Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

  

Olemusrassid ja sünnirassid


Parasiitsüsteemile on orjadiile vaja, et saaks loodust pumbata.


Kui oled alamklassis, siis avaldub nn juudi diil -  rahahimu ehk see, kui oled raha nimel nõus ennast muutma ja endast loobuma. Kui raha nimel oled nõus enda ideaalidest, põhimõtetest, elust.

Kui oled keskklassis, avaldub sünnirassi diil.

Kõrgklassis avaldub olemusrassi diil.Olemusrassid:

Kollektiivteadvuses määrab olemusrass ära inimese mõttestruktuuri või -vormeli.
Olemusrassid on mõtlemise tüübid. Loomade ajastul lõi Loodus 12 kirjutajat, mis suunaks ja arendaks mõtlemist (loomaprogrammid). Nt putukate ajastul arendati välja kollast intelligentsi, varjude ajal oranži intelligentsi jne. Kõik need kirjutajad on parasiitsüsteemi poolt üle võetud.


Nõrkusejõud ei saa looduseta toimida - tal on vaja kehastujaid. Nii tekivadki diilid. Kõige sügavamad diilid Nõrkusejõuga on olemusrassid. Kui ainujumal võttis alge ürgsupist, siis tehti diil, et iga alge tuleb koos nõrkusejõuga.

Olemusrassid on minevikumaailmad, kus me kinni oleme. See on vananenud, iganenud maailmad, mis reaalselt enam ei eksisteeri. (Nt loe päikseliste planeedi kohta) Need eksisteerivad ainult meie mälupankades. Aeg oleks edasi minna, areneda intelligentseks olendiks, et sealt edasi muutuda ruumiliseks (mitmedimensionaalseks) olendiks. Olemusrassid on meie jaoks vaid mineviku vead, mida tuleb parandada.

Olemusrassid tulenevad arengupuudusest - ei taha õppida siinses elus. Praegu on meil punane intelligents, aga kunagi oleme me eksisteerinud teiste intelligentsidega süsteemides ja reaalsustes ja tahame, et see muu reaalsus eksisteeriks siin edasi.  


Olemusrassid 12 intelligentsi järjekorras:

(Mõistuse, vaimu, hinge ja teadvuse baasteisikute kohta loe baassüsteemide alt.)

Mõistuse olemusrassid:

Varjud - oranž (uus algus, vorm, mõistmine – varjud ei tea, mis rollis nad on)
Varjud on jäigad. Nad ei ole õppimis- ja omandamisvõimelised ega anna midagi. Varjud ise ei liigu, neil on pauerit või akut vaja – nn siga, kelle seljas sõita. Ükski vari ei ela reaalsuses. Varjude jumal on puu kujuline – nad peavad puid pühaks. Varjud on need, kes kujutavad ette, et teiste sisemaailmad nende hallata ja omand. Varjuda kasutavad oma välja. Inimene on nukuke, mida liigutatakse. Vari eitab kuni surmani oma patte.

Putukad - kollane (uue ühendamine vanaga, tasakaal – putukatel on tasakaaluhäired)

Punased - beež (võitlus, enda eest seismine, eneseleidmine – punased ei suuda enda eest seista)Vaimu olemusrassid:

Päikselised - pruun (isiksus, perekond, kasvatamine – päikselised ei mõista, mis on perekond.)

Lillelapsed - lilla (suhted, seksuaalsus, side teistega - lillelastel puudub sisemine aku, mis paneks neid liikuma.)

Kuldverelised - valge (hierarhia, prioriteedid, parameeter – kuldverelised ei saa iseendaga suheldud)Hinge olemusrassid:

Kujumuutjad - hall (reeglid, moraal, usk – kujumuutjatel puudub usk iseendasse, parameetrid)

Raktobleerid - tumeroheline (töö, looming – raktobleerid ei suuda oma välja juhtida.)

Sägad - heleroheline  (elujõud, elu protsessid, süsteemitunnetus – sägadel pole oma elu)


Teadvuse olemusrassid:

Torbikud - helesinine (harmoonia, koostöövõime - torbikud ei leia kunagi kooskõla.)

Peajalgsed - tumesinine (infoväljad, vabadus – peajalgsed ei saa kunagi reeglitest aru.)

Marslased - punane (teadvustamine, analüüs, aju – ei saa kunagi pointile pihta.)


Kuula 2013a suvekokuka loengut olemusrassidestSünnirassid:

Sünnidiil on leping parasiitsüsteemiga. Selleks, et inimene saaks kehastuda, annab ta oma emotsioonteisikud parasiitsüsteemi käsutusse. Nõnda töötab tema emotsioon mingi  parasiitsüsteemi eesmärgi teenistuses.


Kui inimene siia maailma sünnib, annab Loodus tema ühiskonna kehale 9 plasmooselementi, mille abil saab ühiskonnas eksisteerida. Kuna inimühiskonna osaks on parasiitsüsteem, siis selleks, et sünniväravast läbi pääseda ja kehastuda, tuleb lasta lahti VIII hüperruumi vabaduse voost. Lisaks võtab süsteem sünnihetkel igaühelt ühe jupi (tema parima osa) ja paneb selle teisele inimesele. Seega sünnidiilist tulenev sünnirass on süsteemi poolt väärastunud parameeter – sant olemine, kuna mingi osa on meist puudu ja mingit osa on meil 2. Selle tulemusena purelevad inimesed omavahel ega näe, et süsteem on meilt kõigilt võtnud ära vabaduse. 
Sünnidiilid on emotsionaalsus, ühiskonnateisik, mis teeb meist sotsiaalsed olendid. Me mõjutame üksteise emotsioonkehasid. Kui emotsioonkeha on katki, siis ei saa inimesed üksteisest aru. 

Konflikt tekib, kui on puudus. Nälg paneb meid kõiki ründama. Inimesed ei saa aru, kus on tülide põhjus. Kõik tahavad teistelt saada seda, mis on tema puuduv osa, kuid keegi ei taha loobuda oma osast. Inimesed positsioneerivad üksteisega, kuna püüavad oma puuduvat osa kompenseerida teise arvelt. Inimene peaks endale vähemalt tunnistama, mis tal puudu on. 


Sünnidiili rasside ahelring: 

deemon – jaabos – reptikas – ingel – kleepija – vereliin – püramiidikas – troob – deemon 

I hüpr – elus läbilöögi võime, argument.  Jaabose ussidel puudub tugipunkt ehk ühiskonna pidepunkt ning deemonitel on seda 2. Jaabose uss on sisemiselt nõrk ja kergesti haavatav. Puudub tähelepanu koll. Alati jäätakse endast teistele risti vastupidine mulje. Jabose uss oskab külje alla pugeda ja jätta mulje nagu ta oleks kindel inimene, kellele toetuda, aga kui hakkad reaalselt toetuma, jookseb ta eest ära. Samas on Jaabose ussidel 2 nägu – nad teavad alati, kes nad on. 
II hüpr – identiteet, oma nägu, isikupära, parameeter.  Reptikas on jabose ussist sõltuv, kuna ei tunne oma parameetrit ega tea, kes ta on. Mida rohkem on inimene parameetris, seda meeldivam ta on. Reptikad peavad väga pingutama, et olla meeldivad. Reptikad armastavad gänge moodustada. Nad mängivad suuri ja väljapaistvaid isiksusi, kuid ei tea samal ajal, kes nad ise ikkagi on. Samas on reptikatel aga alati 2 eesmärki. Nad liiguvad alati, on sihikindlad, teavad alati, mida tahavad. 
III hüpr – siht, eesmärk, motivatsioon.  Inglid on küll väga intelligentsed ja oskavad hästi manipuleerida, kuid motivatsioon midagi teha tekib vaid siis, kui on eesmärk või siht. Näiteks autoga sõidetakse ikka siis, kui on mingi siht, kuhu jõuda tahetakse. Samas oskab ingel ennast igas olukorras ideaalselt ümber häälestada. 
IV hüpr – ümber struktureerumine, häälestumine, kohandumine.  Kleepijad vajavad väga stabiilset keskkonda, kuna on väga jäigad ning olukordadega kohanematud. Samas suudavad nad luua väga tugevaid sidemeid ja kontakte – nad peavad kohe igale poole kleepsu panema. 
V hüpr – sidemete ja kontaktide loomine.  Vereliinid ei suuda sidemeid luua. Nad peavad ootama, et keegi neile kontakte looks. Samamoodi ei saa nad enam lahti kontaktidest ja sidemetest, mis neile loodud on. Vereliinid on salajased sihkerdajad ja manipuleerijad – keegi ei saa neist aru. Neil on suurepärane võime maailma tunnetada ja tajuda. 
VI hüpr – taju, maailma tunnetus.  Püramiidikad elavad tajudeta nagu kotis ja nõnda ei jää neil midagi muud üle kui uskuda. Samas on püramiidikal ressurssi maa ja taevas, aga ta ei oska seda kasutada, sest ei näe, millise hulga ressursside otsas elab. 
VII hüpr – ressursid.  Troobidel on 2 areaali (vaimne ja maine), kuid need on tühjad nagu kõrb. Troobid, kes enamasti naisena sünnivad, loovad mulje nagu nad oleks ideaalsed naised: väga andekad ja väga ilusad. 
VIII hüpr – vabadus puudub kõigil. 
IX hüpr –
areaal, koht, kus liikuda ja toimetada, koht ühiskonnas.  Deemon on hästi tegus, tal on suur tahe midagi luua, aga tal puudub ühiskondlik mõistmisvõime. Deemonilt on välja lõigatud maailm ehk koht ühiskonnas ja ta tunneb ennast heidikuna. Samas pole deemonil kunagi probleeme enesekehtestamisega. Kuna Jaabose ussi tugipunkt on antud deemonile, on ta julge, ei karda ennast väljendada ega kakelda. 

Seega: 
Deemon vajaks troobilt oma kohta ühiskonnas, aga troob ei saa seda anda, kuna tal puudub selleks ressurss. 
Troob vajaks püramiidikalt ressurssi, aga püramiidikas ei saa seda anda, kuna ta ei näe oma ressurssi. 
Püramiidika tahaks vereliinilt nägemist ja tajusid, aga vereliin ei saa seda anda, kuna ta ei suuda luua kontakti. 
Vereliin vajaks kleepijalt sidemete loomise võimet, aga kleepija ei saa seda anda, kuna see võib kaasa tuua muutuse. 
Kleepija vajaks inglilt ümberkohandumise võimet, aga ingel ei saa seda anda, kuna tal pole motivatsiooni. 
Ingel vajaks reptikalt sihti, aga reptikas ei saa seda anda, kuna ei tema ise ega teised saa aru, kes ta üldse selline on. 
Reptikas vajaks jabose ussilt identiteeti, aga jabose uss ei saa seda anda, kuna on sisemiselt liiga nõrk ja haavatav. 
Jabose uss vajaks deemonilt tuge, aga deemon ei saa seda anda, kuna tal puudub koht ühiskonnas. 
Jne, jne, jne …
II hüperruumis on meil 4 aspekti – teadvus, hing, vaim ja mõistus, millest igaüht võib jagada sisemiseks või välimiseks. Selleks, et me sündida saaksime, võtab nõrkusejõud meil igaühel sealt ära ühe jubina ehk ühe energeetilise toru. Sellest veapunktist tulenevalt tekivadki 8 rassi. Ühed olid olemusrassid, teised on kehastusrassid ehk diilirassid. Kui ühel aspektil (nt teadvusel) üks pool ära võtta, siis teine võimendub. Üks pool otsib teist poolt. Selline pooluses olemine ongi defekt, mille pealt nõrkusejõud läbi inimese tuleb. Selleks, et puuduolevat kompenseerida ja vaba olla, peab inimene teadlikult endaga rasket tööd tegema. 


Lisaks on veel kasulik teada:

Mõistus - troob (tulevik), püramiidikas (minevik)

Vaim - vereliin (tulevik), reptikas (minevik)

Hing - kleepija (tulevik), deemon (minevik)

Teadvus - ingel (tulevik), jabose uss (minevik).

 
Otsingut kasutades võib vaimumaailm.ee foorumist nii olemusrasside (nt konspekt 24) kui ka sünnirasside (ka diilirassid/kehastusrassid - konspekt 14 ja 46) kohta lisakirjeldusi leida.

Loe lisaks Getteri blogist - energeetiline inimrassi määraja.

rassism rass