Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia


alfaemand - püramiidämblik

joonistanud Tanel Tolsting

 Kuula      

Kommenteeri
Kokkuvõtte koostaja: Hella

3 tasandit:

Alfa (IX hüpr)- luuakse ehituskivid (väärtushinnangud, tõlkemehhanismid, baasmõisted). Nt teadmine, kuidas teha toormaterjalist sisepõlemismootoriga sõiduk.

Beeta (VIII hüpr)– ehitatakse nendest ehituskividest objekte. Nt firma, mis toodab busse.

Gamma (VII hüpr) – kasutatakse neid objekte. Nt bussijuht.


Tõelist alfat inimühiskond ei näe. Aimdus on beeta tasandist. Nähakse gamma tasandit.

Arengumaagia alustab alfa tasandist. Pole mõtet rääkida beetast, kui ehituskivid on parasiitlikust materjalist. Kui ehituskivid on parasiitlikud, siis toodetakse sõnnikut. Kala hakkab haisema peast.


Loodus annab meile ressursi – nt päikeseenergia. Meil on küll palju energiat, ent ometi on energiakriis – nt ostame kalli raha eest benssini. Alfakeha on materjali allikas - muudab looduse ressursi siseressursiks, millest saab teha midagi uut. Ressursiallikas luuakse meeskonnatööna.


Alfatasandil ei ole indiviidi, on alfakeha. Tuumaks on üks mees, kes tõmbab alfatasandile 4 naist (mõistuse, vaimu, hinge ja teadvuse nurga pealt) ja need omakorda tõmbavad alfatasandile 3 meest (väikese, suure ja kõrgema mina pealt). Ristkorrutisena tekib alfatasandile 12 alfaenergiat.


Mehe tingimus, et saada alfaks – hoiak või elustiil, et naine ei ole mitte eesmärk, vaid vahend. Kui naine on eesmärk, jääb mees mulli kinni ja ei saavuta loodusega kontakti.


Naise tingimus, et saada oomegaks – tahab teenida mehe eesmärki/maailmanägemust. Oluline on, et teenima peab MEEST, mitte lihtsalt nokukandjast jobu. Suss istub teise naise mullis ja kui naine omaarust teenib meest, siis tegelikult teenib ta teist naist. Reaalne praktika on see, et naised ei taha teenida meest ja korralikke mehi pole.Iseseisvus tähendab seda, et oled kontaktis loodusega, kanal voolab ja sina tõmbad selle meeskonda. Terve maailm on täis inimesi, kes tahavad hüvesid, aga vihkavad inimesi ehk meeskonnatööd. Parasiitsüsteem on lahendanud küsimuse, kuidas saada hüve ilma töötegijat tasustamata:

Biorobot – ta ei tarbi, ei suuda mõelda, ei mõista, tema tunnet juhib jumal. Ta ei tea, mida ta tahab, aga rühib muudkui kindlalt edasi. Ühiskond tapab meie inimlikkuse, jätab ainult kesta.

Inimesed, kes räägivad, et ajavad oma asja ja ei kuulu kuhugi, on aga parasiidid (üksinda ei looda ressursse). Nad tahavad segamatult omaette tarbida.


Looduse järgi oleme meesprintsiibilised, ühiskond on meil naisprintsiibiline:

Alfanaine on naine, kes on suutnud asjaliku mehe orjastada ja teenib ühiskonna hüve. Mees on tema jaoks teenindav personal. Ta tõmbab mulli teotahtelise mehe, et saada täiuslikuks – näeme püramiidämblikena. Läbi alfanaise muudetakse loodusenergia parasiitsüsteemile söödavaks. Nad kujutavad ette, et on iseseisvad ja sõltumatud. Alfanaine on oma jumalikkuse maha müünud ja võtnud süsteemi kõrgema mina sisse.


Kui naine tahab olla mehe jaoks kõik suhtevormid (kire-, väe-, armastus- ja platooniline suhe), siis on ta alfanaine – tahab, et mees pühendaks ennast täielikult temale ja peab ennast mehest kõrgemaks. Mehed teenivad naisi, kuna peavad neid ressursi allikaks. Aga see ressurss on sõnnik. Kui hakkad sellest midagi ehitama, siis tuleb süsteemile kasulik õudus välja. Alfaemane mõtleb: "Mina olen toit ja allikas ja mind peab teenima." Reaalselt ei saa see naine aga muud kasu kui head enesetunnet. Ajajooksul jääb alfanaisest järgi vaid kest – ta taandareneb ja läheb lõhki.3 tervisele ohtlikku asja, mis meid sisemiselt tapavad (tapavad jumalikkuse):

*Väärisiksus – mängid kedagi teist, ei ole mina ise. Nt oled sündinud naisena, aga tahad olla mees. Väärisik tapab meie sisu, meie inimlikkuse, võtab kaitse.

*Varjud – poliitlilised mängud.

*Raha – raha on üks alfaenergiatest, kuhu on pandud superseene võnge ehk mürk sisse. Raha energia on kõrgema mina ehk jumalikkuse avaldumine. Jumalikkus tähendab, et suudad määratleda, kehtestada. Mis tunde annab raha inimesele? Baastunne on jumalikkus – oled boss, jumal, võid kõike teha. See on aga ainult tunne. Tegelikult tapab raha meie jumalikkuse ja muudab biorobotiks. Inimesed ei valitse oma raha – ostetakse mitte seda, mida nad vajatakse, vaid seda, mida reklaamitakse.


Inimeste mürgitaluvus on erinev - mõne tapab üks kogus, teise tapab väiksem kogus. Tapmine hakkab sellest, et inimene muutub, kui saab teatud koguse raha. Muutumine näitab, et oled mürki saanud. Öeldakse, et raha muudab inimest ta läheb ülbeks, kapriisseks. Kui raha on, hakkab inimene mõtlema mugavuse spektris - mina enam tööd ei tee, ja nii tapab ta hingeosa endas.


Raha sees olevast mürgist saab lahti kahel viisil: saades elavaks surnuks (tapetud tundeteisk) või makstes kümnist (annetad umbes üks kümnendik oma palgast).

02.09.2015 raadiosaade

Teemadeks:

*Alfakeha muudab looduse ressursi siseressursiks, millest saab teha midagi uut.

*Alfaemand on teotahtelise mehe orjastanud naine, läbi kelle loodusenergia parasiitsüsteemile söödavaks muudetakse.

*Raha sees olev superseene mürk, mis muudab inimese biorobotiks.