Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

  

04.11.15 ja 11.11.15 raadiosaadete kokkuvõte


Kommenteeri


Teemaks:

Rassilised erinevused 2 - parandatud 25.11.15 raadiosaate põhjal!!!

Maailmade ehitamisest

Valge maailm – Kes olen? Mida teen?

Nõidinimene õpib valitsema jõudu, mis tuleb läbi tema


Joonised: Hella


Kokkuvõtte koostaja: Hella

Rassilised erinevused 2

Areng looma ja päris inimeseks saamise vahel jaguneb nelja (alajaotustega) baasetappi, mida nimetatakse rassideks. Energiavoog inimesest loomani liigub suunal: nõid, valge, värviline, must. Kui üks etapp ära võtta, siis voog katkeb. Alamliigid aga ei tohiks omavahel paarituda. Kõrgem mees võib panna madalamat rassi eesmärgiga, et anda tunnetust naisele kõrgemast aspektist. Suhet luua ei tohi. Valge naine ei seksi värvilise ega neegriga. On vaba valik, aga see on arengu blokkimine.


Loom suudab liikuda, kuna temasse on pandud intelligents ja tänu juhtimisele saab ta liikuda ühest ruumipunktist teise – on vaba. Väljast ei tea loom midagi ja seetõttu ei saa ta ka muutuda. Samuti ei saa loom oma välja lõhkuda ega maha müüa. Inimene peab aga õppima teadvustama välja elemente.


Elementaal arendab välja teisikuid, taim algeharusid, loom hingeosasid ning inimene arenguplatoodel olevaid kristallstruktuure ehk välja elemente. Iga arenguplatoo on mingi reaalsus, kus on teatud kogus hingeosasid.

 

1. Loomale paneb loodus hingeosa programmina sisse. Loom tegeleb hingeosade arendamisega. Kui kõik hingeosad on välja arendatud, siis on õigus kehastuda inimesena.  Laias laastus peab inimese sees pooltuhat hingeosa. Inimese esimese etapis mustanahalisena sündides hakkab inimene läbi õppimise oma hingeosi teadvustama. See ongi looma ja inimese vahe. Inimesel peaks olema kõigi loomade oskused sees olemas ja ta peaks õppima neid teadlikult kasutama. Kuna arengus on defektid, siis tegelikult see nii ei ole. Neegri ülesanne on parandada oma hingedefekte ehk lõpetada oma loomalikkus. Alles, kui kõik on täidetud, on algel õigus sündida värviliste rassi. Reaalselt on aga asjad väga sassis - valgete hulka saanud keha sellised alged, kes valge inimese nimetust ei vääri. Ja kuna neegrid on valge tasemele tõstetud, siis arengu seisukohast on nad (ka aborigeenid) läbikukkunud projekt.

Esimene etapp on nagu laps -  peab täitma käsku, temas pole kohuse ega vastutustunnet. Ta tarbib. Neegrikultuur on tarbimiskultuur. Must areneb läbi kogemise.

2. Rassilt värvilised arenevad läbi tunnetamise. Nad peavad oma hingeosad klassifitseerima ja looma struktuurid ehk sõrestiku. Tekib vundament, sest vastasel juhul oleks hingeosad segamini nagu kaootiline pudru. Hingeosadest tekivad erinevate kujudega ruumilised kuubikud.. Struktuurist peab tegema kujundi, siis tekib teisik. Nt kui õppida mees- ja naisaspekte kõiki mõistma ja tegema struktuuri, tekib teisik, millega saab luua sekti, perekonda jne. Tekib kristall.


3. Rassilt valged peavad looma kristallstruktuuridele tahud ehk teadvuse laanid, kust tuua sisse sisse infot ehk teadvustada/valgustuda.  Läbi teadvustamise saab valge inimene enda kätte looduse ressursi - toiteallika. Valge inimene õpib tunnetama seda jõudu, mis tuleb läbi tema - seda haldama, taltsutama, käsitlema, kasutama. Kui midagi ei mõista, siis tekib kaos ja probleemid. Nõnda areneb nõidinimene läbi probleemide lahendamise. Ta õpib nägema, et muutes ennast muutub ka maailm. Nt emotsioonid on jõud, mida tuleb õppida ohjama ja valitsema. Kui nt kasiino tekitab jõu, et too oma raha siia, siis valge inimene peab oma jõudu ohjama, mitte viima raha kasiinosse.
4. Nõid muudab välismaailma läbi teadliku väljajuhtimise. Kristalli kõik tahud on täitunud ehk teadvustatud.  Kui nõid on jõudu tunnetanud, oskab seda reguleerida ning ise struktuuri luua. Kogu maailma looming on loodud tegelikult 4astme olendite ehk nõidade poolt. Vaid valgest inimesest võib saada nõid. Kuna nõiad on välja suretatud, siis enam uusi kultuure ei loodagi. Ainult nõid suudab ennast luua, teisi kujundab ühiskond. Usu ja maagia vahe: usklik räägib, et jõud juhib meid ja me peame sellele alluma. Maag aga on see, kes kasutab jõudu, et muuta maailma. 

Neljas etapp hakkab meist tegema pärisinimest. Olendit, kes ei toitu välisest, vaid genereerib ürgliptist algenergiat. Selliseid olendeid on mõned üksikud. Seega pärisinimest ei teki niipea.

Mitte ükski loom pole siin planeedil arenenud valgeks inimeseks. Valged on varem teistes eksistentsides kehastunud. Neegrid on aga äsja loomast inimeseks kehastunud, neil puudub minevik. Kuna neegrid on juutide juhtimisel kolmandasse astmesse lükarud ning valged nende asemele orjadeks pandud, siis on neegrid arengu seisukohast läbikukkunud projekt, mida loodus parandama ei hakka.


Põhjus, miks valge naine tahab tsurkat ja neegrit peitub selles, et aste allapoole minnes tundub, et probleemid kaovad. Samas jääb ta aga ilma oma jõuallikast.Maailmade ehitamisest

            Inimesed peaksid olema jumalikud olendid. Me ei ole orjaks sündinud. Meil on omadus luua maailm ehk tekitada ruumiline eksistents. Maailm on ühiskonna osa, väljaline moodustis, kus inimesed küll tegutsevad, aga mida otseselt näha ega katsuda ei saa. Nt perekond, riik, sekt jne. Maailmade tüübid on erinevad eksistentsvormelid (igale intelligentsile toetub 2 paarismaailma – staatiline (iseendale sissepoole) ja dünaamiline (teistele väljapoole), kokku 24 arenguruumi – vt baassüsteemid)

            Iga maailma on keegi loonud. Igal maailmal on toide. Kui teed alammaailma – siis teed välise toite pealt. Oma maailm on sisemise toite pealt. Enamasti loovad inimesed nelja tüüpi staatilist maailma – lilla (vajaduste rahuldamine), pruun (inimeste kooslus, ühistegevus, võim), hall (alammaailmad ehk firmad) ja oranž (avaldumine, mood). Need on 4 asja, mida naised tahavad.

            Maailma ei looda poisikesena. Kuni 20nda eluaastani mees kohaneb siinse keskkonnaga. 20-30 saab kogemusi. 30-40 ehitab sisemaailma. Peale 40dat toob mees oma sisemaailma välja. Tekib arenguplaoo. Kui naine tuleb sellele platoole, siis teeb ta mehe sisemaailma teistele nähtavaks ja kehtivaks. Mees saab avalduda. Ühte maailma ehitatakse ühe naisega ja pole oluline, mis suhtevormi pealt. (Loe ka mõistet "arenguruum" ja teksti "suhted")

            Esmalt on see maailm tühi, vaja on inimesi – meeskonda. Et maailm edasi areneks, peavad naine ja mees tegema koostööd, et käivitada loodusjõud ehk krakk. Tavaliselt aga mees ei teadvusta, et naine on tulnud platoole ning koos on jõutud ühismaailma. Naine aga hülgab mehe ja võtab sisse kraki, mis on käivitatud koogolite ja peliitide poolt. Nõnda hakkab parasiitsüsteem seda maailma juhtima.


Valge maailm - kes olen? mida teen?

            Siin planeedil pole loodud ühtki valget maailma. Valge maailm on eneseabi maailm, kus tegeletakse enese valitsemisega. Valge maailm annab määratluse selle kohta, kes on inimesed. Kõik senised valged maailmad on olnud ususüsteemid. Need on loodud eelmises eksistentssageduses kuldvereliste planeedil, mida juhtis Superseen. Seeneniidistikus on definitsioon – inimene on ori.

            Usk on enesevalitsus - see, kuidas näed, tegutsed ja energiat läbi lased. Usk peaks olema kooskõlas ajastuga. Inimesed muutuvad, usundid peaks kah muutuma. Usundite struktuur tervikuna aga ei muutu. Ei teki midagi originaalset ja vanal asjal vahetatakse lihtsalt aegajalt pakendit. Kui süsteem ei arene ja oled selle omandanud, siis tekib tühjusetunne, kuhu edasi. Maailmal ei ole enam midagi pakkuda.

            Staatilise valge maailma loomiseks peab mees ennast määratlema, kes ta on – nt nõid. Ta peab teadma, mis on puhas tema oma mina, mis ei allu kellelegi ega olene kontekstist ning tegevustest ja kehtib alati. Dünaamilise valge maailma loomiseks peab mees samamoodi teadma, mida ta teeb. Et teised inimesed seda määratlust aktsepteeriksid on vaja naist, kes seda tahab, näeb ja usub. See tekitab jõuvälja, mida teised enam eirata ei saa. Koostööd tehes tuleb maailma krakk, keda saab häälestada inimesi määratlema. Nii hakkab see maailm inimesi ja nende isiksust muutma. Parasiiti aga enesevalitsusse kaasata ei tohi.


            Valge kultuurruumi esindajateks on olnud staatilise poole pealt araablased (allah määrab, kes me oleme) ning dünaamilise poole pealt juudid (juudid määravad, mida me teeme). Kui valge inimene peaks jagama kõiki 12 kultuurruumi sektorit, siis nemad teadvustavad seda valget osa  - enesevalitsemist.

            Juut kuulub värviliste rassi alla, kuid on suutnud oma naha valgeks teha. Seda kunagi ammustel aegadel tumesinise kultuurruumi rahvast parasiteerides. See rahvas oli kooskõlas loodusega. Alla neelatud tumesinine kultuurruum ongi juudi rahva tugevuseks. Juudid on parasiitsüsteemi poolt väljavalitud seenerahvas, kelle eesmärk on saada kätte ja ohverdada parasiitsüsteemile viimane – punane intelligents. Need juudid, kelle nimele teadusmaailma avastusi kirjutatakse, on seda juba osaliselt saavutanud.


Valge kultuurruumi aluspostulaadid olid:

*hinna määrab kokkulepe. Nt asi võib maksta vähem, kui tema tootmiseks energiat on kulutatud.

*Päeval valisevad jumalad (peliidid), öösel aga surnud (koogolid).

*Saagu teid palju. Üks parameeter peab levima. Kogu ususüsteem vormib ühesuguseid kloone.