogemised, elurütmid, kogemised. Inimese suur mina juhtib tema plasmooskeha. Plasmooskeha sees asub omakorda kirjekeha (seotud intellektiga), mida juhib kõrgem mina (vt 3 mina).

01.05.15

Eksistentsaine, et elada ja elust osa võtta. Vastupidiselt füüsilisele mateeriale, millest on ehitatud meie kehad. Plasmoos on elusorganismi ehituskivi. Plasmoosist tulevad arenguvektorid.Polaarsused

Vt sissejuhatus - baassüsteemid - polaarsused


Psühhopaat

19.11.13

Vaimselt puudulik/väärakas inimene, kel puudub võime emotsionaalselt kogeda, tajuda, mõista, samastuda. Inimene, kellel pole emotsioone, sel pole ka uuendusi ja arengut, kuna emotsioon on info. Psühhopaatiline inimene elab vaid intellektuaalselt ega saa muutuda. Ta ei saa liikuda tulevikku, kuna elab pidevalt ühes surnud punktis. Kuna psühhopaat loeb vaid välist miimikat ega tunneta, mida inimene reaalselt kogeb, on võimalik teda sel viisil ära petta. Emotsionaalsest seisukohast on psühhopaat alati terve. Seetõttu jätab psühhopaat üldreeglina hea mulje.

Psühhopaadid kamandavad inimeste kolle ja kasutavad selleks hirme. Psühhopaat loeb inimese emotsionaalsust. Aga kuna psühhopaadil on väärisik, siis teeb inimene seda, mida parasiitsüsteem tahab. Psühhopaate juhivad peliidid, kes elavad paradiisis. Psühhopaat võtab tõeliselt juhilt areaali üle ja tuleb sinna asemele juhiks. Nii jätab ta inimestele mulje, et läbi tema saab juhiks. 

Psühhopaat on saamahimuline. Kuna tal pole tundeid, mis tähelepanu kõrvale juhiksid, siis ta saavutab oma eesmärgid palju hõlpsamini. 

Kuna psühhopaatidel puudub armastuse (omandamisvõime) tunne, siis psühhopaate ei huvita tõde.

Selleks, et eluga hakkama saada, on vaja juhtruumi. Seega valib iga inimene endale juhi. Meile alati meeldib inimene, kes meid kompenseerib. Psühhopaat elab mõttemaailmas, inimene tundemaailmas (vt mõiste "tundleja"). Inimene ei mõtle ja hakkab psühhopaadilt õppima mõtlemist (vt mõistet "intelligents"). Kuna psühhopaat teeb inimese eest töö ära, tunneb inimene psühhopaadi juures, et ta tõeliselt elab. Psühhopaat mõtleb küll inimese eest, aga ei mõtle inimesele kasulikus suunas. Ta mõtleb süsteemile kasulikus suunas. Inimesed armuvad psühhopaati, kuna kohtudes näeb inimene enda emotsioontasandil, et psühhopaat ei taha temalt mitte midagi ja ta saab tasuta.  Sellega jääb ta aga lõksu.

Oluline on vahet teha, kas inimene on päriselt füüsilise defektiga (psühhopaate on ametlikult 1%), varjatud inimlikkusega või ennast teadlikult juhtiv.

Lo lisa Getteri blogist


Põhimõisted

september 2015

Inimene tunnetab, näeb maailma läbi põhimõistete.

Kõik algab põhimõistetest: kui palju on inimesi, kes loovad põhimõisteid? – neid on väga vähe. Paganlus (arengumaagia) loob põhimõisteid ja baseerub põhimõistetel. See on ka probleemide lahendamine. Meie lahendame parasiitprobleeme. Selgeltnägemise võti – inimene näeb seda välismaailmas, mis on tema sees. Hea selgeltnägija omab hästi palju põhimõisteid.


Põhimõiste on inimese ühenduslüli maailmaga, mis annab iseseisvuse ja vabaduse selles maailmas liikuda. Mida rohkem põhimõisteid, seda rohkem on maailmas vabadust.

Põhimõiste on sinu mõistmisvõime ehk arusaam. Mõiste tähendab, et oled teadvustanud midagi ja suudad sellega arvestada (tekib tugiarvestus-platoo). Inimene loob oma heaolu selle baasil, millega ta arvestada oskab. Kui inimene tahab tõsta oma elukvaliteeti, siis peab ta enda sisse uue põhimõiste tekitama.

Kui sul on põhimõiste selge, siis suudad sellega opereerida. Mis on sinu jaoks põhimõistena olemas, see on sinu jaoks ka välismaailmas olemas. Inimene näeb välismaailmas seda, mis on tema jaoks põhimõistena sisemaailmas olemas. Kui äsja omandatud põhimõistega kirjeldatu tuleb meie ellu, siis tekitab see sündmuse. See on uus energia, millega tuleb kohaneda. Uus asi peab olema integreeritud vanade asjadega.

Nt gravitatsioon on mõiste. Tavainimesel on poogen, kas on gravitatsioon või mitte. Aga kui tahame raketti kosmosesse lennutada, siis tuleb arvestada gravitatsiooniga.

Põhimõisteid on parasiitlikke ja looduslikke. Erinevates maailmades on erinevad põhimõisted. Nt paganluses puudub põhimõiste hea ja halb - see on vundamentmõiste, mis pole loodusega kooskõlas ja lõhestab inimest. Põhimõiste "hea ja halb" on nakkepunkt parasiitlusega. Kõik põhimõisted, mida oled teadvustanud, seda sa näed. Kui oled õppinud selgeks hea ja halva, siis seda sa ka näed. Arengumaagia vundamentmõiste on areng.

Samas võib üks sõna erinevates maailmades erinevaid asju tähendada. Nt suhet peetakse ühiskonnas naudinguks, paganluses tähendab see aga töötegemist. Nt kas mõiste "naine" on lihtsalt raam (tiss ja tutt)? Kui mees tahab, et suhe oleks kvaliteetne, siis tuleb arvestada naise emotsioonide, mõtlemisega, teadvusega, kollidega, naisaspektidega jne. Mida rohkemate asjadega arvestame, seda kvaliteetsem on suhtlus.

Igal põhimõistel on oma sõna. Tõlkida saab, kui kahes kultuuris on sama mõiste, aga erineva sõnaga. Tõlkida ei saa aga sõna, mida tähistavat mõistet teises kultuuris ei ole. Ka paganlikku keelt mõistavad vaid osad inimesed. Nt mida tähendab - naine mullitab. Selleks, et paganlust mõista, pead sa hakkama paganaks.


Põrgu

21.02.13

Põrgu on nagu katus, põrgu kaitseb ja puhastab. Põrgu on alati punane. Kui midagi katki on, siis põrgu hävitab seda.


Päheistuja

09.06.15

Parasiitkirjutaja (vt "superseen") poolt antud kirje (tegutsemisprogramm), millega tõstetakse parasiitsüsteemi toel oma heaolu teiste arvelt. Päheistutav on toit, keda päheistuja tarbib, aga hoiab samal ajal ka eemale, et mitte hüve tagasi anda. Päheistutav toidab süsteemi või mingit maailma ilma, et tal oleks õigus seal sõna sekka öelda.

Näiteks: laps&lapsevanem suhe, kus last dresseeritakse nii, et ta ei saaks kunagi täiskasvanuks. Vt ka mõistet "orjarõngas".

Samuti mees&naine suhtes mõlematpidi.

Ka pagulased on need, kes tulevad siia riiki eestlastele pähe istuma.

Tagasi