Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Tase ja klassid


Esimest viit hüperruumi saab näha ka tasemete ja klassidena:

I - elementaali tase (selgroo väljaarendamine). Orjad / lapsed

II - taime tase (südame väljaarendamine). Alamklass / täiskasvanud

III - looma tase (aju väljaarendamine). Keskklass / meistrid

IV - inimese/nõia tase (välja kasutamine). Kõrgklass - juhid / kuningad

V - looduse saadikud / rahvuskangelased ehk vägilased


Kehastumise teel määrab maailm meile mõjusfääri ehk mõjuvõimu:


23.04.13 ja 20.09.16
I aste: Elementaal:  olend, kes eksisteerib ühes reaalsuses – tarbib ja sööb, töötab läbi ürgjõudusid, aga ei liigu ega arene. Ei ole elav olend - temast ei sõltu midagi.. Elementaal toimib vaid siis, kui teda toita. Areneb vaid siis, kui teda arendada. Elementaalid võivad olla erinevate asjade ja töövahendite sees. Kui selline tööriist läheb katki, siis läbi asja parandamise elementaal õpib. Puudujäägid elementaalitasandi lõpuni arendamises peegelduvad probleemides selgrooga (tahe&eesmärk).


II aste: Taim: Selleks, et olla taim, peab olema side antireaalsusega. Taime areng on läbielamine ja kogemine. Taime esimene ülesanne on hakata arenema, kasvama. Taim ei pea tegema tööd. Taimedel ei ole kohustust mõista. Taim otsib paradiisi, kuhu oma juured maha ajada ja siis nautida. Taime mõtlemine – tahan minna, olla ja nautida. Taimes liiguvad mahlad ja see on südame alge, mis loomal juba olemas on. Loomal on veresooned, taimel aga kapillaarid. Puudujäägid taimetasandi lõpuniarendamises peegelduvad probleemides südamega (energiapump). 
Mõttevormel:  elu on lill. 

III aste: Loom: liigub, teeb tööd, tahab midagi teha. Loomal on närvisüsteem, mida taimel pole. Loom reageerib, tegutseb impulsside ajendil. Taime ja looma vaheetapp on seen – niidistike vahel on närviimpulsid, mis on algeline aju. Puudujäägid loomatasandi lõpuniarendamises peegelduvad probleemides ajuga (ruumivibratsioonide sissevõtja).  Loomal on looduse poolt ette antud sisemaailma toorik - muutes sisemaailmas positsioone tekib polaarsus. Sisemaailm on sisemine puri, mille abil saame ruumis liikuda.
Loom areneb läbi teostuse.
Mõttevormel:  elu, see on seks ja vägivald. 

Meie, inimesed, oleme looma ja pärisinimese vahepealsed olendid, kelle tarbiv pool on neljandas astmes, andev pool aga kolmandas ehk looma tasandil. Füüsiliselt oleme me loomad, väljaliselt aga inimesed. Loomal on närvisüsteem, inimesel aga paravõimed. Kui loom vastutab ainult oma keha eest, siis inimene vastutab ka oma välja eest. Inimesena pole me aga füüsiliselt avaldunud. Kui inimene elab nagu loom, ega tea, mida väli teeb, siis antakse see kirikule jm süsteemidele kasutada. 

Astraalis liigitume me kaheks: arenenumad on saavutanud individuaalsuse astraali ja muutunud seega jumalikeks olenditeks ehk IV arengukihiga pärisinimesteks (elementaal, taim, loom, inimene). Ülejäänutel on kollektiivne astraal.

IV aste: Inimene: opereerib oma sisemaailma abil astraalis visioonidega. Inimene omab võimeid ruumi mõjutada, kujundada, muuta. Igal kehal on väli, aga ainult inimene kontrollib teadlikult oma välja ja nii võtab ruum tema olemuse näo. Inimene tajub ruumi, näeb teisi reaalsusi ja dimensioone, on teadlik (mitmedimensionaalne) olend. Inimene saab aru, mida ta näeb – oskab seda tõlkida ja läbi töödelda. Omab abstraktset mõtlemist, analüüsivõimet, nägemust, visiooni. Inimene areneb, kui ta omab vara - kui tal on territoorium, mida ta haldab.
Mõttevormel:  ruum on väli – arenguvektorite vastasmõju.  


V aste – kirjutaja saadikud. Seotud arenguvektoritega. Saadikule ei anta õpetust, ta saab seda ise läbi otsese kontakti loodusega. Kirjutaja saadikud teevad ruumivibratsioone või ruumikõverdusi. Sellist taset kohtab nii haruharva, et puudub vajadus kirjeldada. Kirjutaja saadik lükkab arengu käima.

V – nimetame areng ehk maailma muutumine. See on kollektiivne, kuna pole kedagi, kellel oleks individuaalne areng. Mingis mõttes oleme me kõik ühes arengurütmis. Loodus annab mingi uue elemendi, mida me kõik hakkame koos läbi töötama. Areneb inimene kui tervik. Juba kehad on meil samasugused. Selleks, et edasi minna, tuleb tõmmata ka teised arenema. Kui näiteks üks mees rabeleb ja arendab oma mehelikkust, siis levib see automaatselt ka teiste peale. Me kõik saame teha vaid seda, mida meie keha võimaldab.

Samas saab inimene valida arengusuuna, millist kollektiivarengut ta teeb. Nt aarialaste rassiks (järgmine - IV aste pärast valgete rassi) saamine on kah kollektiivne – meid peab olema palju, et see saaks toimuda.
25.11.15

Liptortase - tehtud töö, arengutase. Kui võtta inimeselt kõik looduse poolt antud tugi ja jõud ära, siis see tase, mis temast alles jääb, ongi tema liptortase. Peegeldab seda, kui palju on alge suutnud endaga sisemiselt tööd tehes loodusenergiat läbi töödelda ja areneda. Liptortaseme järgi on inimesed tegelikult elementaalid ja taimed ning mõned üksikud on vaid looma tasemega.


oktoober 2015

Tasemes ei tasu üldse kinni olla. Tase on hästi ujuv mõiste. Kui eesmärk on parasiitsüsteemist vabaneda, siis peab olema tugev sõjamehe tase, aga ei pea olema nt majandusinimene või voodis hea tasemega.


Mida arenenum olend, seda kiiremini ta õpib. Temal on kasulikud kiired protsessid (suhtarvuliselt rohkem kaost ja vähem korda). Mida primitiivsem, aeglasem olend, seda aeglasemalt õpib. Mõni võib ühest asjast, ühest sündmusest kohe aru saada, teisele on vaja nämmutada kaua aega seda sündmust.


11.04.13
Inimestel ei ole taset -  me oleme kõik tõstetud.

Kui võtta tugi ära, siis selleks sa kukud, mis on sinu kõige madalam väljaarendamata tase. Tasemeenergia tekib, kui komplekt on koos. Alumised tasemed peavad korras olema – analoog sellega, et maja vundament peab olema korras. Kui võtta taimeosalt allikas ära, siis kukub loomaosa alla, kuna tal ei ole kusagile toetuda. See loomaosa piinleb nii kaua, kuni sureb ära ja hakkab jälle alt poolt üles arenema.
Kui inimene on tõstetud, siis ajab ta teiste asja. Kui inimene on oma taseme mina peal, ajab ta oma asja. 


16.06.14

Looduslik illusioon on selleks, et taset tõsta.

Loodus on andnud meile tasemeenergiat. Kui elementaali tasandil on meis reaalselt kasvõi üks väike puudus, siis oleme elementaalid. Tõstmine annab kogemuse, mälestus vabadusest annab vajaliku arengutõuke. See, et oleme inimesed, on juba illusioon – ilma selleta kukuksime kõik suures osas elementaalideks, mõned taimedeks ning üksikud loomadeks. Kui ei oleks illusiooni, et inimene on mõtlev (intelligentne) olend, siis ta isegi ei pingutaks, et saada mõtlevaks. Illusioon on ideaalne keskkond õppimiseks ja elamiseks. Reaalsust pole võimalik taluda, kuna see tapab, hävitab, põletab ning kaotab kõik liigse. Illusioon on see, mida saab teisele anda. Reaalsus lihtsalt on – seda ei saa muuta ega ära võtta. Maailm on reaalsus ja seal vahel on illusioon, mis meid toidab ja kasvatab, tõstab üles. Illusioon saab kleepida rohkem omadusi juurde, kui tegelikult oled. Reaalne tase on see, mis ei sõltu enam välisest illusioonist.


Tase on vabaduse aste ehk mastaap, millega maailmas opereerida.

Tase tekib läbi arengu ja enesetäiustamise. Ürgläte määrab ära meie sisemise ürgse taseme - selle, millest me kunagi allapoole ei lange. Kui oled üleval pool oma taset, siis ürgläte peksab sind ehk on nagu põrgu. Kui oled allpool, siis ürgläte toidab ja toetab. Kui hing pannakse tema ürglätte tasemest madalamasse kehasse, siis hakkab ta automaatselt looma uut keha. Kuigi tegelikult on tasemeid 12, siis reaalselt ei räägi me üle 5 taseme, kuna pole, mida mõõta:


Klassid erinevate nurkade alt vaadatuna:


Võimekus näitab klassi:

Orjaklass – inimene, kes on asi või koduloom, mida kasutatakse. Nagu lehm karjamaal, siga laudas.

Alamklass - tundleja ei mõtle peaga ja teeb vaid, mis tunnetus või taju ütleb. Ta on hästi algeline. Kuna ta tahab juba areneda, on maailm on ta omaks võtnud.

Keskklass – mõtlev olend, intelligentne, teeb ratsionaalseid otsuseid, määrab, on originaalne ning avastab uut. Aju on nagu kompuuter – selleks, et analüüsida, tuleb koguda algandmed (mõisted ja teadmised). Siin on määrav see, mida märkad. Intelligentne olend on emotsionaalselt kõigutamatu – teda pole võimalik programmeerida.

Kõrgklass – opereerib väljaga, kasutab fantaasiamaailma, on nõid.

Jumala saadik – lükkab arengu käima.


Juhitavus näitavad klassi:

Alamklassi juhitakse mõtetega. Alamklassiga ei räägita, talle antakse käsk.

Keskklassi juhitakse fantaasiapiltidega. Keskklassi tunnus – sind ei rahulda naudingud.

Kõrgklassi juhitakse arenguvektoritega.


Toitumine näitab klassi:

Alamklass toitub naudingutest, emotsionaalselt.

Keskklass toitub teadmistest ja tarkustest.


Tugipunkt näitab klassi:

Ürglättelt elementaali tugipunktiks on asjad, nänni kokku ahmimine.

Ürglättelt taim tarbib nii palju kui vajab. Tema tugipunktiks on emotsionaalne atmosfäär, kus ta tunneb ennast hästi. Ta vajab sobilikku keskkonda ja kasvupinnast (linnas või maal elamise põhjus, parema kliima vajadus jne).

Loom ei ole kinni asjades ja keskkonnas. Loom loob ise emotsionaalsuse, on intelligentne, lahendab. Ta toetub iseenda eksistentsruumile.Andmise ja võtmise tasakaal näitab klassi:

Pööbel – tarbib ja ei anna midagi.

Alamklass – tarbib rohkem kui annab. Nt sõjaväes lihtsõdur.

Keskklass – annab ja võtab võrdselt. Vaba kodanik, indiviid, kes saab iseseisvalt hakkama. Oma ala meister – nt sõjaväes snaiper.

Kõrgklass ehk alfa/oomega – annab rohkem kui võtab, juht. Suudab kompenseerida ja teisi tööle rakendada. Ei hoolitse ainult enda, vaid ka oma alamate eest.

Maailma saadik – suudab anda ilma, et midagi saaks.


Konfliktsus&harmoonia näitab klassi:

Kui mees ja naine kuuluvad mõlemad keskklassi, siis nende vahel kaklust ja konflikte ei teki.

Madalam klass on see, kus on puudus. Puudus tekitab vägivalda, vaenulikkust, konflikte. Kui inimesed kuuluvad pööbli või alamklassi hulka, toimub pidev purelemine üksteise kallal. Mõlemad tahavad saada rohkem kui anda. Kui üks pool kuulub keskklassi ja teine alamklassi, toimub samuti pidev konflikt. Kui üks osapool kuulub kõrgklassi ja teine alamklassi, siis konflikti ei toimu, kuna kaks astet vahet suudab täielikult kompenseerida alumise astme puudujääke.


Sisemiste ja väliste muudatuste mõju näitab klassi:

Kui muutub välisstruktuur, muutuvad ka orja- ja alamklassi inimesed. Nt sotsialistliku korra ajal on inimesed ühesugused ja kapitalismi saabumisega muutuvad teistsuguseks.

Kesk- ja kõrgklass jäävad endiseks. Nemad tekitavad muudatuse sisemisest initsiatiivist lähtudes – nende sisemaailm muudab välismaailma.


Seksuaalsus näitab klassi:

Pööbel – otsib nn supernaist, kes teeks ta õnnelikuks.

Alamklass – näeb naises keha, mida panna. Kui jooksed iga seeliku sabas, oled alamklass.

Keskklass – näeb, millise naisega, mida saab teha, kuidas rakendada.

Kõrgklass – naine tuleb ja alfal on vaba koht tema parameetri jaoks, siis saab koha, kui pole, siis ei saa.


Maagia näitab klassi:

Orjaklass – usk. Jumal teeb, käsib, poob ja laseb. Inimene on mitte keegi – peab ainult teenima ja lihtsalt kulgema. Ori teeb, mida orjale öeldakse. Orjaklassi mentaliteet/teadmine on see, et kõik on võrdsed, kuna alam ei näe kõrgemat ja orjast allpool ei asu tõesti kedagi.

Alamklass – new age, kaardipanemised, trummid, šamanism, voodoo. Abivahendite kasutamine on läbi selle süsteemi aju poole pöördumine. Alamklass ei usu, et jumal tuleb ja teeb - ta juba harjutab ja proovib ise midagi teha.

Keskklass – Tokroda loodud arengumaagia. Keskklassi nõid on iseseisev vaba kodanik, kes ei kasuta abivahendeid, sest maagias ei mängi rolli füüsiline. Loeb väli – võime ise oma välja kontrollida ja sellega keskkonda valitseda. Proff keskklassi nõid vaatab otsa ja räägib sulle. Üksinda töötava nõia maksimaalne lagi on keskklass.

Kõrgklassi maagia on töö meeskonnana.


Tasustatus näitab klassi:

Pööbli ehk vegeteeriva olendi tasuks on miinimumpalk (praeguse riigistruktuuri poolt ümardatult 300 eurot), et eksisteerida: elada ja süüa. Alla selle puudub tal maailmas eluõigus, on surmale määratud.

Alamklassi miinimumtasuks on kahekordne miinimumpalk (600 eurot): enese säilitamiseks (staatika) ja õppimiseks (dünaamika). Alla selle ei saa tööandja nõuda õppimisvõimet.

Keskklassi miinimumpalga saamiseks tuleb korrutada alamklassi palk kolmega: lisaks enesesäilitusele ja õppimisele vajab keskklass ressurssi protsesside, areaali ning avastamise jaoks (1800 eurot).

Kõrgklassi ei saa palgata kui indiviidi – palgatakse meeskond, mis koosneb ühest kõrgklassi kuuluvast alfast ja tema keskklassi kuuluvatest meeskonna liikmetest. On teatud tööd, mida ei saa üksinda teha.


Alamklassi juhitakse rahahimuga. Rahahimu on see, mis meid viib alamklassi. Alamklassis ei olegi valikuid. Nii nagu öeldakse, nii sa teed. Rahajanu võtab mõtlemise.

Keskklassi juhitakse võimuga.

Kõrgklass – jumalale pugemine.

Kui on kõik 3, lähed alati madalamasse. Kui lähed keskklassi, pead loobuma rahahimust. Kui lähed kõrgklassi, pead loobuma võimust.Tase parasiitsüsteemi järgi

Tasemetest rääkides tuleb alati täpsustada, mis nurga alt räägime. Tuleb arendada välja endas hingeosa, mis näitab klasse. Iga maailm loob erinevate tasemetega kehasid. Ärimaailmas ja usumaailmas elavad inimesed ürglätte taseme järgi valedes tasemetes. Klass äri-,usumaailma seisukohast ei kattu looduse klassidega.


Loodus annab meile energiat kõigi osade väljaarendamiseks. Meie ühiskond soosib aga väärakust, defektseid inimesi. Mida haigem oled, seda kõrgema positsiooni saad. Parasiitsüsteem kleepub inimese külge, kui inimene loobub mingist osast endas ja asendab selle parasiitsüsteemi väärakusega. Parasiitsüsteem tahab inimesi, kes teda teenivad, kuid sellega muutub inimene kohe väärakaks. Defektne inimene hakkab juba teisi lõhkuma. Inimesed positsioneerivad, kaklevad, teevad üksteisele ära – selline lõhkumine on aukude sisseehitamine, et parasiit saaks sisse tulla. Terve inimene on parasiitsüsteemi jaoks ebavajalik ja ebakasulik. Seega liigitub parasiitsüsteemi järgi terve inimene orjaklassi ehk on toit.


Klassid parasiitsüsteemi järgi:

Terve inimene on pööbel ehk ori.

Alamklass on emotsionaalselt katkine inimene – kannab emotsionaalset traumat. Tubli ja kuulekas kodanik, kes täidab käsku.

Keskklass on osaliselt puudulik inimene.

Kõrgklassina näivad illusiooni järgi vaimselt väärakad, puudulikud inimesed – need, kes on mingi osa oma inimlikkusest täielikult maha müünud. Nt fantaasiamaailm, tahe (omandamisvõime), emotsioonid, mõtlemine (intelligents). Reaalselt antakse neile energiapotentsiaali poolest siiski keskklassi energiat, kuna parasiitsüsteemi tase ei võimalda kõrgemat astet. Kõrgklassis elavad peliidid, kes ei kehastu.