Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia

Koostaja: Eveli


3 KEHA:

Kui siia sünnime, antakse meile kolmikkeha. Milleks? Olemuselt oleme neutraalsed (mehelik + naiselik pool), aga nii ei reageeri me mitte kellegagi. Kui sünnime siia meheks, siis üks osa meie tervikolemusest lahkub antireaalsusesse. Sündides mehena on antireaalsus naine.


*FÜÜSILINE KEHA- 9 mõõtmeline Olevik- muudatuste tegemine. Kõige tugevam. Muutus olevikus on kõige võimsam jõud. *Tunnetus; õppimine; parameeter. Tarkus


*ANTIREAALSUS- 7 mõõtmeline. Tulevik- uuendused. Seotud planeediga. *Protsess, elu, tegutsemine. Tervis


Kui sünnime, siis 1 osa lõhestub siinpoolsusesse ja antireaalsusesse. Kui eksisteerid nii siin kui antireaalsuses, püsid püsti, kui midagi puudub, oled parasiitlik. Elab siinpoolsus ja antireaalsus ja siis tuleb kolmandana astraal, aga ühiskonnas on siinpoolsus ja astraal; kolmas on mujal. Loodusega kooskõlas olles oleks hoopis teine ühiskond.


Ühiskonnas ei teata antireaalsusest midagi, nad elavad olevikus (siinpoolsus) ja minevikus (astraal). Antireaalsuses ei ole egregore- seega ühiskond sureb välja- siis jäävad arenguruumid. Arenguruumid on olemas. Ühiskonnas on vana kordus, sisulisi uuendusi ei tule (mood kordub, riikide tõus ja hävinemine). Kõik vaimsused otsivad midagi iidset, vana. Maausulised, new-age, islam, ristiusk – minevik, traditsioonid. Ainult arengumaagid on tulevikusuunitlusega. Inimesi tegelikult ei huvita tulevik- hävitatakse loodust. Ainult tehnika on arenenud. Miks ühes väikses ribas on tulevikku? alles nüüd- aastatuhandeid pole midagi olnud.


Inimesed, kes saavad antireaalsusega ühendust on need hullud, kes toovad uuendusi. Mees loob uuenduse antireaalsusesse, naised toovad sealt välja.


Inimkirjutaja:

on üks aga ta eksisteerib kahes kohas – siinpool (meeskirjutaja) ja antireaalsuses (naiskirj).

Antir. 7. tasandil Planeet- ruum on pole materjali. Planeet on viidud väga alla 4-le sagedusele- kantimistorud.

6. tasandil Kirjutaja (mentaal) pole isegi ruumi, rääkimata ainest. Aga on üks taim- kapsas. See on Õgija taim – pikad kombitsad, kõike haarav, limane taim. Naise kirjutaja on mineviku baasiline. Ta jätkab seda traditsiooni. Naisel peaks olema ühendus planeediga, aga reaalselt pole. Meil mehe kaudu, tuleb siit, viskab antireaalsusesse, mees võtab kõrgemalt viskab naisele, naine peaks kopeerima. Aga naise kirjutaja on puudu.

Kui elame meesprintsiibi järgi – oleme loodusega kooskõlas. Kui naisp. – hakkab õgija taim meid juhtima ja kõik hakkab hävinema. Võim naiste käes – surm. Meesprintsiibis on klassid. Naisprintsiibis – kõik on üks rosolje, mõtlevad nii nagu õgija taim mõtleb. Mehe ja naise vaheline suhe blokib meeskirjutaja avaldumist. Naine hakkab importima parasiitkirjutajast. Üksi – energiapuudus, kustub. Asjaliku mehega – läheb katki väliselt. Tsurkaga – mädaneb seest.


5. Egregor (emo)- tühjus, pole olemas, puudub isegi parasiitlik osa.

4. Arenguruum (tahe)- Jaabos ja Kroobos. On veel 3 sisemist poolt.RUUMI 8 OMADUST (juhtruumi kuubiku 8 tahku)


1. Sisaldus. Ruum sisaldab mingeid elemente. Ka sisemaailm. *Füüsiline ruum: 12 elementaarosakest ja 4 jõudu. *Põhimõistete sisaldamine- see millega ta opereerib. Inimene määrab, mida ta võtab sisemaailma, mida mitte.

2. Kopeerimine. Ruum alati paljundab, ruumipunkt loob koopiat teistesse punktidesse. *100 ahvi fenomen. Ω , Õgijataim.

3. Arengu alusmuster. Sfäärid: Väline, keskmine, sisemine. *Väike mina- parameeter on ette antud, *suur mina- töö tegemine, maailmaga seotud, *kõrgem mina- vaba valik ehk tegutsemine. Teises eksistentsvormis nt. võib olla ette antud protsess, töö väikese minaga ja maailm vaba valik.


Par sys on kleepinud siinpoolsuse ja antireaalsuse arenguruumi, egregori, kirjutaja ja planeedi (4+4) ühtseks ruumiks. *Sisalduse määrab meesprintsiip e Alfa: täis ingli vorstikesi. Vorstid haihtuvad jupi kaupa.*Antireaalsuse kirjutaja ehk naisprintsiip: õgijataim tegeleb kopeeringuga (levitab mudelit).*ASTRAAL- 5 mõõtmeline, minevik. Kõige väiksem osakaal. *Siinpoolsuse ja antireaalsuse vahel. *Visioon-nägemus, maailmapilt, mõistmine. Jumalik osa- avaldumine. Astraalis ei maksa mass, vaid kvaliteet.* Astraal on praegu tühi joonestuspaber. Joonesta, mis tahad.*Loovus *seotud mälupangaga *Võim


Astraal peaks olema 5 mõõtmeline, aga on toodud astraali kuues mõõde ka ehk par sys kirjutaja. Inimene peaks jääma alati inimeseks (keha olemust ei saa muuta, seda saab teha antireaalsuses), aga praegu on nii, et astraal muudab inimesi. 5-mõõtmest 3 esimest on sisemaailm – see osa, mis ei kontakteeru teistega. Mina sisemiselt olen täiuslik- sisemuses olen jumal. Kellelgi pole õigust minu sisemaailma sisse tungida (tolerandid)- orjastamine. Plasmoos koguneb vastavalt arengule. 1-3 aitab oma elu määratleda. Kui ei suuda, siis pole sisemist plasmoosi. Järgmised tasandid (teiste mõjutamine)- saad kas arenguruumi-4 level (firma, sekt) või egregori-5 luua. Astraalis on vabamüürlus seisva kujuna- st toide puudub. Elu tekib, kui saad impulsi antireaalsusest ja siitpoolt. See, millest nad on toitunud on hävinenud.


Astraalis on vaba looming – enda jõu pealt lõhestame-sünnitame enda 1 osa kaheks. Mees lõhestab hierarhiliselt – tervikpilt ehk sfäär ja kese. Tekib korraga 2 osa: maailm ja maailma kese. Mees ongi egomaniakk – mina ja minu maailm.


Naine lõhestab- tekib 2 keha. Naise üks keha on ühiskonnas, teine keha on väljaspool ühiskonda. See keha ei saa elada ilma maailmata. Maailma loovad astraalis ainult mehed. Naine otsib paaniliselt meest. Tahavad olla haaremis, kus on mees nimega jehoova. Jehoova võtab ainult ühe keha, teise keha viskab välja. Teine keha poeb mehe sfääri sisse, võtab ära keskkoha ehk tsentri- mehelt võimu haaramine. Olek kahes maailmas paneb naise kõikuma.


Ideaalkorras oleks nii, et mehel on sfäär ja keha; naisel on seal 2 keha (kokku kolmikkeha). Mees näeb, mis on väljaspool sfääri – rohkem, kui maailm võimaldab. Maailma piires on tal üks silm – näeb nii, kuhu tähelepanu keskendab. Naine 2 silmaga näeb kõiki asju. Peol naine fikseerib kõik ära – kes kellega suhtles, mis seljas oli. Mees suudab uuendusi tuua, naine näeb kõiki detaile, teisi nüansse.


Mees ehitab oma astraali:

1 level, sisemaailma esimese kihi täitumine – kohanemine siinse eluga kuni puberteedieani.

20-30 kogemuste korjamine.

30-40 tekitab isikliku intelligentsi – sisemaailm valmis

40-50 toob sisemaailma välja- arenguruumi tekitamine

50-60 võib luua uue ühiskonna

Par sys ei taha, et saaksime täiskasvanuks. Jälgib, et 3. kiht ei saaks valmis. Inimene võib olla ainult 2 kihiline. Mehed/naised ei saa täiskasvanuks- otsitakse emmet. Mees kasvab seest välja, naisel käib see teistmoodi.


Ühiskonna sisemaailm astraalis.

See ühiskond, mis meil on, on astraalne – idee põhine, kellegi nägemus.


Ühiskond on ehitatud üles ühele sisemaailmale- pärit roheliste maailmast. Astraalis maksab sisemaailm. Astraalis oleme me nagu väikesed maailmad. Seega astraalis on mina ja ühiskond võrdsed. Astraali tekivad ainult need maailmad, mis on nähtavad ehk vähemalt arenguruumi tasandil.


Maailma ülesehitus.

Suur kera, kus on 40 (ehk 39) sammast, mille küljes on mummud.(On 40 sisemaailma tüüpi- igal ühel meist on 1 parameeter 40st- (arenguplatood meie sisemaailmas: (I tasand 4tk, II 12tk ja III 24tk) See kera oleks nagu täiuslik sisemaailm, aga sisemiselt on nagu ühiskeha, mesilastaru. Looduse seisukohast on see 1 mees, aga tegelikult paljudest inimestest koosnev. 1 sammas on katki- iga 40ndat inimest ei saa süsteem alla neelata. On ~2,5% inimesi, kes ei allu süsteemile. Nendele sammastele on pandud valitsejad, keda meie näeme ussikuningatena (39 tk)- sisemaailmades valitsevad olendid. Inimesed loobuvad oma sisemaailmast, mis läheb sinna süsteemi suurde sisemaailma. Miks näeme, et naiste mullid on kobarad: mull on avalduv sisemaailm- sisemaailma pikendus arenguruumi tasandil laste kasvatamiseks. Antakse süsteemile sisemaailmad ära. Must- kõige kõvem. Siis ongi ühiskond sinust kõvem, sest oled oma maailma pannud selle maailma sisse. On võimalik elada väljaspool ühiskonda. Siis saab antireaalsusega (uuendused) ühendust.


Immuunsüsteemil on 2 platood. Ehk sisemine ja välimine immuunsüsteem. Riigi, kui ühiskonna sisemine immunsüsteem on politsei ja väline- sõjavägi.

Tahte tasandil lõhkus 1 samba -raktobleeri seadused- arenguseadused, sest suutis need selgeks teha 3-s oktavis. Beež – täiuslikum purustab ebatäiuslikuma. Ka ühiskonna valitsejad teavad neid seadusi väga hästi.Sammas (moraal) oli viidud emo-tasandile ja toitis politseid. Politsei töötas par sys kasuks- nüüd peab ennast lahku lööma sys-st. Meid süüdistatakse tütarlapse ahistamises, kuigi tema tuli neegriga koos laamendama. Politsei on keeratud normaalse asja vastu. Me kõik teeme valikuid- kui politsei teeb sammu, et määrab meid süüdi- hakkab ta lagunema. Tal on ainult üks õige samm – hakata sellele jamale vastu. Hakata käima loodusseaduste järgi. Arvatavasti ühiskonnal tekib suur lõhe politseiga. Politseilt on juba ammu võim võetud- nad on teenendav personal, peavad olema humaansed. Maakera on ümmargune- võim antakse pättidele. Tänaseks peaks olema mitte alluvaid inimesi ~5 %.


Nagu meil on sisemaailma parameeter, pidi ka ühiskond võtma parameetri. Suur sisemaailm toetus moraalile (tahe), nüüd liigub beezi (intelligents) ehk omadused. Ühiskond hakkab võltsima omadusi.


Omadusi (kokku 14tk):

*Puhtus- nt arengumaagid on väga puhtad. Kogu vaimsus on loodud iseenda kogemuste pealt. Kristlus pole puhas – on mõjutatud Babüloni aegsetest legendidest. New age- pole üldse puhtust.

*Struktuur- kui selge visioon/ kord, kui hästi on asjad ühendatud üksteisega. Nt süsinik võib olla grafiit või ka deemant – vastavalt struktuurile muutub – pehme või kõva.

*Läbilaskevõime- toob uut infot, kanaldavad sisse. Füüs. vaste on soojusjuhtivus, elektrijuhtivus.


Nende omaduste peale hakkab ühiskond ennast keerama. Enne pole omadused rolli mänginud, mänginud on mulje. Inimese enda intelligentsi tase ei tõuse, aga mõtlemise paradigma muutub. Praegune trend oli – ära mõtle, vaid tunneta, mis on õige ja mis on vale.

Inimesele luuakse mulje, et ta mõtleb. Hakatakse positsioneeerima- enne oli lihtsalt olen vingem, aga nüüd on 14 erinevat nurka, mille pealt positsioneerida.


Head ja halba pole olemas- ärge tapke iseennast.


H/halvaks liigitus toimub kellegi seisukohast. Indiviid; maailm ise määrab, mis on tema jaoks hea ja halb, ehk mida ta võtab sisse, mida mitte (liptorsuu). Kui keegi hakkab meile ette ütlema, mis on hea ja mis on halb, siis me oleme selle kellegi ori. Kui inimene midagi h/halvaks peab, ilma et ise millestki aru saaks, siis on ta sisemaailm lagunenud ja ta täidab illusiooni ehk kellegi teise sisemaailma.


Astraali sünnib 2 keha. Halvaks pidades hakkame ühte oma keha tapma. See on jehoova ja allahi eesmärk. Maailm peab olema hea ja halb, et tappa ennast. Kui ennast ära tapad, sureb teine pool aga ta on nagu koomas. Sünnid nagu 2-haruline puu, aga ühiskond tahab, et teine haru oleks väike kont – pead seda kogu aeg tagasi tõmbama. Elu alus on 2 poolt – asjal on 1, kui tapad ühe poole ära, muutud asjaks e biorobotiks.


Millel on halb silt, sealt võetakse ja antakse sinna, millel on hea silt.


Suurim inimkonna idiootsus. 1 ülim tõde 12-st.


Me ei saa luua endast kõrgemat. Kui hakkame looma alt poolt kõrgemat objekti, siis loome parasiidi.

Ei saa luua juhti, teadlast, peanõida – tipud, ressursiallikad, mis toidavad. Mingis mõttes nagu Looduse saadikud. Juht loob meeskonnaliikme, meeskonna liige lihtrahvast. Naine ei saa endale meest luua.

3 keha – siinpoolsus, antireaalsus ja astraal.

Juht (astraal- võim) on inimene, kes suudab panna süsteemi tööle nii, et kõik oleksid õnnelikud. Juhiks lood ennast ise. Demokraatia häda – juhid on maha löödud ja nüüd me valime suvalise pukki. Aga tal ei ole seda allikat sees, ta peab muutuma parasiidiks- peab kelleltki imema. Juht-meeskond-lihtrahvas

Teadlane (siinpoolsus- tarkus) – Avastab, leiutab. Arvad, et õpetad hunniku fakte selgeks, annad diplomi – aga ta ei avasta midagi. Võltsteadlane, räägib õpitud teadmist tähtsa jutuga. Teadlane-akadeemik-lihtrahvas

Peanõid (antireaalsus- tervis)- näiteks ei sobi, et Hannes on peanõid- selleks, et Nastjat täita, peab Hannest tapma. Aga kas Nastja hoolib inimestest – ei võta vastu, annab ainult käske, aga ei anna toidet. Peanõid ravib. Valguskandja-nõiad-preestrid.


Olge õnnelikud, kui teile sünnib teadlane, nõid, juht. Ärge tapke kunagi looduse poolt saadetud eliiti: juhti, peanõida ja teadlast. Kui tapate oma toitja, on endal ka kehva olla. Ta on *mees metsast *natike imelikud, ei allu ühiskondlikule moraalile *originaalne *uuenduste tooja *toidab


Ressursid.


Kuidas inimene areneb: loodus annab hunnik ressursse. Kui tarbime ära, peame arenema, et saada järgmise leveli ressurss kätte. Juht, peanõid ja teadlane avavad värava uuele ressursile – siis saab rahvas edasi süüa.


On 3 osa: ressursi kaevandaja – kõrgklass, töötleja – keskklass, ressursi serveerija – alamklass.

3 vana vaimsust – mille ressurss saab otsa:

Alamklass – jumal ütleb, mida teed. Kirikus käija on orjavaimsuse kandja. Tarbijad.

Keskklass – suhtleb vaimolenditega. Kõik nõiad, targad, uhhuud on ressursi töötlejad.

Kõrgklass - nende jaoks on maailma toimemehhanismid. Nt füüsika– millega arvestada, et eesmärgini jõuda. Ka vaimsuses on vaimsed seaduspärasused- kes teavad, on kaevandajad.


Eestis on midagi kapitaalselt mäda. Selleks, et üldse edasi elada, on vaja uut uut eluenergiat. Vaja on minna kõrgemasse oktavisse – need 3 klassi peavad muutuma. Orjaklass kaob ära. Vaimsus ei saa olla nii, et jumal ütleb, mida pead tegema. Jälgime – neegrid ja tsurkad ehk orjad tungivad siia peale. Seega välist orjanduslikku korda ei saa toimida – pole ressurssi. Sisemiselt jäädakse ikka orjaks muidugi.


Et uus ressurss avalduks – peab olema:

*Päris alamklass – energiat saab süüa, kui sa suhtled vaimolenditega. Kõik peavad hakkama nõiaks meie mõistes.

*Keskklass – nagu teadlane – teab, kuidas maailm toimib.

*Uus kõrgklass – näeb ennast mitmedimensionaalsena. Seda omame ainult meie, oleme esimene värav, kanal selle ressursi juurde. Mina olen see uus toit – ma pean võimule minema, et rahvas saaks uut toitu. Värav on olemas. Oleme teinud uue vaimsuse. Ressurss hakkab ainult ühte moodi voolama – kui mind pannakse pukki. Terve riik on teinud kõik jõupingutused, et me ei saaks võimule. Kõik uus tuleb hävitada. Nad ei tea, et selle pingutusega nad võitsid küll sõja (Hannese), aga kaotasid elu. Nad vaadavad ainult enda seisukohtast. Nad surevad nii või teisiti ära, aeg on läbi. Selle asja otsustas rahvas.Astraaljumal: 10 käsku


Belgia terrorismi lained on tegelikult kristluse ja islami sõda. Selles sõjas mõlemad arvavad, et jumal on nende poolt. Kelle poolt see astaaljumal on? Vastuse jaoks käsitleme 10 käsku. Analüüsime intellektuaalselt, mitte tunnetusega. Pole veel kuulnud inimesest, kes ütleks, et 10 käsku on täielik sõnnik.


1.Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kohal. Mina olen sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptusemaalt, orjusekojast.*Eestlased, pranstlased, inglased jne ei ole Egiptuses orjuses olnud. Selgelt öeldud, et on juutide jumal. Kõik teised jumalad hävitatakse. Kristlased poevad, tapavad.

2. Sa ei tohi enesele teha kuju ega pilti sellest, mis on taevas, maa peal, vees.*Kristlased teevad kirikuid, maale , kujusid. Islamis – lähed mošeesse – pole ühtegi kuju ega pilti; kunstnikud on saatanast. Jumal on islami poole peal- täidavad käsku.

3. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest vanemate patud pärandan lastele.*Vanemad rikuvad enda laste elusid ära.

4. Ei tohi jumala nime asjata suhu võtta.*Lood silla. Jumala tülitamine- parasiit-sys jumala poole võid pöörduda ainult teenimiseks, andmiseks. Kirikus- issand siin ja seal. Selle vastu eksivad mõlemad.

5. Sa ei tohi tappa. *Pole öeldud – keda või mida. Psühho-terrorism. Pead maha suruma, alla tõmbama, et ei läheks kvaliteedi poole.

6. Sa ei tohi varastada. – *moslemid võidavad.

7. Ei tohi himustada ligimehe koda, naist, sulast. *Kristlastel: mees on naise omand; feministid. Miinus kristlastele. Islam teab, et naine on mehe omand.

8. Sa pead oma vanemaid austama. *Astraalis tekib 2 mina, siis sa elad. Aga vanemad, eriti isad panevad oma teise poole lapse sisse – laps peab austama – hoiab oma isa elus. Käsk on antud selleks, et inimene oleks ebatäiuslik. Üks osa elab, teine on varjusurmas. Me ei saa tappa astraalist ühte poolt ära, sureb ka teine pool. Vanemad unistavad, et lapsed teostaksid nende tegemata töid (supersportlane, suur professor). Tapab lapsi- toidab vanemaid, et need kaua elaks. Moslemi kultuuris on see palju tugevam. Euroopa enam ei austa vanemaid.


Moslem on jumala palge ees õilsam. Astraal-jumal – pole pismist füüsilise universumi ega antireaalsusega. Teda saab kuu peale saata. Kui ebatäiuslikud on kristlased – 20nest on ainult 10 seadust. Sealt ei leia ühtegi raktobleerilikku nurka. Inimesed võtavad neid seadusi enda moraaliks.


Kapitalistlik riigikord


Kapitalism- ühiskonna korraldus, kus luuakse hüvesid. Tallinna Ülikoolis õpetatakse, et kapitalism on inimesele omane. Kas see on inimesele omane? Jaa , on omane. Aga võiks olla ka mitte-ori – ka mitte-ori on omane. Me võitleme iseenda eest – selle tulemusel avatuse pool jääb tahaplaanile - peresidemed, koostöö laguneb, intelligents väheneb. Võitlusvõime suureneb, aga areng jääb seisma.


Inimese I tasandil on 2 algeharu – immuunsüsteem ja avatus. Kui keskkond on vaenulik, aktiviseerib immuunsüsteemi – kakleb, sõdib. Soodne keskkond aktiviseerib avatuse – õpib, areneb, kasvab. Inimene kohaneb, häälestub vastavalt keskkonnale ümber.


Väärtused loovad hüvesid. Väärtus: ilus naisterahvas – pakub emotsionaalset naudingut – hüve. Põld- saab kasvatada kartulit (hüve). Koomik, kes tekitab meile häid emotsionaalseid tundeid ehk hüvesid. Kõik, kes ei tooda kasumit, tuleks ahju ajada. Nt pensionärid ei tooda midagi – miks neile pensioni maksame. Kui hüvesid luuakse, peab olema määratud- kellele. Öeldakse, et on kapitalism, aga varjatakse, kellele luuakse. See on pooltõde. Peab olema nõudlus toodangu järgi – tänapäeval nõudlust pole, aga toodetakse nagu oravad rattas, tehakse tehislikku vajadust.


Füüsiline kapitalist tapaks ainult juhid, sest ta võib võtta rahva üle ja hakata juhtima. Teadlasi ei tapaks –annavad uusi teadmisi, kuidas inimesi paremini ekspluateerida. Nõiaga saab inimesi remontida.

Ühiskond tapab kõik 3. Tarbitakse hüvesid nii võimu, teadmiste kui ka tervise ehk antireaalsuse pealt. Järelikult ei ole peakapitalist füüsiline inimene, see on jumal (vaimolend). Kapitalistlik riigikord on tegelikult ainujumalale (astraalis) hüvede tootmine. Põhjus, miks tapetakse teadlast, juhti, nõida – ohustab ainujumalat. Loodusel on energia sagedusriba. Parasiit sys on nihkes. Väärakad (pr.sys väärtus) on ainujumala töövahendid, kes võtavad siinse eluenergia ja kandivad teise sagedusse. Pensionärid -ainujumala sõjavägi- hoiavad moraali. Must nähtamatu käsi (naise käsi sõrmustega) – see on ainujumala käsi, mis juhib neid asju.

Kes on see tegelane nimega demokraatia? Ka selle vastu ei tohi minna .

02, 09, 23, 30 märtsi raadiosaadete kokkuvõte

KOMMENTEERI*Antireaalsus, Astraal.

*Ühiskonna sisemaailm.

*Suurim inimkonna idiootsus.

*Astraaljumal: 10 käsku. Kapitalism