Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia


Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

18.11.15 ja 25.11.15 raadiosaadete kokkuvõte


Kommenteeri*Kuidas Loodus meis inimlikkust välja arendab? – looduse meeskonnad

*Jeesuse ja saatana traali-vaali tagamaad

*Pilguheit musta egregori

*Mis saab inimestest siis, kui parasiitsüsteem hävib?


Mõisted: liptortase, vabadusaste, valgustumine

Ürgruudu ehk olemuse lõhestamine


Joonise autor: Hella


Kokkuvõtte koostaja: Hella

Aegade jooksul on Loodus loonud mitmeid meeskondi, et anda inimestele tuge ja jõudu arenemiseks. Kunagi ammustel aegadel loodi esimene meeskond hingeosade väljaarendamiseks. Need olid olendid, kellel oli igal ühel oma oskus, mille ta tõi inimeste keskele sündinuna välja. Seda uuendust omaksvõttes tekkis areng.


Meie aga räägime teisikute ja algeharude meeskondadest.

Koogolid on looduse meeskond: abimehed, kes on inimkonda arendanud (kehastunud on 28 neljakümnest). Koogolite ülesanne on võtta komplekt oskustest ja hingeosadest ning luua inimlikkuse teisik. Ilma teisikuteta inimene on biorobot (vt mõistet mitmedimensionaalne olend). Koogolid on eelmistes eksistentsides loodud. Iga kehastunud koogol on loonud ühe värviliste rassi kultuurruumi.


Algeharude (toide) meeskonnaks on aga valge rassi jumalad ehk valgusjumalad. Tänase seisuga on loodud inimkonnale kokku 7 erineva valge rassi jumalat (18nest). Nende loomist alustati Egiptuse ajal, kuna Loodus tahtis hakata inimkonda paremaks tegema. Esimene valge rassi jumal tapeti aga juba beebina rituaaliga – kõht lõigati lahti, tõmmati soolikad välja põletati need ära.


Kõigel on nii ainelised kui ka väljalised omadused. Inimesed mõtlevad ainult kehaliselt. Tegelikult tuleks asju analüüsida ka välja seisukohast. Esimene Egiptuse ajal loodud valgusjumal pidi looma esimese rassi, kes suudab mõelda vaimselt ehk kellel on olemas ka väljaline intelligents. Inimeste teadlikkus pidi tõusma.


Igale valge rassi jumalale allub kaks värviliste rasside jumalat ehk koogolit. Juudid ja araablased (17/33 – valge sektor) olidki tol ajal need, kellele pidi tekkima üks valge rass, kes neid toidaks. See toide kisti aga ribadeks ning jõud viidi Ainujumala väljavalitud rahva – juutide egregori ehitamiseks. Nõnda läks peaaegu kogu teadlikkus juutide kätte. Vaid üks osa teadlikkusest jäi kätte saamata ja selle kandjaks on siia pidevalt kehastuv valge inimese jumal ehk valgusjumala kehastus, keda kristlik maailm tunneb Jeesusena (isa – valguskeha, poeg – füüsiline keha, püha vaim – pasmooskeha). Sellest on sündinud ka kogu see Jeesuse traali-vaali.

Jeesus sümboliseerib inimest, kes toob siia midagi uut – ta pidi arendama meid isiksuseks ja õpetama kasutama oma välja. Ta pidi ehitama valge teisiku: enesevalitsus, suhtlus sisemaailmaga, sisemine dialoog. See teisik magab inimestes, kuna toide puudub. On vaid üks tahk, kuidas inimesed seda teisikut kasutavad – ei viitsi ise midagi teha ja siis viskavad õhku taotluse - nt saan rikkaks, saan mehe jne. See toimib, aga nii kaotatakse meeletult jõudu.


Inimeste sisse on ehitatud programm: otsige üles Jeesus ja hävitage ta ehk võtke temalt see viimane teadlikkuse osa (valguse laan). Kui Jeesust maha ei lööda, siis võib hävida must juutide egregor. Jeesuse kinnisideeks hävitada juutide egregor, et temalt varastatud jupid tagasi tõmmata. Seega ei leia me Jeesust kunagi kirikust.

Kohtudes Jeesusega löövad inimesed ta maha ilma, et nad aru saaks, et ta on Jeesus. Jeesus teab ise, et ta on Jeesus. Ta on väärisiksuse vaba. Kes ise on väärisiksust täis, ei tunne Jeesust ära. Veel on Jeesuse sees spetsiifilise kujuga kristall, mis särab ja kiirgab. Inimesed, kellel vastav teisik puudub, ei saa teda näha.


Loodus on loonud valgusjumalaid veel kuuel korral. Kuna Ainujumal elab juutide egregoris ja juudid on ainsad, kellel on väljaline teadlikkus, siis on nad ka kuuel korral saavutanud järgneva sündmuste ahela: valgusjumal asub oma kohale, sünnib uus egregor, siis võetakse ta rahva tahtel kohalt maha ning pannakse juut asemele. Ennast maha müünud ja juutide vasallrahvaks on muutunud 6 valget rassi ja sellest on sündinud 6 kolli (järjekorda ei tea):

Enesehävituskoll (sõjard) – slaavi rahvad; Hea inimese koll (karvik) – germaanid;

Eneseõigustuskoll (bitch) – viikingid, skandinaavlased; Võimu koll (ibraud) – britid, keldid; Omandi koll (ohh) – latiinod; Tähelepanu koll (tok)– frangid.

Ilma jumalata on valgetest veel soome-ugri ja romaani rahvad. Meie, arengumaagid oleme Looduse valgusjumala seitsmes meeskond, aga seekord lähevad asjad teisiti, kuna egregori ei ole tekkinud, aga tappa saab vaid analoogiga. Juudid ei tea, keda lüüa.


Selle mõistmiseks on vaja tada, mis on:

Liptor - see, mis loob energiat. See on osa inimese kuuest minast, mis võtab hüperruumidest algenergiat ja loob. Loodus oma liptoriga on loonud selle maailma ja meid toidab oma liptoriga, et saaksime kehastuda. Liptortase – tehtud töö, arengutase. Kui võtta inimeselt kõik looduse poolt antud tugi ja jõud ära, siis see tase, mis temast alles jääb, ongi tema liptortase. Peegeldab seda, kui palju on alge suutnud endaga sisemiselt tööd tehes loodusenergiat läbi töödelda ja areneda. Liptortaseme järgi on inimesed tegelikult elementaalid ja taimed ning mõned üksikud on vaid looma tasemega. Liptortase näitab kõikide elude tööd kokku. (Pikem tekst inimese 6st minast tulekul)


Jumalad, keda inimesed näevad, ongi orjastatud koogolid – siit ka põhjus, miks jumalal on mitu nägu. Looduse meeskonnad on selleks, et kui inimene enda liptortase ei võimalda veel toota teatud energiat, siis saab ta võtta seda väljast poolt. Loodus annab energiat, et inimene saaks ennast parandada. Kuna aga Looduse meeskond on suures hulgas tänase päeva seisuga orjastatud, saab inimene läbi parasiitsüsteemi seda energiat koos parasiitlike kirjetega.

Nt kui inimene tunneb ennast kaitsetuna, siis tõmbab ta süsteemilt jõudu ja käivitub enesehävituskoll. Loodus ei anna (läbi koogolite) energiat mitte "jumala kaitse" saavutamiseks, vaid selleks, et see inimene parandaks enda immuunsüsteemi. Ka nt, kui inimesel puudub ise õppimise võime (info seedimine, töötlemine), siis hea inimese koll kasutab saadud energiat laienemiseks, mitte õppimiseks ja omandamiseks. Pugejad reaalselt ei õpi.


Juutide (mustas) egregoris elab tegelane, kes on must sarvedega ja mölakas (hüüame mustsarveks). Temale alluvad pisikesed sarnased olendid. See on Ainujumala tahte avaldus ehk saatan. Täpsemalt Ainujumala väike mina, kes on füüsilise inimesena kehastumata. (Ainujumala suur mina on lõhestatud neljaks, millest tekkisid 4 emapeliiti. Ainujumala kõrgem mina on kõhestatud 12, mille abil orjastati koogolid.)  Parasiitsüsteem on jumalad orjastanud. Jumalad on pandud inimestele tasuta energiat andma. Inimesed ei taha uut korda, kuna siis ei saa enam tasuta energiat. Inimesed võitlevad Looduse vastu tasuta asjade nimel. Saatan on see, kes keerab kraani lahti ja kinni. Kui inimesed on koogolitelt saadud energia läbi töödelnud, õgib saatan selle ära. Seda inimesed üldjuhul ei näe.


Must egregor

Inimene tunnetab ja tegutseb 8 mõõtmelises maailmas, pluss füüsiline keha, mis on kontrollmehhanismina üheksas mõõde. Inimese vabadusaste on 3 ja pool mõõdet. Parasiitegregoris asuva musta egregori inimeste (vastasmõju protsessides osalev töötlev ehk) eksistentsi pool on aga vaid 5 mõõdet. Need on inimesed, kel puuduvad teadlikkus, soojus ning areng. Nad on kaotanud kontakti loodusega, oma inimliku poole. Ilma ühiskonna toeta sureksid nad kohe – enesetapp, hulluksminek vms.

Must parasiitegregor on kokku kleepunud meie inimühiskonnaga ja sealt voolab parasiitegregori eksistentsenergiat ehk toitu. Kogu ressurss, mis energiaringlusena ülevalt universumist tuleb, imetakse parasiitmaailma.


Ühiskondliku musta egregori inimeste toitmine käib läbi lõhestunud inimeste, kellest mingi osa elab parasiitmaailmas ja mingi osa elab looduslikus inimühiskonnas. Nendeks kantimismehhanismideks nimetame superväärakaid: koerakoonlased, psühhopaadid, libahundid ja superbeebid.

Nt superbeebi on parasiit, kes tekitab hoolitsusinstinkti ja kaastunnet ning imeb nõnda enda läheduses olevad inimesed elumahladest tühjaks. Nad on energeetiliselt väikese beebina tajutavad inimesed, kelle eest järsku hoolitsetakse, tuuakse vara, tundtakse muret, vaadatakse, et ta elaks hästi. Superbeebid konverdivad eluenergia (tajume optimismi, rõõmsameelsuse, teotahtelisuse, toimekusena) raha energiaks. Raha jätab superbeebi loomulikult endale. 


Musta egregori plaan on hävitada valge mees. Loodus tegeleb aga parasiitluse maharaputamisega. Juutide ja araablastega seotud valge intelligentsi sektor on hakanud lahti kärisema ja parasiitsüsteem ei suuda neid enam hästi kontrollida.
Väike lisa Hellalt:

4 supervääraka ürgruudu lõhestatuse ja parasiitlike käivitusjõudude peale (muudetud). Ülemisel real näeme superväärakate ürgruute musta egregori vaatenurgast - võimendatud mõjuvõim inimeste üle. Alumisel real näeme seda Looduse vaatenurgast ehk ürgruudu puudujääki.

Nad on järjestuses (vt ülemist rida paremalt vasakule liikudes):
Beebi paneb libahundi ürgruudu vaimu nurka oma fantaasiamaailma, libahunt paneb psühhopaadi ürgruudu hinge nurka oma tundemaailma, psühhopaat paneb koerakoonlase ürgruudu mõistuse nurka oma mõttemaailma, koerakoonlane paneb beebi ürgruudu teadvuse nurka oma tahtemaailma.

Ja vastupidi (vt alumist rida vasakult paremale liikudes):
Kui superbeebil puudub tahe, siis koerakoonlasel on topelttahe, aga puudub mõtlemine. Koerakoonlase mõtlemine läheb siis arvatavasti psühhopaadile (vaimu nurka) ja psühhopaadi tunnetus sealt edasi libahundile (teadvuse nurka) ja libahundi fantaasiamaailm ehk ruumi muundamise võime läheb edasi superbeebile (tahte nurka).

Vaadates sama asja paremalt vasakule, siis nt koerakoonlasest sõltuv isik peab kompenseerima koerakoonlase puudujääke topeltvaimsusega ehk hakkama superbeebiks. Superbeebist sõltuv isik peab kompenseerima superbeebi väärakust topeltemotsionaalsusega ja temast saab libahunt. Libahundist sõltuv isik peab kompenseerima libahundi väärakust topeltmõtlemisega ja temast saab psühhopaat. Psühhopaadist sõltuv isik peab kompenseerima psühhopaadi väärakust topelt tahtega ja temast saab koerakoonlane. Koerakoonlasest sõltuv isik peab kompenseerima koerakoonlase väärakust topeltvaimsusega ja temast saab superbeebi.


Kui parasiitsüsteem hävineb, siis jääb kogu inimmassist vaid 5-10% järele:

1)Kes pole sisemiselt tööd teinud ning arenenud ja suudaks ilma looduse toeta oma jõu pealt isegi elementaali tasemega olla, need lendavad eksistentsist välja. Nad kõrvaldatakse taaskehastustsüklist, saadetakse ürgsuppi tagasi. Nad ei saa enam võimalust, kuna on kasutud, mõttetud alged, kellega pole midagi teha.

2)Kes on ennast lõhestanud, need saadetakse olemusvanglasse, kus nad peavad enda loomingut hävitama hakkama. Igaüks meist on alguse saanud ühest ruudust ürgsuppi langenud võrgus. Seal asub meie ürgparameeter. Ürgsupi ruut on meie olemuse kodu, kus asub meie kõrgem mina. Oma ruudu pealt teise alge ruudu peale minekut nimetataksegi eneselõhestamiseks.

3)Kes pole tahtnud oma veapunkte parandada, lähevad loomadeks tagasi. Siin elus peegeldub see tihti suure loomaarmastusena: inimene peab kodulooma ega suuda ilma temata elada. Põhjuseks on, et see loom kompenseerib tema enda sisemist tühikut.