Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Sisemaailm
veebruar 2016

Sisemaailm on isiklik privaatsagedus, mis ei tohiks teiste omadega kokku puutuda. Aga inimesed liidavad kõik sisemaailmad kokku ühtseks kollektiivseks palliks, kus keegi ennast ei eralda ja nõnda pole võimalik areneda.
16.11.16

Sisemaailmal on 5 kihti: Loomad opereerivad 1-3 hüperruumis, kus otseselt päris ruum puudub. Kuna meie oleme looma ja inimese vahepealsed olendid, siis opereerime me 4 kihiga. Alates 4 hüperruum ehk arenguruumid hakkab ruum eksisteerima väljapoole. Viies kiht on kompensaator ehk koht jumalale. Paraku on kõik inimesed viiendas kihis tagurpidi keeratud.


01.05.15

Inimese sisemaailma kuuluvad on 3 esimest mõõdet: tahe, tunnetus, intelligents. (loe lisaks mõistet "vabaduseaste" ning baassüsteemide alt mõõtmete kohta).

Sisemaailm on sild siinpoolsuse ja antiraalsuse vahel. Mida suurem sisemaailm, seda suurem voog on antireaalsusest siia. Sisemaailma ehitamine toimub suhtes.


27.10.13

Sisemaailm on ruumi alus. Täiuslik sisemaailm loob ruumi. Jõud voogab meist läbi. Sisemaailm on nagu prisma – ühed mõjud laseb läbi, teisi mitte ja moonutab. Kõik, mis on meie sees, see purskab meie ümber ja seda me loome. Mõistmis- ja arusaamisvõime näitab sisemaailma taset. Mõistmine on alati originaalne ning omanäoline.  Kui inimene enda sisemaailma ei valitse, siis ehitab parasiitsüsteem inimese teadmata ise inimese sisse sisemaailma. 


06.05.14

Sisemaailm on inimlikkuse sümbol. See on teadvus, mis aitab genereerida sisemist jõudu, et inimene saaks tegutseda. Meie keha on etapp looma ja inimese vahel (loe lisaks mõiste "tase"). Loom tarbib. Et saada inimeseks (juht, looja, isiksus, tugiisik), tuleb hakata ehitama oma sisemaailma. Looduses võib kõikjal kohata energiasambaid. Need on looduse toide, mis annab materjali sisemaailma ehitamiseks. Selle algmaterjali läbitöötamiseks tuleb teha endaga sisemist tööd. Nõnda tekib sisemine jõud. 


Naine arendab sisemaailma väljast sisse ja mees seest välja. See tähendab, et naine vajab enda sisse sisemaailma arendamiseks meesaspektiga täidetud ruumi. Mees aga vajab sisemaailma enda seest välja arendades tühja ruumi, kus avalduda. Mees toob välja, naine peab seda tarbima ja selle järgi tegutsema.


Sisemaailma väljaarendamiseks tuleb hoiduda 4st asjast: 
*odav importkaup –suretab välja kohalikud juhid.  Odav importkaup läheb kiiresti katki või ei tööta üldse. Kvaliteetne looming võtab aega ja ressurssi, aga kestab. Hüvesid luuakse
meeskonnatööna. Juht on see, kes genereerib energiat, et meeskond töötaks. See aga on kallis töö. Nt kui rahvas tarbib võõrast vaimsust (budism, kristlus), siis surevad kohalikud juhid nälga. Seejärel tõstetakse odava importkauba hind kõrgele. Võõramaised juhid aga ei loo hüvesid meile, vaid annavad ressurssi täpselt nii palju, et me elus püsiksime. Hiinlaste strateegia: löövad kohalikud juhid oma odava kaubaga maha ning orjastavad seejärel maailma. 
*demokraatia –
maailmade ülevõtmine.  Looja ei tohi võtta kedagi endaga võrdsena. Juutide strateegia: lüüakse looja maha (või eraldatakse oma maailmast), pannakse positsioonidele omad inimesed ja võetakse maailm demokraatlikul meetodil üle. Sellised maailmad aga kaotavad oma allika ning muutuvad surnuteks ega arene. 
*traditsioon –tapab enda nägemuse ehk mina.  Igaühel meist on nägemus ehk protsess või rütm. Mina on sisemaailma alus. Kui pole mina, ei saa luua enda maailma. Traditsiooni täites läheme kellegi teise nägemusse ehk rütmi. Nt üks põhilisi põhjuseid jõulude pidamiseks on –see on aeg, mil pere saab kokku. See on väärtusetu pere, kes ei suuda ilma kiriku poolt kokku kutsumata kokku saada. 
*vastutamisest äraviilimine - kaotab tugipunkti.    

*Süsteem ei hävita neid, kes ei taha valitseda. Sisemaailm on valitsemise element. Valitseja ongi tegelikult juba nõid.

Sisemaailma kohta loe lisaks Getteri blogist20.09.16
Sisemaailm on vajalik selleks, et saaksime liikuda. Oma sisemaailmas häälestuse/positsioonide muutmine tekitab polaarsuse ning muudab väliskeskkonna jõuilminguid ja me hakkame liikuma. Sisemaailm on nagu purjeka puri, mille abil saame ruumis liikuda - kuhu suunda lükkame, sinna hakkab tuul meid liigutama.
Meil igaühel on olemas sisemaailm. Kristallsisemaailm on looduse poolt antud – tõlkur. Siis on veel isiklik sisemaailm.

Loodus annab inimestele tervikliku sisemaailma kaasa koos sünniga. Seejärel hakkab ta alumistest osadest alates kompensatsiooni maha võtma. Seda põhimõttel: tühik tekitab arengu. Kui inimene ise tühikut ei täida, siis hakkab tema keha lagunema ja ta jääb ruttu vanaks. Selline mehhanism tagab, et inimesed oma sisemaailma arendamisega tegeleksid.