Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

  

Parasiitsüsteem

09.11.16
Parasiitsüsteemi ülim eesmärk on nautida elu mitte midagi tehes.

18.11.15

Põhioluline tunnusjoon, kuidas teha vahet, mis on parasiitlus ja mis on loodus:

Arengu alus on töö tegemine. Parasiitlus on see, kui inimene soovib elada ilma arenemata ehk head elu teiste arvelt.

Loodus on nagu organism. Looduse eesmärk on areng. Meie, inimesed oleme siia sündinud eesmärgiga areneda – meie sisemuses meie mina täiustub. See on looduse eesmärk.

Parasiitsüsteem on mõnusalt elada tööd mitte tehes. Tähendab – mina naudin, keegi teine teeb minu heaks.

Valida on kas hea elu või areng – väga üksikud on huvitatud arengust. Enamus mass tahab tegelikult parasiitlust – kogu inimühiskond on parasiitluse pooldajad. Inimestel on parasiitlik mõttemudel – keegi peab meie eest hoolitsema, nunnutama, vaatama, et meil hea elu oleks. Parasiidiks muutumine on inimese enda vaba tahe.


07.05.15

Mitte-parasiit on isetoimiv mehhanism. Parasiit on see – kui ta jääb üksinda, ta kärvab ära. Loomulikult vastavalt tasemele: kõrgemast võib olla sõltuv, aga mitte tasapinnaliselt.


24.04.14

Parasiit on inimene/ olend, kes tarbib teiselt hüvesid, mitte midagi ise vastu andmata. Vabanema peame selleks, et ise ellu jääda. Parasiit topib meile võõrad kohustused kraesse. Selle tulemusel jääb enda elu elamata. Elamata elu viib inimese vaimsesse kriisi ja taaskehastustsüklist väljalangemiseni. 

 
Loodus võtab meilt järjest energiaid ära, et me areneksime. Kui teed tööd ja arened, on elu mõnus. Kui mitte, läheb elu järjest raskemaks. Kellel sisemaailma pole, ei saa toetuda oma sisemisele jõule ja on eranditult parasiit.
Areng toimub pulseerides – väljapoole paisumine ja sissepoole kokkutõmbumine. 
Paisumine on loomine ehk sisemine töö, mille käigus tõmbame energiat enda seest välja ehk avardume. See on pingutusi nõudev tegevus – nagu mäkkeronimine. Kokkutõmbumine on tehtud töö peegeldus ehk tasu, mille käigus saab kätte uue elemendi ehk hüve – nagu kelguga mäest alla liugulaskmine. Hea elu ja nauding on tehtud töö peegeldused, mida kõik tahavad, kuid selleks tuleb esmalt tööd teha. 

Probleemi väline pool on parasiitlus, probleemi sisemine pool on meie endi arengudefekt. Ainult parasiitidega võitlemine on tühi töö, kuna nad tulevad uuesti sinna, kus on defekt. Samas on ilma parasiiti eemale lükkamata raske endaga tegeleda ja ennast parandada. 
Parasiit ei saa sisse tulla, kui puudub saamahimu. 

Parasiit on inimene, kes tahab klammerduda mäkkeronija külge, et töörügaja ta koos endaga üles kannaks. 
Nõrkusejõud tahab elada igavesti. Mäe tipus on võim. Parasiidid on leidnud süsteemi, kuidas ennast mäkkeronijatele külge pookida, et neid sinna üles kantaks. Samal ajal peavad nad jälgima ja takistama, et sisemise töö tegija päris tippu ei jõuaks ning alla ei laseks. Kui töörügaja laseb alla, siis kukub ka parasiit, sest vastasel juhul ta plahvatab. Kui koormust on liiga palju, võib kogu seltskond tagasi alla veereda. 
Nii rabeled nagu orav rattas, kuid jääd ikka sama koha peale ega jõua kuhugi välja. Tehtava töö ja loominguga hoiad vaid parasiiti üleval ehk toidad parasiitsüsteemi.  Ei ole mõtet tegeleda asjadega, millega ei jõua kuhugi!  Et mäe otsa jõuda, tuleb ajada oma asja. Teiste asja ajades hoiad parasiite mäe otsas. Oma asja ajades arened, muutud paremaks, tugevamaks, jõulisemaks. Ühiskonna ja moraaliga vastuollu minek on mehele märk, et ta ajab oma asja. 
Parasiidid (
olemusrassid, sünnidiilid, väärakad – koerakoonlased, psühhopaadid, libahundid ja superbeebid, kollid, hirmud, padakonnad, maffiaemandad jm) töötavad tahte ja tunde tasandil – st intelligentset parasiiti pole olemas. Intelligents on see, mis parasiidi tapab.  Kui vaimne õpetus räägib: „Lülita mõistus välja ja tunneta!“ või „Pea peab täiesti tühi olema!“, siis tähendab see, et tuleb koht teha parasiidile - lase parasiit endasse, las tema räägib sinu eest ja küll tema teab, mis sulle on parem.  Vt ka mõistet "tundleja".


Parasiitsüsteem ei asu siin, ta asub antireaalsuses ja peegeldub inimeste emotsioontasandil.


veebruar 2016

Parasiitsüsteem aga juhib alati juhtkeskust.

Parasiitsüsteem tegeleb juhtide tapmisega kahel põhjusel:

  1. Parasiitsüsteemi tase ei võimalda inimesi küll allutada, aga tappes saab ta viia taset nii palju madalamaks, et saaks juhtida. St anda inimestele käsk kantida hüvesid looduselt üle parasiitsüsteemi.
  2. Tõeline juht lahendab probleeme. Juhid on parasiitsüsteemi jaoks ohtlikud – nad võivad likvideerida need veapunktid, mille kaudu parasiitsüsteemi inimesi parasiteerib.


Miks inimene valib parasiitsüsteemi ja ei taha valida loodust?

*Loodus nõuab arengut, intelligentsi. Parasiitsüsteemis on jumal teenindav personal, superori.

*Looduse järgi sündides antakse ette parameeter. Parasiitsüsteem ütleb, et pole vahet. See on näiline vabadus ehkki seejuures võetakse inimestelt vabadus iseenda tegutsemist juhtida.

*Looduse järgi peab inimene oma tegude eest vastutama. Parasiitsüsteem ütleb, et võib kõike teha ilma vastutust kandmata.

*Looduse järgi peab inimene tegema tööd, et luua hüvesid. Parasiitsüsteemi järgi saab hüvesid läbi orjapidamise. Nt kui looduse järgi peavad nii juht kui alam tööd tegema, siis parasiitsüsteemi järgi on alam juhi jaoks isiklik asi, kes teenindab ja loob talle hüvesid. Inimesed valivad parasiitsüsteemi, kuna tahavad saada orjapidajaks, aga tegelikult saavad neid endist orjad.

*Looduse järgi tuleb luua ja tarbida tasakaalus. Parasiitsüsteemi järgi saab loodusest ammutada ressursse lõpmatuseni ilma kohustusi kandmata.12.06.15

Parasiit asendab meie teisikuid. Parasiit on lisaalge, mis on tulnud keha juurde. Maailma lõhestamine heaks ja halvaks on põhjus, kuidas saab tulla ühte kehasse mitu alget. Parasiit liigub halva osas, heas osas liigume meie. Inimene, kes tajub maailma väga kitsas spektris, on ülejäänud ruumi parasiitidele eraldanud. Füüsilises kehas oleme me ise, ülejäänud teisikud võtavad parasiidid üle.


Kuidas teha vahet heaks ja halvaks liigitamisel ning asjade võtmisel nii nagu need on?

Halb on mängumaa, mida me ei tohi puudutada. Tegelikult võib üks ja sama asjaolu olla meile ühest nurgast vaadatuna küll kahjulik, aga teisest nurgast vaadatuna jällegi võimalus. Nt tuli kõrvetab, aga annab sooja.

Kui inimene näiteks peab raha või seksi halvaks, siis valdab neid valdkondi tal parasiit. Parasiit määrab kellega sina seksid ja mida sinu rahaga tehakse. Need pole sinu jaoks.

Ka nt valgeks ehk heaks maagiaks peetakse enese ohverdamist, teiste teenimist, hüvede mitte nautimist - kohustus, töö, orjameelsus. Kristlus ütleb, et tulge jeesuse rüppe, jeesus ohverdas ennast.

Mustaks ehk halvaks maagiaks peetakse selle teist poolt. Inimene keelab endale hüvesid, kuna keegi teine tahab neid hüvesid ise tarvitada.


Looduse järgi sünnime me kõik algselt puhta, tervikliku, areneva mitmedimensionaalse olendina. See, et me oleme mitmedimensionaalsed olendid, tekitab võimaluse parasiitlusel tekkida. See on paratamatus. Kui Loodus oleks meid ühedimensionaalseteks olenditeks ehitanud, siis inimene ei areneks - oleks nagu masin.

Ühiskond ei võta meid aga vastu enne, kui me ei ohverda enda teisikut. Et kuuluda ühiskonda, loobub inimene iseenda mingist osast ja laseb teise alge teisiku asemele kleepida. Nii tekib kaksikhing. Selleks, et energiat oleks, peavad meil olema kõik teisikud olemas. Inimene, kes on oma teisiku tapnud, võtab parasiidi asemele ja on seejärel näiliselt parasiidist sõltuv.


Parasiitsüsteem oli, on ja jääb nähtamatuks. Ta ei tule iialgi siia füüsilisse maailma, kuna füüsiline maailm on vaimse maailma peegeldus ja parasiitsüsteem ei taha vastutada.


18.06.15

Parasiitsüsteem ei saa kõike jumalikkust ära tappa, sest siis pole allikat, mis teda toidaks. Ta tahab allutada. Ja allutamine ongi see globaliseeri(u)mine, et allutada jumalikkus endale. Ja mis ei ole võimalik allutada, see tapetakse. Parasiitsüsteem ongi, et meie ei saaks midagi põhjustada. Meile jäetakse ainult see füüsiline keha, mis tajub peegeldusi (tagajärgi). Kui me oleme maha müünud oma kõrgema mina (jumalikkuse) või pole üldse seda arendanud, siis me tegelikult peegeldame kellegi teise olemust.


02.10.15

Meie peame kompenseerima teist poolt parasiitidel. See osa mis on parasiidil, seda ei tohi meie arendada ja peame arendama seda osa, mida parasiidil pole - sümbioos.


22.06.15

*Par sys hoiab meid looma tasemel. Ta toonitab pidevat õnne otsimist ehk saamahimu teed. Loom on kah õnnelik, kui ta midagi saab. Looduse järgi peab inimene olema aga teostaja ehk loov jumalik inimene, kes tunneb rõõmu enda kordaminekutest. Vaid jumalik tee jätab ellu.


*Par sys´ile meeldib inimese keha, kuna keha järgi on meile antud võime midagi muuta.


*Par sys-i eesmärk on inimeste kõrgemate minade/jumalikkuse/kirjete tapmine. Kui tappa inimeste jumalikkus, siis inimesed ei otsusta mitte midagi. Siis par sys otsustab ning inimesed teostavad ja võtavad vastu tagajärjed. Inimesed on siis lollikari, kes muudkui rabeleb ja kujutab ette, et nad midagi maailmas muudavad. Maailma muutmine algab kirjete muutmisega.


*Par-sys kasutab oranži intelligentsi - 6/8:

6: ärimaailm, usumaailm, koerakoonlaste, psühhopaatide, libahuntide ja superbeebide maailm.

8: 4 tšillijate maailma, naistemaailm, emade maailm, vanamuttide maailm ja diilide maailm.


*Par-sysis pole mõistet loomine või avaldumine. On vaid diilid ja vahendamine.


*Par sysis on inimene tundebaasiline olend. Teeb nagu tunne ütleb: müüb ja parseldab.


*Par-sys iva on see, et maailma nähakse ainult füüsilisest seisukohast.


*Par-sys on väline, loodus sisemine. Par-sys tuleb läbi naiste, loodus tuleb läbi meeste.


*Par-sys järgib alati ühte reeglit: ära anna inimesele kunagi seda, mida ta vajab, vaid seda, mida tal on.


*Par-sys hävitab juhte ja vabu kodanikke (oma peaga mõtlevaid inimesi).


*Parasiit võtab energia, tervise, tarkuse ja midagi vastu ei anna. Parasiitliku inimese ülesanne on saada ilma andmata.


*Parasiitlus on nagu robotlik kinnisidee, mis lõputult käiab.


15.09.15

Parasiitsüsteem ei suuda toimida iseseisvalt. Parasiitsüsteemile tuleb anda looduse jõudu, et süsteem suudaks iseennast ära tappa. Parasiitsüsteem on loodusest eraldiseisev üksus. Kui midagi on looduse loomingu pealt parasiitlikult üles ehitatud, saab hävitada looduse loomingu ning parasiit kukub kokku. Kuid süsteem ei hävi. Parasiitsüsteem peab iseennast tapma.