Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia


Talvine pööripäev - 21.12.16 kell 12.44

Talvisel pööripäeval annab planeet inimestele uue energia. See on aeg, mil tuleb keskenduda iseendale, oma sisemaailmale, sisemisele tööle. Kindlasti ei tohiks oma uut ressurssi koos jõulutralliga laiali kinkida.

Viimases Nõmme raadio arengumaagide saates andis Hannes Vanaküla soovituse häälestuda talvisel pööripäeval Maajumalatele (kristlikus mõistes põrgu jumalad), et saada teada, mida tuleks endas muutma hakata.


Nimelt on Loodusjumalaid 2 komplekti: taevased ja maised/sisemised. Taevased jumalad annavad energiat, võimalusi, ressursse, elu. Maajumalad aga hoiavad korda ja struktuuri, muudavad inimest, annavad ülesanded, tööd ja kohustused. Kujundlikult on nad kokku nagu piits ja präänik, mis panevad inimese Loodusega kooskõlas arenema.


Inimühiskond tunneb erinevaid legende taeva ja põrgu ning hea ja halva omavahelisest võitlusest. See on aga tõega segatud vale, et inimesed ei võtaks kontakti sisemaailma korrastavate ning targaks tegevate maajumalatega. Usumaailma legendi järgi Saatana vastu võideldes muutub inimene tarbijaks, kes tööd ei taha teha.


Loodusjumalad avalduvad ainult jõuna ja mitte isiku kujuliselt. Kõige ehedamal kujul on nad üks suur energiaväli, suur võnkumine, mis tegeleb meie kui indiviididega. Kui inimene selle enda sisse laseb, hakkab see võnkumine tema sisemaailma muutma ja võib muutuda isiku kujuliseks.


Maajumalaid on 4 tüüpi:
1) Puhastav jõud.
Viib iseendaga kooskõlla, viskab parasiitluse välja.

2) Sünkrooni viiv jõud. Viib loodusega õigesse rütmi.

3) Tööle panev jõud. Teeb su terviklikuks ja likvideerib sisemise lõhestatuse, et oleks üldse võimalik tööd teha.

4) Endale vajalike asjade loomine. Inimeste häda on orjus – nad ei tee mitte midagi iseendale, vaid kõik läheb parasiitsüsteemile.


Nagu ikka – inimestel on valik: Loodus või Parasiitsüsteem.

Ühiskondliku jõulumeeleoluga kaasa minnes investeerib inimene oma energia jäika surnud ja kivistunud maailma, kus pole arengut ega muutust. See on ühetahuline tarbijalik tundleja elu vaid iseenda nägemise mullis, mis on osa suurest ühiskondlikust mullist.

Loodusjumalatele häälestudes aga hakkab arenema inimese sisemine intelligents ja mitmetahulisus.


Lisaks annab Hannes Vanaküla soovituse, et teiste inimestega suheldes tuleks lükata endas maha kõvatamine ja häälestuda pigem mõistmise peale.

  

Pööripäeva tähtsus


Arengumaagid on alati pööripäevi tähistanud. Ka vanad eestlased pidasid pööripäevi. Nüüdseks on aga teadmine pööripäeva tähendusest kaduma läinud. Ka suurtes usundites pole pööripäeva ja sellest ei teata midagi.


Inimesel on kolm keha:
Füüsiline siinpoolsuse keha – 9. mõõde. Koosneb universumi tähetolmust ja on kõige tugevam;

Antireaalsuse protsessi keha – 7. mõõde. Seotud planeedi rütmide ja temperatuuriga;

Astraalkeha ehk maailm – 5.mõõde. Seal asub inimese jumalikkus ehk vaba tahe. Seotud ühendväljade ehk egregoridega.


Selles planeedi geograafilises paigas, kus meie elame, moodustavad 4 vahelduvate temperatuuridega aastaaega tsüklilise looduse rütmi. Pööripäev on seotud planeediga ehk inimese antireaalsuses asuva protsessikehaga (ka energiakeha). Füüsilisele kehale see tähtsust ei oma. Antireaalsus on see, mis annab meile elu ehk sisemised protsessid. Kui meie füüsiline keha tahab füüsilist toitu, siis meie antireaalsus tahab energiatoitu. Pööripäev on aeg, mil loodus muudab oma toiteenergia rütmi. Pööripäeval peab inimene ennast ümber häälestama, et olla kooskõlas loodusega ja akumuleerida looduse energiat endasse. Piltlikult on inimene nagu merel sõitev purjepaat, mis peab tuulesuuna muutudes oma purje masti tõmbama ning õigeks rihtima. Kui inimene aga sel ajal ennast valesti häälestab või piltlikult ei tõmbagi purjet masti, siis pole ka energiat kuhugi liikuda.


Talvine pööripäevaga algab saamise aeg, mil keskendutakse iseendale ja tehakse sisemiselt tööd. Energia voolab siis väljast sisse.

Kevadisel pööripäeval tuleb paika panna oma arengupunkt, mille alusel kasvama hakata.

Suvise pööripäevaga algab andmise aeg, mil keskendutakse teistele ja tehakse väliselt tööd. Energia voolab siis seest väljapoole.

Sügisene pööripäev on peegelduste ehk tasude korjamise aeg. Kui teed teistele, siis saad ka tasu.


Põhilised vead, mida inimesed pööripäevadega seoses teevad:

Meie kultuurruumis on paar päeva pärast suvist ja talvist pööripäeva suured pühad – jaanipäev ja jõulud. Nende käigus teevad inimesed kollektiivrituaali ning häälestavad ennast mujale. Kui talvisel pööripäeval annab loodus energia, et ennast arendada ja selle jaoks on vaja häälestada ennast sissepoole, siis keskenduvad inimesed läbi kingituste tegemise hoopiski andvasse poolde. Suvisel pööripäeval aga, kui tuleks viia enda häälestus andvasse poolde ja teha midagi teiste heaks, joovad inimesed ennast täis ja teistest on täiesti ükskõik – peaasi, et saaks ise pidu panna. Pärast seda aga imestatakse, et miks me nii tühised ja mõttetud oleme.Teema on koostatud 15.06.16 Nõmme raadiosaate põhjal.

Sel aastal on suvine pööripäev 21.06.16 kell 01.34


Suvise pööripäeva soovitus:
Keskenduda teistele inimestele ja minna üle andvasse poolde. Üks meetod, mis võib õige häälestuse saavutamisele kaasa aidata, on teistele kingituste tegemine. Sel viisil on inimene sunnitud mõtlema, mida teisel tegelikult vaja on.

Pole soovituslik endasse tõmbuda või ennast maani täis juua.

Kevad on tärkamise aeg.

Sel aastal on kevadine pööripäev 21.03.16 kell 6.30.

Kevadisel pööripäeval tuleb paika panna oma arengupunkt, mille alusel kasvama hakata. Eesti vaimse koolkonna - Arengumaagia juht Hannes Vanaküla soovitab selleks valida välja ühe raktobleeri seaduse.

Mõned möödunud pööripäevade tekstid:

Kevadine pööripäev on 20. märts 2017 kell 12.29


KOOSTÖÖ

Pööripäevad on seotud töödega. Sel ajal annab loodus meile lisaressursi.

Kui talvisel pööripäeval on sisemine töö, suvisel väline töö, siis kevadel tuleb meil leida koostööpartner(id), kellega viia ellu ühine eesmärk. Eesmärk peab olema selline, mis toob sisse arengu. Isiklik eesmärk aga peab seal sees olema. Eesmärk võib olla väga maine – põhiline, et oleks koostöö. Samuti võib uuesti kinnitada vana koostöö jätkamise.


Koostööpartner saab olla vaid võrdsel tasandil. Seal ei ole hierarhilist struktuuri.

Koostöö tekitab sünteesenergiat. See tähendab, et suudad aktsepteerida teist niisugusena nagu ta on, ei muuda ennast ega teda ja üksteise omadusi kokku liites tekib midagi uut. Koostöö võtmeks on teadmine, mis on sinul eripärast ja mis on teisel eripärast.