Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
ArengumaagiaArengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia
Arengumaagia

Arengumaagia
Arengumaagia

Juhtruum

03., 10., 17., 23. veebruari raadiosaadete kokkuvõte
Juhtruum

Valge maag ja must maag

Täiskasvanud inimese tunnused

Kuidas tunda ära tõelist alfat?

Miks naised tähtsustavad monogaamiat?


Seestumine anunnakiga
Nimi – anunnakid tulenebki nendest iidsetetest Mesopotaamia jumalatest. Arengumaagias tähistab see teadmiste baasilisi olendeid, kes peavad kogu aeg vallutama, kuna enda ressursid on läbi. Kui inimene arvab, et parasiitsüsteemilt on võimalik hüve saada, siis häälestab ta värava, mida kaudu tuleb tema sisemaailma anunnak (päritolu - punased) ja hakkab eksisteerima inimese valguskehas.


Anunnakid on suure mina baasilised. Päris anunnaki alge magab zombina teisel eksistentssagedusel ja on vaid väikese osana siin. Anunnakid on valemstruktuurid. Neid võib näha pulseeruva protsessina. Ta on nagu nähtamatu tarkvara. See valem kasutab ja liigutab teatud energiaid. Kui maailmas on mingi energia, mida see valem ei sisalda, on lühises, jookseb kokku. Ka rahvuskultuurides võib olla lisaenergiaid, millega anunnaki valem hakkama ei saa. Kaasaegne ühiskond ongi see, kui maailm sisaldab ainult selliseid energiaid, millega saab opereerida anunnaki valem.


Anuakkide põhiprogrammid: „kõik on võrdsed“ ja „võõras on parem kui oma“. Kui inimene laseb anunnaki enda sisse, siis loobub ta oma jumalikkusest. Ta hakkab mõtlema, tunnetama ja tegutsema anunnaki süsteemile kasulikus suunas. Väliselt on see äratuntav nii, et inimesel on ainult emotsionaalne kinnisidee, kus puudub loogika. Ta viskab fakte, mis on kõik poolikud. Ühiskonnas loob ta illusiooni nagu oleks alfa, kuid kriisisituatsioonis puudub tal alfalikkus.


Anunnaki probleem, ei saa iseseisvalt eksisteerida. Meestel on kanal seest välja – neisse tungib sisse parasiitsüsteemi alamklassi olend. Naistel on kanal väljast sisse - ühendus parasiitsüsteemi kõrgklassi anunnakkidega. Seega tulevad anunnakid ainult läbi naiste sisse. Naine mõtleb enda arvates ise, aga tegelikult on see anunnak.


Monogaamia
Kõrgklassis on juht ja tal on palju paarilisi. Kui naisel on alfa mees, siis ei vaja enam kedagi teist.

Naise unistus on olla kõrgklassis. Kuna loodus on meesprintsiibiline, siis võimaldab alfaemandaid  vaid parasiitsüsteem. Naised tahavad elada parasiitlikku elu – see on orjapidaja unisutus: mina käsin ja teie teenindate. Selleks on vaja ühte meest, kes muutub tema isiklikuks orjaks. Kui naine suudab mehele selgeks teha, et mees peab olema vabatahtlikult monogaamne, tõmbab ta mehe energeetiliselt enda mulli. Mehe toel saabki ta ühenuduse parasiitliku sagedusega, loob kanali ja värava ning tõmbab anunnaki enda sisemaailma. Seda tehes kaotab ta enda naiselikkuse. Loomulikult, kui mees on nõus olema monogaamne, ei tähenda see seda, et naine oleks monogaamne – endal on tal mitu partnerit, aga kõik partnerid peavad kuuletuma ainult talle. Mehe roll on olla siis suss, teenindav personal, alamklass. On mehe enda valik, kas ta kirjutab sellele alla ja annab võimu naisele või mitte. Video sellest, kuidas nii kui võim läheb naiste kätte, laguneb ühiskond sisemiselt: https://www.youtube.com/watch?v=UxpVwBzFAkw


Kui mees läheb naise mulli, siis hakkab see anunnaki valem tööle ka tema peal. Temast saab emanda toel, anunnaki juhendamisel ühiskonnas eduliselt hakkama saav inimliku intelligentsita kantija. Looduse järgi on ta mõttetu mees. Ta on võltsalfa ehk sama, mis parasiit.


Juhtruum

Alfa kera annab võime muuta asju endale kasulikus suunas. See on muutuste tegemise energia. See ongi see, miks sinna alfa tasandile ronitakse – saab varastada, teha petuskeemi. Kõik, kes tahavad kantida hüvesid teistelt endale, tahavad alfasse.

Tekkinud on olukord, kus alfaenergiaga luuakse pahandusi. Võltsalfad on saanud looduselt alfapalle läbi alusetute lubaduste andmise. Võltsalfa teeb alfapalli pooleks. Hüved ehk energia pool kanditakse endale. Probleem ehk ülesanne jääb aga õhku. See sitalaviinina tunnetatav kohustus ja vastutus saadetakse kellegi idioodi kraesse. Nt kui mõni võltsalfast esivanem on võtnud vastu alfapalli, on seda tunda suguvõsaneedusena. Ka riigikogulased lubavad probleeme lahendada ja võtavad vastu alfapalle, millest hüvede pool endale kanditakse ning probleemid teistele lahendada jäätakse. Võtsalfat tunneb ära selle järgi, et tal ei ole uuendust – ta paneb selle pealt, mis on ühiskonnas juba olemas.


Alfatasandil me määrame, mida ruum sisaldab.

Alfa määrab,  mida me sisaldame, mida mitte.

Suhtumine on element, mis reguleerib, mida sisaldab ruum. Suhtumine on piir sise- ja välismaailma vahel. Oma sisemaailmas te kõik määratlete, mida teie sisemaailm sisaldab. Välismaailmas võtate sisse, mida armastate, ja mida vihkate, viskate endast välja.


Meeskonnaliige on see, kes võtab raskust kanda. Meeskonna liige pole see, et kui on pudrumäed, siis tema muudkui sööb.

Meeskonnaliige on standardinimene – temaga sulandatakse ja integreeritakse uus teadmine ühiskonda. Uuenduste toomine on raske.


Parasiitsüsteem juhib alati juhtkeskust.

Parasiitsüsteem tegeleb juhtide tapmisega kahel põhjusel:

  1. Parasiitsüsteemi tase ei võimalda inimesi küll allutada, aga tappes saab ta viia taset nii palju madalamaks, et juhtida. See tähendab anda inimestele käsk kantida hüvesid looduselt üle parasiitsüsteemi.
  2. Tõeline juht lahendab probleeme. Juhid on parasiitsüsteemi jaoks ohtlikud – nad võivad likvideerida need veapunktid, mille kaudu parasiitsüsteem inimesi parasiteerib.


Kui juht avaldub, lüüakse ta kohe ühiskonnas maha. Seda tehakse eelmiste eksistentsjuumide jumate aspektidega, mis on parasiitsüsteemi kasutuses: 5.aste – kollane, 4.aste – tumeroheline, 3.aste – helesinine, 2.aste – punane (vt eelmist kokkuvõtet). Juhina saab eksisteerida ainult kas väga madalal (1.aste) või väga kõrgel astmel (6.aste). Seega lõplikult juhte hävitada ei saa, aga neid praktiliselt pole ühiskonnas. Sellel hetkel, kui viimane juht on maha löödud, tehakse siin plats puhtaks. Kõik see inimkond hävitatakse.


Juhid kas allutatakse või tapetakse

Parasiitsüsteem laseb juhtivatele kohtadele vaid inimesi, kes on müünud maha oma kõrgema mina. Nende kõrgema mina pea sisse on pandud anunnaki orjakristall (parasiitlik programm). See inimene ei tee kunagi midagi niisama teise heaks, vaid liigutab ainult siis, kui on kasulik. See inimene on teinud parasiitsüsteemiga diili – saan midagi tasuta ja vastu loobun kõrgemast minast. Ta loobub iseenda valitsemisest, kuna loodab, et parasiitsüsteem tuleb ja teeb ta õnnelikuks. See inimene kardab süsteemile vastu hakata või käsku mitte täita, kuna vastasel juhul jääb ta oma kõrgema mina peast ilma - hullumaja variant. Tuleb teada, et tasuta lõunaid ei ole olemas. See, mida jaotatakse tasuta, on tegelikult kellegi teise vara.


Kui inimene ei ole müüdav hing ja hakkab vastu, siis veeretatakse tema sisemaailma kelleltki teiselt maha raiutud kõrgema mina pea. Loodus näeb, et pea on sisemaailmas, siis järelikult on ta mõrvar. Kuna loodus ei näe võõrsagedustel tehtud tegusid ja looduse järgi on juhi tapmine karistatav, siis hakkabki parasiitsüsteem inimest looduse jõul hävitama. Inimene hakkab kandma karistust teo eest, mida ta teinud pole. Füüsiliselt kajastub see piltlikult nii, et inimesele tõmmatakse nagu vesi peale – terve maailm on tema vastu.

Koostanud: Hella


Kõrgema mina olemasolu – eeldus täiskasvanuks saamisel

Meie universum on spetsialiseerunud kõrgema mina ehitamise peale - moto on sünnitada juhte. Kõrgem mina on inimese andev pool: see, kes teeb valikuid, määratlusi, otsustab, lahendab (vt baassüsteemid – 3 mina). Kõrgemat mina tunneme inimeses juhi omadustena. Selleks, et areneda juhiks, on planeet andnud meile vaba tahte – koha, mis on tühi ja vabaduse teha kõike, mis tahad. Kõik ülejäänu tuleb ise ehitada. Juhiks kasvamine on inimese enda isiklik looming. Selles osas ei saa aidata, juhendada, nõu anda. Vastasel juhul muutud kohe orjastajaks. Kui oled juhi loonud, allub ta sinule.

Kuna paljud inimesed ei oma kontakti oma kõrgema minaga ehk ei olegi vaimselt täiskasvanuks saanud, siis järnevalt on loetletud mõned täiskasvanuks olemise tunnused:

*Täiskasvanu saab iseendaga hakkama ja suudab enda tegude ja otsuste eest ise vastutada;

*Täiskasvanu tunnetab ennast indiviidina. Ta kasutab enamasti sõna "mina". Laps näeb "ema" ja ennast ühtsena ja kasutab sõna "meie". Nt ütleb alati, et meil juhtus õnnetus, selle asemel, et tunnistada, et temal endal juhtus õnnetus;

*Täiskasvanu saab aru, et ressursid on piiratud. Täiskasvanu tarbib ja annab tasakaalus. Lapse jaoks on ressurss piiramatu: kui kõht on tühi, siis emme alati tuleb ja annab süüa.

*Täiskasvanu on võimeline võitlema. Lapsed ei ole veel valmis võitlema ja väldivad võitlust.

*Täiskasvanu ei luni heakskiitu. Lapsed vajavad emotsionaalset tunnustust, mis julgustaks ja juhiks neid. Täiskasvanule piisab tagasisidest.

*Täiskasvanu esitab nõudeid iseendale, lapsele esitavad nõudeid vanemad.

*Täiskasvanu toetub iseendale, mitte täiskasvanu loodab teistele. Nt usub, et jeesus tuleb ja päästab.

*Täiskasvanu koristab enda järelt ise, mitte täiskasvanu ootab, et "emme tuleks ja pühiks tema taguotsa ära". Nt kui inimene läheb loodusesse puhkama ja jätab endast maha prahihunniku või korraldab ilutulestiku, aga pärast ei korista tekkinud prügi ära.
Täiskasvanuks olemise teine etapp on võime saamahimutult hoolitseda teiste eest.Kuidas ära tunda tõelist alfat?

Kes hakkab teiste eest vastutama, see saab juhiks.

Demokraatia tegelik tähendus on see, et juht ei vastuta, vaid lükkab tagajärjed teiste kraesse. Kui inimeste käest küsida, on kõik rind õieli alfad ja muudkui ruulivad. Alfa avaldub ainult siis, kui on kriisi olukord. Kui maailmas oleks kõik korras, siis polekski alfasid vaja. Aga kas meil on kõik korras?


Täisväärtuslik alfa toob ühiskonda uuenduse.

Alfaks saamise eeldus, nõue, tingimus on, et omad intelligentsi. Kõik mehed, kes ei mõtle oma peaga, ei saa kunagi alfaks. Alfa on teinud loodusega lepingu hoolitseda inimeste eest ja lahendada probleem. Selleks annab loodus talle alfa kera – looduse poolt antud energia, mille sees on nii ülesanne ehk töö ja kui ka selle tegemiseks kuluv ressurss.

  

JUHTRUUMI KUUBIK:

Juhtruumi elemendid on igas hüperruumis erinevad:

I tekib olemus

II tekivad 3 mina. Kõrgem mina vabad käed. Suur mina on võimalused. Väike mina on ette antud parameeter. Väike mina on elanik, maailm on suur mina, kõrgem mina on protsessid seal.

III tekivad 6 elementi – kuubiku tipud

IV tekivad kuubiku tahud – 8

V tekivad jooned, mis on krakid - 121) LIPTORSUU

Liptorsuuga peame põhimõisted endale selgeks tegema. Nt arengumaagia tekitab pidevalt uusi mõisteid. Kui inimese liptorsuu töötab, suudab omistada uusi mõisteid. Kui on tark, kõike teab, et kõik oleks juba olemas – seega puudub liptorsuu.


2) KEHA:

Meie füüsiline keha on kontakt looduse maailmaga. Meie füüs keha korjab kogemusi. Tänu füüsilisele kehale saame uuendusi. Meie intelligents peab leidma omadusi sellele, mida meie meel tajub.


3) LAKMUSKEHA

Füüsilise keha sees on võrkkeha, mis toimib nagu lakmus. See on meie tunnetusspekter, see, mis reageerib vastasmõjudele, inimese vägi. Võrkkeha on 7 mõõtmeline – seotud planeediga. Meie saame tunnetada kuni planeedi tasandini, aga meil pole looduse poolt ette nähtud väge seda muuta. Inimesed mõistavad ainult 7 mõõdet, teisi asju ta ei tunneta. Nt must aine – näed, et on mõju, aga ei suuda tunnetada ega näha. Võrkkeha eksisteerib korraga kahes reaalsuses: füüsilise keha sees ja antireaalsuses.


Me näeme vastasmõjusid. Vastasmõju on alati meile kasulik või kahjulik. Vastasmõju tekitab alati kas positiivse või negatiivse haistingu. Sealt tulenebki see, et inimesed liigitavad asju headeks ja halbadeks.  Probleem on see, kui inimene ei liigita mitte enda, vaid süsteemi kasuks.


Kui füüsiline keha vastab elemendile elementaal ehk iseenesest on see lihtsalt üks lihakäntsakas ehk asi, siis lakmuskeha vastab elemendile taim. Me tunnetame, aga ei saa midagi teha. Laksmukeha reguleerime me häälestusega. Emotsioon on sulle antud, see on vastasmõju. Valik on sisemine. Nt tuleb viha – kas teed nii nagu parasiitsüsteem ütleb ja ründad kedagi teist või suunad oma viha enda ahistaja peale. Me saame ennast sisemiselt pöörata, millisesse vastasmõjusse me satume – võrreldav raadio lainepikkuse kruvimise või televiisori antenni pööramisega. Inimene saab valida, mida tunnetab, aga midagi ta alati tunnetab.

Inimesel on esimene valik – looduskirjutaja või parasiitkirjutaja. Loodus siin on üks, see planeet annab meile elu, aga inimesed ei taha siin elada, vaid loodavad, et kusagil mujal on palju parem – tahavad  paradiisi. Kirjutaja on Inimmudel, mille poole pöördume ja hakkame alateadlikult selle järgi käiutuma. Looduskirjutaja on meesprintsiibiline, par sys kirjutaja on naisprintsiibiline. Parasiitkirjutajat valides kaotab inimene kontakti planeedi rütmidega.


4) PLASMOOSKEHA

Plasmooskeha annab tegutsemise. Plasmooskeha on 3 kihiline: siinpoolsus, antireaalsus ja astraal. Vastab elemendile loom. Loom saab liikuda ühest kohast teise, tegutseda, muuta asju endale kasulikus suunas. Plasmoos on väga vajalik aine. Sama tähtis looduse seisukohast, kui meil on raha.

Astraal on koht, kus on plaanid ja teostub selle plaan, kellel on kõige rohkem plasmoosi. Plasmoos on energia, mis annab kehtivuse. Kui inimene midagi räägib, keegi ei kuula, siis tal pole plasmoosi. Kui inimene ütleb oma sõna, siis see maksab, kui on plasmoosi. See on nagu kütus autole, saab sõita ainult nii palju, kui on plasmoosi. Kes opereerib oma plasmooskehaga, on maag. Plasmooskeha saame läbi sisemise töö. Kõigepealt peame meie enda sisemaailma tekitama uusi elemente. Uue kogemusega teeme uue mõiste (omadused), leiame vastasmõjud teiste elementidega.

Intelligents peab läbi käima 6 etappi:

1) Uus kogemus

2)uue elemendi omaduste leidmine

3)vastasmõjud teiste elementidega

4)teiste sarnaste elementidega ühisstruktuuri panemine, kus saab opereerida (nt keemiline element kuulub keemiasse).

5) sisestruktuuri leidmine

6) alusprintsiibi ja selle kombinatsioonide leidmine.


Kui see kõik on läbi, tekib ringvool, mis tekitab plasmoosi. See on sisemine töö.5) VALGUSKEHA

Kui inimese sisemaailm kiirgab, siis see on tema võim. Valguskeha on meie jumalikkus – võim anda ruumile enda plaani järgi oma nägu. Loomade poolsed muudatused keskkonnas on kirjutaja poolt ette seatud elutegevuse tulemus, aga inimene on võimeline looma originaalseid visioone. Valguskeha on võim kehtestada enda kord.

Kui oled jõudnud täiuseni, on komplekt koos, tekib valguskiir, mis on nagu võim. Kui plasmoosiga saab tegutseda, siis valguskiirega saab luua. Inimene saab luua midagi uut, see on ka jumalikkus, võim. Võim tuleb sisemaailma arendamisest. Loodus on andnud igale inimesele võimu oma sisemaailma üle ehk kolme esimese hüperruumi tasandil – tahted, tunded, intelligents. Inimene saab ise otsustada, mida tahab, mida teeb, kuhu läheb. Seda võimu ei tohi kellelegi anda, kuna vastasel juhul tekib sinna ohtlik auk, mida kaudu võib tekkida ligipääs inimese kõige sügavama asja – arengukristallini. Arengukristall on meie olemuse kanal siia universumisse ja seda jahib parasiitsüsteem kõige enam. Kui leiad süsteemi, siis töötled läbi kristalli olemusse ja kui olemus lükkab tagasi, tekib valgus. See on sisemaailmas läbitud etapp, süsteem. See on täidetud osa. Nagu mingisugne valgusest koosnev osa tuleb sisemaailmast välja.

Kui inimene on kaotanud mingil tasandil võimu, siis peab ta oma vana mina tapma, muutuma täiesti teiseks inimeseks ja seeläbi arenema tugevamaks kui enne, et võidelda kätte vabadus. Nt mees võtab kohustuse hakata midagi looma. Ta ehitab, teeb tööd. Nüüd tuleb naine, kes lõikab sideme läbi ja astub ise selle koha peale. Areng jääb seeläbi seisma. Kui mees jääb nüüd vanasse kinni, on ta ori. Kui mees sureb selle koha pealt, siis see osa temast lahkub. Ta ehitab midagi muud, tapab tugevamaks saanuna vana ja siis see osa tuleb temasse tagasi. Naistel on alateadlik programm võimu haarata. Ärge himustage võõrast loomingut - see lõpeb varem või hiljem surmaga.


6) KONVERTOR

Element – konvertor ehk asja olemusest aru saamine. alusprintsiibi ja selle kombinatsioonide leidmine. Kui asja olemus on selge, saab seda tõlkida, erinevatel viisidel lahti seletada, tuua uuendusi ühest süsteemist teise. Kui asja olemus ei ole selge, on inimene nagu asja kordav papagoi või järgi tegev ahv.


Kes on valge maag? Kes on must maag?

Valge maag opereerib võrkkehaga, nim preestriteks. Valge maag on süsteemi käsutuses olev kanaldaja. Tema ammutab ja vahendab egregoride mudeleid. Loomulikult oleneb see tasemest, kui palju suudab ennast ümber häälestada. Kõik, kes on võimelised käima vaimsetel rännakutel, on oma tasemelt juba valged maagid. Edasi on juba kvaliteedi küsimus. Vaste alamklassile.

Kui valge maag teenib alati jumalat ehk toimib välise jõu pealt, siis must maag tegutseb sisemise jõu pealt. Tema opereerib lisaks plasmooskehaga  astraalis – st teostub selle plaan, kellel on kõige rohkem plasmoosi. Must maag on väga töökas inimene. Rabeleb ja avastab ise. Valge maag ei anna kunagi võimu muuta midagi oma elus. Ta annab teise häälestuse, mille pealt inimene terveneb.  Ainult plasmoosi saades saab muuta saatust, suhteid, tekitada edu. Põhjus, miks musti maage halvaks peetakse, peitab selles, et süsteem ei taha, et et inimesed midagi muudaksid ning teisalt sunnib see musti maage oma plasmoosi väga odavalt müüma. Vaste keskklassile.