Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia


Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

14.10.15 ja 21.10.15 raadiosaadete kokkuvõte

KommenteeriRassilised erinevused – välja nihutamispunktid

Neegrineedus – miks valge naine paaritub neegriga?

Mis liigutab inimeste mõtteid? - arvamuse kujundaja habekrakk

sisemaailmata inimene on zombiviirusesse nakatunud tarbija


Kokkuvõtte koostaja: Hella

Rassilised erinevused – väljanihutamispunktid määravad taseme


Erinevatest rassidest inimesed ei erine üksteisest füüsiliselt. Vaid nahavärv on tunnusmärk erinevustest. Erinevate rasside inimesed on väljaliselt erinevad. Kui õpetada, saavad kõik inimesed asja selgeks, aga üks avastab ja areneb, teine mitte. Seega erinevus ei seisne mitte tarbivas, vaid loovas pooles.


Rasside erinevused on inimkirjutaja erinevad etapid. See peegeldub erinevate inimliikide võimekuses ennast kontrollida ja luua väljalisi mõjusid. Kirjutaja on alateadlik mõtlemise (intelligentsi) puudujääke kompenseeriv mehhanism. Vastavalt välja nihutamispunktidele on praegu olemas 3 inimkirjutajat:

*mõistuse ehk tahte baasiline mustanahaliste kirjutaja. Must neeldub. Neeger on inimese esimene etapp – vundament. Neeger (ka aborigeen) ei suuda ennast ise sisemiselt ümber struktureerida. Neegri erinevus loomast tuleneb võimest mõista ja tunnetada välja ning maagia olemasolu. Väljaliselt on neeger nagu potitaim. Ta pole enam juurtega maa küljes kinni ning väline jõud saab liigutada teda ühest kohast teise.

*vaimu ehk tunde baasiline värviliste kirjutaja. Järgmine värviliste etapp näeb mõjusid – kus, mis, kes mõjutas. Igal värviliste alamliigil on üks tugev aspekt, mis peaks olema valgete rassil komplektina olemas. Väljaliselt on värviline nagu tigu, kes saab küll roomata ühest kohast teise, kuid ei tee seda kunagi omaalgatuslikult. Ainult käsk või signaal liigutab teda.

*hinge ehk intelligentsi baasiline valgete kirjutaja. Valge sisaldab kõiki värve. Valge inimene  saab enda välja struktureerimisega ise hakkama ning suudab neutraliseerida väliseid mõjusid. Valgel inimesel küll puudub teadlikkus, kuid ta õpib teadvustama välja elemente (areneb väljaline intelligents).Väljaliselt liigub valge inimene siis, kui ise tahab.

*neljas kirjutaja etapp on teadlik teiste väljade mõjutamine. Ainult valgest saab tekkida nõidrahvas. Füüsiliselt tasandil pole veel nõia tunnusmärki.  


Neegrineedus – miks valge naine paaritub neegriga?

Valge inimene on parasiitsüsteemi jaoks liiga loov ja uuenduslik. Vaja on valge inimene orjastada, et ta ei mõtleks ning täidaks käsku. Seetõttu on uue maailmakorra ehitajad mördikad lõhkunud (peliitide ehk korraolendite käsul) valge kirjutaja ära. Nad on tapnud valge inimese. Üks lõik valgest kirjutajast on asendatud neegrite kirjutajaga.


Kui on vaja kirjet, kuidas hakkama saada, siis pöördume kirjutaja poole. Valgel inimesel on aga selle kirjutaja lõiguga, mis on asendatud neegri kirjutajaga raske ühendust saada. Seetõttu võetakse ühendust selle kirjutaja alamaga, et saada seda infot kätte. Kui valge naine heidab ühte neegriga, siis saab ta läbi selle neegri seda asendatud lõiku kirjutajast.


Puuduvaks kirjutaja lõiguks on hall intelligents – alammaailmade ehitamine. Ühiskonna alammaailmad on firmad. Kõik firmad on tehtud neegrikirjutaja pealt. Firmades valitseb neegrikultuur – toodetakse massiliselt, kulutatakse arutult ressursse, kaasinimestesse suhtutakse nagu loomadesse – need on ressurss, mida tuleb tarbida. Nii nagu neeger on väljaliselt nagu potitaim, nii ka firmad ei määra midagi. Firmasid tõstetakse ühest kohast teise, puudub omaalgatus, oma tahe ja tehakse, mida parasiitsüsteem käsib. 


Naine tunneb tõmmet neegri poole, kui tahab ühiskonnas edu teiste arvelt – firmat, kus teised töötavad ja ise elad hästi. Neegriga paaritudes saab naine hetkelise ühiskonna soosingu, kuid areng seiskub. Ta on sisemiselt tühi ehk sisemaailmata zombi, kes ainult tarbib. Looduses ei paaritu erinevad liigid – see on otsene vastuhakk looduse ja jumala (kirjutaja) tahtele.


Auk valges kirjutajas võib põhjustada ahelreaktsioonina terve kirjutaja hävimise. Kui pole valget kirjutajat, siis meie eksistens hävib. Kui neegrid hakkavad maailma valitsema, siis jõuame me tagasi metsa -  kütime ja lällame. Tarbimisega rikutakse loodus ja kõik surevad. Lähevad ka teised rassid.


Mis liigutab inimeste mõtteid? - arvamuse kujundaja habekrakk

Krakk on 8ndast mõõtmest (vt baassüsteemid) alla tulev jõu ilming ehk väga kõrge olendi kiir või hingeosa. Inimene krakki ei mõista. Krakid on inimeste kantseldamiseks. Kui inimene on hakanud arenema, siis käivitatakse välja struktuur – inimmõistes võib nimetada krakke ka loodusjõududeks.

Paraku on krakid aga parasiitsüsteemi kasutuses. Orjastatud krakke käivitavad peliidid ja koogolid ühisloominguna, et parasiteerida loodust. Loodus ehk tõeline jumal on pika protsessi vältel kinni püütud, vangis ja tema osasid kasutatakse.


Parasiitsüsteem ei saa hävitada arenevat inimest. Aga millegipärast, kui inimene hakkab arenema ning temas tekib initsiatiiv või algatus, siis tõmmatakse tuli ja vesi peale ning hävitatakse. Peliidid ja koogolid kasutavad orjaststud krakke inimeste vastu, kes arenevad.


Krakineeduse saab inimene, kel on oma arenguruum. Naise mull ja mehe visioonmaailm võimaldavad keskkonda, kuhu saab tekkida krakk. Krakiga allutatakse inimene parasiitsüsteemi tahtele. See krakk reguleerib arenguruumi õiges suunas liikuma.


Krakke  on erinevaid tüüpe. Habekrakid tegelevad arvamuse kujundamise ning ergastamisega. Inimene ise ei mõtle ega uuri, kes tema mõtteid liigutab – mõte tuleb ise pähe.  Krakid määravad, milliseid argumente me võtame arvesse ja milliseid mitte. Nt kui kraki järgi on neeger valge inimesega võrdne, siis võetakse arvesse ainult see argument, mis tõestab neegri ja valge ühesugusust. Või nt katoliiklaste preestrid vägistavad noori poisse, aga sellest ei tehta välja. Üks Habekrakk on üks idiootlik arusaam – nt üks krakk on see, et paganad on vastik sekt. Süsteem paneb oma arvamuse krakina paika. Sa võid öelda, mida tahes, aga kui krakk saadab signaali, siis ei võta inimesed vastupidist tõestavaid fakte arvesse. Kui inimene saab aru, mis on kraki arvamus, siis süsteemi jõud tuleb läbi tema ja ta saab arvamusliidriks. Nt loeb ainult nende arvamus, kes arvavad, et neegreid tuleb armastada. Teiste arvamus kustutatakse ära. Ilma krakkideta puudub süsteemil jõuhoob, et inimeste arvamust kujundada.