Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia

Arengumaagia on uus asi – uus teadmine, maailmapilt, tõlgendus, kirjete süsteem. Elu paremaks muutmiseks tuleb hakata arvestama uute asjadega. Tuleb hakata kasutama uut kirjete süsteemi. Inimühiskond peaks integreeruma paganlusega, mitte pagulastega.


Inimene tunnetab, näeb maailma läbi põhimõistete.

Kõik algab põhimõistetest: kui palju on inimesi, kes loovad põhimõisteid? – neid on väga vähe. Paganlus (nii nimetavad arengumaagid ennast omakeskis) loob põhimõisteid ja baseerub põhimõistetel. See on ka probleemide lahendamine. Meie lahendame parasiitprobleeme. Selgeltnägemise võti – inimene näeb seda välismaailmas, mis on tema sees. Hea selgeltnägija omab hästi palju põhimõisteid.


Põhimõiste on inimese ühenduslüli maailmaga, mis annab iseseisvuse ja vabaduse selles maailmas liikuda.

Mida rohkem põhimõisteid, seda rohkem on maailmas vabadust. Põhimõiste on sinu mõistmisvõime ehk arusaam. Mõiste tähendab, et oled teadvustanud midagi ja suudad sellega arvestada (tekib tugiarvestus-platoo). Inimene loob oma heaolu selle baasil, millega ta arvestada oskab. Kui inimene tahab tõsta oma elukvaliteeti, siis peab ta enda sisse uue põhimõiste tekitama. Nt gravitatsioon on mõiste. Tavainimesel on poogen, kas on gravitatsioon või mitte. Aga kui tahame raketti kosmosesse lennutada, siis tuleb arvestada gravitatsiooniga.

Kui sul on põhimõiste selge, siis suudad sellega opereerida. Inimene näeb välismaailmas seda, mis on tema jaoks põhimõistena sisemaailmas olemas. Kui äsja omandatud põhimõistega kirjeldatu tuleb meie ellu, siis tekitab see sündmuse. See on uus energia, millega tuleb kohaneda. Uus asi peab olema integreeritud vanade asjadega.


Miks ei saa üldnimetusi kasutada ja peame ise mõisteid looma:

Ühel asjal võib olla mitu nime. Sõnad pole midagi muud kui erinevad vaatenurgad, kuidas me asja näeme. Teadmine baseerub sellele eelnenud teadmistele. Kui üks nurk või detail on puudu, ei jõua me kunagi ivani - asja tuum ei jõua meile kohale, me ei saa pointile pihta. Paljud sõnad kujundavad meis poolusesse viivat suhtumist – halvad tuleb hävitada ja vastupidi. Kui me hangime informatsiooni, siis meid huvitab asjade olemus. Kui paneme pooluse – hea ja halb, siis vaatame ainult ühe nurga alt. Nt kui tahame teada, kuidas loodus toimib, siis me ei saa hunti seepärast halvaks pidada, et ta kitsetalle tappis. Nii kaua, kui olla pooluses, ei saa me tõde kätte. Nt on arengumaagid nõus kristlastega, et jumal juhib, aga meie ei taha seda. Vaenlasega võideldes tuleb temast aru saada. Issanda tinasõdur on see, kes ei tea, milline on vaenlane – ta läheb lahingusse ja ta lüüakse lihtsalt maha.


Põhimõisteid on parasiitlikke ja looduslikke.

Erinevates maailmades on erinevad põhimõisted. Nt arengumaagias puudub põhimõiste hea ja halb - see on vundamentmõiste, mis pole loodusega kooskõlas ja lõhestab inimest. Põhimõiste "hea ja halb" on nakkepunkt parasiitlusega. Kõik põhimõisted, mida oled teadvustanud, seda sa näed. Kui oled õppinud selgeks hea ja halva, siis seda sa ka näed. Arengumaagia vundamentmõiste on areng.

Samas võib üks sõna erinevates maailmades erinevaid asju tähendada. Nt suhet peetakse ühiskonnas naudinguks, arengumaagias tähendab see aga töötegemist. Nt kas mõiste "naine" on lihtsalt raam (tiss ja tutt)? Kui mees tahab, et suhe oleks kvaliteetne, siis tuleb arvestada naise emotsioonide, mõtlemisega, teadvusega, kollidega, naisaspektidega jne. Mida rohkemate asjadega arvestame, seda kvaliteetsem on suhtlus.

Igal põhimõistel on oma sõna. Tõlkida saab, kui kahes kultuuris on sama mõiste, aga erineva sõnaga. Tõlkida ei saa aga sõna, mida tähistavat mõistet teises kultuuris ei ole. Ka paganlikku keelt mõistavad vaid osad inimesed. Nt mida tähendab - naine mullitab. Selleks, et paganlust mõista, pead sa hakkama paganaks.Soovitused:

*Loe kodulehte

*Kuula iganädalasi Nõmme Raadio saateid

*Vaata Hannes Vanaküla värskemaid videoloenguid

*Külasta arengumaagide avalikke suvekokukaid ja tutvu maag Hannes Vanakülaga isiklikult

*Hannes Vanaküla 2 ilmunud raamatut: "Maagia alustalad – 20 ülekandeliini" ja "Mees ja naine – inimese kirjeldus" on alusteadmised, mille omamist kõigilt eeldatakse.


Lisaks - arengumaagia eeldab endaga sisemise töö tegemist:

*sea endale selged eesmärgid;

*leia viis oma eesmärkide saavutamiseks (st kasuta aktiivmõtlemist);

*ära astu ühtegi sammu pelgalt hea ja mõnusa tunde saavutamise nimel;

*arenda endas mõistmisvõimet.4 arengumaagia postulaati:

*Inimene on ruumiline jumalik olend.  
*Energiat saab see, kes areneb.  
*Loovus ehk looming peab tõstma elukvaliteeti.  
*Valitseb meesprintsiip 
  


Kui proovida kõike paari lausega kokku võtta, siis jaguneb arengumaagia laias laastus kahte suunda: parasiitsüsteemi kirjeldamine ehk defektide väljatoomine ja Looduse süsteemide kirjeldamine ehk lahenduste andmine. Need omakorda jaotuvad kolmeks: indiviidi, inimkonna ja universumi tasandi teooriad.


Abiks võib olla ka tabel, mille põhjal on koostatud siinne arengumaagiat tutvustav tekst. See nimetab ära, millele arengumaagia vastandub, milliseid lahendusi pakub ning millest tuleneb arengumaagia eristumine kõigist teistest vaimsustest:


  

 

Vastandumine

Lahendus

Eristumine

 

parasiitsüsteem

ise jumal, hierarhiad

mitmedimensionaalne igapäev

 

usumaailm

Loodusega kooskõla

originaalne, juhikeskne, kohalik

 

orjamentaliteet

sisemaailm/väli

mõtlemise väärtustamine

 

monogaamia

suhteteooria

vaimse võitlusvõime kasvatamine

 

ärimaailm

süsteemid

sisemine muutumine ehk areng


  

Sissejuhatus arengumaagia teooriatesse