Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia


16.03.16 raadiosaate kokkuvõte

KOMMENTEERITeemaks:

Astraal ehk visioonmaailm

siinpoolsus, astraal ja antireaalsus

Joonise ja teksti koostaja: Hella


Kui meie alge kehastub, tuleb üks osa meie tervikolemusest välja ja lõhestub kaheks: meheks ja naiseks. Üks pool läheb antireaalsusesse ja teine pool siinpoolsusesse ehk füüsilisse reaalsusesse. Nende kahe poole vahel tekib ringvool. Mehel voolab siinpoolsuses energia seest välja ja antireaalsuses väljast sisse. Naisel aga vastupidi voolab siinpoolsuses energia väljast sisse ja antireaalsuses seest välja.


Antireaalsuses toimuv määrab ära inimese tervise ja siinpoolsus määrab ära inimese tarkuse. Siinpoolsust ja antireaalsust omavahel vahendav ja reguleeriv astraal aga määrab ära inimese võimu ja rikkuse.


Astraal on vaba valik

Astraal on looduse poolt inimesele antud tühi ruum, kuhu saab luua oma maailma. Astraal on mõistmisvõime. Astraal määrab meie elu - seal asuvad inimese visioonid, kuidas teha. Astraalis käsitleme maailmu, mitte inimesi. Astraal on inimeste sotsiaalsus – sinna saame ehitada riike, kogukondi, sekte, firmasid jm sotsiaalseid objekte.


Astraal aitab ennast inimlikul tasandil üleval hoida. Ilma astraalita käituksid inimesed nagu loomad. Nad elaksid ehedat tungidepõhist elu nagu looduslapsed. 


Mis vahet on astraaljumalal ja nt planeedi valitsejal või universumi direktoril?

Igal maailmal on ka jumal. Jumal on olemas nii siin, antireaalsuses kui ka astraalis. Astraaljumala reegleid saame me eirata, aga nt gravitatsiooni mitte. Universumil on omad reegilid ja meie ei saa sinna mitte midagi teha – me allume ja käime nende järgi. Füüsika seadused on jumala seadused, mida ei saa eirata, vahet pole, kas me neisse usume või mitte. Nt Jehoova seadusi võime me aga eirata. Kirikus räägitakse, et ava ennast, et jumal saaks tulla sinu südamesse ja sind päästa. Järelikult on tegemist astraaljumalaga. Antireaalsus toimib olenemata sellest, kas inimene on avatud ja usub. Astraal aga mõjutab inimest ainult sel juhul, kui inimene ise sukeldub sinna maailma.


Astraal on minimudel universumist

Astaal on visioonmaailm, mis toimib põhimõttel: madalam sisaldab kõrgemat. See koosneb pisikesest antireaalsusest, pisikesest astraalist ja pisikesest siinpoolsusest. Asraalis luuakse maailm mehe ja naise koostöös kaksikkehana. Mees annab astraalmaailmale ruumi ja keskme, naine aga protsessid ja elanikud ehk mastaapsuse. Astraal on nagu kosmos, kus mees on oma sisemaailmas kui päike ja naine(sed) on kui planeedid, mis tema ümber tiirlevad.


Mehest saab energeetiliselt mees siis, kui tal tekib astraal ehk enda isiklik sisemaailm. Seni on ta vaid anatoomiliselt mees. Sisemaailma omab inimene, kellel on olemas enda iseseisev arusaam, mõistmine ja nägemus asjadest. Sisemaailmaga inimene on kaotanud endast mõiste "hea ja halb" ja näeb asju enda seisukohast – mis on temale endale antud olukorras kasulik või kahjulik.


XX ja XY kromosoomid

Mees on astraalis nagu sfäär (kera). Naine on astraalis nagu platoo. Sfäär tähendab süsteemset nägemist – st tervik on üksteisest sõltuvate osade kooslus. Platoo tähendab aga ühest parameetrist, ühest seisukohast, ühest vaatepunktist nägemist ja selle suhestumist teiste objektidega.


Kui me sünnime, määrab loodus ära selle, milline osa meist ja kumbapidi lõhestudes kehastub. Astraalis aga saame me ise otsustada, milline osa meist kehastub ja kaheks lõhestub. Siinpoolsuses mehena kehastunu lõhestub hierarhiliselt – kõrgem aspekt läheb ümber sfääri ja annab mehele tervikpildi. Madalam läheb aga päikesena maailma keskmeks. Tekivad ruum ja kese. Siinpoolsuses naisena kehastunu lõhestub aga horisontaalselt – üks pool temast on paisuvas ehk andvas pooles, teine pool on kokkutõmbavas ehk võtvas pooles. Naine annab astraalmaailmale elu ja protsesside eelduseks olevad kaks poolust: antireaalsuse ja siinpoolsuse.


Kui mees lõhestub, tekib astraali nii mees kui naine. Kui naine lõhestub, tekib piltlikult 2 naist. Naine ja mees annavad kahe peale kokku ühe sfääri ja kolmikplatoo, mis on võrreldav kromosoomidega – 3x ja 1y kromosoom. Tekkinud astraalmaailma tulevad inimesed kontakteeruvad nende punktidega.


Kuna naisel puudub y kromosoom, siis selleks, et mees saaks anda infot naistele, peab ta projekteerima tervikpildi oma naisaspekti ehk ühte punkti. See tähendab, et astraali järgi armastab naine järgida teist naist. Selleks, et naistele midagi selgeks teha, peab mees konvertima oma mehelikkuse energia naispoolsusesse. Mees ongi peanaine tema enda maailmas.


Inimühiskonnal puudub side antireaalsusega

Astraal peaks vahendama läbi antireaalsuse ja siinpoolsuse käivat toitevoogu inimestele. Siinpoolsuses on olevik, astraalis on minevik ja antireaalsuses on tulevik. Inimesed on aga porariseeritud minevikku – nad heietavad ja kopeerivad seda, mis oli vanasti. Inimühiskonnas puudub tulevikule ja uuendustele orienteeritus ehk perspektiiv. Kui silda füüsilise reaalsuse ja antireaalsuse vahel pole, puudub astraalmaailmas toide ja vägi ning see maailm hoopis imeb ja vallutab inimesi, mitte ei toida. Kõik parasiitlikud maailmad tahavad inimmassi – mida rohkem inimesi, seda uhkem.


Inimesed tahavad suhelda üksteisega ja sukelduvad parasiitühiskonda. Astraal peab olema aga inimese loodud. Kui mehe loomingul on üks kese ehk päike, siis parasiitühiskonnal on selle asemel 39 musta auku, mida valitsevad suured tähtsad emandad, keda arengumaagid ussikuningateks nimetavad. Inimeste astraalkehad kinnituvad vastavalt parameetrile nende ümber ja nõnda valitsevad ussikuningad inimesi.


Ühtepidi on astraal võimas – me kõik allume, käime nööri mööda, laulame "halleluujat", jõulutrallitame jne. Teistpidi laguneb astaal kohe, kui ta jumal maha lüüakse. Meeles tuleb pidada, et astraal ei hõlma füüsilisi asju. See tähendab, et kui inimene ei taha elada parasiitühiskonnas, siis ei tähenda see automaatselt, et ta peaks minema metsa elama. Astraal on siiski vaid nägemus. Looduse järgi on kontakt antireaalsusega vaid arenguruumidel ja egregoridel mitte. See tähendab, et inimesed peaks elama palju väiksemate üksuste kaupa ja tõeline (seni sündimata) antireaalsusega kontaktis olev ühiskond erineks oluliselt praegusest.


Mehelt võtab ja ühiskonnale annab

Juba väga varajases nooruses võetakse üks naise astraali platoodest (andev ehk paisuv pool) ja pannakse parasiitsüsteemi ussikuninga ümber tiirlema. See tähendab, et naine kasvatatakse ühiskonda. Naine tunneb, et tal on seal väljund ja suhted. Teine platoo aga jääb kodutuna alfa meest otsima. Kui naine sellise mehe leiab, hakkab ta temalt alateadlikult võimu ehk keskkohta endale haarama. Kui naine saab võimu, viib ta selle ussikuningale ja kogu maailm hävineb. Mees ei tohi kunagi võimu ära anda ehk loobuda keskkohast. Selleks, et avalduda, peab mees leidma naise ja suutma teda ilma võimu ära andmata ohjata. Kui naise üks platoo on ühiskonnas ja teine mehe maailmas, siis mehelt ta ainult võtab ja ühiskonda ainult annab. Ohjamine tähendabki seda, et naise andev pool tuleb tuua ühiskondlikust nägemusest välja – naine peab nägema, et ta mehele annab.Mis tasemel te olete astraalis?

Elementaal – suurem osa inimesi elavad kusagil maailmas ja ei saa mitte midagi aru, ei õpi kah.

Taim – inimesed, kes suudavad eksisteerida ainult ühes maailmas. Kui vahetab maailma, siis teise maailma elu kaob ära, kuna taime juured on ainult ühes maailmas. Taim on õppimisvõimeline, omandab. Taime tasemega inimesed ei suuda erinevast maailmast inimesega suhelda, kuna puudub selleks vajalik mõistmisvõime.

Loom – inimesed, kes on võimelised elama ja opereerima erinevates visioonmaailmades. Ta näeb ja võrdleb erinevaid maailmu. Loom suudab igal pool jätta mulje, et on oma kumm, kuna ta konverdib samasisulisi asju ühest maailmast teise. Kui astraaltasandilt taim tahab suhelda endasugusega, siis looma jaoks on samasugune igav – erinevus rikastab. Elementaalidel on aga ükskõik.

Inimene – loob oma süsteemi ja oma nägemuse, mis annab võime midagi muuta.