Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia

Arengumaagia


Arengumaagia

6 MINA

Kommenteeri

02.12.15 ja 09.12.15 raadiosaadete kokkuvõte
Teemaks:

Pilguheit musta egregori 2
Keha - olemuse tähelepanupunkt

Inimese 6 mina


Kokkuvõtte koostaja: Hella

Šamanistlik rännak musta egregori (koos seletustega)
Vaja oli saada kätte 2 draakoni muna.
Draakoni munad on algteadmised (võttev ja andev pool) - teadvus, uus teadlikkus, kuidas asi toimib. Eesmärgiks on luua 8ndat valge inimese rassi ehk punane intelligentsi algeharu. Draakoni munast koorub draakon, kui viia algteadmine inimestele arusaadavasse keelde.
Need asusid mustas egregoris.
Kõike ei saa otse looduselt. Must egregor on ühiskond, mida valitseb must olend sarvede ja sabaga – kutsume saatanaks. Väljavalitute positsioonil on seal juudid.
Väravast sissesaamiseks ja valgust andvaks laternaks oli kaasas püramiid, mille sees oli ühe kaasvõitleja hingege ehk teisik.
Musta egregori ei saa sisse, kui ei ole toonud ohvriks kellegi hinge. Seetõttu pidi jätma mulje nagu oleks kavatsus see hing ohverdada. Füüsilist ohverdust pole vaja, piisab vaimsest kirstu löömisest. Maha tuleb müüa kas iseennast või keegi teine. Enamus inimesi ohverdavad ennast ise. Tänapäeval pole enam eriti järgi inimesi, keda ohverdada saaks, kuid vahel ikka leidub.
Kõik vastutulijad (ka valvurid) tuli tappa.
Ohverdatava hingekese oleks pidanud viima katlasse. Et aga saatan tegelikku tegevust ei näeks, ei tohtinud endast jälgi maha jätta. Kuna korda polnud rikkunud, oli võimalik ka korravalvurid maha lüüa.
Jõudis ruumi, kus oli suur pea. Kiskus peast ühe hamba välja, pistis tasku.
Kaasa võetud hammas oli baasteadmine, mida ühiskond inimeste eest varjas: Mis on keha? (loe alt)
Jõudis kohta, kus on draakonimunad. Sai 2 kätte. Hakkas tagasi tulema. Vastu tuli mingi rõve mutt – vanamuti ja padakonna ristsugutis. Pani sirbi muti kõrile: "Anna siia, muidu tapan ära!" Mutike suust andis välja mingi muna, mille pistis tasku. Tõmbas kõri ikkagi läbi.
Tahtis välja. Pääs oli kinni. Polnud võtit. Nägi šampiljoni kujulist seent, mille ümber oli käevõru. Seent katki ei löönud. Võttis hellalt käevõru enda kätte. Värav avanes ja sai välja.

Musta egregori maailmas peab olema 0 saamahimu. Süsteem ei ole loll – kui inimene juba selles maailmas on ja ohverdab, siis lastakse ta välja ainult orjaahelates. Alati, kui inimene tahab saatana maailmast välja saada, on võti nähtavalt kohal koos ahvatlusega. Iga inimese jaoks on erinev ahvatlus, millele ei tohi järgi anda. Tokroda jaoks oli seene ehk vaenlase tapmine ahvatluseks. Aga ta suutis oma viha taltsutada. Seene tapmine oleks olnud orjaahelasse minek. Seene sees aga oli diil ehk saatana kiir, mis seent katki tehes oleks Tokrodasse sisenenud. Ta oleks läinud mustast egregorist välja nähtamatu ketiga taga ehk seestunult süsteemi orjana. Paljud tahavad ühiskonnast välja astuda. Neid lastakse vaid selleks, et nad läheks uut saaki tooma.


Mis on keha?
Keha on meie olemuse välja tähelepanupunkt, millega tunnetada ja mõjutada ümbrust.
Meie päris mina ei asu keha sees. Päris mina (kõrgem mina) asub ürgsuppi langenud võrgu ühes ruudus. Iga ruut selles võrgus (ürgparameeter) on ühe alge olemuse koduks. Olemuse ümber tekib väli (potensiaalne maailm). Olemusest tuleb välja kiir ehk tähelepanupunkt (süvenemine või keskendumine millelegi). See tähelepanupunkt ongi see, mis loob keha.

Selleks, et areneda, peame me oma tähelepanupunkti muutma. Kui meis puuduks muutuvus, siis puuduks meis jätkusuutlikkus - oleksime ebastabiilsed ja sureksime välja. Kuna inimesed on sisemiselt primitiivsed olendid, siis on nad võimelised vaid minakeskselt ehk esimeses kolmes hüperruumis intelligentsiga oma tähelepanupunkti muutma. Kõrgematel tasanditel vajavad nad tähelepanupunkti liigutamiseks Looduse jõudu. Surm pole muud kui tähelepanupunkti kokkutõmbumine/kaotamine ning sünd pole muud kui tähelepanupunkti nihutamine. Ainult taaskehastustsükkel annab elu. Teise tähelepanupunktiga näeme ja tajume me ümbrust teisiti.

Loodus annab meile füüsilise keha, mis on 9 mõõtmeline – koosneb universumi tähetolmust.   Füüsiline keha pole aga mitte ainult meie tähelepanupunkt. See on universumi poolt antud tähelepanupunkt. Keha koosneb meie olemuse kiirest (alt üles ehk kõrgem mina) ja universumi kiirest (ülevalt alla ehk liptormina). Universum annab tähelepanukoha kinnituse või mudeli, kuhu sisse läheb alge olemusest tulev kiir. Sinna vahele ei tohi lasta parasiiti (Ainujumalat) – ennast ei tohi sisemiselt lõhestada.

Maailm saab anda rolli ehk kehad. Iga keha on tegelikult diil - st iga keha on meile millekski antud. Igal diilil on tähelepanupunkt. Vastavalt kehale on meil erinev tähelepanupunkt. Me kõik sünnime mingi sünniparameetriga – see on anne ehk looduse poolt antud tugi. Andetuid inimesi pole olemas. Viga on selles, et inimesed ei taha elada oma parameetris ja siis on nad mõttetud olendid.

Et teha valiktut, on vaja maailma tunnetada. Tähelepanupunkt võimaldab näha ja tunnetada maailma teatud nurgast. Seetõttu on vaja teha meeskonnatööd – ühel on üks tähelepanupunkt, teisel teine ja nõnda on üheskoos tunnetusspekter laiem.

Antireaalsuse teisiku annab meile planeet (7.aste). Ühiskonnas olevat tähelepanupunkti nimetatakse rolliks ehk egregorkehaks (5.aste). Kui puudub keha, siis pole võimalik teistega kontakteeruda. Nt kui inimesel pole egregorkeha, siis on ta asotsiaalne.Inimese 6 erinevat mina/olekut:

(joonise koostaja: Hella)


2 sisemist mina – olemus ja liptormina:

Need 2 mina on privaatsed sisemised asjad, mida me ise saame näha, aga keegi teine neid näha ei tohi. Vastasel juhul oleks tegemist sisemise lõhestamisega. Kõrgem mina ja liptormina ongi algus ja lõpp, taevas ja maa.

Kõrgem mina ehk olemus (Sõjardi algeharu) on alge vundament. See on kodumina, mis asub ürgsupis. Kõrgem mina kontakteerub maailmaga läbi temast välja tulevate 3 mina (erandjuhtudel 4 mina). kõrgemast minast tuleneb inimese võimekus kehtestada eesmärgid, valikud, määratlused, elueesmärgid, sihid. Kui ei oska valida, puudub side oma kõrgema minaga.
Kõrgem mina avaldub läbi teiste minade isiksusena. Kuigi ühiskonnas ei väärtustata inimeste tõelist isiksust, on inimestel säilinud soov olla mina ise, püüdlus olla omanäoline. Ainujumal saab inimese olemusse minna vaid juhul, kui inimese enda olemus tahab olla parasiitlik ehk tahab minna üle teise alge kodusse. Nõnda tekib sisemine lõhestatus ehk väärisik(sus). Kui inimene laseb enda olemusse Ainujumala kiired sisse, muutub ta Ainujumala näoliseks kasutuks algeks, mis tulevikus taaskehastustsüklist välja visatakse.

Liptormina ehk sisemise jõu allikas (Karviku algeharu) asub piltlikult taevas. Liptormina on ressursi allikas, mis liigub mööda hüperruume ja töötleb läbi algenergiat. Ta toodab läbi sisemise töö teistele minadele ressurssi (toitu). See on meie töökus, loovus, jumalikkus.

2 kehastuvat mina – meel ja vägi:

Väike mina: füüsilise keha sees on meele kodu (Bitchi algeharu, seotud mõistuse nulliteisikuga)

Füüsiline keha ei ole meie osa. Selle sees elab üks mina meie kuuest minast – väike mina ehk meel. Umbes nagu teol on karp. Meel on tajud, tunnetus, intuitsioon. Meel on sisemine võrgustik, mis  transpordib infot, mõjusid ühest punktist teise – nagu seeneniidistik või ka nagu internet.  Meel on eksistentsi tajumiseks ja protsesside mõistmiseks.

Füüsiline keha on 9 mõõtmeline (vt baassüsteemid). Seega on meel väga mitmetahuline ja suure arengupotensiaaliga. Meie meel kehastub siia Looduse maailma sisse, et korjata kogemusi. Kuid areng ei sõltu ainult kogemuste korjamisest, vaid ka töötlusest. Kelle liptormina pole tööle läinud, selle meel töötab ainult välise jõuallika peal.

Inimesed kardavad surra, kuna siis tõmbub nende meel täpselt nii väikeseks, kui on liptormina ehk kui palju iseenda jõu pealt suudame kehasid luua. Reaalselt 1-2 mõõdet. Kes on juba 9mõõtmelises kehas elanud, see tahab seda jälle ja jälle kogeda.


Kellel on kõvasti arenenud meel, on väga tundlik. Meel liigub teiste kehade sees. Nõia taju pole muud kui meel, mis liigub erinevate teisikute, hingeosade, teadvuselaanide jm vahel. Mida paremini suudab meel kanda infot ühelt teisikult teisele, seda tugevam on inimese reaalsustaju. Iga kord, kui inimene eitab reaalsust, lõhub ta enda meelt. Illusioonid on meele sees olevad infovoogu moonutavaid filtrid – midagi lõikavad ära ja midagi näitavad.


Isiksus on see, kelle meel on tugevalt ühendatud füüsilise keha ja tema kõrgema mina vahel. Kui inimene on nagu selgrootu mollusk, siis on tal kehvasti arenenud meel – info ei liigu. Kui inimesel on väärisik(sus), siis ei ühenda meel inimese keha ja kõrgemat mina, vaid ühendab hoopis keha ja Ainujumala süsteemi.


Tujumuutus ehk meelemuutus tuleneb sellest, et kusagil tasandil on toimunud mõne teisikuga muutus ja see kandub läbi meele siia füüsilisele tasandile. Nt sai mõni teisik haiget ja inimene hakkab tundma ennast äkitselt emotsionaalselt halvasti. Kui kogu aeg on halb olla, siis on mõni teisik vangis ja teda piinatakse. Arstid pakuvad selle tunde vastu antidepressante ehk meeletapjaid. Meeleseisund muudab ka meie keha. Kui meelt tappa, hakkab keha lagunema.

Meeletu tähendab, et meel ei toimi. Meeletult armastaja näeb ainult enda vajadust ehk ta tarbib teist lõputult. Nn meelega armastamine tähendab teise tunnetamist, temaga arvestamist. Nt meeletu tarbimine tähendab, et meel ei taju ära, mida tarbid, mida vajad. Nt meeletult mõtlejad on zombid, programmide levitajad, kes ketravad ühte programmi.


Protsessimina/vektormina ehk vägi toimib ainult kahe punkti vahelise vastasmõju pealt. (Ibraudi algeharu, seotud vaimu nullteisikuga)

Ühte kehasse vägi tulla ei saa. Väe eelduseks on mitmikkeha (vt mõistet „mitmedimensionaalne olend“). Vägi on võime hallata mitut keha korraga. Vägi kehastub antireaalsuses. Seega oma väe leidmiseks tuleb luua kontakt oma antireaalsuse teisikutega.

Kui me sünnime, kehastub üks pool meist siia, teine pool antireaalsusesse. Enamusel inimestest antireaalsuse teisikud ei tööta. Antireaalsus jaguneb osadeks nii horisontaalselt kui ka kihiti vertikaalselt. Antireaalsuse kehad on välja tähelepanupunktid. Need on nagu protsessi vardad, mille vahel tekivad särinkaared. Vägi on nagu jõukaar või sild, mis kehastub nende kehade vahel.


Kehastuvad korraga nii meel kui vägi. Keha on meele ja väe vahelüli. Meel on sisemine liikumine, vägi on väline Protsessidega saab muuta meelt ja vastupidi. Nt meeleseisundit ehk suhtumist muutes muutuvad ka protsessid su ümber. Meel reageerib vaid muutustele ehk protsessidele. Ei reageeri staatilistele punktidele. St me tajume oma meelega maailma vaid läbi protsesside. See on võrreldav haisvasse ruumi minekuga. Alguses tunneme lõhna, kuid kauem viibides harjume ära.2 tööna väljenduvat mina – väli ja struktuur

Suur mina on väli, mis ehitab maailma, visiooni. (Ohhi algeharu, hinge nulliteisik)
Suurt mina ei saa vaadelda kui keha. Suurt mina võiks defineerida kui väli (asub astraalis). Kui inimese tase on kuni kolm astet, siis ta pole võimeline midagi looma. Tema suur mina ei avaldu. 

Kõik maailmad on paarismaailmad. Universum sai tekkida, kui on paarisuniversum (loe artiklit). Ka planeedil on 2 poolt. Planeet on Looduse suur mina ehk väli, mis loob maailma.
Maailmas tehtavad muudatused mõjutavad nii protsesse kui struktuuri (vt tahuka pilti üleval).

Põrgumina ehk puhastav pool. Ka struktuuride looja, korra mina. (Toki algeharu, teadvuse nulliteisik)

Põrgumina on korralekutsuv jõud, mis loob kaosest korra, rahu ja selguse. Põrgumina ei eksisteeri kunagi iseseisvalt. Põrguminal on võime meie sisse pugeda ja mõjutada.

Inimesed, kel on põrgumina, suudavad ennast muuta. Põrgumina ei saa tekkida, kui liptormina ei tööta.

Struktuur mõjutab nii meelt kui maailma (vt tahuka pilti üleval). Meel saab minna sellisesse kehasse, kus on sees juba struktuur. Kui struktuur muutub, muudavad inimesed meelt. Nt kui eile loobiti sind kividega, siis pärast võimuvahetust räägivad need samad inimesed, et olen alati sinu poolt olnud.