Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

  

Tagasi

Tapjamutt

31.08.14

Tapjamuti ehk vanamuttide teenijad (nänni tagaajamise tee):

Need, kellel rikkus on, aga elu ei ole, teenivad vanu mutte. Need vanamutid – nn kosmosemutid on väljavalitud naised, kes pole elus midagi arendanud ning kellel on menopaus käes. Kui naiselt kaob suguvõime, siis ta ei saa enam muutuda ja jääb jäigaks. See on parasiitsüsteemi tingimus, et ei muutu. Neid vanu naisi peab teenindama, tooma kingitusi. Ühiskonna struktuur on ehe muttide struktuur. Vanamutid on selle mudeli meisse pannud – mida vigasem oled, seda kõrgem koht ühiskonnas. Vanamutile ei meeldi mees, kellel on oma arvamus. Kuna plasmoos on tapjamuti käes, siis peavad vanamuttide teenijad piisavalt võimlema, et saada nende heakskiit ja koos sellega hüved. Tapjamutt ei saa tappa küll teise pärisosa, kuid saab panna inimest ennast ise hävitama. Kui elu tehakse plasmoosi kasutamise abil põrguks – mingi tema osa nim saatanast, annab inimene ühel hetkel ise alla. Tegelikult aga iseennast tappa ei tohi!


Tase

Loe siit: tase ja klassid


Teisik

15.09.15

Omadus - nt hoolitsus. Inimese isiklik pärisosa. Eelnevate elude jooksul välja arendatud võime, mis surres ei kao. Anne. Kui annet pole, siis pole ka õppimisest midagi tolku. Teisikud asuvad inimese sisemaailmas. Meie teisik ise ei saa maailma muuta. Teisik ei saa avalduda, kui ei saa maailmast materjali, millest ehitada töökeha (omadus). Võrreldav DNA-ga, kus on palju omadusi. Vastavalt keskkonnale määrab olukord selle, milline geen saab avalduda. Läbi (töö)keha saame me õiguse maailmas tegutseda ja seda muuta.

Inimesed tahavad kuuluda gruppi, kuna visioonmaailm (sekt, huvigrupp, kogukond, gäng) annab töökeha. Seal liigub vastav energia. Nt pottseppade grupis on kõik peast pottsepad. Tänu sellele areneb meis endas kah lõpuks pottsepa omadus välja. Mõni võib seal keskel küll olla, aga tolku pole midagi – järelikult pole tal vastavat teisikut.

Keha on 2 alge sõlmpunkt: maailma looja annab materjali ehk toidu, mida süües saab meie teisik kehastuda ja kasvada. Nt füüsiline keha on töökeha, kus elavad meie väikesed minad, mis on ehitatud füüsilisest toidust (porgand, liha jne). Kui inimese jaoks on oluline, et füüsilise toidu sees oleks nn vaimutoit või koka poolt sisse pandud hing, siis on ta kannibal – ta sööb teisi inimesi. Me pole sündinud sööma teisi inimesi. Vaimselt me ei söö loomi ja taimi, ainult füüsiliselt sööme. Kui toit on maitsev, siis kokal on lihtsalt hästi väljaarendatud töökeha.

12.06.15

Inimese kui mitmedimensionaalse olendi üks osa. Iga maailm annab meile ka keha. See keha on tugipunkt sinna maailma. Vt ka mõistet roll.

25.11.13

Nii palju, kui on inimesel teisikuid, nii paljude maailma nurkade või spektritega suudab inimene oma elus arvestada.

31.01.15 - Getteri blogi:

Teisik on areaal, mille sisse iseend ehitame.  Õppides teisikut vaatama saame aimu selle maailma mõjust, kus teisik asub. Saame teha ka muudatusi iseendas läbi teisikute.

27.09.13

Teisik saab tekkida sinna, kus on maailm. On kaks võimalust, kas teisik läheb olemasolevasse maailma või loob ise oma maailma. Kui pole maailma, siis teisik sureb.  

Teisik kujuneb meis välja, kui saame kogemuse mingist uuest sagedusest ning seejärel elame selles sageduses.

Teisik on üks osa või omadus, millega tekib tunnetus, taju, oskus mingis valdkonnas tegutseda. Meie teisik võtab osa vastasmõjudest.
Me liigume erinevatel eksistentssagedustel. Iga
arenguplatoo on üks sagedus. Teisik on kontakt vastava sagedusega. Teisikute mõiste asemele inimeste ajudes on pandud mõiste "raha". Kui Inimene mõtleb - tahaks teha seda ja seda, aga ei saa, kuna pole raha, siis tegelikult on tal vaja teisikut. Reaalselt omavad väärtust teisikud, kuna teisik loob võimalusi. Kui pole teisikut, siis pole ka mälu, kuna puudub isiklik kogemus, millega mäletada. 

18.10.16
Teisikuid saab anda ka maailm, kuid kui inimene sellest maailmast lahkub, jääb ta ilma ka saadud teisikust. Teisik annab ühte energiat - on parameetris. Algeharu on terve teisikute komplekt.
Iga teisikut saab kasutada, kui anda talle ühe polaarsusega
spinn -  energia- või valgusspinn. Pöörlevat teisikut nimetatakse rolliks.
02.11.16

Inimesel on teisikud uinuvas olekus. Selleks, et kellegi teisik saaks avalduda, peab ta saama energiat. Kui juht toidab, siis see teisik inimeses ergastub.


Toitemuster

01.05.15

Kui me sünnime, siis peame midagi tegema ja siis see tegevus toidab. Nt naise vajadus sünnitada.


Tšillija

01.05.15

Inimene, kes tarbib ja ei tee midagi teiste heaks. Kontakti looja parasiitsüsteemi ja looduse vahel. Kui on midagi töötavat, siis tulevad kohale. Tšillijad on müünud maha oma südame par sys-ile ehk nad armastavad par sys-i. Par sys-is on inimene objekt, elementaal. Par sys liidab tšillija külge rammi, aga võtab ära teadmise, kuidas seda kasutada. Nii aitab ramm tšillijal saavutada par sys-i eesmärki.


Tundleja

11.12.13

Tavainimene on tundlev olend. See tähendab, et ta ei mõtle, miks ta midagi teeb ning tekkinud emotsioon on tema jaoks käsk, mitte info. Tavainimese ajus on vaid elektrivool (nt tahan autot, uhket maja jne), mitte intelligents. Ta võib arvata küll, et mõtleb, aga tegelikult tundleb.

Tavainimese ülim eesmärk on emotsionaalse tasakaalu säilitamine. Inimene tahab saada rikkust ja vara, kuna see on hoob, mille abil saab sundida teisi inimesi käituma viisil, mis hoiaks teda emotsionaalselt tasakaalus. Kuna inimene iseenda emotsionaalsete reageeringute kristalliseerunud mustrit (vt mõistet "isiksus") muuta ei suuda, siis üritab ta jõu meetodil teisi muutuma panna. Nt kui inimene ei suuda olla teenivas pooles, siis saab ta emotsionaalse naudingu saada vaid sellest, kui teised inimesed teda ülistavad. Nagu Margus Lepa Nõmme raadios ütleb: „Inimene pole midagi muud, kui emotsionaalne onaneerija.“

Tundleja tegutsemise ajendiks on saamahimu. Ta tekitab teistele hingetraumasid ja leiab alati oma tegevusele põhjenduse. Ruumilise jumaliku (mitmedimensionaalse) olendi tegutsemise ajendiks on läbi analüüsitud visioon ja tagasisidena tekkivaid tundeid töötleb ta infoallikana.

Tunded on inimese jaoks nagu nähtamatud abimehed. Vt nt mõisteid "viha" ja "armastus".


Tuum

26.10.16

Eluõigus, eksistents. Õigus siin kehastuda.


Tõde/tõeruum

01.05.15

Näitab, kuidas toimib maailma ülesehitus

Tõel on üks huvitav omadus - ta kas toidab või põletab / kõrvetab. Kui su välja kujunenud arusaamad ehk teadvus on tõega sünkroonis, siis väline tõde annab toidet sellele teadvusele või arusaamale. Kui sul on vale arusaam, siis tõde kõrvetab.

28.10.15

Ei ole võimalik saada ühte punkti, mis seletaks kõik ära. Kui vaatame üht objekti erineva tahu pealt, siis need on erinevad nägemused tõest. Seega tõde on tahuline. Asja olemusel on hästi palju tahke – kui näed tervikpildi, siis näed tõde. Vaadates ühte tahku, teades tervikpilti, oskad automaatselt tuletada teised tahud. Tõde on struktuur. Tõde ei saa üksüheselt paika panna, kuid tõele tuleb lähemale liikuda. Kui oleme kõik tahud läbi käinud stukrutuuri avastanud, siis struktuur tõmbab jõujoone või jõuvälja, mis tekitab energiavoolu. See vool ongi see, mis annab meile toitu või kõrvetab/põletab. Öeldakse, et tõde on valus - tõde põletab illusioonid, valed arusaamad.

Tõde ei muutu kui vahetame vaatenurka – kuldne seadus. Selleks, et seda mõista, peame teadma, et tõde on struktuur ja kui me liigume struktuuri ühes punktist teise, siis struktuur tervikuna ei muutu.

Kui meil on vastuolu, siis on meil mingi oluline teadmine puudu – ei tea mingit komponenti, mis annaks meile tervikpildi.

Piibel on üks vastuolu vastuolu otsa. Inimene läheb lolliks kui ta seda loeb. See ongi piibli ülesanne – tõe ära kaotamine. Kui inimene lõhestatakse, siis ta ei suuda iialgi tervikpilti kätte saada ja ta ei jõua tõeni.


Täiskasvanu

veebruar 2016

Kõrgema mina olemasolu on eeldus täiskasvanuks saamisel.

Meie universum on spetsialiseerunud kõrgema mina ehitamise peale - moto on sünnitada juhte. Kõrgem mina on inimese andev pool: see, kes teeb valikuid, määratlusi, otsustab, lahendab (vt baassüsteemid – 3 mina). Kõrgemat mina tunneme inimeses juhi omadustena. Selleks, et areneda juhiks, on planeet andnud meile vaba tahte – koha, mis on tühi ja vabaduse teha kõike, mis tahad. Kõik ülejäänu tuleb ise ehitada. Juhiks kasvamine on inimese enda isiklik looming. Selles osas ei saa aidata, juhendada, nõu anda. Vastasel juhul muutud kohe orjastajaks.  Kui oled juhi loonud, allub ta sinule.

Kuna paljud inimesed ei oma kontakti oma kõrgema minaga ehk ei olegi vaimselt täiskasvanuks saanud, siis järnevalt on loetletud mõned täiskasvanuks olemise tunnused:

*Täiskasvanu saab iseendaga hakkama ja suudab enda tegude ja otsuste eest ise vastutada;

*Täiskasvanu tunnetab ennast indiviidina. Ta kasutab enamasti sõna "mina". Laps näeb "ema" ja ennast ühtsena ja kasutab sõna "meie". Nt ütleb alati, et meil juhtus õnnetus, selle asemel, et tunnistada, et temal endal juhtus õnnetus;

*Täiskasvanu saab aru, et ressursid on piiratud. Täiskasvanu tarbib ja annab tasakaalus. Lapse jaoks on ressurss piiramatu: kui kõht on tühi, siis emme alati tuleb ja annab süüa.

*Täiskasvanu on võimeline võitlema. Lapsed ei ole veel valmis võitlema ja väldivad võitlust.

*Täiskasvanu ei luni heakskiitu. Lapsed vajavad emotsionaalset tunnustust, mis julgustaks ja juhiks neid. Täiskasvanule piisab tagasisidest.

*Täiskasvanu esitab nõudeid iseendale, lapsele esitavad nõudeid vanemad.

*Täiskasvanu toetub iseendale, mitte täiskasvanu loodab teistele. Nt usub, et jeesus tuleb ja päästab.

*Täiskasvanu koristab enda järelt ise, mitte täiskasvanu ootab, et "emme tuleks ja pühiks tema taguotsa ära". Nt kui inimene läheb loodusesse puhkama ja jätab endast maha prahihunniku või korraldab ilutulestiku, aga pärast ei korista tekkinud prügi ära.
Täiskasvanuks olemise teine etapp on võime saamahimutult hoolitseda teiste eest.Töökeha

15.09.15

Meis kõigis on peidus palju oskusi. Töökeha on keskkonnas avaldunud oskus ehk omadus. Selleks, et töökeha ehitada, on vaja süüa – kui on valmis, siis saad midagi teha. Visioonmaailm (sekt, huvigrupp, kogukond, gäng) annab meile materjali – aine, millest ehitada endale töökeha. Seal liigub vastav energia. Õpetada saab ainult töökeha. Nt pottseppade grupis on kõik peast pottsepad. Tänu sellele areneb meis endas kah lõpuks pottsepa omadus välja. Mõni võib seal keskel küll olla, aga tolku pole midagi – järelikult pole tal vastavat teisikut. Ka nt paganlus annab materjali, millest inimene saab ehitada endale vaimse nägemise töökeha. Aga endal peab see teisik olemas olema.

Töökeha on ühendus maailmaga. Keha on 2 alge sõlmpunkt: maailma looja annab materjali ehk toidu, mida süües saab meie teisik kehastuda ja kasvada. Nt füüsiline keha on töökeha, kus elavad meie väikesed minad, mis on ehitatud füüsilisest toidust (porgand, liha jne). Füüsiline keha on töökeha – me pole tulnud lulli lööma, nautima, tsillima – baastöö on areng – iseenda olemuse arendus. Me oleme ainult tööle tulnud siia.

Töökeha üksi arendamiseks peab väga kõrge hing olema. Loodus on areng. Seda energiat saab mees, kes pühendub looduse ehk arengu teenimisele.

Vajadused näitavad ära, millised töökehad meil on. Kui inimesel on nälg nt arengu, kogemuste või millegi loomise järgi, siis teadmistest, kogemustest ja loovusest ta toitubki. On palju inimesi, kes toituvad teistest inimestest – see pole looduse materjalist ehitatud töökeha, see on parasiitlik töökeha. Me pole sündinud sööma teisi inimesi. Vaimselt me ei söö loomi ja taimi, ainult füüsiliselt sööme. Ka sektid, mis tegelevad inimeste värbamisega, on inimtoitelised.

Inimesel on palju erineva suuruse ja kvaliteediga töökehasid. Piiratud ressursside tõttu on ühed töökehad paremad, teised kehvemad. Liiga palju töökehasid võib koormaks muutuda. Ideaalne töökeha see, kui inimene on mingil alal fanatt.

Töökeha arendatakse ja kasvatatakse pingutust nõudva sisemise töö ja enesedistsipliiniga:

Kui inimene tahab olla eriline, siis on ta järelikult laisk – pole omadusi. Ka naine on kasulik ainult siis, kui tal on omadus – huvi ehk nälg. Omadus eristab inimest. Mida rohkem omadusi on, seda kasulikum oled.

Seotud mõistega "roll".