Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia

Suhted

Väike ülevaade loengutest.

Miks on suhet vaja, miks seda üldse teha? Kuidas suhted toimivad? Mis on suhte eesmärk?


MÕNED VAJALIKUD EELTEADMISED


Meil on alge, kes asub ürgsupis. Alge on neutraalne osake. Neutraalne osake ei saa võtta vastasmõjudest osa, ei saa suhelda teistega.

Kui me kehastume, siis Universumi tasandil (9. tasand) on meil üks keha.

Planeet (7. tasand) annab meile kaksikkeha. Terviklik alge läheb sünnihetkel pooleks: üks pool tuleb siinpoolsusesse - füüsilisse reaalsusesse (ühendatud Universumiga), teine pool antireaalsusesse.

Mehe mehelik pool tuleb füüsilisse reaalsusesse ja naiselik pool läheb antireaalsusesse. Naisel vastupidi. Kui sureme, siis mõlemad pooled tõmbuvad kokku, läheme nulli tagasi.

Keha ja maailm on lahutamatud. Maailm annab keha. Kui ei ole maailma, siis ei ole ka keha. Me saame liikuda ainult planeet Maa keskkonnas - Planeet annab meile keha. Piltlikult on planeet Maa meid sünnitanud.

Füüsiline mina ja antireaalsuse mina peaksid omavahel suhtlema. Aga kui nad teeksid otsekontakti, siis oleks selle tulemuseks surm.


Selleks, et inimesed surma ei saaks, on loodud 4 vahemaailma (arenguristi maailmad). Vahemaailm annab parameetri, ressursi. Kui inimene tahab suhelda oma antireaalsusega, siis ta peab suhtlema läbi vahemaailma.

Planeet annab kehastuse, vahemaailmad loob Kirjutaja (6. tasand).

Vahemaailmad on probleem, kuna praegu valitseb neid parasiitsüsteem.


Vahemaailmad (vt allpool joonisel):

Mudelruumid, protsessid / parasiitsüsteem: lambamaailm

Astraal, maailmapilt / parasiitsüsteem: usumaailm

Meeskonnaruumid, inimesed / parasiitsüsteem: ärimaailm

Sisemaailm / parasiitsüsteem: allilm


Kuna parasiitsüsteem on vahel, siis ta paneb filtri vahele, milline impulss lastakse läbi, kelle töö eest kellele tasu ümber tõstetakse jne.

Parasiitühiskond areneb, indiviid taandareneb. Parasiitlik maailm toitub inimestest. Loodus toidab inimesi, inimesed parasiitsüsteemi.


Mis vahe on inimesel ja loomal?


Inimene koosneb neljast baasilisest ainest:

1) füüsiline aine (mateeria) - tähetolm;

2) orgaanika - elusloodus (taimed, loomad, inimesed);

3) plasmoos - loomaine (loomadel ja inimestel);

4) kristalliline aine - ainult inimestel (kõikidel inimestel ei ole).


Loom samastab ennast ainult oma füüsilise kehaga. Lisaks on inimese elemendid kvaliteetsemad kui loomal (nt mõtlemine).

Inimene peaks ennast juba tunnetama väljalise (ruumilise) olendina, mitte ainult kehana. Meil on väli, mis mõjutab kogu aeg teisi ja keskkonda.

Koolifüüsikast: elektronil on nii ainelised kui lainelised omadused - elektron on nii aine kui ka väli.


INIMENE OMA OLEMUSELT ON NÕID. Inimene tegeleb maagiaga.

See ei pea olema selgeltnägemise vormis (nt mõistmine; teadlane teeb avastuse).

Me kõik sünnime võimetega. Mõnel inimesel jäävad alles, mõni kaotab. Kõik inimesed peaksid mõistma enda välja. Kuna ei mõista - on midagi kaotanud.


Narkootikumide mõjul nägemine - mittesoovitatav, kuna taimel on umbes veerand inimese võimetest, tajuspektrist. Viib madalamale sagedusele.


4. Ruumiline olend = inimene (seotud väljaga)

Seotud kehaga:

3. Mõtlemine

2. Tunded

1. Tahe


Oleme kahte sugu. Meil on tung leida teine pool.

Meie teine pool ei saa kunagi olla teine inimene. Meie teine pool asub tegelikult antireaalsuses.


Inimestele on antud kristalliline keha, plasmooskeha ja orgaaniline keha.

Loodus saab toita sissepoole ainult kolme keha.

Inimesel toidetakse ruumilist keha, mõtlemist ja tundeid.

Loomal saab kontrollida tahet, tundeid ja mõtlemist. Inimesel ei saa tahet kontrollida - peab ise pingutama. Vaba tahe. Inimesel on väli.

INIMESE KOHUSTUS ON LUUA, TOITA ISEENDA TAHET (sisemine töö, teistega arvestamine jne).


Inimene tunneb ebamugavust, et ta peab enda tahet ise toitma. Appi tuleb parasiitsüsteem (maaväline süsteem - usumaailm, ärimaailm vm päästja), kes viib ära meie antireaalsuse teisiku ja annab meile looma keha - hakkab meie tahet toitma. Võtab ära meie inimlikkuse, muudab meid loomadeks (vaimsust pole olemas; ole allaheitlik jne). Loom ei oma väärtust.

Karda päästjaid.


Kui sul on oma tahe, siis kõik tulevad sulle kallale. Kui võõras tahe, siis kiidetakse.

Oma tahe - enda kogemuste, enda vajaduste, enda loogika pealt, enda pingutuse tulemusena. Pikk tee. Oma tahe - sa tead, kust see tahe tuli.

Võõras tahe: ma lihtsalt tahan. Sulle öeldakse, mida tahta. Teiste arvamus oluline - illusioonid; ei taha reaalsust, ressurssi.

Kui sa ise midagi ei tee, siis ei teki oma tahet. Tegijatel tekib oma tahe.

Järgija ei ole isiksus. Nt kollektiivne maitse on võõrtahe.

Selleks, et olla inimene, peame ennast sisemiselt pingutama.

Tuleb lähtuda iseendast, enda vajadustest. Hoiduda parasiitsüsteemist.

Kõigepealt hakata inimeseks - nõiaks (suudab oma välja reguleerida). Siis saab tahet puhastada.


MEES TEAB, MIS MEES TEEB.

Mees suudab alati põhjendada, miks ta midagi tegi - siis on see tema tahe, tema tegevus.

Kui mees ei tea, miks ta mingit asja teeb, siis ta ei tee seda ise, vaid on kellegi käepikendus. Marionettnukk.


NAINE TEEB, MIS NAINE TAHAB.

Võib rääkida mida iganes. Ilusad sõnad ei loe. Tegelikult alati teeb seda, mida tahab.

Küsimus: miks ta seda tahab?


Tänapäeva ühiskond ei ole kooskõlas planeet Maaga, vaid on üles ehitatud võõra struktuuriga.

Me saame ise otsustada, kuhu me kuulume - kas parasiitsüsteemi või Looduse alla.

Endast tuleb välja võtta mõiste: hea ja halb. Halb - see, kust võtta. Hea - see, kuhu anda. Mäng, kantimissüsteem. Enda lõhestamine (üks pool on Planeedil, teine pool parasiitsüsteemis). Lõhub inimest.

Keskenduda asja olemusele.

Kõik sõltub suhestatusest  - näiteks madalam mees sobib töötajaks; ei sobi pere loomiseks.

Tõde on maailmabaasiline (kehtib ühe maailma piires). Indiviid valib tõe.

Näiteks suhe on nii hüve kui ka kohustus. Hea ja halb - silmaklapp.

Suhtlemise alus: inimesel on plussid (tasu, mida saab tarbida) ja miinused (töö, kitsaskohad, mida peab kompenseerima).


MEES JA NAINE


Suhe vastassugupoolega on vajalik, kuna oleme poolikud ja enda teise poolega kokkusaamine on surm.


Loodus annab naisele sünniga kaasa energiaressursi, suhtekeha (kookon, energiapall - vaimses pildis ilus munakujuline).

Meesaspekt - nagu kristalliline sammas. Kohustus.

Naine on ressurss. Mees on tarkvara.


Suhe - need kaks osapoolt pannakse kokku. Ühilduvad naise tüüp ning mehe määratlus, soov (suhtevorm).

Naine ulatab suhtekeha mehele. Meesaspekt läheb nagu võrgustik (seeneniidistik) naisaspekti sisse. Mõlemad sisaldavad kristallruumi ainet.


Erinevad maailmad kasutavad naise ressurssi erinevalt (nt parasiitsüsteem võtab ära).

Naiste energiaressursid on mustad ja kortsus. Kolmas osapool (parasiitühiskond) annab naisele meesaspekti. Soov abielluda. Ressurss rikutud.

Ühiskonna meesaspekt viljastab naise ära, mehel ei ole naisega midagi teha.

Ristimine - samuti parasiitsüsteemi meesaspekt naises. Naise ressurss läheb ühiskonnale.


Perverssus: naine saab anda kasutatud suhtekeha pojale. Nt meestes pettunud, tunneb, et ainult pojale saab toetuda.

Selle tulemusena poeg kas ei saa naisi, tal ei ole järelkasvu, muutub homoks vms.


Monogaamias on mees töötegija, naine on ressursid.

Naine valib mehe (annab ressursi). Suhtevormi peab andma mees (teostab).

Naine tahab suhet selleks, et tema ressurss saaks hea rakenduse. Mees tahab teostada.

Selleks, et midagi luua, on kaks poolt: ressursid ja töö. Ressursiandja määrab, mida luuakse (tingimused). Teostaja hakkab tegutsema ehk teeb valikuid (oma tarkusega).

Kui ühel osapoolel on ressurss, siis teisel osapoolel peab olema tegutsemine. Ei minda teise territooriumile. Kui naine läheb mehe territooriumile, siis on ressurss läbi.

Naise väärtus on suhte alus (mida mees saab naisega teha). Naised ei väärtusta iseennast. 


Üldreeglina naised ei paku meestele oma energiakeha.

Kui naine käib mehele peale, et abiellume, siis ta ei armasta meest. See suhe on toodud mujalt, viib meid meie sagedusest alla. Naine tahab elada seal maailmas, mitte seda meest. Tahab ühiskonna meesaspekti. Mees on vahend. Parasiitlik mudel on kehatu - tahab võtta naise ressursi ja meest panna tegema võõrtahet ehk välist tahet.

Naine armastab meest siis, kui ta tahab mehe meesaspekti.


Naine ei tohi seksida enda tasemest madalama mehega. Kõigepealt tuvastada enda nivoo, kuhu oled arenenud.


Loenguvideo: https://www.youtube.com/watch?v=d1YWFqYgwok

NAISTE KEHATÜÜBID


Erinevad kehatüübid naistel - Looduse kaasavara. Keha peegeldab ressurssi, materjali.

Naised jagunevad 4 erinevat tüüpi (põhitüübid; saab veel detailsemaks minna).

Lisaelement annab gravitatsiooni (energiaressursi asukoht mõjutab kehakuju).

Kõige paremini joonistub välja vanuses 20-30. Trenn, hingelised traumad jne võivad häiresse viia.


Peab teadma, mis vaimset või hingelist ressurssi mees naiselt saab.

Naisetüüp, mis mehele meeldib, näitab seda, mida ta tahab teostada. Vajalik ressurss, mida mees otsib. Sisemine soov.


4 nurka:

Maa - elemendid, põhimõisted, tugipunkt. Ressurss: piltlikult väetis, kasv (areng tekitab seda ressurssi). Enesearendus.

Vesi - maailm, keskkond, moraal. Ressurss: piltlikult ladu. Areaal.

Tuli - protsessid, sündmuste jadad. Ressurss: piltlikult kütus. Tarkus.

Õhk - inimesed. Ressurss: piltlikult toit (populaarsus). Inimestega tegelemine.TULI

Suur rinnapartii, kitsad puusad - ressurss asub üleval, tirib energia üles.

Ressurss sündmuste, protsesside loomiseks. Tarkuse alus.

Mudelite maailm (nt füüsika, matemaatika). Valemid. Valemi saame selgeks siis, kui osaleme protsessides, näeme põhjuseid ja tagajärgi. Kui oleme endale valemi selgeks teinud, siis me teame, kuidas asjad käivad. Edu.MAA

Laiad puusad, väikesed rinnad - gravitatsioon, antireaalsus tõmbab allapoole.

Ressurss enda paremaks muutmiseks, enda kvaliteedi tõstmiseks. Enda arendamine. Vundament.

Kasvuenergia. Enesekehtestamine, inimeste muutmine, arendamine (sisalduse, kvaliteedi tõstmine).

Arengu 2 poolt:

kvantiteet (uus element - uus omadus, oskus);

kvaliteet (olemasoleva elemendi briljantseks lihvimine).

Sisemaailm.VESI

Liivakella tüüpi, peenikese keskkohaga.

Ressurss luua oma maailm, oma moraal, oma kord. Mõistmisvõime. Keskkonnast, ümbritsevast arusaamine, empaatiavõime. Tekib heaolu.

Astraal.

Lihtsuse otsimine: tagajärjeks areaali vähenemine, ahistusetunne. Primitiivsus.ÕHK

Mannekeeni tüüpi, sihvakas (keskkoht ei ole peenem).

Võimuressurss. Teiste inimeste valitsemine.

Kui on moes sihvakas naine, siis tegeletakse inimeste allutamisega.


4 SUHTEVORMI


Igal suhtevormil on oma reeglid. Igas suhtes on üks asi kohustuslik ja üks asi keelatud - siis suhe läbi.


KIRESUHE

Reeglid: Kohustuslik seksida. Ei tohi olla ühisvara.

Tekib: areng.

Välismaailmast energiaressursi tõmbamine enda sisse. Välismaailmas algenergia - sellel on alati 2 poolust. Üks poolus tuleb mehe sisse, teine naise sisse. Ühendatakse enda teine poolus sellega, toimub areng.

Kui on ühisvara - ühendab energiad, tõmbad mõlemad pooled enda sisse ja lõhud ennast ära. Blokeerib mingi osa - tekib defekt (veapunkt, kompleks). Ei saa sellest lahti.

Uuendused. Enesearendus, enesemuutmine. Elu toob kas mingi kannatuse, probleemi vms - see on töö. Kui probleemi lahendame, siis meie tõuseb kvaliteet (paremaks muutmine) või kvantiteet (uue omaduse arendamine - oma mugavustsoonist väljatulek). Enda parandamine.

Kas naine tahab, et mees muutub juhiks või orjaks.

Arengu tangid - naine suudab inimest panna midagi tegema. Mees saab ka kiresuhtes seda endale ehitada.


ARMASTUSSUHE

Reeglid: Peab olema ühisvara. Ei tohi olla kolmandat osapoolt (kirik, riik).

Mees ja naine kahekesi. Kaks osapoolt. Peab hakkama saama ilma Kirjutajata.

Areaali suurendamine. Luuakse ühine maailm (NB! uus maailm, mitte enne suhet kummalgi juba olemas olnud vara muutmine ühisvaraks).

Luuakse hüvesid, ressursse.


Vahemärkusena:

Naine määrab, paneb enda sees paika, mis hüvesid mees hakkab looma (nt maised hüved; ilusad sõnad ehk illusioonid; tarkused; sõltumatus). Kui tahad majanduslikke hüvesid, siis loobu ilusatest sõnadest (prestiiž). Naise prioriteet. Tingimus energias sees. Naine saab, mida tahab.

Naine peab teadma, mis tüüpi ta on. Vastavalt tüübile luuakse hüvesid kas ise, läbi protsesside, läbi maailma (nt firma) või läbi inimeste. Erinevad nurgad.

Kui on vaja luua nt füüsilisi hüvesid, aga naine ei anna selle jaoks ressurssi (sõnades ütleb, et tahab maiseid hüvesid, aga ressurss on ainult ilusate sõnade jaoks) - kust võtab püüdlik mees ressurssi?

Saatuslik viga: mees hakkab ressurssi võtma oma kehast. Seetõttu surevad asjalikud mehed väga kiiresti. Infarkt, insult, ületöötamine.

Tegelikult peaksid asjad olema väga karmid. Kui naine oma prioriteetides tahab ilusaid sõnu, siis ta saabki ilusaid sõnu. Ei mingit füüsilist heaolu.

Monogaamias vastutab naine. Mida tahad, millest oled nõus loobuma? Kui tahad füüsilisi hüvesid, siis loobu sellest, et oled tore, ilus, armas. Loobu ühiskondlikust prestiižist, ja saad selle raha.

Sisemiselt töökas/laisk - erinevad väärtushinnangud.

Sisemine prioriteet: mis on sinu jaoks tähtsam. See on vastutus. Kui midagi tahame, siis automaatselt peame ka millestki loobuma. Ei saa kahevahel olla - tõmbad enda lõhki.


VÄESUHE

Reeglid: Peab olema kolmas osapool. Ei tohi olla ühist eesmärki (peavad olema erinevad parameetrid).

Teenitakse kolmandat osapoolt (maailm või indiviid).

Mehe ja naise vahel tekib sild, kus on vaimolend - peab tulema kõrgemast sfäärist. Egregor (5. tasand, inimeste kollektiivne teostus, ühisväli; nt riik, kristlik egregor) või Kirjutaja (6. tasand, liigi mudelkeha). Me ei ole võimelised otse Planeediga suhtlema (7. tasand).

Kui mees ja naine on koos, siis kolmas osapool ilmub, saab temaga suhelda. Ta tahab, et midagi tehakse, ja annab ka midagi.

Kirik/riik - egregorolend (orjasuhe).

Nt paduusklikud teevad väesuhet tehniliselt korrektselt: abielus, suhtlevad jumalaga, teevad seda, mida see jumal ütleb. Aga jumal peaks midagi andma ka.

Kolmas osapool: tekib võimuahel, oled avatud inimestele. Kontakt inimestega.

Annab: võimu inimeste üle.


PLATOONILINE SUHE

Reeglid: Peab olema ühine eesmärk. Ei tohi seksida.

Avaldumine, enda väljatoomine (seest välja). Ei tohi seksida - see on imev pool (väljast sisse).

Luuakse kirjeid. Edu, tarkus. Probleemide lahendamine.

Tekivad kirjeldused (olenevalt naise tüübist):

tuli - protsesside kirjeldused;

õhk - inimeste õppimine;

vesi - maailmakirjeldus;

maa - arengu kirjeldus.

Naine saab määratleda, milliseid kirjeid ta tahab - kas kirjeid, mis viivad meid sihile, kirjeid, mille abil teiste inimestega manipuleerida, jne. Naine määrab, mees teostab. Ressurss antakse juba tingimusega sees.


PARASIITLIK SUHE

Inimkond on tegelikult pandud tegema LOOMASUHET (pesa, poegade kasvatamine - ongi kõik).

Peab tegema suhte - see on looduslik instinkt. Peab abielluma - parasiitlik. Valed õpetused: minna altari ette (sellega kaasneb kolmas osapool), samas tahetakse olla ainult kahekesi.

Sellise suhtega saab meid teha loomadeks. Ei teki midagi endale.

Loomasuhe on hierarhiline: üks on inimene, teine loom. Kas on naine diivanikiisu või siis mees ei tea midagi, naine kamandab ja ruulib.

Loom õpib hoolitsust.


Tegelik konflikt on inimliku ja loomaliku suhte vahel, mitte monogaamia ja polügaamia vahel.


MONOGAAMNE SUHE

Mees tegeleb ühe naisega. Õppiv pool, arendatakse mingit osa.

Naine - nagu tööandja (vastutab). Kui midagi on valesti, siis naine peab tegema endas muutuse (nt raha vs ilusad sõnad).

Mees - teostab (teeb jooksvalt valikuid).

Naine on kodukolde hoidja, mees on tegija.

Monogaamias arenetakse meistriks (õpitakse tahulisust). Ei muudeta maailma.


POLÜGAAMIA

Mees, kes on sündinud juht (Looduse poolt valitud) - tal on kohustus teisi õpetada, arendada. Juhtiv, andev elu. Inimestega tegelemine.

Tal on 4 naist (suhtepesa). Juht saab energiaid miksida. Mees vastutab, määrab, parandab enda vea, muudab, reguleerib.

Juht peab nägema kõiki tahke.

Polügaamia tasemel mehed on katki/loomasuhtes. Toimub juhtide tapmine (monogaamia; demokraatia).

Naised, kes on ühiskonnas tegijad - alfamehed on katki, nende vara ümber tõstetud.

Demokraatiat ei ole olemas, juhtimine toimub ühest punktist.

Polügaamia - vajalik ühiskonna arenguks, kaubavahetuseks, tasemetõusuks.


MÕNED NÕUANDED JA VEEL HUVITAVAT INFOT:

1) Loobu naudingutest, mugavusest. Ainult töö ja kohustus. Ei tšilli kunagi.

2) Loobu tahtest teisi inimesi kontrollida (võimutsemine, nt armukadedus).

3) Loobu rahust. Teadvusta, et rahu ei ole olemas, alati võidakse nuga selga lüüa. Alati pinges, ei lase kunagi lõdvaks.

4) Loobu kättemaksust (see hoiab kinni).


Mida teha naisega:

1) puhastada;

2) välja uurida, mida tema tahab, mida sina tahad;

3) hakata tegelema.


Asjalikud nõuanded ei müü, ei ole esiplaanil.


Privaatsagedus, privaatruum - Loodus kaitseb. Inimene peab ise lubama, sisse laskma.


Sünniressursiga peab looma sisemaailma. Vanadus ei ole vabandus - on lihtsalt enda tegemata töö. Kõik on enda teha.


Biovampiir - tahab ressurssi, aga ei taha teenida.


Toituda tuleb ainult kõrgemast, mitte võrdsetest ega madalamatest.

Näiteks planeet saab toidet Päikeselt. Ei parasiteeri teisi planeete.