Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia



Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia





Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

  

Vabadusaste

18.11.15

Inimene tunnetab maailma läbi 8 mõõtme pluss füüsiline keha, mis on 9. mõõtme kontrollmehhanism.

Vabadusaste on see osa, mida ülevalt poolt ei kompenseerita ning mida alge peab ise välja arendama.

Vabadusaste tähendab, mida suudame mõjutada. Elementaalil on 1 aktiivmõõde, taimel 2, loomal 3. Kuna inimene on tegelikult looma ja tõelise inimese vaheetapp, siis on inimese vabadusaste 3 ja pool mõõdet: tahe, tunnetus, intelligents ja võime mõjutada ruumi/välja. (loe mõõtmete kohta teemast 12 hüperruumi, lisaks loe teemat tase ja klassid).

Vastavalt arengu tasemele on ka nõuded. Looma ülesanne on vastutada iseenda eest. Tema areng ei võimalda vastutada keskkonna eest. Loomal on looduse poolt antud tegutsemisprogrammid ja loom ei saa muretseda selle pärast, et ta keskkonna ära reostab. Inimene (poolinimene) aga vastutab oma ümbruse eest, et ta seda ära ei hävitaks.


Vaenlane

29.05.15

Tekib siis, kui sul on oma tahe.

3 tüüpi, millest 2 on välised ja üks sisemine.

Nähtav vaenlane - rünnakuid tegevad teised inimesed, kes töötavad su eesmärgi saavutamise vastu.

Nähtamatu vaenlane - struktuur, mis töötab su eesmärgi saavutamise vastu. Nähtamatu vaenlane on alati välja baasiline. Tema tegutsemise tunneb ära sellest, kui sul hakkavad asjad lambist katki minema jne.

Sisemine vaenlane - meie endi sees (sisemaailmas) olev vale kirje, mis takistab jõudmast eesmärgini.

02.11.13

Näide sisemisest vaenlasest:

Inimene saab kokku teise inimesega. Ta ründab teist inimest energeetiliselt. Kui talle öelda, et sa ründasid, siis ta eitab seda. Ütleb, et suhtub hoopis hästi sellesse inimesse, keda ta ründas. Aga tegelikult on tema kehas on 2 olendit – inimene ja uss (sisemine vaenlane ehk parasiit). Ründaja oli uss, aga inimene peab vähemalt teadvustama, et tema sees see elukas on. Tihti on nii, et inimene räägib, et ta vihkab ussitamist, aga ise muudkui ussitab. Ta ei näe, et tal on uss sees. Kui ussi lüüa, siis tunneb inimene ennast ahistatuna. Aga tegelikult ahistab tema teist inimest. Nii on alati küsimus selles, kes tegelikult keda ahistab? Sel põhjusel tuleb õppida parasiite nägema.

29.05.15

Nähtav vaenlane tahab alati sisemise vaenlase tasemeni jõuda. Samas kõige tugevam vaenlane on nähtav vaenlane ning kõige nõrgem vaenlane on sisemine (nähtamatu) vaenlane.   

Puhastama tuleb hakata sisevaenlasest. Ei ole mõtet võidelda välisvaenlasega, kui sisevaenlane pole likvideeritud. Enesedistsipliin ja intelligents on need, mis tapavad sisevaenlast. Kui pole sisevaenlast, on välisel vaenlasel väga raske toimetada. Arengumaagid töötavadki kirjetega ehk sisevaenlasega. Ühiskonna inimene ei näe sisevaenlast ja see on põhjus, miks teda saab pidevalt vallutada.


Näide:

Nähtav vaenlane tuli omal ajal mõõga ja raudrüüga. Kui nähtav vaenlane võitis meid, siis vaenlane tahab alati järgmist etappi - ta muutus nähtamatuks. Ta lõi siia vaimse struktuuri, ta hävitas meie vaimsuse. Ja vaata, see oli see aeg, kus me kõik pidime kirikus käima ja sakse teenima. Ja nüüd on kolmas etapp - ta läheb meie sisemaailmadesse. Me ei pea enam kirikus käima, sest vaenlane on juba meie sees. Tänu sellele, et inimeste sees on heaks ja halvaks jaotamise programm, saab kristlus meie maal toimetada. Sisevaenlane on selles mõttes kõige kavalam - inimesed ei näe teda ja arvavad, et teda pole olemas. Ennast peetakse ateistideks, kes ajavad Eesti asja. Aga tegelikult ollakse reeturid. On alati 2 poolt: vormiline ja vaimne. Kui eestlane teenib juudi vaimsust, on ta reetur.

Kes võitleb rahvusluse vastu, võitleb oma elukeskkonna vastu.


Vaenlane on see, kes tahab sind süüa. Nt metsas on hunt ja kits. Hunt on kitsele vaenlane, kits hundile mitte. Inimesed on energiapuuduses. Nad tahavad röövida, et teenida parasiitsüsteemi. Kui sa midagi ehitad, siis sa pead enne olema väga tugev sõdur, et üldse saaks midagi luua - ühes käes kellu ja teises käes mõõk, millega lööd seda röövlipandet lihtsalt maha.


Vaimne

27.08.15

Nähtamatud vastasmõjud, mida ei saa füüsiliselt mõõta.


Valgustumine

18.11.15

Kõik rääägivad mingist asjast, sa ei mõista, järsku hakkad mõistma, teadmine jõuab sinu sisse, mõistmine, arusaamine, ahhaa-efekt. Valgustumine on valge rassi jaoks normaalne igapäevane asi. Värvilise jaoks on teadvustumine suur ja haruldane asi.


Viha

11.12.13

Viha on immuunsüsteem. Ta toimib, kui inimene satub keskkonda, mis teda taandarendab ja lõhub, millele keha reageerib automaatselt vihaimpulsina. Intelligentne olend lahkub sellisest süsteemist.

Viha näitab inimesele, et toimub taandareng ja juhtimine ei ole enam enda kontrolli all. Viha vastutab meie säilimise eest. See on immuunsüsteemi taoline mehhanism, mis aitab meil ellu jääda. Seega viha on elu alus - kui pole viha, siis on surm. Siin on ka põhjus, miks psühhopaadil on viha emotsioon olemas – ta sureks ilma selleta.

Kõige vihasemad on usklikud – nad võitlevad ihust ja hingest saatana ja kurjuse vastu. Nii, kui inimene hakkab usklikuks, tekib temas taandareng ehk viha. Uskliku inimese fantaasiamaailm on parasiidi kontrolli all, mis kontrollib tema mõtlemist ja emotsioone. Viha näiteks reguleeritakse näljaga – inimestele antakse nii palju ressurssi, et nad ei sure, aga ei saa ka ära elada. Viha nimetatakse ka negatiivseks tundeks ehk seda tunnet üritatakse tappa. Neile, kes meist toituvad, on kasulik, et inimene ennast ohverdaks ja ei kasutaks oma viha.

18.07.15

Viha õigesti suunamine avab kõik väravad. Me oleme nii rumalad, et ei tea, kus on vaenlase allikas. Viha valesti suunates hävitame iseennast.


Võim

31.01.13

Võim on voo läbilaskmine. Võim tekib, kui teostatakse ennast läbi maailma.  

Igal maailmal on mõte/eesmärk/siht/idee. Maailmas on elanikud. Kõik sõltub, kas teenid maailma või mitte. Kui hakkad teenima, siis tekib maailmas voog ehk maailma tahe läbib sind. Kuna maailmal on alati omad reeglid, omad tahted, oma jõuväli, siis mida rohkem sa lased maailma endast läbi, seda suurem võim sinus tekib. Kui inimene teenib maailma tahet, siis ta laseb selle voo endast läbi. Võim kehtib ainult ühes maailmas. Seega võim on peegeldus. Võim näitab alati, keda sa teenid. Kui inimesel on probleem, et pole millegi üle võimu, siis on aeg hakata teenima maailma. Kui kellelgi on võim sinu üle, siis ollakse ühes maailmas.
18.10.16
Iga inimene endale võimu ise ehitama ja tegema endast valitseja. Arengumaagia näeb võimu sisemise valitsemise struktuurina, mis tekib, kui inimene kõik raktobleeri seadused endale selgeks teeb. Selle tulemusel tekib temas valitsejakristall, millel on 12 tahku ja 20 tippu.

    


Võnkumine

01.05.15

Võnkumine on kui temperatuur: mida suurem omavaheline võnkumine, seda rohkem energiat ja seda huvitavam elu. Võnkumine on koostöö. Kui võnkumine on mehe ja naise vahel, siis elu on huvitav. Neil omavahel elu käib – oluline pole, kas positiivne või negatiivne. Külm suhe – ei ole võnkumist. Kuum suhe – hästi palju võnkumist.

Kui on kahevahel sild, siis annavad mõlemad oma poole. Võnkumine võib olla nii, et üks võnkumine on ühepoolne – üks annab ja teine reageerib. Viskad signaali läbi teise. Kui toimub võnkumine, siis muutuvad inimesed mingis spektris sarnasteks – vahetavad omavahel energiat, infot, materjali omavahel. Ühisvõnkumine tekitab sünteesenergiat. Iga võnkumine annab toodangu.

27.09.13

Ruum (ehk väli) võngub. Meie kahe poolkeraga aju tajub ruumi vibratsioone ehk ruumivõnkumisi samamoodi nagu meie silmad registreerivad footoneid. Meie saame näha asju, mis tekitavad võnkumisi. Nt värvid pole looduses, värvid on meie ajus. Reaalsus ehk tõde tekitab võnkumise. Ruumi võnkumisi tekitavad teisikud, algeharud, hingeosad.

Intelligentsuse alus on kõigi elementide mõistmine. Elemendid tekitavad ruumi vibratsioone, andes sel viisil väe, millega mõjutada ruumi ja inimesi. Iga element on teisik, mis võimaldab vastava sagedusega kontakteeruda.

Vt ka mõistet "häälestumine".


Vägi

15.10.15

 Väe on 3 hingeosa:

*Valguspann ehk tähelepanupunkt. Kuhu mõtlemise tasandil tähelepanu läheb, sinna pöörab pann. Nt kui tähelepanu toetub tahtele. Kui tähelepanu on meedias, siis tuuakse sealt mõtlemise muster. Kui tähelepanu on naise tutil, siis tähelepanu ehitab tutt. Pann on avastaja hingeosa. Igal teadlasel on pann, mille ta keerab universumi peale. See on nagu münt, mille ühe küljega tunnetab inimene universumist tulevat jõuvoogu ning teise küljega tekitab sellest valgusvoo ehk teadmise. See tähendab, et tema ajju tekib kopeeriv muster. 

Vaid isiksus suudab ise oma panni keerata. Naine ei saa panni keerata looduse peale, aga saab selle keerata inimeste peale ehk mõista inimesi. Naine valib, milliselt mehelt ta teadmised võtab. Naise pann peab käima teadlikult mehelt mehele. 

*Puri-miin ehk suhtumised, häälestused. Meie peame häälestuma nii tegema, et jõuaksime eesmärgini. See on tasakaalu element nagu puri - inimene oskab purjetada elumeres. Selle abil on inimene edukas, ta saab oma tahtmise (läbilöögivõime). 

Energeetilises pildis on see kera, kus on augud. Kui üks oga august sisse lükata, tuleb teine välja. See ongi tasakaal: millesse suhtume positiivselt, selle tõmbame enda sisse, millesse suhtume negatiivselt, selle lükkame endast välja. Kõigesse ei ole võimalik positiivselt suhtuda – seda üritades kobrutab inimene ikkagi millegi suhtes vihast. Seega edu võti on suhtumised – kuidas me millesse suhtume. 

Lapsele annab ema suhtumised. Kui inimesel on reaalsusele mittevastavad eelarvamused, siis on ta süsteemi poolt reguleeritud. Isiksus kujundab suhtumised oma kogemuse pealt. 

*Loometahukas ehk väärtustamised. Selle pealt saab vaadata, mida me toidame. Isiksus toidab seda, mida/keda väärtustab. Toidet läbib muster, mis seab ära tingimused. Selleks, et saada toidet, peab alam tõestama ennast juhile ehk vastama tingimustele. Nt kui väärtustad raha, siis toidad ärimaailma. Ka nt maffiaemandatele on tähtis, et nendesse suhtutaks hästi. 

Energeetilises pildis on seda näha tahukana, kus on tingimust tähistavad sümbolid peal.



Väli

21.10.15

Me kõik tekitame mõju teistes inimestes. Välja juhtimine on selle mõju teadlik muutmine. Inimese väli ehk mõju teistele muutub, kui ta ennast sisemiselt ümber struktureerib. Loom on see, kes oma välja juhtida ei suuda. Inimene suudab. Meie aga oleme looma ja inimese vaheetapp.


06.11.14

Koostatud Getteri blogi põhjal:

Ruum on väli. Väljal on alati allikas, mis selle välja enda ümber tekitab.

Iga inimene tekitab enda ümber välja ehk väikese ruumi. Vaimsed inimesed kutsuvad seda auraks. Kui inimesel on suur aura, siis on tunda, et tema juures on hea, mõnus olla. Tajutakse vabadust. Kui aga tegemist on väikse auraga inimesega, kes tahab juhtida ehk tõmbab teised inimesed enda maailma ehk välja sisse, siis tuntakse ahistust, kitsikust, ebamugavat tunnet.


Igal ruumil on peremees. Enda maailma peremees määrab tingimused, reeglid ja eluõigused. Selleks, et inimese väli oleks terve ja tugev, tuleb parasiitlikele ilmingutele resoluutselt „EI“ öelda. Näiteks: tasuta saamine, teiste kukil elamine. Ja loomulikult kõige tähtsam – usunditele „EI“ ütlemine.


Mingis mõttes on ruum elusolendite sünergia. Ja kõik madalama tasandiga olendid tahavad minna kõrgema astme olendi välja sisse. Igaüks meist on alamatele olenditele Jumal. (Vt mõistet "tase")


Välja jõujoontes on väikesed sõlmpunktikesed, mida me tajumegi ainena. Eluta asi on välja sõlmpunkt. Vahe elus ja eluta aine vahel: eluta aine liigub korrast kaose poole, elus aine kaosest korra poole. Kui kuhugi ainesse tekib uus kord, siis see on juba kehastunud elusolend.

Aeg on jõuväljajoonte liikumine keskpunktist ääre poole. Ja samas peab mingil sagedusel äärest voolama aine ka keskpunkti. Seda viimast nimetame antireaalsuseks. Kontakti saamiseks antireaalsusega tuleb keskenduda oma väljale.

Tagasi