Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia


Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

09.09.2015 raadiosaade

Teemadeks:

Integratsioon – paganlus või pagulased.

Uus maailmakord – mälupank avaneb, ilmutused kaovad. Aeg ei paranda enam haavu.

Selgeltnägemise võti - alfatasandi energia nimega mürkel ehk iseseisvus. Põhimõistete õppimine muudab meie välja teadlikuks.

Vt ka mõisteid: nõid, liider, selgeltnägemine, inimene, põhimõisted, mull

  

väljaline intelligents - seeneniidistik (mürkel)

 Kuula      

Kommenteeri

            


Kokkuvõtte koostaja: Hella

Käsitleme ükshaaval alfatasandi sünteesenergiaid  (3mina x 4 baasteisikut = 12 ressurssi).

Tegemist on väljaliste intelligentsidega, mis on vastand keha seisukohast lähtuvale intelligentsile (5 meelt). Kokkuleppeliselt klassifitseerime neid seente järgi, kuna seen omab väljalist intelligentsi. Seeneniidistik on areaali põhine – see on mööda maapinda laiali. Seene viljakeha on nagu isiksus: välja sõlmpunktid tekitavad keha. Seene niidistik on aga kõikjal nagu väligi.

            Ka superseen baseerub väljalisel intelligentsil – inimene, kellel puudub enda isiklik väljaline intelligents, on sõltuv superseenest.


Kuna inimkond on ülemineku protsessis, siis 2 nendest - trüffel ja mürkel on eripärased. Neid kasutab loodus enda plaanideks.


            Varem ei antud inimestele kasutada teadvuse ja kõrgema mina vahelist sünteesenergiat (trüffel). See tähendab, et loodus ei andnud energiat, mis ergastaks mälupanku(infot). Loodus kasutas seda, et uurida parasiitlust. Keegi ei mäletanud oma eelmisi kehastusi ega ka tehtud vigu. Seetõttu kujunes valitseval klassil (peliitidel) välja strateegia: tapa see, mis sulle ei meeldi, küll inimene ise lahendab olukorra. Inimene on nagu puu, mis kasvab ja ajab oksi. Iga oks on mingi omadus. Kui see omadus ei sobi, saeti see ära ja inimene ajas uue võrse. Saeti nii kaua, kuni ajab õigesse kohta võrse ja see jääti alles.


            Muutus seisneb selles, et nüüd viib loodus ennast teisele sagedusele – suure mina (välja) ja teadvuse vaheline sünteesenergia (mürkel). Mälupank avaneb, aga selgeltnägemine ehk teadlikkus läbi välja sulgub. Uues ajastus kaovad ära ilmutused, kuna loodus ei anna selleks enam kompenseerivat energiat. See energia on juhi (liidri) lahendvektor. Uues ajastus ei lahendu olukorrad enam aja jooksul iseenesest. Nt kui juhid lüüakse maha, siis enam uusi juhte asemele ei teki. Liider hoiab rahvast koos. Kui see energia ära võetakse, tekib olukord, kus asjad hakkavad lagunema.


            Kuidas seda liidri energiat ise oma jõu pealt luua? Kõik algab põhimõistetest. Liidri tunnusjoon – ta näeb tervikpilti. Mürkli vägi tuleb inimese sisse, kui ta on nõus tõesti midagi teiste heaks tegema. See ei tähenda niisama juttu ja unistamist. Liidri jõud siseneb mehesse, kes tahab hoolitseda inimeste eest. Naisel hakkab see vägi tööle, kui naine tahab, et tema väljavalitud mehe elu on parem ja teeb midagi selle heaks.

            Ümbruskond hakkab muutuma liidri näo järgi, mis tekitab uuenduste väe ning seejärel sündmuste ahela. Et seda energiat läbi töötada, tuleb õppida aga põhimõisteid. Põhimõiste on kontakt maailmaga, mis annab vabaduse ja iseseisvuse – inimene ei vaja enam maailmaga suhtlemiseks teiste inimeste abi (mulli). Põhimõste võib olla ka nakkepunkt parasiitsüsteemiga – nt hea ja halb. Loodus ei anna enam mürkli jõudu, et tekiksid uued põhimõisted.


Integratsioon: uus vaimsus või pagulased?

            Valge rass (Euroopa) on saavutanud majandusliku heaolu, aga jätnud vaimsuse arendamata (kirikud on vaimsuse blokeerimiseks). Järgmisele arengutasandile saab minna, kui ka vaimsus on arenenud. Aga teist poolt ei arendata. See ongi olnud ajaloo jooksul kõikide kõrgkultuur-heaoluriikide allakäigu ja hävingu põhjuseks. Seisakut ei saa olla – on kas areng või taandareng. Kui inimene ise ei vali, siis valitakse tema eest.

            Paganlus (arengumaagia) on uus asi – uus teadmine, maailmapilt, tõlgendus, kirjete süsteem. Parasiitsüsteem teab, et kui lagi on käes, siis tuleb tuua sisse uus asi. Integreerimine on sisemise töö tegemine. Inimkond peaks integreeruma paganlusega, mitte pagulastega. Ühiskonda tuleb integreerida tõelised nõiad - inimesed, kes kontrollivad välja. Nõid ei ole see, kes ainult tunnetab ja ei viitsi areneda ega analüüsida, miks asjad nii on. Pagulaste probleem kaoks kohe, kui võetaks omaks uus kirjete süsteem. Me peame integreeruma uue asjaga, mitte minevikuga.

            Pagulastega ei ole mõtet sõdida. Loodus ei salli tühja kohta. Kui me tegeleme vaimsusega, siis pagulased lihtsalt jooksevad eemale. Me ei puutu nendega kokku. Meie ei ole pagulaste probleemi loonud ega pea ka nendega tegelema. See on teadlikult peale saadetud probleem. See süsteem oskab hävitada, aga luua ei oska. Ehitav pool jäätakse looduse kanda. Loodetakse, et pagulased integreeruvad, aga seda ei juhtu. Pagulaste probleem ei lahene ise. Pagulaste probleem tuleb, kasvab üle pea, seda ei ohjata.

Ajalugu kordub. Me kõik oleme õppinud mudelit, kuidas sünnivad ja lagunevad suured impeeriumid: Kõigepealt saavutatakse majanduslik heaolu. Teine samm moraalitus. Kolmas samm on barbarite pealetung. Me oleme saavutanud majandusliku heaolu. Gei, neeger, pede võib krooksuda igas kohas – meil on tegelikult moraalitus. Praegu on barbarite pealetung – pagulased. See on häving. See on impeeriumi kokkutõmbumine


            Taotlusjõud, mis neid neegreid siia imeb:

Pensionäridel ei jätku pensionist. On hunnik pensionäre, kes näevad ainult enda heaolu, et hästi elada. Selleks, et pension oleks suurem, on vaja rohkem tööjõudu. Noor, tugev, teovõimeline mees, kellel pole ajusid, on pensionäri unistus. Ja just selline ongi pagulane – elujõuline musklitega mees, kes on loll nagu lauajalg. Ainuke viga on see, et pensionärid ei suuda neid ohjata. Reaalselt jaguneb raha hulk pensionäride ja pagulaste vahel. Kui pensionärid austaksid hüvesid loovat inimest, läheks nende endi elu kah paremaks.


            Need, kes neegrit kaitsevad, on arad inimesed, kes tahavad näidata kui head nad on.  Kui meie oleme enamuses ja tema kaitseb neegrit, siis meie ei löö teda. Valge inimene ei hakka valget inimest hävitama. Kui seljatagune on olemas, siis saab pugeda neegritele ja olla kunn. Kui oleks vastupidine olukord ja muulasi oleks rohkem, siis nemad meid ei kaitseks. Nad on julged vaid siis, kui on enamuses.