Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia


Teksti koostaja: Hella


Vastus saatekuulaja poolt saadetud küsimusele kristallimaagia energeetilise mõju ja tähenduse kohta:

Füüsiline kristall on looduselt võetud asi, mis ise mõju ei oma.

Kuna me teame aga, et mitte midagi ei teki mitte kusagilt ja mitte midagi ei kao mitte kusagile, siis kusagilt peab see kristallide kultus tulema. Vastuse saamiseks tuleb vaadata seda läbi 3 mina: antireaalsuse protsessimina, astraalmina ehk arusaamade kogum ja siinpoolsuse füüsiline mina. Ainult vaimne inimene oskab vastata, kust on alguse saanud kristallide kohta käiv legend.

Antireaalsuse 3 sügavaimat kihti ehk inimese sisemaailma moodustavad mentaaltasand, emotsionaaltasand ja tahte tasand.
Sügavaimal tahte tasandil asuv inimese isiksus ongi kristalli kujuline. Jällegi – see on läbi astraaltasandi kirjeldav kujundlik pilt antireaalsusest, mitte füüsiline asi. Kristallid asuvad inimese sisemaailma esimesel tasandil see on elementaaltasand ehk vundament. Kui inimene teeb põhimõisteid selgeks, siis tema kristall kasvab.

Isiksus on see, mis tekitab võimu ja inimesed seostavad kristalli alateadlikult sellega. Inimesi ümbritsev kultuurruum aga eitab antireaalsust ja astraali. Sel põhjusel ei osata näha ennast muudmoodi kui ainult kehana ja nõnda pannaksegi kõik asjad siia füüsilisse reaalsusesse. Inimesed tajuvad ja näevad vaimselt isiksuse kristalli ja teevad automaatselt eksliku järelduse, et füüsilised kristallid annavad võimu midagi muuta.

Kristalli ainuke otstarve on meeldetuletus, et inimese enda sees on hingekristallid olemas. Inimene teab aga alateadlikult, et ta on jobu. Seetõttu ei pöördu ta mitte enda kristalli poole, vaid haagib ennast kellegi teise isiksuse külge ja hakkab sealt endale jõudu pumpama. Kui inimene saab kristallist energiat, siis saab ta energiat kelleltki, kellega see kristall on seotud. See on parasiteerimise vahend. On olemas raamatud, mis ütlevad, mis kristallid mille vastu aitavad. See on juba valmis loodud kanalite võrgustik. Füüsiline kivimkristall on sel juhul sild, aga ta ise ei tee midagi.


Kõik, kes ajavad oma kulinaid ja talismane taga, ei mõista enda sisemist jõudu ja jumalikku olemust.


Must kalamari - pseudoprobleem missiooni asemel

Antireaalsuses sügaval tahte tasandil, kus asub sisemist valgust andev ühendus enda olemuse ehk ürgruuduga, on enamikel inimestel baasiline pseudoprobleem. Läbi astraali on see kujundlikult nähtav musta kalamarjana. Must kalamari pannakse inimese sisse kohe pärast sündi automaatselt läbi ema mulli ja sellest saab kogu inimese edaspidise elu aluspunkt ehk vundament, millele toetudes ta oma elu elama hakkab.

Pseudoprobleem ei tohi kunagi lahenduseni jõuda, sest sel juhul must kalamari plahvatab ja inimest tabab surmahaigus – vähk. Kalamarja saab hävitada läbi oma sügavaima pseudoprobleemi teadvustamise.

2 näidet:
*Baasiline pseudoprobleem: inimeste päästmine. Vaid areng päästab inimese. Igaüks peab ennast ise arendama.  Päästmine teeb inimese vaid nõrgemaks ja toob surma lähemale. Nt võtad raske eluga inimese endale koju: annad süüa, pesed, toidad, riietad. Ta muudkui tarbib, muutub nõrgemaks ja lõpuks ei suuda ta sul enam ise hingata kah, aga sina muudkui päästad.


*Baasiline pseudoprobleem: ma olen nii väärtuslik, miks keegi ei hinda mind?
Inimese väärtus on tema töö ja looming. Väärtus on laitmatu teostus, mis on kasulik teistele. Inimene ise isiksusena ei oma väärtust. Inimene, kes tunneb, et teda väärtustatakse vähe, on tulnud arendama siia oma hinge ehk oskusi. Probleem algab sellest, et inimene ise ei tee mitte midagi.


Saatan – Maailm – Jumal
Inimese jumalikkus avaldub läbi astraali, kus ta loob oma maailma. Areng tekib, kui inimeses on korraga nii jumal kui ka saatan. Saatan ja jumal on ühe isiku kaks poolt:


Saatan on nagu punkt, mis meie seest välja tuleb. See on inimese isiksus, mis avaldub läbi olemuse ehk põrgumina (ka ürgmina). Põrguminal on missioon – ta tahab alati midagi teha. Tema loob korda, muudatusi, parandusi, korrigeerib loomingut, hävitab kasutu, paneb paika ning ütleb, kuidas asjad on.

Jumal on nagu sfäär. See on inimese taevamina, mis tuleb ülevalt alla. Jumalikkus tähendab seda, et inimene loob ise midagi, on võimeline looma maailma, nägemusi. Ta võtab ürgliptist materjali, miksib kokku ja loob. Inimesed kasutavad väga vähe oma jumalikkust. Enamasti võetakse kellegi teise nägemus omaks ja peetakse seda enda jumalikkuseks.


Loodud maailm jääb nende kahe punkti - saatana ja jumala vahele. Kujundlikult on see nagu aku, kus elektronid jooksevad plusspoolelt miinuspoole suunas. Jumal on see, kes väljastab elektrone, saatan on see, kes neid ära tõmbab. Sama vormel on aluseks ka kõigile suurtele astraalmaailmadele nagu kristlus, islam, ärimaailm jne. Oluline on sealjuures teada, et looja on alati üks aste oma maailmast kõrgemal. See tähendab, et kui inimene elab kusagil maailmas, ei näe ta kunagi selle maailma jumalat ja saatanat – välja arvatud juhul kui too end ise ilmutab ja seletab. Kristlane ei näe kunagi Jehoovat, moslem Allahit ega ärikas "Mammonat". Ta ei näe ega mõista iial selle maailma reegleid, struktuuri ja toimemehhanisme. Ta ei näe, miks see maailm on loodud ja mis on selle mõte.


Inimese maailmapilti heaks ja halvaks lõhestades on kristlik kultuurruum teinud inimestele ajupesu, et saatan on paha. Inimesed ei suuda aga kristliku saatanaga võidelda ja tapavad selle asemel ära hoopis ürgruudus oma isiksuse ehk mina.

11.05.16 raadiosaate kokkuvõte

KommenteeriKristallimaagia lahtiseletus

Inimese saatanlik ja jumalik pool

Pseudoprobleem, mis varjestab elu missiooni

Sisemiste kristallide meeldetuletuseks