Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia


Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

16.09.15 raadiosaade

Teemadeks:eemadeks:

Teisik ja töökeha - millistesse gruppidesse tasuks kuuluda?

Isikukultus ja mugavusstsoon vaimsel malelaual - vaimse kannibalismi tagamaad.

Jeesuse oda - mis tapab elumõtestatuse?

Kuula      

Kommenteeri

            

Kokkuvõtte koostaja: Hella

Jätkame alfatasandi sünteesenergiate käsitlemist (3mina x 4 baasteisikut = 12 ressurssi). Seekordseks teemaks on väikese mina ja mõistuse kontaktist tekkinud sünteesenergia – kokkuleppelise nimega kukeseen (ainuke seen, mis ei ussita – parasiidivaba). See on ressurss, mis aitab meil kasvatada omadusi ja võimalusi.

            Inimesel on palju erinevaid võimeid ja andeid (teisikuid), kuid vaid osad neist avalduvad. Inimene tahab kuuluda gruppi, kuna visioonmaailm annab materjali, millest ehitada endale töökeha – avaldunud oskuse ehk omaduse. Teisik on elust ellu kanduv pärisosa, mida tappa ei saa. Töökeha vajab aga pidevat toidet. Töökeha tappes lendab inimene maailmast välja. Nt ka füüsiline keha on meie väikese mina nimelise teisiku töökeha.


            Selleks, et kaitsta olemasolevat töökeha, tuleb loobuda isikukultusest ja astuda välja mugavusstsoonist. Isikukultus tapab omadusi ja loob parasiitsüsteemile kasulikke omadusi. Inimeste häda on see, et nad peavad ennast liiga tähtsaks. Isikukultuse esimene aste – mida teised minust arvavad? Ravi on ainult üks – üksikinidiviid ei oma mingisugust tähtsust – määrab parameetrite komplekt. Üks inimene ei loo mitte midagi – oma asja ajades saab ainult tarbida. Hüved luuakse meeskonnatööna. Ka monogaamia on isikukultus.

            Teisipidi aga blokeeritakse töökeha kasvamist läbi mulli – mugavusstsoon. Mugavusstsoonis olev inimene elab ühiskonna mullis (malendina). Tal on süsteemi poolt ehitatud omadus. Mugavusstsoonist välja astudes peab hakkama sisemiselt pingutama ja ise omadust ehitama – see on raske tööC:Creator


            On olemas looduslikust materjalist ehitatud töökehad (reaalne käegakatsutav tulemus) ja parasiitmaterjalist ehitatud töökehad (vaimne inimeste söömine ja tapmine). Parasiitsüsteemi töökehad on malendid. Iga korralik ühiskonnainimene on nupp vaimsel malelaual. Mängu mõte on kantida teise tehtud töö hüve endale. Madalamal astmel võib ta olla samaaegselt ka mängur. Malend on sõnakuulelik ori – hall mass, kellel on ainult üks omadus: signaalina emotsioontasandilt tulev käsk tappa. Soovitus on malemängust välja astuda – näed mänge läbi, ei ole nupp, ei võta mängudest osa. Tegeled töö tegemisega.

            Vaimne relv, millega tapetakse inimese töökeha ehk suletakse omadus on jeesuse oda. Jeesuse oda alati ohverdab ja tapab inimese. See vereliinide relv antakse vahel mõne inimese kätte. Odaots tapab teisiku, teisel pool on mullike, kuhu vangistatakse inimese hing – tapab ja tõmbab enda mõju alla.

            Jeesuse odadel on erinevate astmete ja tasemetega vormeleid. Igal korralikult ühiskondlikul naisel (alfanaisel) on pihukirves – odaots ilma varreta, millega tapetakse meestel, lastel jne looduslikke osi. See väljendub initsiatiivi ja loovuse mahategemise tungina stiilis "see on jama, see ei kõlba kusagile". Kui naine tapab, siis ta ise ei saa mitte midagi. Süsteem imeb elumahlad ära. Alfanaine on lihtsalt tööriista pikendus. Mehest saab joodik, kui tema omadus on ära pussitatud, aga uut omadust ta asemele ehitada ei oska. See on lahendamatu probleem.

            Jeesuse odal on ainult tapmise pool. Ka paganluses on oma versioon jeesuse odast – kõik tapjad tuleb maha tappa. Malenuppudel võetakse pea maha ja imetakse tühjaks. Pea lüüakse maha punase leegitseva plasmoosist oda otsaga, teises otsas on must kuul, mis pannakse südame peale ja imetakse elumahlad välja.


            Looduse järgi peaks jeesuse oda asemel olema poolussau (sünni-surma vektor) – ühel pool on sirp ning teisel pool on energiakera. Selle haruharva esineva alfa-beeta tasandi inimeste käsutuses oleva energeetilise elemendi füüsiline jäljendus on valitsuskepp. Sirbiga lõigatakse teisik visioonmaailmast lahti ehk tapetakse töökeha. Teise poolega aga antakse energia, mis loob inimesele uue töökeha. Valitsussau on mõeldud inimeste muutmiseks: ühest visioonmaailmast teise tõstmine annab inimesele uue elumõtestatuse. Surm on lihtne, sünd ja kasvamine uues maailmas on aga raske. Kui parasiitsüsteemis on ainult tapmise pool, siis looduse järgi käivad elu ja surm käsikäes. Valitsussau on mõeldud reguleerimaks inimeste tegevust – kui kõik tegeleksid samas valdkonnas, läheks ühistegevus omadega kraavi.

Elumõtestatuse tapmise relvad - jeesuse odad ja superbeebi